събота, 11 април 2009 г.

Влогът - това съм аз! Или почти...

Поглед - 17 стр.
Влогът - това съм аз! Или почти...Нямаше да мога да напиша този текст, ако не се бях осмелила най-иакрая да си имам и аз блог. Няма как да разбереш що за страхотни хора за блогърите, ако не си един от тях. Имам още много да се уча, но поне започнах. Казвам „поне", защото когато непрекъснато се оплакваме и нищо не правим, можем поне да започнем да говорим на висок глас (добре би било да е изобщо на някакъв вид глас). Е, благодарение на новите технологии ние вече не зависим от тяхно височество традиционните медии. Не казвам, че не ги ползваме, а просто, че и ние можем да бъдем създатели на съдържание. Мнозина оплакаха журналистиката след появата на блоговете. Но фактите показват, че това не са две протипоставени неща, а допълващи се. Изобщо не знам защо и кой започна да противопоставя едните на другите. Журналистиката е професия, блогърстването поне към момента не е. Ако някой се притеснява за влиянието на блоговете, редно е по-скоро да се замисли защо хората се насочват към тях и изоставят традиционните медии. И, повярвайте ми, вината не е в хората. Днешният медиен потребител е съвсем различен от този преди 5 години. Някой мисли ли за това? Дори и аз преди 5 години не можех да си представя как можеш да бъдеш информиран без новините в 20,00 (или 19,30). Но днес това е факт, независимо че новините вече са от 19,00 до 20,00 часа. Аз съм прочела или чула, или видяла вече тези новини и ако нещо много ме е заинтересувало, влизам в мрежата и търся още. Търся автентично, неподправено и лично мнение. Търся комуникация, не просто информация. Тук може би се крие основната разлика между блоговете и традиционните медии. В блога някой ми отговаря, аз задавам въпрос, други допълват. В блоговете аз съм част от информиращите и част от получаващите информация. В блоговете аз съм информацията. Според мен блогърите няма да станат журналисти. Те не го и искат. Блогърите искат да споделят информация и да общуват, а това не е в противовес на журналистиката. А и много от най-популярните блогове по света и у нас на журналисти - те знаят как да пишат, да говорят, да разказват с движещи се образи. По-скоро, ако журналистика се чувства застрашена от блогърите, да се огледа и да види, че светът е променен. Че пред сергията за вестници седи нов потребител, който, ако не намери нещо за себе си, ще прочете новините на мобилния си телефон. Журналистиката е неизменна част от гражданското общество и няма как да бъде противопоставена на нещо толкова лично като блоговете. Но определено има какво да научи от блогърите, защото днес има блогове, в които влизат повече хора, отколкото е аудиторията на някои от традиционните медии.

Новият медиен закон - тежък и неясен

Поглед - 16 стр.
Новият медиен закон - тежък и неясен

Надежда НЕНОВА

Според проекта няма място за нови играчи на пазара
П роектьт на Министерския съвет за Закон за публичното радиоразпръскване (ЗПР) отне възможността за поява на нови играчи на медийния пазар. Съвсем законно трите мултиплекса, които ще се появят на първия етап от цифровизацията, ще бъдат запълнени с програми на БНТ, bTV, Нова тв. Задължително ще бъдат излъчвани и програми, които достигат до 50% от населението в страната. На този етап освен ТВ 2 това ще включи и ТВ7 в Must carry, а до президентските избори вероятно ще се включат поне още две телевизии с 50% покритие. „Много обезпокоително е свалянето на границата за Must carry на 50%, каза за ПОГЛЕД бившият член на СЕМ Лилия Райчева. Те могат да бъдат формирани само от няколкото големи града в страната, а това със сигурност не гарантира обществения интерес". СЕМ обаче, който по закон защитава свободата, плурализма и независимостта, запазва многозначително мълчание по повод Закона за публичното радиоразпръскване (ЗПР) и поправките на ЗРТ в него. А според ЗРТ съвета задължително трябва да даде становище по всяка промяна, засягаща електронните медии, още преди да бъде предложеш в Министерския съвет. Две са възможните причини за мълчанието им, твърдят медийните експерти. Едната е в пряка връзка с послушанието им пред управляващите, а втората - в пълната неяснота на закона и действията на правителството. Проектът е написан тежко и неясно. Според медийни експерти за едни и същи неща се говори с различни термини. Това създава възможности законът да се тълкува по произволен начин и според ситуацията. Юристи пък откриха взаимоизключващи се текстове в закона, които ще дообъркат и без това обърканата медийна среда Според чл. 8, ал. 1 основният предмет на дейност на Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване" е осъществяване на електронни съобщения чрез изграждане, поддържане, развиване и експлоатация на електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване на програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио. Според чл. 8, ал. 5 обаче Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване" няма право да изгражда и експлоатира електронна съобщителна мрежа за пренос на радиои телевизионни програми. Чл. 8, ал. 6 пък противоречи на чл. 47 а, записан в преходните и заключителните разпоредби, но влизащ в ЗРТ. В първия текст се заявява, че Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване" няма право да разпространява други програми освен програмите, създадени за разпространение от Българската национална телевизия и от Българското национално радио като обществени оператори по смисъла на Закона за радиото и телевизията, а в новия член Българското национално радио и Българската национална телевизия имат право да създават програми съвместно с други физически и юридически лица или радио- и телевизионни оператори в правна форма, регламентирана съгласно българското законодателство, обществени по смисъла на Закона за радиото и телевизията. Не е ясно и кой всъщност ще представлява Националната компания, защото законът дублира фушщиите на председателя на УС и на икономическия директор. Чл. 18., ал. 1 твърди, че Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване" носи отговорност за осигуряването на обществената услуга, само че никъде в закона не е упоменато нито как я носи, нито какво означава, че носи отговорност. Може общественият интерес да не е защитен, но пък са защитени интересите на всички големи играчи. Така например новото търговско дружество, което ще се грижи за честотния ресурс на страната, реално дублира функциите на КРС. Само че в него 50% участие ще има частна фирма, а държавата ще се включи с апортни вноски на недвижими имоти. „Това също е много притеснителен текст, защото вече сме виждали как се приватизират дружества, в които държавата има само 50% участие", каза Лили Рачева. Компанията, която ще изгражда новата преносна мрежа (настоящата е собственост на БТК), обаче може да си избере частни партньори. Не е ясно кои ще са те, но според неофициална информация най-голямо предимство има компанията на бившата шефка на тотото Ирена Кръстева. Все още не е ясно и какво налага изграждането на нова преносна мрежа, тъй като програмите биха могли да се разпространяват и през съществуващата вече предавателна инфраструктура на БТК - НУРТС. Сделката с австрийския купувач ORS беше замразена, а след приемането на ЗПР възможностите на компанията у нас ще бъдат много ограничени. „Без съмнение. ORS е отговорна към поетите инвестиционни намерения и решенията си. Продължаваме работа по успешно финализиране на сделката", твърди обаче директорът „Продажби, маркетинг и комуникации" в ORS Михаел Вебер. След промените в ЗЕС, свързани с цифровизацията, КРС обяви намерение да проведе процедури за определяне на операторите на мултиплексите в двата етапа на преминаване към дигитално разпространение на телевизионния сигнал. При първия етап трябва да бъдат изградени два частни и един обществен мултиплекс. Желаещите да изграждат пет от шестте цифрови мултиплекса (шестият е общественият) са много. Петнайсетте компании, които официално заявиха интереса си, са „Алкател - Лусент", „Интерактивни технологии", „Тесла - България", „Булсатком", „Ханну-про", „България бродкастинг", ORS - Австрия, Plisch - Германия, Spinner Austria, „Остерайхише рундункзендер", „Техно България", ЩТ „Технолоджи инвестмънтс", БТК, „Прайм хаус" и „Алпине-енерджи Остарай". Все още компаниите не са проверявани, тъй като това са предварителни заявления за намеренията им и когато започне реалната конкурсна процедура, ще бъдат прегледани документите на всички, включително и регистрацията им. Тепърва обаче предстои комисията да вземе решение за обявяването на конкурсите. В тях ще могат да участват и компании, които не са заявили изрично намеренията си пред КРС, уточниха от комисията.

Анре Кьониг, президент на Европейската федерация на журналистите: Журналистиката е радикално важна за демокрацията

Поглед - 14 стр.
Анре Кьониг, президент на Европейската федерация на журналистите: Журналистиката е радикално важна за демокрацията

Уляна ПЕТРОВА

Антитерористичното законодателство и финансите са основните проблеми за медиите
- Темата на годишната среща на ЕФЖ е „Управлението на промените - Журналистите отговарят на кризата в медиите". Какви са признаците на световната медийна криза?
- Основният е, че традиционните медии трудно могат да оцелеят. Проблемите са най-вече за „класическите" печатни медии. А журналистиката като цяло има проблем с доверието в нея. И не е лесно за журналистите да работят в условията, които им се предоставят от техните собственици днес. И това за мен е основният проблем.
- Какво мислите за медиите по света в условията на съвременната криза?
- Трябва да се върнем към качествените медии. Световните политически лидери трябва да осъзнаят, че са нужни точните предпоставки и условия за работата на средствата за масова информация в бъдеще. Това означава, че трябва да се признае значението на журналистиката за демократичната система. Ние трябва да се върнем към нормалните условия, защото сега журналистите трябва да си свършат работата за много кратко време, което означава, че не винаги могат да го направят по найдобрия начин. Другият голям проблем са медиите, които работят само за „удоволствието" на реципиентите, а не за това, което се нарича „сериозни новини". Следващият важен проблем е обучението. То сега е подценено, но колегите трябва да се обучават на всеки две или три години.
- Това звучи чудесно, но как да се направи на практика днес? В България виждаме, че колегите са съкращавани, работим във все помалки екипи и това прави трудно „произвеждането" на качествени материали.
- Трябва да се промени виждането за журналистиката. За повечето издатели медиите са само средство за печалба. И ние трябва да ги убедим, че журналистиката не е само пари, а е за моралните ценности в обществото, за диалога в него, както и за цялото общество. Журналистиката трябва да решава проблемите на обществото, като предоставя достоверна информация. Задачата ни е сериозната информация, която може да даде на хората възможност да вземат своите решения за бъдещето на своята общност. Това е журналистиката, към която се стремим. И това означава много разговори с работодателите, с политическите водачи. За да постигнем журналистиката, която е уважавана. Другият проблем на съвременността е лишаването на журналистите от техните права.
- И как може да се осъществи връзката между работодателите и журналистите, за да се решат проблемите? Имат ли важна роля журналистическите професионални съюзи?
- Разбира се, че имат. Журналистическите съюзи и асоциации трябва да продължат преговорите с работодателите, за да се създадат добри стандарти за работа на журналистите и те да се отразят в колективните трудови договори. Това е най-сигурният начин да се защитят правата на журналистите. Аз познавам доста добри модели на колективни трудови договори. Трябва да се постигне сигурност за работещите в медиите в дългосрочен план, за да не бъдат те зависими от решенията на своите работодатели за следващите няколко месеца. Сега работодателите нямат по-дълги планове от едно тримесечие и това зависи от техните финансови приходи. В днешната ситуация повечето Медийни компании не инвестират средства, защото няма да получат печалби, а епчеленото отива за купуването на нови компании.
- Какви са очакванията за сегашната годишна среща на Европейската федерация на журналистите в България?
- Идваме във Варна с идеята да подготвим стратегии за бъдещата ни работа. И вече сме започнали дебат с политиците в Европейския парламент. Разговаряме и за възможните модели на финансиране. Може би трябва да започнем да говорим и за средствата за масова информация, които да обслужват обществото. Досега това се реализираше само в областта на телевизиите, мисля, че трябва да говорим и за „обществените" вестници. И тези които са в мрежата. А товг ще ни върне към старатг. идея за медии, в които съсобственици са и журналистите, за да не останем зависимг. от големите корпорации, за да оцелеем на пазара. И трябва да го направим по различен начин отпреди, като се справим с концентраци ята в медиите. Днес в много страни в Европа наблюдаваме „събирането" на основните медии в страната в ръцете на няколко собственици. И това е големият проблем чувате еднакви становища, коментари от общ източник.
- Вие казахте, че решението е медии, които са притежавани от служителите? Какъв е примерът на Швеция?
- Имаме две или три таквва медии и те преживяват много тежки времена сега. Това е доказателство как многообразието на идеи днес трудно преживява. Новите технологии ни дават пример как могат да се правят медии, които не са толкова скъпи. Сега не е нужно да си купиш печатарски машини, по-лесно е да направиш интернет сайт.
- А свободата на медиите?
- За мен големият проблем е свързан със законодателството за борба с тероризма. Според последно изследване това законодателство влияе лошо на свободата на словото. Виждаме много държава, в които законът налага ограничаване на източниците на информация за журналистите. А пък службите за национално сигурност могат да подслушват телефоните на колегите, да следят техния достъп до информация и данни. И така става много трудно за журналистите ца запазят своите източници на информация. Затова мисля, че антитерористичното законодателство е основен проблем за журналистиката днес. Правната рамка е единият зт проблемите, вторият са финансите.

PR агенциите са добър старт за млади специалисти в тази сфера

Капитал - кариери - 4 стр.
PR агенциите са добър старт за млади специалисти в тази сфераЗавърших бакалавърска програма по PR в България, в момента следвам в магистърска програма във Франция - „Комуникация и информация“. Как стоят нещата в България като заплащане, условия, изисквания? Търсят ли се хора с диплома от чужбина и имам ли преднина пред други кандидати за работа?
Sstoyanov
Образованието по връзки с обществеността в България няма особени традиции. Ето защо смятам, че диплома от чуждестранен университет и много добро владеене на друг чужд език освен английски биха били предимство при първоначалния подбор по CV-та. При търсенето на реализация в тази сфера като по-привлекателни се определят позициите на корпоративен PR, но за тях най-често се изисква опит. PR отдели има в големите компании, особено в сферата на бързооборотните стоки, телекомуникациите, фармацевтичната индустрия, банките. В малките и средните компании PR функцията обикновено се изпълнява от един човек, който я съвместява с маркетинг, дори и с продажби. PR агенциите са по-отворени към млади таланти без или с малко опит. Там възможностите за бързо развитие и кариерно израстване и са по-големи.
Работата е доста по-натоварена и динамична, но се смята за добро „училище“ преди корпоративна кариера. Изискванията за хора без опит са с фокус върху доброто владеене на чужди езици, богатия речник на български език и личностните качества - организационни, комуникационни умения, бързо и логично мислене. Много важно е доброто познаване на актуалната обстановка в страната и на конкретната компания, ако става дума за корпоративен PR. По отношение на заплащането хора без опит в сферата могат да очакват предложение до 1000 лв. нетно месечно по време на пробния период.
* Юлияна Яначкова е консултант в „Мандей“ ООД.

АБВ на цифровизацията

Капитал - 64 стр.
АБВ на цифровизацията

Андриан ГЕОРГИЕВ

Какво ще се изисква, за да гледаме дигитална ефирна телевизия от 2012 г.
Ефирните телевизионни канали са само четири в момента (БНТ, bTV, "Нова тв", TV2), но ще станат поне 15 до края на 2012 г. Причината е, че аналоговите програми трябва да преминат към цифрово разпространение и това ще позволи на пазара да навлязат повече играчи. Не че не знаете, но дигиталното съдържание е по-качествено и уплътнява по-ефективно радиочестотите.
Затова и ще имаме по-лесен достъп до повече канали. До края на 2009 г. България трябва да започне информационна кампания по въпросите на цифровизацията. А неяснотите изобщо не са малко, тъй като правителството още приема закони, регламентиращи този дигитален преход. Но това е друга тема.
Искам цифров сигнал
Първо трябва да си вземете антена. Цифровата антена изглежда също като аналоговата, но с разликата, че е насочена вертикално, а не хоризонтално. Оттам сигналът достига до телевизора по кабел. Приемниците, които приемат цифров сигнал, имат вграден дигитален тунер. Те се познават по стикера DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial). Последните модели телевизори имат такъв стикер, така че ако сте направили покупка през последната година или планирате скоро да направите такава, ще гледате цифрови програми без проблем. Ако имате екран без този стикер, ще трябва да си купите и декодер.
Сега средната европейска цена на устройство, поддържащо MPEG-4, е 90 евро, обяснява Свилен Попов, експерт в Комисията за регулиране на съобщенията. В България телевизиите ще излъчват само във формат MPEG-4. "Този стандарт е паневропейски", казва Антони Славински, председател на асоциация "Телекомуникации". Така че е задължително вграденият тунер или декодер да работят с MPEG-4, тъй като на пазара има и по-евтини модели с MPEG-2 формат. Той очевидно няма да ви е полезен.
Заслужава ли си?
Българите са отвикнали да наместват антени. Това сочат последните данни на КРС за видовете тв сигнал. Около 60% от хората гледат кабелна телевизия, а близо 10% имат сателитни програми. Това означава, че едва 30% от българите все още разчитат на ефирна телевизия. Ако прибавим и растящия брой хора, които гледат видео в интернет, изниква въпросът доколко ще са популярни цифровите програми? Никой не може да отговори категорично. Все пак дигиталният преход има няколко предимства. Например ефирните предаватели са абсолютно неуязвими спрямо рязането на кабели, въпреки че по-големите оператори вече са закопали жиците под земята. Освен това безплатно ще се получават няколко пъти повече програми, отколкото в момента.
Повечето дигитални канали в България ще бъдат безплатни. Платените програми ще бъдат кодирани и може да са с HD качество (High Definiton - резолюция от 1080 на 1960 точки) или пък да доставят филми при поискване. Това е най-голямото предимство на цифровизацията - зрителят няма да е пасивен получател, а и ще може да участва в това, което се случва на дисплея. На теория на екрана на телевизора си може да имате и достъп до интернет. Така ще получавате електронни съобщения, ще извършвате административни услуги (тип електронно правителство) и т.н. Обратната връзка от вас към оператора може да се осъществява през линиите на БТК или покритието на мобилните телекоми.

Окритие след 25 интервюта

Капитал - 47 стр.
Окритие след 25 интервюта

Адрина ГЕОРГИЕВ, Калина КАЛЧЕВА

"Нет инфо.БГ" ще се ръководи от чужд за сектора мениджър
Технологичният сектор се нуждае от своите евангелисти. Дори и знаковите фигури обаче в един момент трябва да се оттеглят. Тогава започва трудното и дълго търсене на подходящ наследник. Местният казус беше кой ще замени Виктор Пенев, изпълнителен директор на "Нет инфо.БГ", една от първите компании на онлайн пазара. Отговорът дойде тази седмица и се казва Красимир Янев.
Куриерът в интернет
Виктор Пенев и Любен Белов създават заедно "Нет инфо.БГ" през 1998 г. Днес групата включва новинарския сайт vesti.bg (новото име на netinfo.bg), видеопортала vbox7.com, пощата abv.bg и т.н. През 2008 г. Sanoma Magazines International купи 82% от българския онлайн лидер, като споразумението е до 2011 г. компанията да придобие 100% от "Нет инфо.БГ". Сделката за целия капитал се оценява на 20 млн. евро по неофициална информация. След нейното сключване Любен Белов напуска компанията.
Сега Виктор Пенев също излиза от начинанието по лични причини. Той няма да е вече изпълнителен директор, но все пак запазва своите акции до 2011 г. През миналата година консолидираните годишни приходи на "Нет инфо.БГ" надвишават 5.2 млн. лв. или ръст от 33%.
Търсенето на нов мениджър на "Нет инфо.БГ" започва преди около година. Преди избора на Красимир Янев от фирмата разглеждат над 100 кандидатури. "Търсим добър мениджър за работа с хора, добър визионер и стратег", каза през януари за "Капитал" Виктор Пенев. Оказва се, че по-добрият вариант е да се търси човек извън интернет бранша. Все пак медийният и рекламният сектор не са толкова многолюдни, обяснява Пенев.
Така се стига до срещата с Красимир Янев, бивш мениджър на "DHL България". С него се провеждат неворятно високия брой от 25 предварителни срещи, включително и с представители на чуждия собственик. Той е на 46 години, като 4 от тях е ръководил куриерската компания в България, Македония, Сърбия и Черна гора. Поема поста през 1996 г., когато в България вече се усещат признаците на икономическата криза. Въвежда непопулярни мерки, една от които намаляване на заплатите с цел запазване на персонала, спомня си бивш негов служител. Красимир Янев е категоричен, че със сигурност сега това няма да последва "Нет Инфо.БГ" въпреки "приликите" в икономическите условия. "Няма причини към момента да има съкращения", допълва Пенев.
"Красимир Янев умее да балансира между хората", разказва друг негов колега от "DHL България". Преди това е работил като инвестиционен мениджър в БНБ и финансов директор в Българо-американски инвестиционен фонд. Като франчайз мениджър създава представителството на Pepsi в България (не "Агрима").
Именно доказаните умения на администратор и организатор надделяват над липсата на опит в интернет бизнеса. Свежият поглед често ражда нови бизнес модели и продукти, както отбелязва Сет Годин в своята книга Purple Cow: Transform your business by being remarkable. Има и лоши примери. Тери Семел, изпълнителен директор на Yahoo между 2001 и 2007 г. имаше предишен опит в гиганта Time Warner. След незадоволителните резултати той беше принуден да напусне Yahoo.
Дългосрочно решение
Красимир Янев аргументира лаконично смяната на сектора - ново предизвикателство. Политиката на "Нет инфо.БГ" остава същата, няма планове за преструктуриране, каза той в първия си работен ден. Целите са ясни - запазване на миналогодишния ръст в приходите от над 30% и лидерството на "Нет инфо.БГ".
Двете теми, за които конкурентите на компанията я сочат с пръст, са видео клиповете с неуредени авторски права във vbox7.com и капитализирането върху новинарско съдържание от други медии. Относно видеото от компанията коментират, че, стига да получат сигнал веднага, премахват достъпа до въпросния клип. За новините - "ако отговорът е създаване на повече новинарско съдържание, тъй като ние в момента освен чужди източници, създаваме и собствено съдържание, то тогава ще го правим", казва Виктор Пенев.
Преобладаващото мнение в сектора е, че компанията е достатъчно добре структурирана, за да я ръководи чужд за бранша мениджър, който да се фокусира върху бизнес развитието. Това означава, че може би в бъдеще по-голяма роля ще имат ръководителите на средно ниво, които сега отговарят за реклама и продажби, продукти и услуги, финанси, маркетинг и проучвания. Липсата на натрупани търкания на новия мениджър с другите от сектора също ще е от полза, когато на дневен ред дойде формирането на така необходимата браншова организация на интернет сектора.
***
Отвъд кризата
"Нет инфо.БГ" се бори на пазара на интернет реклама, който за миналата година по неофициални данни възлиза на около 18 млн. лв. Това са приходите само на българските интернет компании. Отделно български фирми са купили реклама чрез чужди играчи като Google за около 7 млн. лв. Прогнозите за тази година са да има ръст между 20% и 30%. Втората половина на годината ще е ключова, тъй като тогава реално ще се усети кризата в България, смята Владимир Жеглов, изпълнителен директор на "Дир.БГ".
***
Текст под снимка
Красимир Янев няма опит в интернет бизнеса. Той идва от DHL, където работи 12 години.

Ефир даден

Капитал - 36 стр.
Ефир даден

Весислава АНТОНОВА

Колелото на цифровизацията се върти и ще се върти до окончателната победа на олигархизма
Има сектори в държавата, за които преходът никога няма да свърши. Дори напротив – колелото на историята, изглежда, се върти назад, до окончателната победа на отровната коалиция между безпринципна политика и непазарни бизнес интереси.
Още от формирането на телевизионния пазар след 1989 г. битките за преразпредяленето му са били жестоки неравни и водени с нечисти средства. Контролирането на тв бизнеса винаги е ставало през кабинетите на министерствата, парламента и писането на законите регламентиращи работата на телевизиите в мрак и неизвестност.
Добре познати схеми
На прага на цифровизацията картината е същата. Приети са промените в двата ключови за развитието на бизнеса в цифровата ера закони - Закон за изменение ии допълнение на Закона за радиото и телевизията (ЗИД на ЗРТ) и Закон за електронните съобщения (ЗЕС). Авторите им са по-скоро неизвестни, сякаш са писани не закони, а апокрифи. Идеологията, която стои зад тях, никога не е била истински обсъждана, а когато искаш да попиташ нещо за тях, се срещаш само с каменното мълчание на жълтите павета. И в ЗИД на ЗРТ, и в ЗЕС вече са приети правилните текстове, за които правителството и близките до тях бизнес групи предварително са се разбрали. Предстои през парламента да мине и последният важен за цифровизацията текст - Закон за публичното радиоразпръскване (ЗПР). През него се водят последните битки за прекрояване на ефира. По-внимателно вглеждане в текстовете му доказва, че и той е бил арена на частни интереси, независимо че е създаден заради БНТ и БНР.
На практика, използвайки предстоящия и задължителен процес на цифровизация, управляващите са решили да преразпределят ефира по качествено нов начин, изключително бързо и напълно непрозрачно.
Първо през ЗЕС бяха заменени конкурсите за нови ефирни програми с разрешителни и прехвърлени част от отговорностите от Съвета за електронни медии (СЕМ) в по-лесната за контролиране Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) (виж текста за аналоговото лицензиране). Следващите стъпки са през ЗПР да бъдат създадени две нови държавни дружества само за да гарантират разпространението на държавните БНТ и БНР. Естествено тези компании ще бъдат финансирани от държавния бюджет и управлявани от назначавани от държавата мениджъри. Едната, която ще изгражда нова преносна мрежа (настоящата е собственост на БТК), обаче може да си избере частни партньори, а държавата ще й предостави земи, гори и всякакви имоти, по които може да минават предавателите, и ако се налага, ще се включи в капитала й с апорт на имоти.
Паралелно с обсъжданията в парламента КРС също не бездейства. Председателят на далекосъобщителния регулатор Веселин Божков обеща до началото на юни ведомството да е провело конкурсите за цифровите мрежи от първия и втория етап на цифровизацията. През седмицата КРС обяви списъка с кандидатите, подали заявление за намерение за участие в конкурса за мултиплекси. При първия етап (от 2009 до юли 2010 г.) една компания ще получи след конкурс разрешение да изгради и експлоатира двата търговски мултиплекса с национален обхват, всеки от които може да излъчва шест или 10 тв програми.
На първия етап ще бъде изграден и трети, обществен мултиплекс, на който ще бъдат качени програмите на държавните БНТ и БНР. За него, както вече "Капитал" писа (вижте capital.bg за архив по темата), ще се гласува специален закон. Собственикът му също ще се избира с правила по този закон и няма да е лицето, изградило двата търговски мултиплекса. Заедно с това е предвидено да започне и конкурс за избор на друга компания, която ще изгради и експлоатира трите мрежи, предвидени за втория етап на цифровизацията (юли 2010 до 2012 г.). В него няма да получи разрешение за участие компания, която е участвала в първия конкурс.
Засега заявления за намерения да изграждат цифрова мрежа са подали 15 компании с доминиращо участие на австрийската ORS, която участва в предстоящите конкурси през няколко компании. КРС не поставя ограничение към компаниите и е възможно в последния момент, когато комисията обяви конкурсите, да се появят нови кандидати.
През първия етап на цифровизацията на трите национални цифрови мрежи ще има общо 18 тв програми. Толкова ще са и при втората фаза на цифровизацията.
По изчисления на играчите на пазара спрямо приетите закони и предвид това, че все още не са издадени аналогови разрешителни, схемата на преразпределения цифров ефир най-грубо изглежда така:
Печелившите
При първата фаза на цифровизацията News Corp. ще получи три места на търговските мултиплекси (т.е. освен bTV на мрежата ще може да качи още два канала), шведската MTG получава две места на мултиплекса (за "Нова тв" плюс още един канал). В сектора се говори обаче, че през парламента "Нова тв" ще успее да се изравни по права с News Corp. и също ще се пребори за три места на мултиплекса. Консултираната от Красимир Гергов и собственост на СМЕ TV2 получава едно място. При раздаването на новите аналогови честоти ресурсът дава възможност на пазара да се появят още два оператора, които да защитят изискваното от ЗИД на ЗРТ 50% покритие на територията на страната, за да бъдат качени на мултиплекс по право.
Предположенията засега са, че най-голям шанс за това имат TV7, която е в орбитата на влияние на бившата шефка на спортния тотализатор Ирена Кръстева и пловдивската "Евроком" на близкия до президента Първанов бизнесмен Георги Гергов. В битката дава заявка да участва и друг близък до президента бизнесмен, собственикът на ВВТ Петър Манджуков.
Засега сигурно е едно. На обществения мултиплекс ще се качи програмата на БНТ1 и сателитния канал ТВ България. Останалата част от свободните четири честоти на мултиплекса, БНТ ще запълва чрез съвместни програми с други канали (възможно е това дори да са bTV, "Нова тв" или друг тв канал). Регионалните програми на БНТ ще се качат на регионалните мултиплекси. В сектора вече се коментира, че търговските медии работят по проекти за нови тв канали, които имат право да регистрират в СЕМ по ЗИД на ЗРТ като търговски цифрови телевизии. Именно с тях ще запълнят местата, предвидени им за първите мултиплекси при цифровизацията.
Досегашните изчисления, че на мултиплексите частните телевизии искат да качат нишови канали като Fox Life, Fox Crime или някой от каналите на Diema, не съвпадат с бизнес модела на тези телевизии, които поне засега планират да се разпространяват като платени.
Но плановете на правителството и бизнеса спират дотук. Ясна е картата и за втората фаза на цифровизацията. За нея са предвидени три мултиплекса с по шест канала, т.е. 18 нови телевизии. Отсега е ясно, че bTV и "Нова тв" ще могат да качат на тях по три свои програми, т.е. общо шест. Незаети остават 12, което всъщност съвсем не е малко.
Губещите
От цялата политика на правителството за разпределяне на ефира има един сигурен губещ – зрителите. Начинът, по който управляващата коалиция в момента пише закони и раздава честоти, е толкова далече от нормалната логика, колкото Сергей Станишев от Тони Блеър. Понеже честотният ресурс е ограничен, държавата трябва да го регулира така, че, от една страна, да се защити интересът на хората да получават качествени и разнообразни програми, а от друга – бизнесът да получи ясни правила и равни шансове за участие. Нищо от това не се случва в момента. Няма никаква стратегия за разпределението на цифровия ефир по видове програми. Местата в него се раздават в зависимост от близостта на собствениците им до правителството – гарантирано място за ТВ2 на Красимир Гергов, специални конкурси и разчистване на терена за контролираната от Ирена Кръстева TV7, леко побутване за пловдивската "Евроком" на Георги Гергов, малко предизборно намигване към сегашните национални телевизии с обещание за още цифрови канали... Практически по-голямата част от ефира вече е раздадена с разхвърляни в няколко закона текстове. Няма никаква равнопоставеност, никаква честна конкуренция, никаква мисъл за зрителите. Вместо тях получаваме нагло презрение - триумф на мутиралата българска политика, в която единствено важни са интересите на олигархията.
***
Текст под снимка
Властта полага всички усилия да раздаде цифровите мултиплекси преди изборите

Повярвай ми!

Капитал - 35 стр.
Повярвай ми!

Зорница СТОИЛОВА

PR практиците от финансовата сфера обсъждаха как се управлява доверието в кризисни времена
"Нашето ключово послание трябва да бъде стабилността, но трябва да го доказваме всекидневно с действията си." Така мениджърът "Корпоративни комуникации" в Eurobank EFG Group Илияна Захариева се обърна се към събралите се PR специалисти от различни финансови институции, регулаторни органи и журналисти, отразяващи сектора.
Те спореха разгорещено на кръгла маса, организирана от Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), на тема как се управлява репутацията и комуникацията на финансова компания в период на криза. Когато световните медии тиражират драматични истории за фалити на банкови гиганти, шумни скандали за злоупотреби и титанични сделки. И когато работиш в бизнес, който съществува на основата на доверието, а то се срива след всяка следваща катастрофична новина.
"Не говорим просто за кризисна ситуация, а за кризисен контекст, тоест имаме реалност, която ни държи будни постоянно", обобщи Николай Бойков, изпълнителен директор на PR агенция All Channels Communications, която обслужва Eurobank EFG Group.
Експертите бяха единодушни, че най-голямото предизвикателство пред банковите институции и пред тях като PR практици е да преодолеят недоверието на хората. Илияна Захариева, мениджър "Корпоративни комуникации" на Eurobank EFG Group цитира данни от национално представително проучване на социологическа агенция "Алфа Рисърч" от декември 2008, според което 42% от българите смятат, че банките са стабилни "в известна степен", а 36% ги определят като изцяло стабилни. Но в същото време хората посочват като най-сериозни проблеми инфлацията, загубата на доходи и работни места и заплахите от световната финансова криза.
Всъщност специалистите от сектора обясниха настоящите си проблеми с казуса на "самореализиращото се пророчество", когато говоренето за проблемите ги е направило реални. И се обединиха около твърдението, че дебатите в медиите всъщност увеличават проблема, защото привнасят страхове отвън. На PR директорите на финансовите институции сега им се налага да разговарят с много по-широк кръг медии, защото финансовите проблеми вече заемат ключови позиции дори в булевардни и лайфстайл издания, в които според тях липсва разбиране за спецификата на финансовия сектор, както и подготвени журналисти по темата. Практици от сектора коментираха, че вече не трябва да се обръщат само към инвеститори или корпоративни клиенти, а много повече да обясняват на всички как работят банките, особено на масовите медии, които често представят проблемите твърде опростено и се фокусират върху най-лошите сценарии.
А в същото време представителите на медиите споделиха наблюдения, че комуникацията с финансовите институции е станала доста по-тромава и затруднена, откакто се заговори за криза в България. А практиците са се превърнали от медиатор в общуването в бариера между главният изпълнителен директор на банката и медиите. "Не бива да има противопоставяне между PR- и и журналисти. Ние играем една и съща игра, която има своите правила", намеси се Николай Бойков от All Channels Communications и обясни, че както компаниите, така и медиите всъщност говорят на едни и същи хора и трябва заедно да помислят как да обяснят проблемите на потребителите.
Самите комуникационни специалисти обаче срещат трудности в опитите си да убедят висшите мениджъри да коментират тенденции за сектора пред медиите, защото никой не знае какво ще се случи след два месеца. "Моят шеф ме викна преди няколко дни и ми каза: помниш ли презентациите, над които се мъчихме в края на годината? Е, можеш да ги изхвърлиш през прозореца. Вече не важат," разказа комуникационен директор във финансова институция и вдигна ръце: "Как да го убедя да излезе и да направи публична прогноза?"
Въпреки това обаче експертите се обединиха около тезата, че в ситуация на недостатъчна информация в пространството, засилен интерес към банките и кратко време за реакция по-разумното решение е да се изпращат повече, по-открити и навременни послания към медиите. Александър Урумов, началник на отдел "Връзки с обществеността" на Българска Народна Банка, обърна внимание, че комуникациите на финансовите институции трябва да отчитат обществените очаквания и че не бива да се прекалява нито с положителните обещания, нито с катастрофичните прогнози.
Илияна Захариева от Eurobank EFG Group също наблегна на идеята, че трябва да се мисли дългосрочно, а твърденията за стабилност непрекъснато да се подкрепят с действия. Според нея е ключово в такъв момент компанията да инвестира във вътрешни комуникации. Да провежда медийно обучение на средния мениджмънт. Да общува много повече със собствените си служители, които да имат ясна картина за ситуацията във всеки един момент. И най-вече да се следи внимателно обратната връзка от крайните клиенти в обслужващите офиси. Защото доверието на потребителите не се печели само чрез медиите, а и чрез личен контакт.
***
Текст под снимка
Необходими са повече и по-ясни послания към медиите.

Общинска цензура

Капитал - 34 стр.
Общинска цензура

Борислав КАНДОВ

Или защо е добре първо да се мисли, после да се действа
Цензура е потискането на словото или изтриването на комуникационен материал, който може да бъде сметнат за спорен, увреждащ или чувствителен, по определение на цензор.
Това пише в "Уикипедиа" за думата цензура. А това, което направи Столична община (че и няколко извън София) с кампанията на сайта buzzdash.bg е учебникарски пример за прилагането на цензура.
Използвайки като оправдание разтегливата забрана за нарушаване на обществения морал, записана в наредбата, касаеща рекламната дейност на територията на София, зам.-кметът Минко Герджиков разпореди визиите с пощенски марки с лика на различни диктатори (Бенито Мусолини, Саддам Хюсеин, Йосиф Сталин, Адолф Хитлер и др. със заглавие "Те говорят, ти слушаш") да бъдат свалени. Buzzdash.bg е онлайн платформа за провеждане на проучвания и допитвания до аудиторията.
Още по-притеснителният факт е, че общината е отказала да даде разрешение на buzzdash.bg да пуснат визията от втората част на рекламната кампания. Тя съдържа леко загатнати изображения на марките от първата част плюс една празна. Новото заглавие трябваше да бъде "Те говорят, ти слушаш". Така цензорските похвати на общинските служители се задълбочиха до предварително ограничаване на комуникацията - нещо, което е изключителна част от отминалата епоха на тоталитаризъм в България.
Минко Герджиков обясни, че е дал устно нареждане на служители на Столичния инспекторат за свалянето на билбордовете, след като е получил "сигнал, че срещу израелското посолство има разположен билборд на Хитлер, което не кореспондира с добрите нрави. Първо получих телефонни обаждания, а след това и колегите от отдел "Реклама" ми казаха, че при тях са постъпили несъгласия, запитвания, оплаквания."
"Преди да стартира кампанията я дадохме на юрист да я прегледа. Той заяви, че елементите й по никакъв начин не могат да бъдат дискриминиращи или призоваващи към насилие или да съдържат каквито и да било други закононарушения", обясни ръководителят на проекта buzzdash.bg Милко Георгиев и подчерта, че визията с Хитлер не съдържат нацистки символи.
Георгиев каза, че нито те, нито медиа агенцията, през която са закупени рекламните площи са получили какъвто и да било официален документ от общината, нито за свалянето на първите визии, нито за недопускането на вторите. По думите на Герджиков "нямаше нужда от заповед, защото ние имаме сключен договор с рекламната фирма "Кресли" (една от фирмите, на чиито съоръжения е била поставена визия от кампанията - бел. ред.), която е поела ангажимент рекламните послания да не нарушават добрия вкус." Той потвърди, че са дали отказ за втория етап на кампанията. "Те ни взимат за канарчета, знаели са, че ще реагираме по този начин и са искали с малко средства да постигнат скандал и голям шум в медиите".
Георгиев смята, че реакцията на общината е първосигнална и "никой не е прочел какво пише на тези визии". Той разказва, че заедно с бившият председател на организацията "Шалом" Емил Кало са участвали в тв дискусия по казуса и Кало е заявил, че "въобще не е притеснен от кампанията".
Подобни неща не се случват за пръв път. През 2007 г. кметът Борисов нареди да бъдат свалени билборди за стартиращото тогава "Шоу на Азис" по TV2. Пак с билборд на фолк-звездата се разигра медиен цирк през 2004 г. Но само преди няколко месеца бяха свалени три билборда, които с абсолютно нищо не нарушаваха чиито и да било морални ценности. Частна фирма, неполучила пари по договор за доставка на катери с Министерство на финансите постави срещу Министерски съвет три визии с въпросните катери и надписи, известяващи зам.-министърите Кирил Ананиев и Димитър Ивановски (отговарящи за програмите ФАР и ИСПА) и вицепремиера Меглена Плугчиева, че си чакат парите. След упражнен натиск върху фирмата собственик на рекламните съоръжения, визиите останаха, но надписите върху тях бяха премахнати.
Тези примери показват, че свободата на търговското слово в България е непознато понятие за властимащите от всички нива. А това е вредно и опасно както за рекламодателите, така и за всички нас, защото границата между търговското и личното слово не е много голяма.

Ало, сваляй!

Капитал - 9 стр.
Ало, сваляй!Личното възмущение на кмета и няколко телефонни обаждания не могат да бъдат причина за забраната за рекламиране на даден продукт.
Един призрак се разброди из улиците на столицата и големите градове в страната. Призракът на Хитлер. Сайтът за обществени проучвания buzzdash.bg пусна рекламна кампания, част от която беше визия с марка, носеща лика на водача на Третия райх (повече по темата на стр. 34).
За часове „изнервени и притеснени граждани загряха вчера телефоните“ на всекидневници и общински служители. Новината за кампанията прелетя хиляди километри, чак до столицата на братска Москва, откъдето (по ирония на съдбата) лично Бойко Борисов разпореди за незабавното демонтиране на билбордовете. Кметът дори нареди „да се потърси отговорност от лицата, монтирали съоръженията“. Пловдивският му колега Славчо Атанасов пък заяви, че е „безотговорно“ визията да стои близо до училище, очевидно забравяйки, че Втората световна война се изучава още в шести клас. За един ден всичко приключи. Визиите бяха свалени. Разтревожените читатели се успокоиха. Съзнателно или не, рекламодателят и обслужващата го агенция хвърлиха кукичката със закачена накрая провокативна визия и зачакаха медиите да клъвнат. А те не само клъвнаха, ами май им счупиха въдицата - Столичната община няма да разреши на buzzdash.bg да пуснат втората част от кампанията си. Защо, по коя наредба или кой закон така и не се разбра - свалянето стана с устно нареждане. Наредбата за рекламната дейност в София не действа, защото областният управител я обжалва пред ВАС. Предишният текст от 2005 г. имаше същата съдба и така и не заработи. Столичната община може да се радва, че частната компания едва ли ще си губи времето в опити да заведе дело, но това не прави постъпката им правилна. Защото личното възмущение на кмета и няколко телефонни обаждания не могат да бъдат причина за забраната за рекламиране на даден продукт, който не нарушава закони и наредби. Това се нарича с една дума - цензура.

"Новините днес" тръгва със 150 000 тираж

Класа - 11 стр.
"Новините днес" тръгва със 150 000 тиражНовият безплатен всекидневник "Новините днес" ще стартира на 13 април с общ начален тираж 150 хиляди копия. Това съобщи вчера главният редактор на изданието Петъо Блъсков. Вестникът ще се разпространява в София, Пловдив, Варта и Бургас. Тиражът за столицата е 100 хиляди копия, за Варна - 20 хиляди, и по 15 хиляди броя за Пловдив и Бургас. Обемът на "Новините днес" е 16 страници таблоиден формат при пълна цветност. Тематично изданието е пълноценен информационен всекидневник,
ще се разпространява от 7 до 11:30 часа от понеделник до петък от дистрибутори и на щендери. "Има сериозен интерес към изданието от страна на рекламните агенции. Кризата рано или късно ще отзвучи, надяваме се да издържим", коментира Валентина Михайлова, директор "Марктетинг и реклама" на безплатния вестник. "Най-ценният резултат от финансовия колапс е връщането към разума, точната преценка и доброто пресмятане на рекламните бюджети", допълни Петъо Блъсков.

15% от рекламните разходи през 2013 г. ще бъдат в интернет

Класа - 11 стр.
15% от рекламните разходи през 2013 г. ще бъдат в интернетОфертите за дигитален маркетинг имат силни преимущества
Делът на интернет 6 рекламните бюджети ще се повиши от почти 10% тази година до малко над 15% през 2013 г. Рецесията забавя, но не спира ръста на онлайн рекламата. Колкото и странно да звучи, икономическата криза може да ускори прехода към дигитална реклама за много маркстолози, пише еМагксter, цитиран от investor.bg. За 2010 г. прогнозата е да достигне дял от 11,2%, за 2011 г. -12,3%, а за 2012 г. -13,8%. Делът на интернет от общите разходи за медийна реклама в САЩ нараства с поне по 1 процентен пункт всяка година. Това означава, че маркетолозите харчат повече за интернет реклама и по-малко за реклама в други медии като вестници, радио и списания. "Пренасочването на разходите предшества рецесията", обяснява Дейвид Халерман, старши анализатор 6 eMarketer и автор на проучването "Разходите за реклама в САЩ - новата реалност". 'Текущата икономическа среда обаче подсилва новите рекламни модели и ги прави по-постоянни." Според Халерман това е логично предвид факта, че темпът на нарастване дори на разходите за интернет реклама се забавя. "Офертите за дигитален маркетинг имат силни преимущества, особено за компаниите, чувствителни относно отделените средства. Маркетолозите могат по-лесно да измерят резултатите от интернет реклама в сравнение с повечето традиционни медии. Това създава по-ефективна реклама и по-висока възвръщаемост на инвестициите, което пък кара традиционните медии да свалят цените", обяснява той. Халерман обаче твърди, че по този начин се оказва повече натиск върху нетната печалба на класическите медии. "Същевременно успешната интернет реклама създава нова парадигма за маркетинг в другите медии. Пример за този нов модел е търсенето", допълва авторът на изследването. Когато маркетолозите свържат рекламите с изразен интерес от страна на потребител в точния момент, в който този интерес се проявява - както например става при търсене, уместността надвива обичайното съпротивление. "Рекламиране, което потребителите приветстват, е новата реалност", категоричен е анализаторът.

Това е кражба!

Труд - 14 стр.
Това е кражба!

Вера ИВАНОВА, рекламен специалист

Скандал предизвика клипът „Това е истината" на НДСВ, показан на 6 април и качен на жълтия сайт. Той се оказа копие на клипа от кампанията на Лопес Мърфи за президент на Аржентина. В Кан продуктът на агенция TBWA е отличен със „Сребърен лъв". Консултантът на НДСВ Мартин Захариев е взел без промяна и текста (вижте по-долу). Оригиналното в клипа е, че прочетен наобратно, текстът ражда положителни послания. „Въздържам се от коментар. Но гласът, който чете думите, е мой", каза Захариев пред „Труд". От предизборния щаб на НДСВ също отказаха коментар. Случва се в рекламния бранш да се заимства. Но има и по-разпространен начин да си послужиш с чужди идеи: пречупват се творчески или се надграждат. При клипа на НДСВ става дума за кражба. Консултантът се е отнесъл непрофесионално и е изплагиатствал едно към едно. Скандалът може би нямаше да бъде толкова мащабен, ако бе взета творческата платформа на TBWA. Но не е така - Симеон Сакскобургготски се е подписал под чуждо послание, използвано вече от аржентинския кандидат за президент. В качеството си на клиент не е длъжен да е осведомен какво се случва на рекламния пазар, а да се довери на консултанта, който е трябвало да бъде честен с клиента си. Надписът в сайта на НДСВ, че клипът е заимствай от кампанията на TBWA, се появи на 9 април, а промоцията му бе на 6 април.
***
Оригиналната реклама на Рикардо Лопес Мърфи
Това е истината
ако преобърнем нещата
с главата надолу
не можем да бъдем най-добрата
страна в света
ще излъжа, ако кажа че
Аржентина има велико бъдеще,
че ще бъде безопасна страна
че икономиката ни ще бъде силна
че децата ни ще бъдат здрави, че
ще имат образование и работа
преди всичко трябва да знаете
нашата страна не заслужава тези неща
убеден съм, защото познавам аржентинския народ
корупцията и лицемерието са нашата природа
отказвам да повярвам при всякакви обстоятелства, че
можем да бъдем велика страна в идните години
благодарение на гласовете на хората
тази страна потъва все по-надолу, но
ще има и още изненади
Аржентина има само една съдба
и дали ни харесва или не
Това е истината
Лопес Мърфи
За президент
***
Изплагиатстваният вариант на Симеон II
Това е истината...
Ако обърнем нещата наопаки
не можем да бъдем пример за подражание в света
би било лъжа, ако кажа, че
на България й предстои бляскаво бъдеще като достоен член на ЕС
че ще имаме силна държава, в която успяват трудолюбивите и почтените,
че ще преодолеем корупцията и бездуховността
че децата ни ще бъдат здрави, че ще получат образование и работа
преди всичко трябва да знаете
ние не заслужаваме тези неща
и съм убеден в това, защото познавам нашия народ
има хора, които не вярват, че с България в сърцето,
няма невъзможни неща
не мога да приема, че
можем да променим живота си и да станем модерна държава
благодарение на вота и волята на хората
страната затъва все повече и повече, но
предстоят още много трудности, изненади и предизвикателства
съдбата на България е предначертана
и независимо дали ни харесва или не
нещата стоят по този начин.
Симеон Сакскобургготски Лидер на НДСВ
Трябва да знаете, че вярвам точно в обратното

Google повдигна още малко завесата

Insurance.bg - Новини Събития категория
Google повдигна още малко завесатаКомпанията разчита на собствени сървъри с патентована технология за по-висока енергийна ефективност
Google не обича да говори за компютърните си операции, но миналата седмица за пръв път разкри подробности за хардуера, който поддържа могъществото й в интернет.
За някои може да звучи изненадващо, но компанията, разполагаща със стотици хиляди сървъри, не ги купува от Dell, Hewlett-Packard, IBM или Sun Microsystems, а конструира и изгражда собствени машини, съобщиха CNET News и TechNews.
На конференцията за ефикасност на центровете за данни на компанията Бен Джей, който е проектирал много от сървърите на Google, показа на жадната за повече информация аудитория едно свое модерно творение. В периода от 2003 до 2005 г. Джей е бил единственият електрически инженер и работил по 14 часа на ден, преди да бъдат назначени повече хора.
Голямата изненада е, че всеки сървър има собствена 12-волтова акумулаторна батерия за подаване на напрежение в случай на отпадане на главния източник на електроенергия. Веднага възниква въпросът: защо не UPS?
Центровете за данни обикновено разчитат на големи UPS системи, който поддържат работата на десетки машини. Отговорът е прост: пари. Според Джей, вграждането на захранването в сървъра е по-евтино и позволява по-лесно изчисляване и оптимизиране на разходите според броя на сървърите. Освен това няма прахосване на капацитет.
Друг финансов фактор е ефективността. Големите UPS системи могат да постигнат 92 до 95 процента ефективност, което означава, че се прахосва голямо количество енергия. Подходът с интегриране на акумулаторна батерия в сървъра осигурява 99.9% ефективност.
Ефективността е важна не само защото намалява разходите за електроенергия, но също така защото по-малката ефективност води до генериране на излишна топлина, която от своя страна изисква допълнителни разходи за охлаждане. При интензивната работа на сървърите на компанията, тези разходи биха се натрупали бързо, ако не се вземат навременни мерки.
Сървърът на Google е с височина 3.5 инча, или 2U, има два процесора, два твърди диска и осем слота за памет, монтирани върху дънна платка от Gigabyte. Google използва процесори x86 на AMD и Intel, разкри Джей.
Google използва дизайнът на акумулаторната батерия и за своето мрежово оборудване. Компанията има патенти за този дизайн и възнамерява да лицензира други вендори за нейното производство.
Друга илюстрация на маниакалния стремеж на Google за ефикасност е дизайнът на захранването. Захранващите устройства превръщат променливотоковото захранване от електрическата мрежа в правотоково напрежение. Типичните захранвания подават на компютрите 5 и 12 волта изправено напрежение.

Заглушаване на Skype

Капитал - 38 стр.
Заглушаване на Skype

Калина КАЛЧЕВА

Операторите се готвят за война с безжичната онлайн-телефония
Когато компанията Skype пусна версия на софтуера си за интернет телефония за iPhone, това стана най-сваляното безплатно приложение от онлайн магазина на Apple в рамките на четири дни. Този безапелационен избор на клиентите означава проблеми за телекомуникационните оператори в съвсем краткосрочен план. Изглежда, скоро новата мерна единица за телефонен разговор няма да е минутата, а генерираният онлайн трафик.
Затруднен достъп
Мобилната версия на Skype предлага безплатни и платени обаждания през безжичен Wi-Fi интернет или 3G мрежа. Де факто телекомите печелят от използването на алтернативната услуга единствено таксите за пренос на данни. Най-скорострелната враждебна реакция е на най-големия американски мобилен оператор AT&T - компанията забрани използването на програмата през 3G мрежата си. Интересното в случая е, че през лятото на миналата година телекомът стана ексклузивен партньор на Apple в продажбите на iPhone, като субсидира апаратите. С други думи, AT&T пое ангажиментa да плаща част от реалната стойност на устройството вместо потребителя в замяна на обвързващ 2-годишен договор. Инвестицията бе доста голяма и се отрази на финансовите резултати на компанията. Печалбата през четвъртото тримесечие на 2008 г. спадна с 23% на годишна база, което според АТ&Т бе директен резултат от сделката с Apple.
Едно от изискванията към подобни ексклузивни партньори бе да осигурят пренос на данни по т.нар. flat rate, тоест срещу неограничен безжичен интернет достъп срещу фиксирана такса. Използването на Skype чрез iPhone би увеличило трафика в 3G мрежата на оператора. За сметка на това обаче не му носи допълнителна доходност - нито от пренос на данни, нито от глас. Именно затова AT&T ограничaва използването на конкурентната програма през 3G мрежата си. Телекомът обвини Apple, че не защитава пазарните интереси на партньорите си. Вицепрезидентът по правните въпроси на AT&T Джим Сикони директно нападна "ябълковата компания" пред вестник USA Today: "Наистина очакваме партньорите ни да не подкрепят услугите на конкурентите ни." От своя страна Apple се защити с аргумента, че винаги е твърдяла, че VoIP приложения за iPhone и iPod Touch трябва да се ограничават до достъп само през Wi-Fi. Потребителите естествено предпочитат по-бързата, сигурна и по-обхватна 3G мрежа пред това да зависят от близостта до Wi-Fi рутер.
Ограничаването на Skype бързо прерасна от корпоративен проблем в обществен и регулаторен. Правозащитната група Free Press подаде официално писмо до телекомуникационния регулатор в САЩ - FCC (Federal Communications Commission), с настояване да се защити свободното използване на мобилни интернет услуги. Самата комисия няма законови правомощия да осъществява подобен контрол, но на практика определя начините на предаване на интернет от телекомите. Проблемът в случая е, че FCC трябва да балансира между исканията на потребителите и интересите на мобилните оператори, които все още основно разчитат на приходите от разговори.
САЩ не е единствената държава
в която се разгаря дискусия относно новото приложение за iPhone. Т-mobile, мобилният оператор, който субсидира iPhone в Германия, обяви, че може да забрани използването на Skype дори и чрез Wi-Fi в рамките на мрежата си. Телекомът обясни действието си като техническа необходимост, защото значително използване на VoIP софтуера може да претовари мрежата му за пренос на данни. Skype от своя страна отрича този аргумент като безпочвен. Друг защитник на алтернативния телеком е сдружението Voice on the Net (VON), в което членуват онлайн гиганти като eBay, собственик на Skype, Google, Microsoft, Intel. Те настояват да се защитят потребителите, като се гарантира свободният Wi-Fi достъп до VoIP приложения.
Всъщност използването на мобилната версия на Skype невинаги е чак толкова евтино. Друг голям американски телеком, Verizon, таксува един мегабайт трафик по 2 долара в някои планове. Wall Street Journal изчислява, че провеждането на 10-минутен разговор излиза 4 долара на потребителя (обикновено разговор чрез Skype изразходва 6.25 килобайта в секунда). Така че при някои тарифни планове телекомите не само са по-изгодният избор, но и биха печелили добре от конкурента си.
В дългосрочен план все по-голяма част от доходите на мобилните оператори ще идват от пренос на данни. Преди това обаче трябва да се променят тарифните планове, подсигуряването на мрежата и т.н. Инвестиции, които в момента са застрашени от навлизането на конкурент с много по-малко разходи - Skype.

петък, 10 април 2009 г.

Още един безплатен всекидневник тръгва у нас

Класа - 11 стр.
Още един безплатен всекидневник тръгва у насНов безплатен всекидневник ще се появи на българския пазар - "Новините днес". Изданието ще се разпространява в София, Пловдив, Варна и Бургас Пилотният брой на новия вестник ще тръгне в понеделник, 13 април. Главен редактор на "Новините днес" е Петьо Блъсков, а изпълнителен директор синът му - Петьо П. Блъсков.

Uniloc осъди Microsoft за 388 млн. долара

Монитор - 22 стр.
Uniloc осъди Microsoft за 388 млн. долара

Фирмата на Бил Гейтс е обвинявана и в монополизъм

Бил Гейтс още от самото начало от създаването на "Майкрософт" бе обвинен от собственика на компютрите "Епъл" Стив Джобс в кражба на операционната система Windows, която направи Гейтс милиардер.
Федералният съд на САЩ отсъди изплащането на 388 млн. долара за компанията Uniloc за нарушение на патентни права. Uniloc се занимава с програми за осигуряване на защити от компютърно пиратство. Тя е подала иск срещу "Майкрософт" още през 2003 г., уточняват от The Wall Street Journal.
Софтуерният гигант е обвинен в незаконно използване на техните разработки, защитени с патент още през 1992 г. Тази програма не позволява копирането на програми и продукти, които са защитени от лицензионни права. Въпреки че през 2003 г. искането е било отхвърлено, от Uniloc постигат преразглеждане на иска в апелационния съд. През август миналата година делото отива във федералния съд в Роуд Aйлънд. В съдебното решение от 7 април "Майкрософт" е признат в умишлено нарушаване на патентни права.
През миналата година от софтуерния гигант постигнаха извънсъдебно споразумение с Alcatel-Lucent, които обвиняват компанията в незаконно използване на разработки, които се отнасят до разпознаването на ръкописен текст и работа с календари в операционната система Windows Mobile. Тогава от "Майкрософт" платиха 368 млн. долара.
От фирмата на Бил Гейтс вече са свикнали да ги приклещват - и съдебно, и извънсъдебно. През 2000 г. компанията бе осъдена за монополизъм и трябваше да плаща обезщетения на 19 американска щата. От дело, продължило над година и половина, изводът бе, че "Майкрософт" е нарушил антитръстовия закон "Шърман". Според съдията по делото Джаксън "Майкрософт" е установила "монополна власт на пазара чрез средства, противоречащи на правилата на конкуренцията, и се е опитала да я разпростре върху пазара на софтуер за работа с интернет". Съдията твърди също, че "Майкрософт" е свързала оперативната си система "Уиндоус" с браузъра "Интернет Експлорър"с цел нелоялна конкуренция.
Ден след оповестяването на решението гигантът загуби 80 млрд. долара за един ден, тъй като цените на акциите им се сринаха драматично.
През септември 2007 г. първоинстанционния съд на ЕС потвърди постановеното през 2004-а решение на Европейската комисия, с което бе наложена глоба от 497 млн. евро на "Майкрософт". Според решението на комисията "Майкрософт" се възползва от господстващото си положение на пазара.

Без чужди карти парламентът поряза Миков

24 Часа - 5 стр.
Без чужди карти парламентът поряза Миков

Калина ВЛАЙКОВА

И с процедурни пируети следенето в нета не мина
Парламентът поряза вътрешния министър Михаил Миков и отказа да развърже ръцете на МВР за следене на интернет трафика и разговорите по джиесем със и без повод.
С дружни усилия опозиция и НДСВ отхвърлиха внесения от независимия депутат Христо Величков проект за промяна в Закона за електронните съобщения. Той предвиждаше оперативен достъп на МВР до данните за мобилни и интернет комуникации. В момента това е разрешено само за разследване на тежки и компютърни престъпления.
Противниците на закона бяха ненадейно „подпомогнати" от парламентарния шеф Георги Пирински. Първо той подложи проекта на гласуване и с няколко гласа депутатите го одобриха. „Моля този текст да бъде прегласуван, за да не го пращаме след това в Конституционния съд", заплаши шефът на вътрешната комисия Минчо Спасов.
Пирински обяви повторния вот и настана масово тичане между банките и натискане на чужди пултове. „Отменете. Квесторите да съберат картите, зад които няма депутат", процеди шефът на НС. Така при вече официалното прегласуване проектът на Величков бе отхвърлен със 7 гласа мнозинство. Опозицията и НДСВ аплодираха победата си и парламентът спокойно продължи работа със закона за здравето. Повече от час по-късно 9 леви депутати в бележка до Пирински се оплакаха, че гласували „за" проекта на Величков, но системата не отчела това. Поискаха нов, трети поред, вот.
„Няма технически проблем в системата. Бих бил безкрайно разочарован, ако и тази не е защитена от случайни прониквания на космически лъчи. Затова няма да се съобразя с искането на колегите", заяви Пирински след спешна сбирка на Председателския съвет и разговор с доставчика на системата за гласуване.
Той попита съпартийците си защо не са реагирали веднага. След което напусна залата и предостави председателството на Любен Корнезов.

четвъртък, 9 април 2009 г.

На 8 април Facebook е регистрирал 200-милионния си user

Дарик радио - Новини 08:30 ч.
На 8 април Facebook е регистрирал 200-милионния си user3.Новина
На 8 април сайта за социален обмен Facebook е регистрирал 200-милионния си user, съобщи основателят на сайта Марк Цукербърг.

Още играчи изплуват на пазара, Twitter е следващият феномен

Пари - 20 стр.
Още играчи изплуват на пазара, Twitter е следващият феноменПотребителите на микроблог услугата са се увеличили със 700% през февруари, вече са над 10 млн. души След бума на Facebook през последните 1-2 години при социалните мрежи се появи един нов играч - Twitter. Микроблог услугата, която се използва дори и от американския президент Барак Обама, се радва на значителен ръст през последните месеци - над 1300% за февруари и над 700% за март, като вече е използвана от повече от 10 млн. американци, показва статистиката на анализаторите от comScore. Това веднага постави сайта на тезгяха и в края на миналата седмица се появиха слухове за евентуално изкупуване на Twitter от страна на Google.
Сделка
Малко по-късно стана ясно, че търсачката няма апетити за изкупуването на чуруликащата (на английски twitter означава чуруликам) социална мрежа, а двете компании планират да разработят съвместна услуга. Преди няколко месеца Twitter отклони оферта за придобиване за 500 млн. EUR под формата на акции от Facebook.

Да направиш пари от социална мрежа

Пари - 20 стр.
Да направиш пари от социална мрежа

Христо ЛАСКОВ

Преди година Facebook стана най-голямата социална мрежа в света, а към момента потребителите й са над 200 млн. души по целия свят. Това изисква все по-голям ресурс под формата на сървъри и трафик, за да смогне на потреблението. Работещите за основаната от Марк Цукърбърг компания са се удвоили през 2008 г., като вече са над 800 души, т. е. разходите за заплати скачат непрекъснато. А според различни прогнози приходите на социалната мрежа за миналата година са около 800 млн. USD.
Приходи
Именно капитализирането на Facebook е един от основните проблеми, пред който е изправен Цукърбърг. Досега той и компанията му се издържаха предимно от чужди инвестиции - в началото 500 хил. USD от съоснователя на PayPal Питър Тиел, през още няколко големи инвестиции до 60 млн. USD от милиардера Ли Ка-шин в края на ноември 2007 г. Всички тези пари обаче рано или късно трябва да се върнат отнякъде и от около година Facebook вече предлага таргетирана реклама, от която се възползват не един и двама български рекламодатели. Това е довело до 5 поредни тримесечия, в които компанията успява да реализира печалба преди данъци. Това означава, че вече нямаме нужда от чуждо финансиране, за да поддържаме съществуването си, и междувременно започваме да трупаме и кешови резерви, твърди Цукърбърг в писмо до
служителите си, изтекло по американските медии. Другото послание е, че Facebook е на практика устойчива на рецесия и се надява на 70% ръст на приходите си в края на годината.
Тенденция
Най-голямата социална мрежа в света вече е и популярен канал сред много рекламодатели в България, коментират специалисти от бранша. На практика няма компания, която да иска да рекламира в трудната икономическа обстановка, да планира някаква маркетингова активност и да не иска Facebook да е сред каналите, чрез които
ще се достигне до потребителите у нас.
Причината за това е проста - социалната мрежа разполага на практика с неограничена информация за потребителите си - интереси, възраст, хобита, дори и музиката, която слушат. Така рекламата достига много по-лесно и до подходящите хора, които биха имали интерес да я видят. Тоест, постига се максимален ефект от появата й.
Капитализация
Всичко това накара BusinessWeek да оцени Facebook на между 3.5 и 5 млрд. USD, въпреки че преди година от Microsoft изкупиха 1.5% от компанията срещу чудовищните 240 млн. USD (което означава пазарна капитализация от 15 млрд. USD). И докато Цукърбърг отрича продажбата на социалната мрежа, напоследък отвъд океана се носят слухове за предстоящ дебют на компанията на фондовата борса. Някои анализатори гледат на това като на лекарство за замръзналия IPO пазар, но засега няма официално потвърждение на новината. А междувременно Цукърбърг продължава да мисли все нови начини да капитализира най-големия си ресурс - човешкия капитал, който расте не с дни, а с часове.

сряда, 8 април 2009 г.

Хитлер цъфна до израелското посолство в София

Днес БГ - България
Хитлер цъфна до израелското посолство в СофияОгромен билборд със снимка на нацисткия лидер Адолф Хитлер се появи близо до посолствоно на Израел в София, край Административната сграда на НДК.
Рекламното пано, което е дело на неизвестна засега компания, лицето на Хитлер е показано като пощенска марка на Германския Райх.
Текстът на билборда гласи: "Те говорят - ти слушаш".
Зам.-кметът на София Минко Герджиков, който в момента ръководи столицата, тъй като кметът Бойко Борисов е в Москва, е разпоредил билбордът да бъде свален веднага, съобщи БГНЕС.
Тъй като има подобни рекламни материали по автобуси от градския транспорт в столицата, Герджиков е наредил да се махат и посланията там.
В момента се уточнява на коя фирма е билбордът и кой е поръчал това съдържание.
На 20 април се навършват 120 години от рождението на Хитлер.
Адолф Хитлер е канцлер на Германия от 1933 и фюрер и райхсканцлер от 1934 до смъртта си.
Бил е лидер на Националсоциалистическата германска работническа партия.
Хитлер се самоубива на 30 април 1945 г. в своя бункер в обкръжения от съветската армия Берлин заедно със съпругата си Ева Браун.
Преди това той става причина за смъртта на близо 50 милиона души, в това число 9 млн. германци.
07.04.09

Стартира “Мениджър на годината 2009”

Стандарт - 10 стр.
Стартира “Мениджър на годината 2009”Стартира надпреварата за "Мениджър на годината 2009". Документи се приемат до 30 април. Конкурсът се организира за втора поредна година от списание "Мениджър" и консултантска компания "Делойт", която изработи методиката за оценка на кандидатите. Състезанието се провежда в три етапа - първият е по документи, във втория се оценяват финансовите показатели на фирмата, а в третия - личните качества на мениджърите. Носителят на кристалната статуетка ще бъде огласен през октомври. Медийни партньори са в. "Стандарт", Дарик радио и bTV. Победител през 2008 г. беше Валентин Трифонов, изпълнителен директор на "Приста Ойл".

Yahoo! пуска нова музикална търсачка

Класа - 11 стр.
Yahoo! пуска нова музикална търсачкаАмериканската интернет компания Yahoo! стартира партньорство с няколко музикални компании в търсене на подход, който ще й осигури дял от развиващия се пазар на дигитална музика, съобщи Ройтерс, цитиран от investor.bg.
Новата версия на Yahoo Music обединява платена и безплатна музика. Достъпът до нея е директно от сайта. "Искаме да се фокусираме върху предоставянето на услуги, които носят най-голяма стойност за потребителите и след това да си партнираме с трети страни за предоставянето на целия набор от музика", казва генералният мениджър на Yahoo Music
Майкъл Шпигелман. Той описва нововъведението като голяма стратегическа промяна за Yahoo!.
Посетителите на Yahoo Music ще избират сред модули, всеки от тях представляващ многобройни и разнообразни музикални сайтове в интернет, включително безплатни сайтове, интернет радиостанции, музикални видеоклипове от YouTube и платена музика от iTunes u Amazon.com. Услугата включва и страница с музикални изпълнители, която съдържа информация за различни музиканти и групи като дати на турнета, билети за концерти, снимки и др.
Yahoo Music ще предоставя музика и информация за 500 хил. изпълнители, което е над двойно повече от съдържанието в предишната версия на сайта. Компанията има идея да превърне услугата в отправна точка за потребителите, които търсят информация и музика от всеки жанр и изпълнител. По данни на компанията за проучвания ComScore Yahoo Music е бил вторият по популярност музикален сайт в САЩ през декември с 19,6 млн. уникални посетители. Лидер е AOL Music на Time Warner Inc. c 24,6 млн. посетители, a MySpaсе Music на News Corp. се нарежда трети със 17,2 млн. посетители.

Получаваме €29 млн. за интернет

Класа - 6 стр.
Получаваме €29 млн. за интернетОколо 29 млн. евро ще бъдат заделени за България за осигуряването широколентов достъп до интернет в селските и труднодостъпните райони на страната. Това стана ясно на редовното заседание на Съвета по европейски въпроси, ръководено от министъра по европейските въпроси Гергана Паси. Средствата са част от европейския план за икономическо възстановяване, държавите членки ще могат да ползват за достъп до широколентов интернет общо 1,2 млрд. евро. Определените за България пари ще се усвояват чрез Програмата за развитие на селските райони Освен тези средства по Оперативна програма "Регионално развитие" има около 20 млн. евро по мярка за осигуряването на интернет, съобщи Красимир Симонски, който е ръководител на екипа, разработвал Национална програма за развитието на широколентовия достъп до интернет на ДА за информационни технологии и съобщения.

вторник, 7 април 2009 г.

Интернет-доставчиците в ЕС започнаха да записват дейността на своите клиенти

РИА Новости (Русия) - новини
Интернет-доставчиците в ЕС започнаха да записват дейността на своите клиентиБрюксел. В страните от Европа в понеделник встъпи в действие директива на Европейския съюз, задължаваща интернет-доставчиците да пазят в течение на една година данните за действията на своите клиенти, предаде РИА Новости.
Сега властите ще могат при необходимост да разберат за изпращането на писма, посещаването на електронни страници и проведените чрез интернет телефонни разговори на европейските потребители на световната мрежа. При това от базите данни на доставчиците няма да бъде възможно да се научава съдържанието на писмата или електронните страници.
Директивата, позволяваща затягането на контрола над интернет потребителите, има за цел да помогне в борбата с тероризма. За необходимостта от подобна мярка в ЕС се заговори след бомбените атентати в метрото в Лондон от 2005 г.
Новата директива ще се прилага само за установяване на фактите на контакти между едни и други лица. При което, достъп до базите данни ще бъде осигуряван само при наличието на съдебна заповед.

„Каменица“ започна шеговита акция „Да спасим мъжa!”

Дневник - Компании&Финанси - V стр.
„Каменица“ започна шеговита акция „Да спасим мъжa!”В стремежа си да се разпознава като марката бира, предназначена за истинския мъж, „Каменица“ стартира шеговита акция под надслов „Да спасим мъжа!“. Новата рекламна агенция на компанията - New Moment, New Ideas, разпространи манифест в защита на истинския мъж, който го насърчава да практикува любимите си дейности като гледането на футболни мачове и скарата с приятели.

На българския пазар ще останат само силните и качествени списания

Пари - 21 стр.
На българския пазар ще останат само силните и качествени списания

Боряна НИКОЛАЕВА, bnikolaeva@pari.bg

Луксозните списания са изправени пред сериозното предизвикателство да останат на пазара в днешната ситуация. Намалените рекламни бюджети и ориентирането на потребителите към интернет са основните причини за трудностите, които изпитват издателствата. Основните играчи в сектора са на различни мнения по въпроса дали кризата ще се отрази негативно върху бъдещите им инвестиции. Определено ще има двуцифрен спад спрямо достигнатите през 2008 г. тиражи и рекламни приходи, коментира за в. Пари Николай Караджов, директор издания в Санома Блясък България. Вече чуваме за спрени издания и отложени проекти. Малко ще са играчите, които ще поемат непремерения риск да стартират нови списания в тази пазарна конюнктура, твърди Караджов. На същото мнение е и Йонко Атанасов, изпълнителен директор на QM Media. Нормално е кризата в глобален мащаб да има негативно влияние в почти всички равнища в бизнеса. Основен фактор в правенето на луксозни издания са големите мултинационални брандове и когато при тях се появят трудности, това се отразява като домино при всички партньори, коментира той. Не така смята Милко Стоименов, главен редактор на списание Travel, издавано от Ками Пъблишинг. Пазарът ще продължи да се развива, ще се появят нови списания, основно лицензни, прогнозира той. Макар че някои сектори са пренаселени - особено т. нар. мъжки и женски списания, като цяло пазарът не е достатъчно развит, има свободни ниши и съответно място за нови издания, добавя Стоименов. Малко ще бъдат новите заглавия на пазара, а посредствените ще изчезнат, коментира за в. Пари Христос Христу, генерален директор на Атика Медия България.
ситуацията
Почти всички рекламодатели са изключително предпазливи и избягват да правят целогодишни планове, казва Николай Караджов. Опитът на по-развитите пазари показва, че прекалено дълго въздържане от маркетингова активност, дори и в периоди на дълбока криза, е нож с две остриета за рекламодателите. То влошава перспективата пред пазарните им позиции след кризата. Затова очаквам в близките месеци засилване на рекламната активност. Има и още един факт, който никак не е за подценяване - ефективността на принт рекламата в България (в частност тази в списанията) догонва, а в някои случаи и изпреварва ефективността на телевизионната реклама, допълва той. Много филиали на чужди компании се забавиха с приемането на рекламните бюджети, други предпочитат да не сключват годишни договори, а да рекламират на парче, казва Стоименов. Трети залагат прекалено много на интернет рекламата. Тя се смята за особено удачна по време на криза -първо, защото в такъв период много хора предпочитат да си набавят информация от безплатни източници, и второ, защото много хора имат повече свободно време. Интернет рекламата в никакъв случай не е панацея, допълва той.
Фалити
Лицензните издания са по-добре защитени от кризата благодарение на имиджа и най-вече на бранда си, твърди Николай Караджов. Един рекламодател, особено от мултинационална фирма, първо би свил бюджета си за списания, които не са се доказали във времето, и едва накрая би се отказал от реклама в издания с висок престиж и стабилност. Най-сериозно засегнати ще бъдат най-гъсто наситените сегменти, където конкуренцията и за читатели, и за рекламодатели е най-голяма, прогнозира Милко Стоименов. Това са т. нар. светски издания, мъжките и женските списания. Там се очакват нови издания, които ще откраднат пазарен дял от сега съществуващите. В този сегмент кризата е факт. Големи световни
мъжки списания, които преди година се радваха на тиражи от 25-30 хил. броя месечно, сега печатат 15 хил. Ако трябва да следваме икономическата логика, много издания би трябвало да спрат да излизат. Не бива да забравяме обаче, че в България много неща, не само издания, съществуват противно на всяка икономическа логика, допълва Стоименов. Ползи
На пазара ще останат само истинските играчи - тези, за които издаването на списания е основен бизнес, прогнозира Николай Караджов. Повечето от случайно попадналите в бранша
фирми, възползвали се от безпрецедентния бум на инвестициите в принт реклама през последните 5-6 години, ще се съсредоточат върху основния си бизнес. Навсякъде се говори за това, че кризата е най-вече криза на доверие, коментира Йонко Атанасов. Крайно време е да се направят необходимите изводи, слабо представилите се да си тръгнат и да се подготвим за новите условия. Бих казал, че една от основните ползи е повишаването на финансовата дисциплина на фирмите, допълва той. За нас кризата е възможност да вземем лицензи за световни издания на цени, които при други обстоятелства щяха да бъдат много по-високи, коментира Милко Стоименов. Тravel magazine работи на рекламен пазар, който в известна степен е незрял и неразработен. Нямам предвид клиенти като чуждите авиокомпании, автомобилните фирми или вносителите на модни и лайфстайл стоки, а повечето български туристически агенции, хотели и курорти, чиито мениджъри не са осъзнали ползата от рекламата, PR, добрия имидж. Пазарът на туристическа реклама е изключително труден и неразработен, но това означава също, че има потенциал за развитие, допълва той.

Живко Гинчев, спортен PR:PR бизнесът ще се развива независимо от кризата

Пари - 20 стр.
Живко Гинчев, спортен PR:PR бизнесът ще се развива независимо от кризата

Боряна НИКОЛАЕВА

- Господин Гинчев, с какво спортният PR е по-различен?
- По своята същност той не се различава много от PR като цяло. Все пак спортният PR има своята специфика, защото е доста по-динамичен, наситен е с много повече събития и новини около спортистите.
Сферата е благодатна самите PR специалисти да създават новини. Ще ви дам пример. Провело се е спортно състезание. Ако ние съобщим само резултата, едва ли ще е любопитно за публиката. Тя иска да знае и друго. Например какво яде Веселин Топалов, къде спи, какво прави в свободното си време.
Това е и задачата на спортния PR - да изгради цялостен образ на спортиста. Магията на този бизнес е в правенето на новини, и то на интересни за медиите новини. Затова и аз работя на принципа: Давам на медиите информация, която самият аз, ако бях още журналист, щях да публикувам.
- имат ли нужда спортистите от повече реклама и PR?
- Мисля, че имат нужда. В България обаче нещата са малко изкривени. През последните години PR се разбира като нещо много модерно. Доста хора или компании си наемат PR експерти, без да са наясно какво точно наемат и каква ще им е ползата от тях. Оттам се получава и разочарованието от страна на някои клиенти, които очакват невъзможни неща.
Важно нещо за спортния PR поне според мен е да не се прекалява с присъствието в медиите. То винаги
ще има някакви непредвидени последици. Понякога директната връзка с феновете е много по-важна от 100 публикации дори.
- Щом някои компании все още не знаят какво всъщност е PR, има ли гилдията нужда от повече PR?
- Гилдията има нужда да изчисти чалгата в себе си. Тази професия стана модна и започнаха да се появяват „специалисти”, които нищо не разбират. Има дори такива, които не знаят какви медии има в България.
- защо голяма част от журналистите впоследствие се заемат с PR?
- Може да прозвучи забавно, но това е от голяма полза, защото най-малкото, ако си бил журналист, знаеш в колко часа затваря броят и докога можеш да подаваш информация на журналистите. На мен лично ми беше трудно да взема това решение, но в крайна сметка не съжалявам.
- Каква е вашата прогноза за развитието на PR бизнеса по време на криза?
- Без значение дали сме в условията на криза или не, PR бизнесът ще се развива. Често сравнявам PR експерта с адвокат. Както единият те защитава в съда, така другият те защитава пред медиите и обществото. Затова и винаги съм казвал на клиентите си: Бъдете откровени с мен, както бихте били с адвокат. Нужда от добър PR винаги ще има.
- Как ще се отрази кризата на спорта и на спонсорството?
- Тя вече се отразява. Доста фирми от световен мащаб се отказват от спонсорства и състезания. При нас също има ограничаване на бюджетите. Радвам се, че нямаме изцяло спрени бюджети и не усещаме големи трудности. Най-лесно е да се оправдаем, че има криза и че се отказваме от обявени вече планове или състезания. Това обаче е голяма грешка и не бива да се прави.
- има ли някаква полза от обединяването на PR специалистите и от появата на всички нови асоциации и конфедерации в тази област?
- Гледам леко скептично на подобни инициативи. Важни са резултатите, а не формалностите. Важно е какво ще спечели агенцията от членството си в подобни асоциации, както и какви са ползите за бранша. Наблюденията ми са, че ползите не са големи.

Мърдок иска платени новини в интернет

Пари - 20 стр.
Мърдок иска платени новини в интернетОнлайн рекламата не е достатъчно добър източник на приходи за вестниците, които пренасят съдържанието си в мрежата. Това заяви Рупърт Мърдок по време на годишна среща на индустрията на кабелните телевизии във Вашингтон, цитиран от Ройтерс. Според него на повечето вестници ще им се наложи да въведат платеното онлайн съдържание, ако искат да оцелеят по време на рецесията. Безплатното четене на новини в интернет трябва
да се промени, допълва той. През 2007 г. Рупърт Мърдок купи Wall Street Journal и компанията майка Dow Jones&Co и в момента неговото издание е с платено онлайн съдържание. Империята от вестници на Мърдок включва New York Post, Times of London и други издания във Великобритания и Австралия.

Организират конференция за интернет търсачки

Класа - 22 стр.
Организират конференция за интернет търсачкиПървата българска конференция, посветена на оптимизацията на интернет търсачките - SEO конференция 2009, ще се проведе на 10 април в Интер експо център, съобщи генералният спонсор Супер Хостинг БГ. Форумът ще обхване темите за развитието на SEO, SEM, социалните мрежи, интернет маркетинга и рекламата.

Ogilvy & Mather България с 5 награди от David Awards

Класа - 11 стр.
Ogilvy & Mather България с 5 награди от David Awards5 награди в 5 категории получи Ogilvy & Mather България и така стана най-награждаваната агенция в новото издание на David Awards, съобщиха от рекламната агенция. Конкурсът е вътрешен за представителствата на мрежата в Централна и Източна Европа и се провежда всяка година. Надпреварата носи името на основателя на агенцията Дейвид Огилви. Общо 62 проекта се състезаваха в 5 категории - телевизионна, печатна, радио-, дигитална и нестандартна реклама. Проектите на българското подразделение на Ogilvy & Mather спечелиха 3 сребърни и 2 бронзови отличия. Те ги получиха за кампаниите "Интернет безопасност" с клиент "1лобул", "Промяна в климата", "Асансьор", "Боклук" и "Промяна в климата" - изготвени sa WWF. В конкурса се включиха представителствата на агенцията от още 9 източноевропейски държави - Русия, Украйна, Румъния, Полша, Чехия, Словакия, Словения, Косово и Хърватска. След българския по брой награди се наредиха руският и румънският офис, които си тръгнаха с по два приза.

Назначиха Милена Цветанска за шеф на БНТ новините

Монитор - 18 стр.
Назначиха Милена Цветанска за шеф на БНТ новинитеДосегашната водеща на "По света и у нас" Милена Цветанска стана главен редактор на новините в БНТ, съобщиха от медията вчера. Журналистката приема поста от Емил Мил-дов, който пък е назначен за главен секретар на медията. Също вчера, но в братското БНР, започна работа бивш кадър на БНТ. Става дума за досегашния глас на Емел Етем Владислав Пре-лезов, който вече е на щат в "Хоризонт".
С повишението Цветанска слиза от екрана, потвърди самата тя. " Предложиха ми да остана водеща на "По света и у нас", но смятам, че работата ми ще е достатъчно натоварена. Ще се съсредоточа основно върху нея", каза нови-нарката. През последните четири години тя водеше " По света и у нас" в тандем с Даниел Чипев. Двамата бяха една от най-популярните двойки на емисиите в 18 часа.
По-късно представяха централната емисия в 20 часа. Чипев ще продължи да води, но в компанията на Добрина Чешмеджиева. Милена Цветанска е дългогодишен кадър на държавната тв. На "Сан Стефано" 29 попада през 1993 г. Първите й репортерски изяви са в сферата на здравето и екологията. След това е политически репортер в Народното събрание и президентството. Няколко години е редактор, репортер и коментатор в предаването " Панорама".
Междувременно вчера Владислав Прелезов беше представен официално пред новите си колеги от "Хоризонт". Досегашният говорител на министър Емел Етем е назначен на щат в "Блокови предавания" на държавното радио.
"Въпрос на творческо виждане е дали ще водя ново предаване или ще се изявявам в някое от утвърдените", каза за "Монитор" Прелезов.
"Минал съм през нови-нарството, бил съм водещ на новините в БНТ и е добре вече да водя предаване, каза още той. - "Нещо повече" е един прекрасен пояс на "Хоризонт", който анализира злободневните теми от деня и в който виждам евентуална реализация засега."
Владислав напусна БНТ преди 5 години, за да стане директор на Военния телевизионен канал. След това кариерата му продължи като говорител на Министерството на отбраната и на Министерството на извънредните ситуации.
"Човек не трябва да се връща назад." Така отговори Прелезов на въпроса защо започва работа в БНР, а не в БНТ откъдето изгря звездата му. "Минал съм през тв новините и мисля, че човек трябва да расте не само в творчеството си, но и в кариерата, каза той. - 5 години след моето напускане на БНТ не върви отново да водя новини. Едно обзорно предаване по "Хоризонт" е добра алтернатива."

Монитор - 18 стр.
Светила в рекламата на MediaMixx '09Някои от най-големите световни имена в областта на медиите, рекламата, маркетинга и комуникациите са заявили участие в Mediamixx Конгрес'09. Събитията са традиционно в курорта Албена и ще се проведат от 3 до 6 юни. Джонатан Макдо-налд - шефът на Ogilvy One Worldwide, който ще презентира темата "Мобилният свят", е сред специалните гости. Председателят на Garcia Media Group Марио Гарсия ще представи "Новият свят - от Маями през Индия към Изтока". Експерти като Керстин Трикалитис (изпълнителен директор Out There Media), Альоша Раксан-дич (управляващ директор Pristup Skupina), Андреас Рудаш (изпълнителен директор RTL Group), Харалд Рийнер (главен маркетинг директор Vienna Insurance Group) и много други ще дебатират по най-актуалните теми в сферата на медиите и рекламата. Сред акцентите са "Медийна криза ли е световната финансова криза?", "Как да правим успешен бизнес в и чрез медии?", "Бъдещето на печатните медии" и т.н.
"Всички ние можем да научим много от темата Show me the money ("Покажи ми парите" -бел. ред.), която избрахме месеци преди кризата, от експертите и приятелите ни от повече от 12 държави и дебатите по темите за практическите приложения на кросмедийни формати. Конгресът ще бъде сърцето на тазгодишния фестивал, където ще срещнем приятели, експерти в бизнеса, ще се учим и ще се вдъхновим за свежи идеи от най-добрите, както и ще правим реален бизнес. Той наистина е задължителен за всеки, който иска да постигне успех в сферата на маркетинга, медиите и комуникациите", казва Руди Кобза, председател на консултативния съвет на Mediamixx Group.

Рекорден ръст на сайтовете в интернет

Insurance.bg - Новини
Рекорден ръст на сайтовете в интернетИнтернет се разраства с рекордни темпове, сочат данните на Netcraft и Message Labs за последните месеци. Броят на сайтовете, вкл. блогове, е достигнал 224 749 695 през февруари, което е с 9 милиона повече, отколкото през януари.
Повечето нови сайтове работят под управление на китайската уеб услуга QQ и на сървъра Microsoft IIS. Така например, 3,3 млн. от появилите се през февруари сайтове са на база IIS, основно в блог системата Windows Live.
Доминираща позиция на пазара за уеб сървъри обаче продължава да има Apache, който управлява над 104 милиона сайта, или 46,35% от всички, предаде TechNews.
Ежедневно в мрежата възникват по над 2700 сайта, на които се помества вредоносно съдържание, установява още изследването. Расте и обемът на спама, като делът му в момента се определя на 75,7% от всички имейли.
Освен това значително са се увеличили вирусите и фишингаът в електронната поща. Вирус има на всеки 284,4 имейла, като почти същото се отнася и за фишинг заплахите.

Microsoft планира инвазия в търсенето

Insurance.bg - Новини
Microsoft планира инвазия в търсенетоMicrosoft планира мащабна рекламна кампания в подкрепа на търсачката Kumo. През юни компанията ще похарчи около 100 милиона долара, за да популяризира уеб услугата, съобщиха Advertising Age и TechNews.
Партньор на софтуерния гигант в рекламата на Kumo е агенцията JWT, която ще разпредели огромния бюджет за реклама в интернет, телевизия, радио и печатни медии. За сравнение, през миналата година целият рекламен бюджет на Microsoft в САЩ възлизаше на $361 млн.
Търсещата машина Kumo е достъпна в момента за служителите на Microsoft през вътрешната корпоративна мрежа. Името Kumo е с японски произход и означава “облак”. Не е изключено обаче Microsoft да го промени.
Корпорацията се надява чрез Kumo да укрепи влиянието си на пазара за интернет търсене. От Редмънт обаче уточняват, че услугата няма да конкурира Google или Yahoo. Microsoft определя Kumo като търсеща машина, която дава по-малък брой резултати, но по-качествени.
Microsoft притежава 8,5% от американския пазар на интернет търсене, по данни на comScore за януари. Google има 63%, а Yahoo държи 21%.

You Tube и Facebook повишават работоспособността

Money.bg - По света
You Tube и Facebook повишават работоспособносттаМного работодатели забраняват достъпа до развлекателни уеб сайтове на служителите си през работно време, за да не се разсейват излишно. Изследователи от университета в Мелбърн обаче доказаха, че това е грешна стратегия.
Според проучването, работниците, които се разведряват със социални мрежи или посещават YouTube, са с 9% по-продуктивни от останалите.
"Хората трябва да се отвличат периодично, защото кратките и ненатрапчиви прекъсвания помагат на мозъка да се разтовари и повишават концентрацията", твърди Бренд Кукър от департамента по маркетинг и мениджмънт. "Именно това води до по-висока продуктивност на служителите", допълва специалистът.
Изследването е проведено върху 300 от работниците на няколко компании. 70% от тях са признали, че използват Интернет за развлечение през работно време и най-често посещават социални мрежи като Facebook, играят онлайн игри, четат новинарски сайтове или гледат видеоклипове в YouTube.
Кукър изтъква, че резултатите от проучването са валидни само за служители, които губят в Интернет не повече от 20% от работния си ден. Онези, които наистина прекаляват с онлайн развлеченията, имат ниска продуктивност и лоши резултати.

Google работи активно върху гласовото търсене

bpost.bg - Политика
Google работи активно върху гласовото търсенеНа дискусия в рамките на Web 2.0 Expo в Сан Франциско вицепрезидентът на Google заяви, че гласово търсене ще бъде голям шанс за компанията да навлезе силно в уеб-приложенията за мобилни телефони. Това би било нов метод за търсене и затова ще бъде "сърцевината на бъдещите мобилни планове на търсачката".
Вицепрезидентът Вик Гундотра каза още, че гласовото разпознаване в днешно време е „хубав трик“, но още не е достатъчно оптимизирано и подходящо за ефективна употреба. Върху това ще се занимават и разработчиците от Google.
Редакторът от от SearchEngineLand Грег Стърлинг каза по този повод, че ако се получи, действието ще бъде много силен стратегически ход за компанията.
Негативни реакции по време на дискусията се зародиха около съмненията, че бъдещото приложение на Google няма да разпознава акценти, различни от най-разпространението американски. На това обаче Вик Гундотра отговори, че работата по проекта тече с бесни темпове и се разраства буквално с всяка изминала минута, като това учудва дори и ръководителите на разработчиците.
„Това е от технологиите, които се развиват с постоянна употреба. Направихме опит с приложението си в iPhone и точността на познаване на програмата се увеличи с 15% - колкото повече хора я използват, толкова повече информация събираме и оптимизираме технологията.“
Неминуемо на дискусията бе засегнал и въпроса със слуховете, че Google иска да купи набиращата все повече мощ социална мрежа Twitter. Гундотра отговори, че политиката на компанията не позволява да бъдат разисквани подобни спекулации. Един от основателите на Twitter, Биз Стоун, пък коментира, че е бил засипан с купища еднакви в същината си въпроси за това накъде отива системата за споделяне.
По рано през тази седмица той съобщи в блога Sometimes We Talk, че не би било изненада, ако Twitter влиза в официални разговори с други компании – по различни въпроси. Все пак целта на социалната мрежа е да е печеливша и независима компания и в момента тя е само в началото на своите планове.

10-me сайта, без koumo не можем

Класа - 24 стр.
10-me сайта, без koumo не можемКои са сайтовете, без които животът ни е невъзможен? Отговорите gage списание 'Таим". То подреди 10-те интернет уеб-пространства, без които съвременният потребител не може. Автор на класацията е Анита Хамилтън, цитирана от PR Kernel.
Wikjpedia.org
Въпреки неспирните опити да се компрометира достоверността й, Wikipedia си остава най-популярната онлайн енциклопедия в мрежата. И тъй като всеки може да създаде или редактира коя да е страница в сайта, както компаниите, така и отделните хора често прекаляват с изглаждането или украсяването на собствената си информация. Уики-обществото обаче обикновено се намесва в такива случаи - прекалено възмутителните намеси се докладват в Wi-kiScanner и уикитроловете получават един по врата - или поне публично уики-унижение. Днес можете даже да се наслаждавате на мъдростта в Wikipedia без дори да се налага да кликвате върху сайта. Търсачката Microsoft Live автоматично изтегля първия абзац от всяка подходяща статия в енциклопедията в резултатите си.
Yahoo! Finance
Yahoo! Finance съдържа всичко, от което се нуждаете, за да сте в крак с бизнеса - новини, анализи на ценните книжа, графики и прессъобщения. В края на май 2008 г. Yahoo! Finance отново започна да пуска безплатни цитати в реално време, вместо със стандартното 20-минутно закъснение на конкурентите му като Google Finance. (Услугата бе спряна преди три години заради споровете с големи фондови борси.) Брокерите могат да се бръкнат с 10,95 долара месечно за таблици в реално време. Въпреки всички критики за неспособността на Yahoo! да се обновява, финансовият му сайт съдържа най-доброто, което може да предложи компанията.
Craigslist
Елементарният дизайн на страницата му почти не се е променил през последните 14 години, въпреки че има нови и по-лъскави конкуренти, които се борят за къс от оценения на 15 милиарда долара пазар на малки обяви в мрежата. Какво от това обаче? Craigslist е пионер в интернет, който никога няма да остарее и който си остава основният сайт за обяви за търсене на продукти - от недвижими имоти до употребявани мебели, от работа до любов и връзки за една нощ. Миналата пролет Craigslist тръгна в 100 нови града и така услугите му станаха достъпни в над 500 града в 50 държави. За да остане пред новодошлите, които също имат силно международно присъствие, като Kijiji, Oodle u OLX, любимият Craigslist вече се предлага на испански, френски, италиански и немски в някои страни. Така не можете да обвините езиковата бариера за пропускането на някоя възможност.
ESPN
ESPN е синоним на спорта. Заклетите фенове идват направо в този мегасайт за резултатите, разписанията и анализите, след което остават, за да се насладят на видео новините, игрите и подкастовете. През 2007 г. ESPN обнови фантастичните си оферти и покритието на гимназиалния футбол, като така си привлече нови фенове от колежите. Ако не можете да напуснете дома си без спортните новини, абонирайте се за "Съобщенията на ESPN". Ще ги получавате чрез SMS или си свалете клипове за мобилен телефон.
Yelp
Ако имате ресторант, магазин или бизнес, той вероятно е рецензирай в Yelp -един независим сайт с милиони рецензии от потребителите. Yelp има много конкуренти - най-известният от които е Yahoo! Local, но все още е единственият, който позволява на рецензентите да си отговарят. След оплакванията от много бизнеси, че лекомислените рецензии са сринали репутацията им, сайтът започна да разрешава на собствениците директно да пращат имейли на рецензентите, да правят бързи промени в данните на компаниите си в мрежата и да следят колко хора посещават профила им. За вас това означава попълни и точни рецензии.
Facebook
Ако MySpace e PC, mo Facebook e Mac. Първият сайт може би има повече потребители, но вторият е по-класен и изчистен като дизайн. Освен това Facebook страхотно улеснява намирането на познати и си спечели повече почитатели сред професионалистите и трийсетина годишните от всеки друг сайт. Той предлага над 300 приложения като игри, интерактивни карти и тестове, с които можете да украсите личната си страница (или да наспамите приятелите си). Новият дизайн на сайта се опита да изчисти визията от досадните приложения (но не успя). Ако търсите нова социална мрежа, пробвайте Bebo и hi5.
Digg
Да речем, че попаднете на новина, която ви хареса. Можете да я "дигнете" като кликнете върху линка в края на текста. Колкото повече хора "дигат" определена новина, толкова повече се увеличава рейтингът й в Digg.com, където другите дигъри могат да я четат и да коментират. И въпреки че коментарите най-често изразяват нечие възмущение, те са чудесен барометър за въпросите, от които сърфистите в мрежата се интересуват най-много. Миналия май Digg обяви плановете си за сътрудничество с Facebook, които позволяват на потребителите да виждат кои от приятелите им в социалната мрежа имат и профили в Digg - както и кои новини "дигат". Предстои разработването на машина за препоръки, която ще ви предлага историите, които могат да ви харесат на базата на предишните ви "дигания". Подобни удачни обновления ще спасят сайта от нашествието на конкуренцията в лицето на Mixx u Reddit.
Google
Много повече от проста търсачка, Google стана майкрософта на технологичния свят. Google Docs е приложение, което предлага безплатни електронни таблици, създаване на документи и презентации. Google Earth работи в приставка към браузера и вече не се нуждае от сваляне на десктопа. Можете даже да ползвате търсачката през мобилния си телефон, например iPhone. Освен това Google иска да ви помогне в социалните мрежи - системата му Friend Connect улеснява общуването с интерактивните ви познати, дори и те да се намират в отдалечени сайтове. Тя например може да покаже кой от приятелите ви във Facebook използва и музикалния сайт last.fm и така ви дава възможността по-лесно да си споделяте музика с него.
TMZ
Няма по-добър начин за разпространение на клюки от качването им в мрежата. Да, те са груби, просташки и недоказани, но TMZ е най-популярният клюкарски сайт в мрежата именно защото е пълен до гушата с новинки, снимки и клипове за звездите. Прегледайте го - може да накара тежкия работен ден да мине по-бързо. Освен това TMZ пуска повече новини за Бритни, Линдзи и другите холивудски палавници от всеки друг клюкарски сайт. Ако жадувате за още, можете да гледате TMZ и по телевизията.
Flickr
Сайтовете за споделяне на дигитални фотографии идват и си отиват, но Flickr остана.
Той предлага някои от най-хитрите инструменти в мрежата, с които да управлявате вечно разрастващата си се колекция от снимки - от Photostream, който ви позволява да сканирате снимките си бързо, до видео приложението за професионалисти (които плащат 25 долара абонамент годишно). Харесваме и възможностите на Picnik за редактиране на снимки.
Проблемите ни: потребителите, които не плащат годишния абонамент, могат да качват само 100 MB месечно, а Photostream не подрежда добавените снимки според датата на заснемане.