вторник, 3 февруари 2009 г.

Онлайн изданията ще бъдат най-атрактивни за реклама през 2009 г.

Пари - 21 стр.
Онлайн изданията ще бъдат най-атрактивни за реклама през 2009 г.Доколко ще бъде засегната една организация независимо от бранша, в който оперира, зависи от това, дали ще съумее да разработи и изпълни ефикасна стратегия за управление на рисковете, произтичащи от финансовата криза, коментира за в. Пари Мариан Маринов от Делойт. Факт е, че кризата би предоставила някои значителни възможности за растеж на медийния пазар, но също и определени заплахи, допълва още той. Фалитите Всички станахме свидетели как три от най-големите вестници в САЩ - Лос Анжелис таймс, Чикаго трибюн и Стар трибюн, обявиха фалит. Това е най-голямата жертва досега вследствие от загубата на читатели и рекламодатели, която вестниците непрекъснато търпят. Собствениците на други три вестника - Трибюн (Лос Анжелис таймс, Чикаго трибюн) и Ависта Капитал Партнърс (Стар трибюн) подадоха молба за защита по член 11 от Закона за фалитите под натиска на големия си дълг. Публична тайна са и затрудненията, които изпитват някои печатни издания и в България, коментира Маринов. Приходите
Когато говорим за растеж на рекламните приходи, много е важно да се определи отправната точка. Най-голям ръст в проценти ще имат онлайн изданията, смята Маринов. Това се дължи най-вече на сравнително ниските тарифи, а така също и на въвеждането на независим мониторинг върху посещаемостта на онлайн изданията. При свиване на рекламните бюджети рекламодателите и техните медийни агенции желаят по-голяма прозрачност за всеки вложен лев в рекламните кампании.
Печатът Що се отнася до печатните издания, прозрачността на реалните тиражи е много ниска. Липсата на яснота,
комбинирана с намалени рекламни бюджети, ще отблъсне рекламодателите от този вид медии. Очаквам печатните медии да обърнат по-голямо внимание на управлението на разходите, тъй като е възможна комбинация от тяхното значително увеличение с намалени приходи от реклама и снижена покупателна способност на читателите. Един от най-сериозните проблеми на вестниците в САЩ са натрупаните дългове. Това, което се наблюдава на българския пазар в момента, е доста сериозна консолидация в бранша - няколко печатни издания и дори най-голямата печатница преминаха в ръцете на една компания. Логичен е въпросът, как са финансирани тези сделки. Ако това е станало с банкови кредити, неминуемо кризата ще окаже значителен натиск върху собствениците и издателите на тези вестници, казва Маринов.
Телевизията
При телевизиите възможностите за растеж са може би най-ниски поради високата цена на рекламата и бъдещите намалени бюджети на рекламодателите. Водещите телевизии
реагираха много бързо на промените на медийния пазар - свидетели сме на намаляване на тарифите за реклама при водещите телевизии, а така също и на унифициране на мониторинга върху гледаемостта. Ако въпреки кризата телевизиите съумеят да отделят финансов ресурс и да инвестират в разработването на нови предавания, това би осигурило и достигането на ръст в рекламните приходи.
Много важен аспект в телевизионните игри, свързани с участието на зрителите чрез SMS-и, е връщане на тяхното доверие, т.е. вотът им да не се манипулира. Продуцентите трябва да обърнат внимание на възможността от въвеждане на независим и обективен анализ на получените SMS-и и телефонни обаждания.
Прогнозите
Очаквам, че рекламодателите ще станат по-внимателни при определянето на бюджетите за реклама и ще се стремят към поточна калкулация на връзката разходи за реклама - постигнати маркетингови цели, коментира Маринов. Това до голяма степен е свързано и със способността на медиите да достигнат договорения рейтинг и така наречения reach, или гледаемост от таргетираната аудитория.

Няма коментари: