вторник, 23 декември 2008 г.

Силвия Николова, изпълнителен директор на рекламна агенция JNL+: Добрата идея e основата на всяка успешна кампания

Пари - 27 стр.
Силвия Николова, изпълнителен директор на рекламна агенция JNL+: Добрата идея e основата на всяка успешна кампания

Боряна НИКОЛАЕВА

Слоганът ни е Да възвърнеш инвестициите благодарение на идеите
- Получихте награда, която отбелязва бурното развитие на агенцията за скромния срок от 2 години. На какво отдавате успехите си?
- Българската търговско-промишлена палата отличи Джей Ен Ел Плюс Юръпиън Адвъртайзинг Ейджънси с първо място сред фирмите в категорията Топ 50 фирми с приходи от продажби през 2007 г. до 3900 хил. лв., класирани по изменението на приходите от продажби. Критериите, които палатата използва, са класически и безпристрастни и са изключително от икономически характер. Те се прилагат в световните класации на Форбс и Форчън. Ето защо това отличие е голямо признание за JNL+ и усилията, които положихме през миналата година. Успехът се дължи на балансираното съчетаване на международния опит на колегите от Гърция, на задълбоченото познание за спецификите на българския рекламен пазар и умелото управление на финансите. Ключов момент за развитието на JNL+ бе спечелването на конкурс за пълно рекламно обслужване на Alpha Bank България, което даде огромен тласък на агенцията и спомогна за реализирането на голям обем от продажби. Заслуга за успеха на JNL+ има доверието, което ни гласува ръководството на банката.
- Вие сте част от гръцката рекламна агенция JNL+. Различава ли се по нещо фирмената ви философия?
- Предпоставка за успешното ни развитие са фирмената философия, политика и култура, които следват всички представителства на агенцията. Слоганът на JNL+ е ROI х ROI (Return On Investment by Reason Of Ideas) - Да възвърнеш инвестициите благодарение на идеите. Всички ние, които работим в JNL+, се борим за завладяването на нови пазарни позиции и територии на нашите клиенти с всички изразни средства, които ни позволява рекламата. Ние вярваме, че добрата идея е основата на всяка успешна кампания - тя може отлично да въведе и да лансира даден продукт, бранд или услуга. Ето защо наричаме себе си Creative fighters или кре-ативни борци и вярваме, че носим сърцето на боец и финеса на творец, като визуализираме себе си с бразилския боен танц капоейра. Робите в Бразилия не са имали право да упражняват бойни изкуства, затова са ги завоалирали в танц. Така се е зародила капоейрата.
- Как оценявате нивото и развитието на рекламния бизнес в България?
- Рекламният бизнес е следствие от развитието и израстването на икономиката. Рекламата не е изолирано звено от бизнеса, а по-скоро негово огледално отражение. Появата на интересни продукти и услуги провокира създаването на успешни и оригинални кампании. През изминалите година-две се наблюдава застой в продуктовата гама, което води до ограничаване в развитието на рекламния бранш. Въпреки това забелязвам все по-впечатляващи рекламни послания, което означава, че рекламата в някои отношения изпреварва бизнеса като цяло. Вместо да бъде следствие, тя се превръща понякога във водещ фактор за налагането на марка, продукт или услуга. Ето защо смятам, че съпоставена с бизнеса като цяло, рекламата в България е на високо и съизмеримо със световните стандарти ниво.
- Каква беше изминалата 2008 г. за рекламния бизнес?
- Динамична и като цяло успешна. Беше много интересна година, с редица стойностни социални и комерсиални кампании. Много рекламни агенции направиха качествени, работещи и стилни кампании в различни сфери. Това показва, че обществото ни пораства. С всяка изминала година се забелязва израстване на рекламния
пазар в количествено и качествено отношение, т.е. нарастват бюджетите като цяло и паралелно с това се усъвършенства креативното мислене. Ако направим паралел с гръцкия, ще забележим, че те отдавна са минали по този път и ние за 2 години правим това, което те са направили за 5-6. През изминалите 12 месеца имаше голямо движение в областта на медиите, а това се отрази и върху рекламата, защото все пак нейната основна цел е да стигне до хората. Появиха се нови комуникационни канали, някои от тях сменяха профила си. 2008 г. беше бурна, но даде възможност на много агенции да стъпят на здрави основи и да гледат по-надалеч.
- Има ли нови тенденции, които очаквате скоро да са валидни и за България?
- Не бих казала. Ако трябва да говоря за интернет например, моите наблюдения върху Гърция показват, че интернет комуникацията там е по-зле развита от тази в България. Ние сме интернет нация. Интернет ще продължи да се развива, но сякаш сме изпреварили другите балкански държави.
- Най-големите проблеми или предизвикателства, пред които е изправен браншът?
- Един от проблемите е световната икономическа криза. Другият проблем са усъвършенстването на законодателството и въвеждането на саморегула-цията. Това е начин хората в бранша сами да се сезират за това дали една реклама е подходяща или не от етична гледна точка. Когато рекламата е готова, тя се пуска за одобрение в общността. Този подход е въведен в цяла Европа и работи успешно.
Надявам се догодина да стане факт за целия бизнес у нас, не само за Сьюза на пивоварите, където се практикува и в момента. Предизвикателство за ре-кламистите е и създаването на стройна и единна система за отчет на ефективността на кампаниите, независимо дали те са рекламни, PR или BTL.
- Какви са очакванията ви за 2009г.?
- Предстои трудна и интересна година, която ще изправи българския бизнес пред нови предизвикателства. България преживя няколко кризи в годините на своето демократично развитие, което направи българския бизнес по-далновиден и стабилен. Очаквам през 2009 г. да станем свидетели на нов етап в развитието на политическия маркетинг и като цяло окрупняване на бизнеса. Във време на криза има два типа реакции: първият е да се свиеш и притаен да чакаш да отмине, а вторият е да анализираш ситуацията, своите силни страни, предимствата и възможностите и да акцентираш на това, което би имало успех за момента. Нашата агенция майка JNL+ е създадена по времето на Втората световна война през 1941 г. и Се е развивала независимо от различни финансови, политически и икономически бури и кризи. Ето защо вярвам, че ще успеем отново да намерим подходящата формула за оцеляване не само за себе си, но и за нашите клиенти.
- Финансовата криза ще се отрази ли на рекламния бизнес?
- Финансовата криза вече се отразява на рекламния бизнес. Едно от първите звена, които се съкращават, са средствата за реклама. Фирмите ще започнат да редуцират рекламните бюджети и да изискват от агенциите да постигат с минимални средства максимален резултат. И досега беше така, но днес тази тенденция ще се задълбочи. Клиентите ще стават все по-прецизни при изразходването на рекламните бюджети, ще търсят правилно и точно таргетиране на кампаниите като цяло.
- Ще продължи ли окрупняването на агенциите и навлизането на нови играчи на пазара?
- Възможно е окрупняване, сливане на агенции и фирми, както и обединяване на усилията при реализирането на. различни кампании и проекти.
***
ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
- Силвия Николова е родена в Монтана.
- Завършила е музикално училище в Котел и Националната академия За музикално и танцово изкуство в Пловдив, специалност диригент на народен хор и оркестър.
- Притежава магистърска степен по маркетинг.
- Работила е като музикален педагог в Монтана, директор на кабелна телевизия Огоста, PR специалист в АРА мюзик и маркетинг директор на варненския Канал 8.
- От 1 юли 2006 г. е съуправител на JNL+.
***
Фирмено CV
- JNL+ European Advertising Agency зае първо място в класацията на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) в категория Топ 50 фирми с приходи от продажби през 2007 г. до 3.9 млн. лв.
Заради 139 пъти увеличение по показателя. - Агенцията е създадена през 2006 г. като официално представителство на първата рекламна агенция в Гърция JNL+, която разполага с мрежа от офиси в Гърция, Кипър и Румъния.
- Портфолиото на JNL+ European Advertising Agency включва пълен обхват от услуги в рекламни направления като криейтив, корпоративна идентичност,
дизайн на продукти и реклами за електронни медии.
- Агенцията реализира кампании в сферата на банковото дело, модата, търговията и фармацевтичната индустрия.

Няма коментари: