вторник, 30 юни 2009 г.

Милко Георгиев, ръководител на проекта buzzdash.bg: Идат много нови услуги в Интернет

Труд - 18 стр.
Милко Георгиев, ръководител на проекта buzzdash.bg: Идат много нови услуги в Интернет

Светослав МЕТАНОВ

- Г-н Георгиев, ще промени ли „Гугъл Уейв" разбиранията ни за понятието Интернет?
- Определено „Гугъл" отново дава сериозна заявка за промяна на основни аспекти в Интернет услугите. След като революционализира Интернет чрез търсенето, сега с „Уейв" компанията ще промени начина на общуване в Интернет. Услугата дава огромен тласък в разработването на много нови приложения, които ще изместят съществуващите и наложили се вече начини - електронна поща и мигновени комуникации като ICQ или Skype. Много неща ще се променят през следващите 2-3 години. Много услуги, които сме приели за даденост, в частност електронната поща, ще претърпят неузнаваема метаморфоза. Най-хубавото е, че тази среда, която би осигурила възникването на нови продукти, ще се разпространява безплатно като отворен код. Това няма да доведе до нова монополизация на пазара, а до неговото изключително диверсифициране.
- Кризата сви и рекламата в Интернет. Кога очаквате пазарът отново да тръгне нагоре?
- За разлика от „класическата" реклама тази в Интернет пострада значително по-слабо. Основна заслуга за това има фактът, че тя е измерима и може пряко да бъде свързана с конкретни резултати продажби, познаваемост, изграждане на взаимоотношения с клиентите. И у нас ставаме свидетели на ясно изразена тенденция за търсене на по-висока ефективност на рекламата. Като следствие виждаме преориентиране на бюджети към Интернет. За съжаление трябва да отбележа, че рекламната и медийната индустрия не само е слабо информирана, но е и неспособна да предложи голяма част от възможностите на онлайн средата. Липсва професионализъм в тази сфера. Надявам се, че кризата и натискът на рекламодателите за по-висока ефективност ще променят картината и скоро на пазара ще се появят компании, предлагащи истинска добавена стойност за рекламодателите в Интернет.
- Преди няколко месеца пуснахте безплатния сайт за анкети buzzdash.bg. Каква е целта ви?
- Първата ни задача до края на тази година е да изградим една съществена база от потребители с ясно дефинирана социодемография. Моделите ни се базират върху активното и съзнателно участие на тези потребители в различни проучвания на общественото мнение и маркетингови анализи, които ще бъдат предоставяни от наши клиенти - компании, търсещи бърз начин да тестват идеи и продукти.
- Партии използват ли сайта за анкети сред избирателите?
- В пьрвите дни забелязахме целенасочен натиск за изкривяване на резултатите в определени анкети, вероятно от една партийна формация, но този опит бе пресечен бързо и не се повтори. Тъжната истина е, че няма истински политически дебат, а сблъсък на идеологии. Респективно няма осъзната необходимост за обратна връзка с избирателите. Парадоксално, но малките партии са по-гъвкави и забелязвам голяма активност от тяхна страна онлайн.
- В каква посока ще развивате вашия бизнес?
- Имаме амбицията да станем важен играч в онлайн пространството в България чрез няколко синергични проекта. Но ще си запазя правото да ви поканя на премиерата на новите ни продукти съвсем скоро

Няма коментари: