четвъртък, 17 юли 2008 г.

Новинарска почивка

С този пост искам да оповестя отпуската си от няколко дни от интернет пространството. Всяко постоянство си има изключения. :)
Очаквайте всички маркетингови новини за следващите дни да се появят в неделя/понеделник накуп.
Приятен уикенд на всички !

Manhattan Institute of Management вече в България

Всеки ден - България
Manhattan Institute of Management вече в България

Веселин Въжаров

M3 Communications Collegе, единственият в България лицензиран център за професионално обучение по маркетинг и публични комуникации, стана официален представител на Manhattan Institute of Management. Договорът беше подписан в Ню Йорк от Максим Бехар, председател на борда на директорите на M3 communications Collegе и от Джозеф Охайан, изпълнителен директор и декан на Manhattan Institute of Management.
M3 Communications Collegе и Manhattan Institute of Management ще издават съвместни сертификати и дипломи за проведените обучения, както и ще подготвят съвместни проекти. Завършилите програмите по маркетинг на ще имат възможността да продължат обучението си в Ню Йорк. Там ще имат уникалната възможност да присъстват на лекции на Manhattan Institute of Management в Ню Йорк чрез пряка web връзка.
Завършилите M3 Communications Collegе, които продължават образованието в САЩ, ще получи магистърска степен Master of Business Administraio (MBA) от European Business Colleg. M3 Collegе е първата българска образователна институция, която сключва договор за получаване на магистърска степен, призната в Европейския съюз.
16.07.2008 г.

четвъртък, 17 юли 2008 00:01:00

Комисия ще следи прилагането на етичния PR кодекс

Класа - 11 стр.
Комисия ще следи прилагането на етичния PR кодексМартин Карбовски към бранша: "Не ви харесвам, защото сте от другата страна на барикадата"
Етична комисия и експертни работни групи ще следят за спазването на професионалния етичен кодекс на PR-ume в България. Това предложи Асен Асенов, председател на Управителния съвет на БДВО (Българско дружество за връзки с обществеността) на дискусия преди вечер в грандхотел "София". На нея присъстваха 120 представители не само от гилдията на комуникационните практици, но и от медиите. Заедно с работните групи ще се създаде и специална етична комисия, която ще наблюдава дали работещите в областта на PR-a се придържат към етичния кодекс, предложи Мария Гергова, управляващ директор на United Partners и избрана за президент на IPRA за 2009 г. "Етичната комисия ще има повече консултативни функции, ще показва предимно добрите практики и в нея ще могат да се дискутират етични казуси", обясни Деница Сачева, председател на IPRA България.
Поводът за дебата "Пере ли пари PR-ът?" беше изказването преди месец
на президента Георги Първанов пред bTV, че изпраните пари от политиката минават през PR агенциите. Сбирката отбеляза и 3-тата годишнина от подписването на етичния кодекс на гилдията в България. Модератор на форума беше Светла Петрова, водещ на предаването "Сеизмограф" no bTV, a специален гост - Мартин Карбовски. Журналистът призна на PR-ume: "He ви харесвам, защото винаги сте от обратната страна на барикадата и ми пречите да стигна до който и да било политик. А още по-страшно ще стане, когато циганите почнат да имат PR-u и да ми викат: "Не коментирам." Последното вече започва и да ми се случва." Максим Бехар, президент на МЗ Communications Group, коментира, че изказването на президента е обезпокоило PR гилдията и е напомнило отново за проблемите на публичната комуникация в България. Според Бехар пазарът на специалистите у нас все още не е достатъчно публичен и няма яснота коя е най-голямата компания в бранша. За да се подобри етиката в бизнеса, трябва да се въведе прозрачност коя агенция къде стои на пазара.
Бехар предложи още да се изгради независима база данни, в която да се включат всички PR компании в България. В края на всяка година в нея да се вписват
финансовите постъпления на отделните фирми. Президентът на МЗ Communications предложи още да се създаде справочник, в който да бъдат представени дейността и клиентите на комуникационните организации. Шефът на БДВО Асен Асенов призна, че за PR-a у нас не се знае достатъчно. "В момента обаче професията расте като качество, авторитет и позиции", добави той Асенов припомни предложението от миналата година за създаването на конфедерация, в която да се обединят всички PR агенции. Тя ще защитава правата и интересите на гилдията пред държавните институции и бизнеса.

четвъртък, 17 юли 2008 05:41:10

Деница Сачева, председател на IPRA България и изпълнителен директор на IntelDay Solutions: Трябва да покажем публично хонорарите си

Класа - 11 стр.
Деница Сачева, председател на IPRA България и изпълнителен директор на IntelDay Solutions: Трябва да покажем публично хонорарите си

Соня СТАМБОЛИЙСКА

Докъде е стигнала PR гилдията в привеждането на етичния PR кодекс в практиката през тези три години, г-жо Сачева?
- За съжаление кодексът не се популяризира достатъчно в България, поради което неговото приложение също не е на особена висота. Членовете на IPRA България подписаха този документ, всеки един от нас разполага с него, разпространяваме го във фирмите, които са членове на IPRA, но всичко е оставено на съвестта на професионалистите.
Кои от направените предложения могат да се осъществят на практика?
- Едното от нещата е създаването на комисия по прилагането на етичния кодекс, която трябва да обсъдим съвместно с останалите организации. Освен това за мен е много важно ние
да бъдем публични компании. Въобще всеки, който се занимава с PR, трябва да може да се покаже пред обществото, да каже как се казва, кои хора обслужва, какви са му годишните хонорари. Това не е някаква търговска тайна, но не би трябвало да бъде такава. Хората трябва да ни познават, да знаят, че не правим нищо скрито. Защо PR гилдията се събра толкова късно след думите на президента?
- По принцип имахме намерение да направим такава среща. Етичният кодекс беше подписан на 07.07.2005 г. и планирахме да отбележим събитието. Сметнахме, че не е нужно да правим две събития - веднага заради репликата на президента и после заради етичния кодекс. Решихме да ги обединим. Разбира се, имаше известни логистични проблеми, свързани със спонсори. Но все пак тази среща се осъществи. От 10 години, откакто аз практикувам, това е първата среща България на толкова много PR-u на едно място.

четвъртък, 17 юли 2008 05:42:24

Налагането на нов продукт - между класиката и експеримента

Дневник - 14 стр.
Налагането на нов продукт - между класиката и експеримента

Яворка ПЕТРОВА, V+O communication

Кой е най-удачният PR подход при представянето на нов продукт или услуга на пазара? Ако някой ви отговори директно, без да попита за спецификата на продукта, не му се доверявайте. Тази статия също няма да ви даде категоричен универсален отговор, нито претендира, че открива „неоткрити“ инструменти, но може да бъде ориентир за изискванията към PR експертизата от страна на клиента и напомняне към PR специалистите у нас, че качеството и интелигентността при реализацията на услугите са това, което прави разлика. Факторите, от които зависи изборът на един или друг PR подход, са много. Разбира се, на първо място e самият продукт или услуга: доколко наистина е ново за пазара новото предложение, т.е. има ли някакво уникално предимство. Второ, допълнителната полза за бъдещите потребители - характеристиките на марката, и не на последно място за кого тя е предназначена - за широка аудитория или за тясно специализиран кръг от потребители. Решението за избор на правилния PR подход зависи до голяма степен и от това каква е политиката по позиционирането на новия продукт на пазара. Именно поради многообразието на факторите тази статия ще се съсредоточи само върху най-често използваните PR подходи при лансирането на нови продукти за масова употреба, т.е. използването на медиите като основен източник на информация за крайния потребител.
Прессъобщението
Ако класираме PR подходите по честота на използване, на първо място със сигурност е изпращането на прессъобщение до журналистите. Това е най-често използваният, най-евтиният, а и най-универсалният подход. Задължителното му присъствие като елемент и при останалите подходи го доказва. Какъв ще бъде успехът при използването на този инструмент зависи най-вече от това до каква степен новината наистина е новина, т.е. от уникалността на продукта и от това дали съобщението е изпратено до правилния журналист, или с други думи, от познаването на ресорните журналисти и спецификата на съответните медии.
Вторият по честота на използване подход е организирането на събитие, на което да се представи продуктът. Било то в класическата форма на пресконференция или в по-креативния вариант - специално събитие. За успешното отразяване на една пресконференция от значение са участващите в нея. Присъствието на висшия мениджмънт е един от „ключовете“. Избор на подходящ модератор, който да насочва и овладява разговора и осигуряване на интересен гост, до когото журналистите трудно биха могли да достигнат сами, също имат решаваща роля за доброто медийно покритие на пресконференцията.
Специалното събитие
По-интересен е случаят с организирането на специално събитие за представянето на новия продукт или услуга, защото при този подход елементите, от които зависи успешното му протичане и подобаващото медийно отразяване, са доста повече. Най-важният фактор тук е креативността, която би отличила това събитие от многото други, видени до този момент от журналистите. Но не самоцелна креативност, а умело съчетаване и подчиняване на всички елементи на събитието са основната отличителна характеристика на продукта. Креативността може да бъде проявена във всеки елемент - от избора на място за провеждане през сценария и участниците в него до подаръка за гостите. Дали ще бъде подобаващо отразено събитието зависи и от това кога точно се провежда, т.е. съобразено ли е с графиците на редакционното приключване на печатните медии, които са поканени. Въпреки че това е най-скъпият PR подход за представянето на нов продукт, ако събитието е смислено и добре организирано, приятната емоция от него много често изгражда положителното отношение на присъстващите към
продукта, което проличава и в журналистическите материали.
Медия блицът И на последно място ще се спра на един недотам често използван PR подход, но доста нетрадиционен и любопитен, а заради това и успешно работещ. Това е т.нар. медия блиц, а именно доставянето на новината на журналистите в реакциите/студиата по специален начин. Предимствата на този подход са
няколко:
• спестеното време за журналиста - новината му се доставя директно в редакцията, т.е. не му се налага да загуби 2-3 часа в пътуване и престой на пресконференция например
• има персонален контакт и лично отношение
• елемент на приятна изненада.
И тъй като при този подход не може да се играе с обстановката, която при организирането на събитие оказва изключително влияние за пресъздаването на основните характеристика на продукта, изключително важно е „вес-тоносецът“, който донася новината, и съдържанието на „вестта“ да са добре измислени, така че да създадат подходящо внушение за позитивно и правилно възприемане на новия продукт. А това е доста трудна задача. За успеха на медия блица е много важно да не се пропуска и фактът, че редакцията не е „циркова арена“, а място, където атмосферата е доста напрегната, особено при приключването на броя. Правилният избор на един или друг подход несъмнено зависи както от правилно зададения бриф от клиента, така и от компетентността на съответния PR практик. Качеството на изпълнението обаче зависи единствено от нивото на PR експертизата, на която сте се доверили.

четвъртък, 17 юли 2008 03:58:22

Международната PR асоциация предлага помощ на сектора у нас

Дневник - 14 стр.
Международната PR асоциация предлага помощ на сектора у насШефът на международната PR асоциация (IPRA) Робърт Груп предлага съдействие в областта на саморегулацията на консултантите по връзки с обществеността в България. Груп е изпратил писмо до президента Георги Първанов по повод на дискусията за ролята на професионалистите в PR сферата. В него той казва, че IPRA подкрепя усилията на Европейската комисия за регламентиране на отговорностите на лобистите в институциите на съюза. Кодексът от Брюксел обхваща принципи като добро обществено поведение, прозрачност по отношение на представляваните интереси, честност и отказ от предлагането на облаги на лицата, отговорни за формулиране на политиките.

четвъртък, 17 юли 2008 03:58:55

Рекордни $ 9.5 млрд. приходи за Intel за второто тримесечие

Money.bg - По света
Рекордни $ 9.5 млрд. приходи за Intel за второто тримесечиеОтлични резултати обяви днес най-големия произовидтел на чипоеве в света Intel Corporation. Приходите на компанията се увеличили с 9% спрямо същия период на миналата година, а печалбата от основна дейност бележи увеличение от 67 % в сравнение с второто тримесечие на 2007.
"Intel обяви днес рекордни приходи за второто тримесечие от $9.5 милиарда, печалба от основна дейност $2.3 милиарда, нетна печалба от $1.6 милиарда и печалба на акция от 28 цента", съобщиха от компанията.
Търсенето на микропроцесори и чипсети продължава да бъде силно във всички сегменти и във всички региони на света, заявява Пол Отелини, Президент и Главен изпълнителен директор на Intel.
„Intel отбеляза поредното силно тримесечие с приходи в горната граница на очакванията и значително по-високи печалби, в сравнение със същия период на миналата година", заявява Отелини. Ръстът на печалбата на Intel на годишна база 67%, а на нетната печалба бележи 25% годишен ръст.
Брутният маржин на компанията е от порядъка на 55% (gross margin, процентът от стойността на продажбите след изваждане на производствените разходи).
Печалбата на акция е 28 цента, +27% от Q2'2007. Компанията е използвала $2.5 милиарда за обратното изкупуване на 109 милиона от своите обикновени акции. „Бизнес обзорът на Intel не включва потенциалното влияние от сливания, придобивания, продажби или други бизнес сделки, които могат да бъдат реализирани след 14 юли".
За третото тримесечие на 2008 г., продажбите се очакват между $10.0 - $10.6 млрд. Предвидените през 2008 г. капиталови разходи са $5.2 милиарда.
Продажбите в Азия - Тихия океан са се покачили с 7.8 % спрямо година по-рано, продажбите в Европа са скочили с 17%, а тези в Американския регион с 8.9%.
Търсенето на електроника е по-добро от очакванията, отбелязва информацията агенция Блумбърг. Продажбите на компютърни процесори са силни, което означава, че американската икономика не се срива.
Но коментаторите изтъкват, че дори и продажбите в САЩ да намалеят, в Азия търсенето продължава да се засилва. Ръстът в Индия, Китай, Югоизточна Азия е много силен.
Intel съобщава също така, че доставките на ноутбук компютърни чипове тази година за пръв път ще надхвърлят доставките за настолни компютри.
16.07.2008

четвъртък, 17 юли 2008 00:01:00

Чип увеличава скоростта на Интернет 100 пъти

News.bg - Технологии
Чип увеличава скоростта на Интернет 100 пътиУчени от университета в Сидни са разработили оптичен чип, с помощта на който скоростта на Интернет може да нарасне 100 пъти.
Благодарение на този фотонен чип на халкогенидно стъкло (chalcogenide glass photonic chip), скоростите могат да достигнат 640 Gbit/s, което съответства на свалянето на 17 DVD филма за една секунда.
Разбира се, по сегашните мерки даже е трудно да си представим такива скорости.
Производството на фотонни чипове е относително евтино и те могат да се правят от прости стъклени кристали.
Предаването на данни със скоростта на светлината ще остави далеч зад себе си всички съществуващи електронни технологии.
Както твърдят разработчиците, тази технология може да бъде внедрена в серийно производство до пет години.
Не ни остава нищо друго, освен да чакаме с нетърпение.
16.07.2008

четвъртък, 17 юли 2008 00:01:00

Pасте делът на Google, конкурентите слабеят

News.bg - Технологии
Pасте делът на Google, конкурентите слабеят70% почти стигна делът на търсачката Googlе през юни, предаде technewsbg.
Данните са от наблюдателите на интернет пазара Hitwise и са извлечени от проучване сред 10 милиона американци интернет потребители.
Пазарният дял на Google в САЩ е нараснал от 68.29% през май на 69.17% през юни.
В същото време интересът към търсачката на Yahoo е намалял от 19.95% до 19.62 на сто.
Спад регистрира и Мicrosoft Live до 5.46% през юни от 5.89% през май.
Тенденцията надолу важи и за дела на четвъртата по рейтинг Ask.
От 4.23% през май нейният дял се е смъкнал до 4.17% месец по-късно.
Google направи 60 на сто дял точно преди година.
Делът от пазара на интернет търсене е важен за Google и нейните конкуренти, защото с него те демонстрират пред рекламодателите потенциала си за резултати от интернет сърфирането.
16.07.2008

четвъртък, 17 юли 2008 00:01:00

сряда, 16 юли 2008 г.

Риана реклaмира благотворително Гучи


Риана реклaмира благотворително Гучи

дата : 15 юли 2008 г. 16:45 ч.


Риана прие да стане лице на новата кампания "Tattoo Heart" на "Гучи" в помощ на УНИЦЕФ.

Модната къща ще представи ексклузивна линия, като средствата от нея ще бъдат предоставени на УНИЦЕФ.

Събраните средства ще бъдат използвани за защита на децата по света и на техните права.

След като прие да стане посланик на любовта, сега красивата певица ще се посвети на грижата за децата.

НАТО ще подобрява имиджа си

Ню Йорк Таймс (САЩ) - Новини
НАТО ще подобрява имиджа си
Брюксел. Северноатлантическият алианс е наел бивш служител на компанията “Кока Кола”, който да работи за подобряване имиджа на НАТО, пише вестник “Ню Йорк Таймс” . Почти година преди честването на 60-та годишнина, Алиансът е решен да подобри имиджа си и като част от това създаде информационен център за Афганистан. Причините за това са, че голяма част от населението на 26-те страни-членки се отнася с безразличие към действията и значението на организацията. Освен това увереността във силите на НАТО през последните години е нараснала съвсем незначително.
Бившият служител на “Кока Кола” Майкъл Стопфорд ще бъде назначен като заместник-помощник в отдела за стратегически комуникации на генералния секретар. Той е специалист по управление на репутацията, и преди е работил за ООН и британското външно министерство.

сряда, 16 юли 2008 10:18:35

Връчват традиционните медийни награди в Бургас

Компас - 4 стр.
Връчват традиционните медийни награди в Бургас

Красимира ЖЕЛЯЗКОВА

Днес в Бургас обявяват носителите на Годишните медийни награди "Феникс". Това е новото име на инициативата, което от тази година измести станалото популярно "Златен мамул" от девет години и превърнало се в част от визитната картичка и символика на града. Вместо досегашните 13, ще бъдат връчени 8 приза под формата на статуетка, символизираща птицата Феникс, изработена от известния български скулптор Богдан Бондиков, ученик на Ставри Калинов. Победителите в тазгодишните медийни награди са определени чрез анкетни карти, попълнени от екипите на печатни, електронни медии, агенции и кореспондентски бюра. Тази година от възможността да гласуват се възползваха журналисти от 32 медии. Те дадоха своя вот, като номинираха колеги в осем категории - публицистика, репортаж, интервю, разследвания, фоторепортер и видеооператор, култура, спорт, връзки с обществеността. Анкетните карти са преброени от адвокатска кантора "Мосинов, Ко-жухаров, Тасков и партньори". Лично адвокат Евгений Мосинов обяви пред журналисти номинациите в отделните категории. Организаторите от сдружение "Бургас медиагруп" получават пликовете с имената на победителите днес, в деня на самата церемония, която ще се състои в залата на бургаската опера. Покани да уважат церемонията са отправени към кметовете на морските общини, депутати, политически лидери и представители на бизнес средите. Както и предни години, се очаква събитието да уважат медийните експерти проф. Георги Лозанов и депутатът Любен Дилов-син. На церемонията са поканени да присъстват и известни личности от телевизионния екран и радио-ефира, сред които журналистите Георги Коритаров, Мартин Карбовски, Николай Бареков, проф. Юлиан Вучков, Тончо Токмакчиев, Искра Ангелова и други.
15.07.2008

сряда, 16 юли 2008 06:19:03

Ha Time Square издигаш най-високата външна реклама в света

Класа - 11 стр.
Ha Time Square издигаш най-високата външна реклама в светаНай-високата дигитална външна реклама в света предстои да бъде завършена скоро, пише Advertising Age. Тя ще бъде разположена върху 25-етажна сграда на Time Square в Ню Йорк и ше се издига на височина от 103, 632 метра. Рекламата ше има аудитория от над 1,6 млн. души всеки ден - толкова са пешеходците, които преминават през площада ежедневно. Съоръжението ще бъде поставено на сградата One Time Square, която всяка година в навечерието на новогодишните празненства, привлича милиони посетители.
Инсталирането на мащабната реклама се прави по поръчка на фармацевтичната компания Walgre-ens и ще приключи до есента. Тя ще се състои от 23 синхронизирани дигитални екрана. С тях рекламата ще надмине конкурентната платформа на компанията Thomson-Reuters, която има само 11.
"Рекордно голямата реклама ще промени мащабите на рекламирането на Time Square. В момента никоя друга сграда на площада не е толкова огромна и динамична", обяснява Артър Гилмор, изпълнителен директор на The Gil-more Group, дизайнерска
фирма - изпълнител на проекта. Рекламата в най-горната част на сградата може да бъде забелязана и от по-далечни точки на Ню Йорк, като колкото по-близо се придвижва човек до нея, толкова по-голяма част се открива от посланието. Гилмор пояснява, че конструкцията на рекламната платформа се състои от три нива екрани, разположени върху източната и западната страна на сградата. Първото ниво екрани са разположени в основата на фасадата и са най-внушителни. Те се намират непосредствено до пешеходците, които преминават през площада. Екраните на върха на сградата свързват тези в средната част и най-ниските. Получава се така, че всеки, който гледа One Time Square от западната страна, може да си представи какво има от източната. По този начин се създава впечатление, че цялата сграда, от основата до върха, е обвита в една цяла реклама.
"Всички компании
знаят, че за да привлекат вниманието на потребителите на Time Square, комуникационното им послание трябва да бъде по-внушително от това на конкурентите им и да се забелязва по-лесно. Затова се набляга на по-големите размери и на по-ярките цветове", обяснява Мерик Адриансен, президент на D3 LED, компанията, осигурила софтуера и хардуера на мащабният проект. Той заяви още, че проектът за Walgreens ще създаде едно ново направление в сферата на външната реклама и ще промени изцяло облика на рекламите на Time Square.
***
Текстове под снимки
Така ще изглежда рекламата на One Time Square от различни ъгли.
Дизайнерът Артър Гилмор показва макета на най-високата мултимедийна външна реклама.

сряда, 16 юли 2008 04:42:49

Махат 300 незаконни билборда в София

Труд - 4 стр.
Махат 300 незаконни билборда в София

Вангелина МИХАЙЛОВА

Всички незаконни рекламни съоръжения в София да бъдат премахнати, а наемите на законните билбордове, табели и др. да се повишат с 50%. Това предлага главният архитект на София Петър Диков. Докладната му с крутите мерки ще се разгледа на сесия на общинския съвет следващата седмица.
Билбордовете в София били около 1000, а 300 от тях - незаконни. Табелите и другите реклами били хиляди. Пред комисията по финанси вчера Диков обясни, че в момента всички пана в града са незаконни, тъй като договорите им са изтекли на 30 юни. Той предлага контрактите на тези, които
имат разрешение и плащат наем на общината, да се удължат с 6 месеца. Но цената да се вдигне, тъй като не е актуална към днешна дата. Сега за право за рекламна дейност се плаща между 250 и 400 лв. на месец за 12 кв. м в зависимост от положението.
„Ако не се споразумеем с фирмите от бранша, след Нова година в София може да няма изобщо реклами", закани се Диков. Две асоциации оспорват в съда наредбата на общината за рекламната дейност. Те са против да се плаща такса за право да се сложи билборд например в частни имоти и искали след бъдещите търгове за наемане на площите договорите да са над 5 г.

сряда, 16 юли 2008 06:31:29

Viacom и YouTube ще прикриват потребителите

News.bg - Технологии
Viacom и YouTube ще прикриват потребителите"Viacom и други тъжители оттеглиха своето искане да могат да виждат данните за действията на потребителите", - гласи съобщението на Google.
"Постигнахме споразумение да анонимизираме данните", предаде IDG.BG.
Тази стъпка е следствие от неотдавнашно съдебно решение YouTube, компания на Google, да подава потребителските имена, IP адресите, историята на действията и др. данни към Viacom, което породи остри спорове относно личната неприкосновеност в Интернет.
Американските медии коментират, че до този момент новото решение е печелившо за всички страни в спора - Viacom изглежда като "отговорният Интернет гражданин".
Google без съмнение печели доверие заради отстояването на Интернет правата, а потребителите на YouTube нямат грижи около личната си неприкосновеност.
Все пак това не е краят на тази история, казват някои издания.
Миналият уикенд се разнесе мълва, че Google е отказала да подава на Viacom информация за това какви видеоклипове са гледали или качвали служителите на YouTube.
Подобна информация, според добре запознати източници, би могла да помогне на Viacom да докаже, че YouTube се преструва, че не вижда пиратството.
15.07.2008 г.

Избираме звезди по интернет

Стандарт - 21 стр.
Избираме звезди по интернетУникален новаторски проект представиха от "Мобилтел" в студио 1 на БНР - интерактивно риалити! То се нарича Music space - Музикално пространство. Идеята му е да даде още един тласък на изкуството с помощта на Vodafone live! и интернет.
В Music space всички автори на музика могат да представят до първи октомври аудио и видео файлове в четири основни категории: Pop/Dance, R'n'B/Hip-Hop, Rock/Alternative и Ethno/Folk. Предоставените материали ще се качват едновременно в интернет сайта musicspace.bg и wap-портала Vodafone live!, а феновете ще определят кои са най-популярните изпълнители. Това ще става не с гласуване, а ще зависи от това колко пъти песента на дадения автор е била изтеглена или прослушана през Vodafone live!.
Феновете ще слушат фаворитите си през мобилния си телефон чрез Vodafone live! портала (http://live.mtel.bg) и ще дават гласа за тях. В края на този първи сезон "Мобилтел" ще организира клубни концерти и ще връчи наградите.
Специални гости на представянето бяха музикантите от "Дийп зоун". Те се похвалиха с нов хит, който ще бъде промотиран по цял свят. Парчето им ще се тегли безплатно от сайта на Music Space.

сряда, 16 юли 2008 05:07:40

вторник, 15 юли 2008 г.

Безпаметни телевизии

Сега - 14 стр.
Безпаметни телевизии

Божидар БОЖКОВ

У нас в новините може да се види архивен кадър на Маргарет Тачър или Чърчил, но не и на Дора Габе и Елисавета Багряна
Някога, когато повечето телевизори у нас бяха черно-бели, в едно от изданията на "Златния Орфей" чернокожа певица, дошла да изнесе рецитал у нас, така се развихри на сцената, че по средата на изпълненията си се засили към Вили Казасян, чийто оркестър й акомпанираше, и увисна на врата му. Вече беше времето на Иван Славков и телевизията смело излъчваше директно целите фестивални вечери. Та тази волна и съвсем невинна от днешна гледна точка проява на чужденката дотолкова впечатли зрителите, свикнали на "сресани" предавания, че видяното бе коментирано после дни наред, а "Стършел" дори му отдели злъчно антрефиле.
Сетих се за тази история тези дни, докато гледах с каква немощ българските телевизии отбелязват кончината на маестрото. За 99.9% от родните медии шоубизнесът на България е започнал едва ли не от датата на тяхното собствено създаване. Те нямат, нито пък желаят да поддържат телевизионен архив извън времето, в което съществуват като телевизии. Поради което онагледиха информацията за смъртта на Вили Казасян единствено с пресни записи от последните години. Само БНТ и бТВ си позволиха нещо повече.
А Казасян и починалият преди 37 години композитор Йосиф Цанков са всъщност хората, които са прокарали първата пътечка на попмузиката у нас. Разбира се, това няма как да се научи от новите частни телевизии, за които светът се изчерпва с американско кино, холандски лицензионни риалити програми и кадри от видеообмена. Напълно е възможно там дори и да не са чували кой е Йосиф Цанков.
Липсата на архив прави новите ни медии толкова смешни понякога, че от това положение ги измъква единствено зрителската снизходителност, отгледана впрочем от самите телевизии. Получава се така, че в новините на бТВ и Нова при конкретен повод може да се излъчи архивен кадър с Маргарет Тачър или дори още по-стар запис на Чърчил, защото преди това са го пуснали по видеообмена, но няма как да бъдат показани също при повод примерно Вълко Червенков или Цола Драгойчева, тъй като те просто ги нямат в архива си. Там нямат нито Дора Габе, нито Елисавета Багряна. Архивите им са пусти като пустиня. Когато някоя от тези медии реши да кани известен от близкото минало изпълнител и иска да го покаже как е изглеждал в зенита на славата си, разчита не на собствени записи, каквито няма, а на домашния архив на госта. В едно от предаванията "Десетте най", посветено на най-известните естрадни звезди, бТВ онагледи класацията само със снимки. А и как иначе! Откъде тя ще намери в архива си видеозапис на Бисер Киров и на младата Йорданка Христова. Единственото видео, което бе пуснато, бе на Емил Димитров. Но само защото в последните месеци от живота му режисьорът Стилиян Иванов направи клип на "Моя страна, моя България" и това се случи, след като бТВ бе създадена, та по случайност го има.
Липсата на памет у новите български телевизии е до голяма степен и тяхна собствена вина. Те просто не се вълнуват от нищо, случило се отвъд собствената им кратка история. А когато все пак им се налага да зачекнат тема от миналото, прибягват до националната филмотека, тази на армията или просто се оправдават с липсата на архив. В Русия проблемът със старите телевизионни записи бе решен кардинално и отдавна със закон, който прави обществено достояние целия архив на някогашната централна съветска телевизия. Той получи статут на национален архив и всяка нова медия може да го ползва, когато си поиска. В България обаче не се е чуло някое от тв ръководствата на частните телевизии да е лобирало пред НС за промяна в Закона за електронните медии, за да може архивът на БНТ да стане достъпен за всички. Липсата на такава законова норма пък е оставила старите записи в БНТ почти на произвола на съдбата. Уж държавната медия ги пази зорко, а на практика всеки неин служител прави с тях каквото намери за добре. Примерите са бол. "Всяка неделя" може и да е било легендарно предаване, но архивни записи от него в БНТ почти няма. Някои медии писаха, че самият Кеворкян си ги приватизирал, той го отрича, но фактът си е факт - лентите са изчезнали. Преди време предаването "Чай" имаше идея да прави портрет на актьора Константин Коцев, но се оказа, че от архива е изчезнала цяла двучасова програма от 1979 г. "На гости у Константин Коцев", създадена с доста пари за времето си като новогодишно шоу. Въобще не стана ясно кой е откраднал записа, нито пък ръководството на БНТ се притесни от този факт. А преди две години в торент-тракера "Арена" се появи цялата поредица на легендарното унгарско анимационно филмче "Семейство Мейзга", извадена от архива на БНТ с дублиращите гласове на Маргарита Дупаринова и Коста Карагеоргиев от далечната 1970 г. Малка подробност е, че БНТ не е излъчвала този филм след 10.11.1989 г. и той определено е отмъкнат от архива й нелегално
В същото време разни служители на БНТ лицемерно критикуват бившия си шеф Кирил Гоцев и доскорошния собственик на музикалния канал "ММ" Камен Воденичаров, че едва ли не били извършили голяма далавера, като сключили сделка за продажба на копия на стари видеоклипове на български изпълнители, които да подсилят архива на ММ. При анархията, царяща в архива на БНТ, Гоцев и Воденичаров дори са направили добрина, като са спасили тези записи, които нищо чудно един ден държавната телевизия сама да затрие с безотговорността си. Проблемите с опазването на архива на БНТ обаче никога не са вълнували СЕМ, който се занимава с всичко останало, само не и с това, което представлява обществен интерес.
И в цялата тази безпаметност на новите ни телевизии има едно предаване, основано изцяло на български архивни записи, което като капка в пустиня се губи на общия американизиран тв фон. Всяка събота в 16.45 ТВ7 излъчва "Време за спомени" - 15 минути стари ленти, памет за отминали близки и далечни времена. Това кратко време е единственото, където могат да се видят такива уникални неща като сватбата на Борис III с царица Йоана, прокуждането на невръстния Симеон от народната власт, ударнички, които си умират от радост, че са се ръкували с другаря Тодор Живков, или архивни кадри от Световния фестивал на младежта и студентите през 1968 г. в София. "Време за спомени" е и уникалното за българските телевизии място, където се излъчват, макар и с огромни съкращения, архивни филми от зората на родното кино. Преди седмица например там бе показана част от първата екранизация на "Бай Ганьо", правена още през 1922-ра! При това заснета разточително във Виена с отдавна забравени актьори като Стоян Попов, Йордан Караферманов и режисирана от пионера на българското кино Васил Гендов. Дали заради наложилата се мода, че историята не представлява интерес за новите ни медии, или заради утвърдилата се масово в нашия ефир система на лошо програмиране "Време за спомени" е кратко и сбутано в най-негледаемото време, в ден и час, когато почти никой не сяда да гледа телевизия. ТВ7 дори не му е предвидила повторение, нито пък го рекламира така, както рекламира останалите си продукции. Създава се усещането, че телевизията просто отбива номера с това предаване и го излъчва от немай къде, а не защото уважава зрителите си. В случая обаче вече не говорим за липса на памет, а по-скоро за липса на самочувствие, от която следва и липса на възможност у нашите телевизии да оценяват историята и културата на България.

Димитър Друмев, изпълнителен директор на Санома Блясък България: Пазарът на списания стана доста наситен

Пари - 26 стр.
Димитър Друмев, изпълнителен директор на Санома Блясък България: Пазарът на списания стана доста наситен

Боряна НИКОЛАЕВА

Окрупняването на издателския бизнес в България тепърва започва, не е лесно да си малък играч
► Господин Друмев, какво е мястото на Санома блясък България на издателския пазар?
- Това е сложен въпрос, тъй като няма точна статистика за тиражите и за продажбите на повечето компании. Мога да твърдя, че сред списанията сме най-голямата издателска група. Проблемът в този сектор е, че има много заглавия. Според данни от различни проучвания повече от половината от пазара се състои от малки списания.
► Имате ли амбиции в сферата на онлайн медиите? наскоро Sanoma Magazines International купи 82% от акциите на netinfo.bg.
- Трябва да изясня, че сделката за Нетинфо не е минала през нас, там директен инвеститор е Sanoma Magazines International, ние нямаме отношение по този въпрос. Причината това да се случи е, че бизнесът ни е твърде различен от този на Нетин-фо, а и ние си имаме наши интернет планове.
► Предвиждате ли нови списания към портфолиото си и нови проекти, свързани с друг тип медии?
- Да, предвиждаме нови проекти. Пазарът на списанията доста се насити, но въпреки това все още има ниши, които не са разработени. Те не са лесни, защото нямат голям финансов потенциал, но са интересни и си заслужават. Тази есен ще пуснем на българския пазар едно от водещите американски модни списания Harper’s Bazaar. В сферата на интернет работим върху сериозната разработка на сайта на списание Блясък. Имаме амбициите да го превърнем в светски lifestyle портал. Анализираме и някои идеи в областта на мъжките списания. Нещо, което досега не сме правили, тъй като смятахме, че заглавията, които имаме, са приоритетни за нас. Не бива да забравяме също, че мъжете не са лесна аудитория за списания. Идеята ни е да избегнем директната конкуренция с вече съществуващите у нас мъжки списания и да предложим нещо различно. Най- вероятно ще пуснем български вариант на западно списание, тъй като родният читател става все по-взискателен. Той е гражданин на света и иска да знае какво се случва не само в България. Едно международно списание предлага качествена информация, която може да задоволи тези нужди.
► Лоялна ли е конкуренцията в сектора?
- Да, лоялна е и става все по-силна. Големите издателства, които са около 4-5, работят изключително професионално. Има известни проблеми от страна на по-малките издателства, които все още не работят напълно на светло.
► Кое е най-продаваното ви списание?
- Зависи от месеца и от корицата, но от месечните списания най-продавано е Кулинарен журнал. Отпечатаният му тираж е около 100 000 бр., а продаваме близо 80 000. От седмичните списания най-продавано е Журнал за жената.
► Ще продължи ли окрупняването на издателския бизнес в България?
- Окрупняването в издателския бранш особено при списанията, в по-малка степен при вестниците едва започва. Причината за това е, че става все по-сложно да си малък издател. Медиите са продукт, който все пак изисква творчество и много често малки издателства се оказват с недостатъчно финансови средства или ноу-хау, което пречи на творчеството. Малките издателства ще бъдат принудени да станат част от сродни, по-големи, за да оцелеят. Друга причина за това е, че ръстът на рекламните постъпления през последните години е много висок за всички медии. Предложенията към рекламодателите и към рекламните агенции в един момент стават твърде много и за тях е трудно да отделят внимание на всеки. Много често добри, но малки медии не може да привлекат вниманието на рекламодателя. Това е едно от предимствата да си част от международна верига.
► Кои са най-важните неща, които спечелихте от партньорството със Sanoma Magazines International?
- Най-хубавото при тях е, че са силно децентрализирана компания, дават много свобода на фирмите в отделните държави. Научиха ни да работим в дългосрочен план, знаем, че имаме гръб, ако се нуждаем от помощ, макар че досега това не се е случвало. Научиха ни как да развиваме бизнеса, а не как да оцеляваме. Те имат силни контакти с други международни издания и е факт, че ни помогнаха да получим лицензи за Cosmopolitan, National Geographic и др. Естествено получаваме ноу-хау, което е безкрайно ценно.
► Може ли да откроите някои от сериозните проблеми пред издателския бизнес?
- Основният проблем е липсата на качествени кадри. Много добри проекти не се реализират не поради липса на финансиране, а поради липса на професионалисти. Разпространението на пресата също не се разви достатъчно добре - има фирми и пунктове за продажба, но не се правят инвестиции в тях. Много лъскави и скъпи списания се продават в малки и грозни пунктове, което спъва бизнеса, защото издателят не може да направи никаква по-сериозна маркетингова кампания. Предизвикателство пред нас е силната конкуренция не само между списанията, но и между тях и всички други медии. Това ни провокира да търсим нови идеи и начини да задържим вниманието на аудиторията. Предимство на списанията е, че те не срещат толкова сериозна конкуренция в лицето на интернет, както вестниците например.
► Има ли спад в рекламните приходи при списанията?
- При списанията има ръст на рекламата, който през последните години е около 20%. В световен мащаб също има ръст, макар и едноцифрен. Тенденция, която се забелязва вече и в България, е, че тиражът на едно заглавие намалява, а броят на самите заглавия се увеличава. За парите на един рекламодател се борят много повече списания. Издателите вече трябва да таргетират аудиторията си много по-прецизно.
► Близо ли е моментът, в който списанията ще изпреварят вестниците по тираж и приходи?
- В световен мащаб може би е близо. Зависи как дефинираш понятието вестник. Има много случаи, в които хартиеният вариант на едно издание има сериозни трудности, а електронният е успешен. Ако под вестник разбираме само печатно издание, може би бъдещето на пресата не е много светло. От друга страна, вестниците имат доста по-добра репутация от интернет и ако успеят да се прехвърлят във виртуалното пространство, запазвайки името и качеството си, ще се развиват успешно.
***
Визитка
► Работил е в Ню Йорк в туристическа агенция Болкан Холидейз
► Има магистърска степен по бизнес администрация в университета в Северна Каролина
► През 1997 г. работи в компания за козметични стоки в Швейцария, но разбира, че характерът на работата не е за него
► Завръща се в България, където набързо изкарва задължителната тогава казарма
► Работата му в медийния сектор започва преди около 10 години. Тогава се включва в бизнеса на полусемейната компания на баща си. Започват да издават нови заглавия освен съществуващото списание Блясък.
***
Компанията
► През 2008 г. се навършват 15 години от излизането на първия брой на списание Блясък. През 2004 г. компанията става част от международната верига Sanoma Magazines International.
► Първият проект, който Блясък и Санома правят съвместно, е списанието Cosmopolitan. В момента за Санома Блясък България работят около 200 души, компанията издава 12 списания (Блясък, Журнал за жената, Максимум, Elle, Cosmopolitan, National Geographic и др.). Има и няколко уебсайта. Оборотът й за 2007 г. е около 18 млн. лв.

вторник, 15 юли 2008 05:44:47

Effie Awards - синоним на добре работещите идеи

Пари - 27 стр.
Effie Awards - синоним на добре работещите идеиНаградите Effie съществуват от 1968 г. и са се превърнали в символ на постижения, ефективност и успех. Днес се раздават европейски, азиатски, глобални награди Effie, както и такива на национално ниво в повече от 35 държави по света.
По време на фестивалите се организират различни дискусии и семинари, обсъждат се проблемите, перспективите и тенденциите в света на маркетинга и рекламата. тази година с най-много награди от форума си тръгна рекламният холдинг WPP - 26 от неговите агенции спечелиха награди, след него се нарежда Omnicom, чиито агенции грабнаха 26 награди. третото място е за Publicis, които бяха наградени с 15 награди Effie. Следващата година награждаването ще се проведе в Сингапур.

вторник, 15 юли 2008 05:45:32

Cannes Lions - големите идеи ще се помнят дълго

Пари - 27 стр.
Cannes Lions - големите идеи ще се помнят дългоГолемите идеи могат да накарат всеки да се чувства малък. това е мотото на един от най-известните рекламни фестивали не само в Европа, но и в цял свят - Cannes Lions. С повече от 28 хил. участници от цял свят тазгодишното юбилейно 55-о издание на Cannes Lions беше най-доброто досега. България заедно с Коста Рика, Малайзия, Колумбия, Латвия, Литва и Панама са сред новите членове на голямото интернационално рекламно семейство на фестивала. в седмицата на рекламата в Кан бяха проведени над 50 семинара, засягащи най-актуалните теми в областта. историята на наградитедатира от 1954 г., вдъхновени от международния филмов фестивал .

вторник, 15 юли 2008 05:45:49

Ревю на най-известните рекламни фестивали в света

Пари - 27 стр.
Ревю на най-известните рекламни фестивали в света

Боряна НИКОЛАЕВА

Clio Awards, Cannes Lions, Golden Drum и Efe Awards са водещите форуми в областта на рекламата
Всяко изкуство има своите емблематични фестивали и награди. Традицията ги превръща в гарант на качеството, в парад на красотата и синоним на успеха. Киното има своите оскари, музиката си има наградите Грами, а рекламата ... тя има много признания.
Кой е номер 1
Европа и Америка са местата, където се провеждат най-грандиозните форуми в областта на рекламата. Clio Awards (САЩ), Cannes Lions (Франция), Golden Drum (Словения), Effie Awards (САЩ) са водещите фестивали в тази сфера. Признание за всеки уважаващ себе си рекламист е да се окичи с някоя от тези статуетки. Всеки от фестивалите претендира да е най-престижният, най-грандиозният и най-мащабният. Америка продължава да диктува правилата не само в света на медиите, но и в рекламния бизнес. Голяма част от победителите в Clio Awards вземат по-късно и призовете в Кан. Един от сравнително младите фестивали - този в Словения, не се бори за челното място в класацията, но безспорно е водещ за региона. Той обхваща пазар от около 400 млн. души и е място, където водещи агенции и специалисти от цял свят могат да “сверят часовниците си” за иновациите в рекламата и маркетинга.
Къде сме ние
България все още не може да се похвали с отличие от тези конкурси. До тях достигат наши делегати, които или не участват в конкурсната програма, или се борят за номинация. Това естествено има своите обясними причини. Големите призове отиват при големите играчи и силните рекламни агенции. Рекламодатели като Apple, Procter&Gamble, Coca-Cola и др. работят с най-добрите в бранша и правят кампании за милиарди долари. Това са финансови мащаби, които в България все още не може да бъдат достигнати. Можем само да си пожелаем това да се случи скоро.

вторник, 15 юли 2008 05:46:08

Clio - Америка все още диктува рекламните правила

Пари - 27 стр.
Clio - Америка все още диктува рекламните правилаСАЩ продължават да са страната, която държи водещи позиции в областта на рекламата. наградите Clio се раздават вече от 5 десетилетия и са се превърнали в запазена марка на световните постижения и уникалните иновативни решения в областта на рекламата. началото на фестивала е поставено през 1959 г. от Уолъс А. Рос. името на наградите произхожда от гръцката митология, където Clio означава муза на историята, източник на вдъхновение. Желанието на организаторите е било фестивалът да бъде американски, но в наши дни желаещите да се включат в надпреварата за наградите са повече от 19 000 годишно, а едва 35% от кандидатурите идват от САЩ.

вторник, 15 юли 2008 05:46:34

Golden Drum - директна стъпка към върха в Европа

Пари - 27 стр.
Golden Drum - директна стъпка към върха в Европатова е рекламният фестивал, който вече 15 години обединява страните от източна Европа. Датата и мястото на срещата са добре познати на експертите в бранша - първата седмица на октомври в град Порторож, Словения.
Ежегодно желаещите да участват са повече от 1500. Жестока конкуренция, добро училище, лудо парти и дяволско съревнование - така определят фестивала тези, които са били част от него. Golden Drum отличава постиженията в областта на телевизионната, печатната реклама, дизайн и много др. тази година България ще има свой представител в журито на фестивала - Емил Захариев ще оценява номинациите в категория Media Awards.

вторник, 15 юли 2008 05:46:52

Всекидневниците с по-ниски тиражи

Пари - 28 стр.
Всекидневниците с по-ниски тиражиОт 2006 до 2007 г. спадът е с 30.9 млн. броя
Световната тенденция за спад на читателския интерес към вестниците застигна и страната ни. Според данни на Националния статистически институт (НСИ) тиражът на всекидневниците у нас през 2006 г. е 190.9 млн. броя, а през миналата година намалява до близо 160 млн. Броят на заглавията, издавани през 2006 г., е бил 446, а през миналата година се е увеличил само с 2 нови имена.
Седмичници
Статистиката показва увеличение на тиражите на седмичните издания. През 2006 г. те са реализирали на пазара 117.2 млн. копия, а през 2007 г. бройката е достигнала близо 123 млн. В този сектор няма нови попълнения и броят на печатните издания, излизащи веднъж седмично, през последните две години е един и същ - 194. От друга страна, рекордно е увеличението на печатните издания, излизащи по-малко от един път седмично. През 2006 г. те са били с тираж от 16.9 млн. копия, а през 2007 г. годишният тираж е 56 млн. Данните показват, че общият тираж на вестниците за 2007 г. е 338.5 млн. копия, което означава, че на глава от населението се падат средно по 44.2 бройки.
Книжен пазар
При книгите и брошурите също се отчита ръст, който обаче не е особено осезаем. През 2007 г. са тиражирани 4.7 млн. книги, а през 2006 г. те са били 4.1 млн.

вторник, 15 юли 2008 05:48:28

Google, Google, кой е най-известен на света?

Тема спорт - 16 стр.
Google, Google, кой е най-известен на света?

Олибър КЕЙ

Трансфер в Реал Мадрид ще превърне Роналдо в новата глобална икона
Присъединете се към мен за едно кратко пътешествие из Виртуалното пространство. Google (сайт, който систематизира огромен обем информация) ми звучи добре като за начало. Напишете „Кристиано Роналдо" в полето за търсене и натиснете Enter. Google ни показва, че съществуват 12,7 милиона статии, съдържащи името на португалеца. Сега пробвайте тези: Диего Марадона (1,65 милиона), Зинедин Зидан (3,5 милиона), Дейвид Бекъм (18,1 милиона), Стенли Матюс (118 000). Нека проверим и няколко клубове: Астън Вила (12 милиона), Манчестър Юнайтед (40 милиона), Милан (18,7 милиона), Реал Мадрид (39,3 милиона), Бенфика (14 милиона), Нотингам форест (1,6 милиона). Този урок не се основава на точната наука, но все пак изводите са налице. Първо, днешните разглезени звезди са много по-популярни от вече прашните легенди на играта (всъщност Google ни казва, че Джъстин Тимбърлейк е по-известен от Елвис Пресли, а Марлон Брандо няма шанс срещу Колин фарел). Второ, Роналдо все още отстъпва почти двойно по слава на предишния собственик на номер 7 в Юнайтед - Дейвид Бекъм. Португалското крило има само един шанс да изпревари англичанина и той се казва Реал Мадрид. Кристиано вече заяви, че „Сантяго Бернабеу" е единственото място, което може да му предложи по-добро бъдеще. От една страна, е съвсем прав. В Мадрид той ще бъде по-близо до семейството си, ще се радва на по-хубаво време, ще печели много повече, ще получи шанса да тръгне по стъпките на своя идол Луиш фиго. А и да не забравяме - ще стане новата глобална икона.
Минусите обаче също не за пренебрегване. Напускане на европейския клубен първенец и присъединяване към един нестабилен отбор, в който футболът е на трето място след маркетинга и политиката, звучи лошо откъм перспектива. Преди няколко дни Бекъм сподели какво го е подтикнало да напусне „Олд Трафорд" в посока Мадрид. „Истината е, че всеки играч мечтае един ден да стъпи на „Бернабеу". Да усети обстановката и магията на тази бяла приказка", заяви английският национал.
Ето още няколко атракции, които очакват Кристиано в Кралския клуб. Лъскавият живот, нови медии, които да впечатлява, този ослепителен бял екип. Публиката пък ще го боготвори. Поне докато не й омръзне и не развее белите кърпички. Ако има нужда от припомняне за възхода и падението, Роналдо може да попита своя бразилски и далеч по-дебел съименник. Фабио Капело също има какво да му каже по темата.Безспорно препълнената витрина на Реал също изкушава португалеца. Никой не може да се мери с деветте европейски купи на Белия балет. Да, но мадридчани спечелиха трофея пет пъти в първите му пет издания и още веднъж през 1966-а. В следващите 42 години тимът е вдигал отличието три пъти, колкото го е правил и Манчестър Юнайтед. За същия период Байерн и Аякс могат да се похвалят с четири трофея, Ливърпул с пет, а Милан с цели шест. Освен това в последното десетилетие на „Сантяго Бернабеу" предпочитат да залагат на доказани маркетингови герои, отколкото на качествени футболисти. Зинедин Зидан пристигна в тима със статута на бог, но за петте си години при столичани взе една Шампионска лига и една титла на Испания. Това пък е по-малко, отколкото спечели Роналдо за три години с екипа на червените дяволи. И Реал, и Юнайтед триумфираха във вътрешното първенство в последните два сезона, но на „Олд Трафорд" не познават горчивия вкус от четири поредни провала на осминафиналите в турнира на богатите. Така че с какво Мадрид изкушава Роналдо? Пари, пари и нека помисля.... пак пари! финансовите облаги са повече от очевидни, но португалецът не трябва да си внушава, че прави крачка напред в развитието си на терена. Уейн Рууни - от Евертън в Манчестър Юнайтед? Стъпка напред. СерхиО Рамос - от Севиля в Реал Мадрид? Стъпка напред. Роналдо на „Сантяго Бернабеу"? Едва ли. повече че в момента Кристиано се състезава 1 в най-силното първенство в света, носейки екипа на действащия властелин на континента. Едно е ясно - Роналдо ще направи, каквото поиска. Без значение дали ще отиде в Кралския клуб сега или следващата година. И тогава ще се наслади на това, за което толкова жадува. Набъбващата банкова сметка, аплодисментите пред фонтана „Сибелес" и цялата еуфория, която ще му донесе испанската столица. След празненствата пък ще се прибере в своя замък, ще нащрака самодоволно името си в Google и ще впери очи в монитора. Така, както злата кралица от приказката за Снежанка гледа във вълшебното огледало и очаква да научи, че е най-красива на земята. На нея не й се получи, на Роналдо - също. Защото в скромния тим на Шрюзбъри от английската Втора лига се подвизава защитникът Майкъл Джексън. 34-годишният адаш на попидола може да се похвали с 57 милиона статии, популяризиращи името му.
***
Текст под снимка
Кристиано Роналдо мечтае да последва примера на Бекъм, който смени екипа на Юнайтед с този на Реал Мадрид

вторник, 15 юли 2008 05:28:54

Бъдещето на онлайн телевизията е несигурно

Пари - 28 стр.
Бъдещето на онлайн телевизията е несигурно

Христиана ДИМИТРОВА

Услуги като Joost и YouTube може да нокаутират глобалната мрежа
Бурното развитие на онлайн услугите, най-вече в телевизионния сектор, променя медийния пазар с невероятна скорост. Промените по мнението на много специалисти са положителни и утвърждават идеята за свят без граници. Но редица наблюдатели споделят и тревожно противоположна позиция. Новите онлайн телевизионни услуги като Joost и YouTube може да нокаутират глобалната мрежа, споделят те.
Сътрудничество
Интернет специалисти от Google, който придоби сайта YouTube през 2006 г., са на мнение, че интернет не е проектиран за телевизия. Оказва се, че интернет инфраструктурата не може да предложи качеството на услугата, което потребителят очаква. Това твърди Венсан Дюро, мениджър Телевизионни технологии в Google. Всеобщото мнение на мениджъри от бранша е, че интернет компаниите трябва да работят в сътрудничество с кабелните оператори и да комбинират технологията си за търсене на видео- и телевизионно съдържание. Другата посока, която поемат онлайн услугите, е подобряване на моделите за таргетирана реклама с висококачествените телевизионни предавания на кабелните мрежи.
В центъра на събитията се намира потребителят и неговите специфични предпочитания. По света милиони хора все по-често се обръщат към така наречените нови медии. Техните изисквания и очаквания са изключително високи. Това поражда голям риск за водещите интернет компании, насочили усилията си към медийния пазар.
Трудности
Важна се оказва и самата обмяна на файлове в световен мащаб. Голяма част от трафика е свързана с техния обмен, предимно видеофайлове. По данни на компанията за проучвания Gartner 60% от изходящия трафик в интернет е между отделните потребители.
Повечето от тях си обменят филми и телевизионни предавания през дадени потребителски групи и BitTorren. Някои финансови експерти подчертаха предимствата на телевизионната индустрия, която за разлика от големите телекомуникационни компании намира най-подходящите бизнес модели да разшири дейността си и да бъде по-ефективна и печеливша. Въпреки всички опасения хора като Бил Гейтс например правят положителни прогнози. Той смята, че интернет ще доведе до революционни промени в телевизията през следващите пет години именно заради бума на онлайн видеосъдържанието.

вторник, 15 юли 2008 05:47:49

Над 2 млрд. посетители в мрежата до 2012 г.

Пари - 28 стр.
Над 2 млрд. посетители в мрежата до 2012 г.Около 1.4 млрд. души посещават редовно интернет, сочи анализ на IDC. След 8 години мрежата ще има над 2 млрд. редовни посетители, прогнозират експертите. Ръстът на мобилните клиенти прави интернет достъпно занимание от всяка точка на Земята. Очаква се през тази година броят на мобилните устройства, включени в мрежата, да достигне 1.5 млрд. През 2012 г. мобилните апарати, свързани към интернет, ще превъзхождат по брой персоналните компютри с достъп до мрежата, прогнозира IDC. С нарастване активността на потребителите в уеб 2.0 ще се разкриват и нови възможности за рекламодателите. Най-голяма е аудиторията в Китай, като през 2012 г. се очаква броят на сърфиращите да достигне 375 млн. души.

вторник, 15 юли 2008 05:49:25

abv.bg u dir.bg в надпревара за най-посещаван сайт у нас

Класа - 11 стр.
abv.bg u dir.bg в надпревара за най-посещаван сайт у насКои и какви сайтове предпочитат българите? Колко са уникалните посещения 6 тях и как изглежда интернет пъзельт у нас? Актуалните данни на двете конкурентни компании за онлайн пийпълметрия - Gemius u Nielsen, за юни бяха публикувани в глобалната мрежа, а "Класа" реши да препечата някои от тях.
Според изследването на Nielsen лидер с уникални среднодневни браузъри 386 849 и среднодневен брой импресии от 6 151 595 сред потребителите е abv.bg. В първата десетка след него се нареждат vbox7,gbg.bg,aha.bg, netinfo.bg, mobile.bg.start.bg, dnes.bg,bTV -Portal, mail.bg. За проучването на Nielsen са препитани близо 48 000 българи. 50.2% от тях са мъже, 61.3% са на възраст между 18 и 34 години. Една четвърт са с висше образование, а 34 на сто -със средно. Доходът на 13% от анкетираните е между 600 и 800 лева. 35.2% са от София, а 6.3% имат собствен бизнес. 76% от аудиторията на медийните група са посетили поне веднъж поне един сайт на Hem Инфо. БГ. Най-предпочитани са страниците за развлечения, следвани от порталите и общностните сайтове. След тях са тези, посветени на интернет услугите, автомобилите и новините. До общо измерване на рейтингите в България се стигна след като през февруари тази година бе подписано споразумение между "Hem Инфо БГ", "Мейл БГ", "Инвестор БГ", "УЕБ медия груп", "Дарик Нюз" и "Санома". Втората метрика е на Gemius, в която влиза един от основните играчи на пазара - dir.bg. Според данните за юни сайтът е на първо място по брой на реални посетители с 1 182 010, следван от start.bg, btv.bg, dnes.bg, dnevnik.bg, snimka.bg, aha.bg, actualno.bg, impul-se.bg. Разместване има в подреждането според преглеждането на страници, където отличник е aha.bg, а dir.bg слиза на трета позиция. Въпреки че е втори, impulse.bg има тренд от 35% надолу. Сред първите десет gong.bg пък има най-високо покачване от 20%. dir.bg е първенец и в класацията и на сайтовете, подредени според честотата на влизанията в тях. На второто и третото място и тук са се настанили start.bg и btv.bg.

вторник, 15 юли 2008 06:06:06

До пет години ще има търсачки с изкуствен интелект

Дневник - 20 стр.
До пет години ще има търсачки с изкуствен интелектВ близките пет години ще се появят интернет търсачки на основата на изкуствения интелект, съобщава списание PC World, като се позовава на доклад на участник в конференцията „Новият изкуствен интелект: новите парадигми при използването на компютри", проведена в научноизследователския център IBM Almaden в Сан Хосе, Калифорния. Орен Ециони, директор на изследователския Тюринг център към Вашингтонския университет, заяви, че се създава интелигентна търсеща система на основата на варианта Open IE на най-популярната търсачка интернет експлорър. Тя ще може да преобразува фрази или набор от думи в логически изрази. Ециони разказва също за разработване на технологията Softbot, която по подразбиране ще използва естествени и интуитивни интелектуални понятия при работа с различните системи. Един от големите успехи в използването на интелигентни технологии от тази година е разработената система, която позволява на компютъра да разбира прости фрази и да разяснява диалози с двусмислици. С този проект на Вашингтонския университет наученото от машините ще се комбинира с начина, по който човек разпознава по-интересните твърдения, извличани от интернет.

вторник, 15 юли 2008 04:57:57

понеделник, 14 юли 2008 г.

България е хармонизирала изцяло законодателството си с това на ЕС


България е хармонизирала изцяло законодателството си с това на ЕС

дата : 14 юли 2008 г. 11:42 ч.


"България е първата държава-членка, която някога е постигала 0% дефицит на въведените в националното право директиви.

Това означава, че от 1997 година, когато е направен първият преглед в областта на вътрешния пазар, до настоящия момент, няма друга държава-членка, която да е постигала пълно въвеждане на директивите на Европейските общности".

Това е записано в огласения от еврокомисаря Чарли Маккрийви на 9 юли последен преглед на резултатите на ЕС за въвеждането и прилагането на европейското право в областта на вътрешния пазар.

Прегледите се правят на всеки шест месеца и имат много голяма тежест, тъй като законодателството в областта на вътрешния пазар обхваща 90% от цялото европейско законодателство.

За пример директивите за вътрешния пазар към 30 април т.г. са 1687 от общо 1759 действащи за ЕС директиви.

Информацията е на пресцентъра на министъра по европейските въпроси Гергана Грънчарова.

Черноморието има лукс, но му липсва реклама

News.bg - У нас
Черноморието има лукс, но му липсва рекламаРодното Черноморие се оказва предпочитана дестинация за мнозина, но трудно се намира информация за него.
На Запад почти няма реклама на България и възможностите за туризъм, които страната ни предлага не само през лятото, но и през зимата.
Това заяви Михаел Никел, мениджър на третия по големина туроператор за Източна Европа и Черно Море REWE, цитиран от burgasinfo.
Според него нашите курорти не отстъпват по качество и ниво на обслужването от световни вериги, но държавата е абдикирала от дълга си да рекламира ресурсите си зад граница.
В това отношение трябва да сме критични, заяви още той.
Положението с рекламата на Черноморието в други държави е гротесково от много години насам. Липсата на туристически представителства в някои от по-големите градове на Германия, например, се отразява пряко върху хотелиерите и потока от гости.
Възможностите не се рекламират от държавата, а се разчита единствено на хората, които се занимават в този бранш, обясни Никел.
Това не е правилно, защото с добра реклама и имидж на Запад, българските курорти ще привличат все повече платежоспособни туристи, които ще окажат пряко влияние върху местната икономика, добави той.
За да се развие отрасълът, единствените инвеститори в това са частниците, показват наблюденията на чужди компании.
С лични средства основахме българско представителство във Франкфурт, не получихме никаква помощ от държавните институции. Жалко е, че много по-малки страни от България, като Албания, имат действащи представителства и чрез тези офиси привличат допълнително туристи, допълни Никел.
Подобна незаинтересованост от страна на правителството поставя родните курорти в неизгодна позиция, смятат хотелиери.
13.07.2008

понеделник, 14 юли 2008 00:01:00

Според проучване за първата половина на 2008 г.: Newsweek u Time водят по спад в рекламните приходи

Класа - 11 стр.
Според проучване за първата половина на 2008 г.: Newsweek u Time водят по спад в рекламните приходи3,1% по-малко са постъпленията от търговски послания в US списанията
Американските списания отделят вече по-малко място на страниците си за реклама, пише Advertising Age. Популярното издание Newsweek например публикува с 22,4% по-малко търговски послания за първите шест месеца на годината спрямо същия период за 2007 г. След него в първата тройка на класацията са Time u The New Yorker, съответно с 21,1% и 20,1% по-малко търговски послания. С по-нисък процент спад са Cosmopolitan - 15,1%, Business Week c 14,8% и Forbes - с 12,6%. Общите рекламни приходи за първата половина на 2008 година отбелязват спад от 3,1%» в сравнение с миналата година, сочи изследване на Информационната дирекция на издателите в САЩ. Най-рязко отдръпване от списанията има при рекламодателите от фармацевтичната, автомобилната и технологичната индустрия. Спад се забелязва и в категориите на козметиката, интериорното обзавеждане и снабдяване, облеклото и аксесоарите. Компаниите от финансовия, застрахователния и бранша на недвижимите имоти също рекламират по-малко спрямо същия период на миналата година. Лекарствените продукти също се нарежда сред неактивните рекламодатели. Основната причина е, че рекламирането на лекарства чрез медиите вече е предмет на строга регулация. Рекламните страници в списанията през първото шестмесечие на 2008 г. са изчислени на 108,924.13, което е със 7,4% по-малко в сравнение с периода от януари до юни миналата година. Само през второто тримесечие приходите от продажбите на рекламно пространство са се понижили с 4,7%. През този период американските списания са публикува-ли 58,744.77 страници с търговски послания, с близо 8% по-малко в сравнение с от април до юни 2007 г. "Последните доклади сочат низходяща тенденция в общите рекламни прогнози за 2008 г., която се вижда и в данните на Информационната дирекция на издателите за списанията, отчетени през първата половина на годината", заяви Елън Опен-хайм, вицепрезидент на отдел "Маркетинг" на Издателите на списания в Америка. Тя коментира още, че намаляването на рекламите тази година се доближава до спадовете, регистрирани през 90-те години, както и тези през 2001-2002 г. И в двата периода отчетите на издателите сочат упадък, след който обаче е последвало съживяване на рекламния пазар. Въпреки тенденцията за намаляване на обема на рекламите списанията успяват все още да увеличат вниманието на рекламодателите от някои сектори. Ръст на рекламните послания отбелязват браншовете на хранителните продукти, продажбите на дребно, обществения транспорт, хотелите и почивните станции. През второто тримесечие на 2008 г. търговците на дребно са увеличили обема на търговски послания в изданията, които се разпространяват в хипермаркетшпе и големите търговските центрове. Рекламните послания от секторите на обществения транспорт и туризма, които през първото тримесечие са имали лек спад, през второто отново отчитат възход. Той се дължи на по-големите инвестиции на авиокомпаниите, хотелите и почивните станции в страната и в чужбина. Тенденция за растеж на рекламните приходи се отбелязва и от готварските списания. Сред най-известните от тях в САЩ е Cooking with Paula Deen, чиито приходи нараснали с 31% през първата половина на 2008 г. Най-голям рекламен ръст обаче е отбелязало списанието Cookie - 49,5%, като след него са Relish (29,4%) и Every Day with Rachael Ray (15%).

понеделник, 14 юли 2008 04:45:23

Олимпийските игри наживо в интернет

7 дни спорт - 16 стр.
Олимпийските игри наживо в интернетКитайският аналог на YouTube - видеосайтът Youku.com, получи лиценз за излъчване на олимпийските игри наживо в Интернет. Официално разрешение за поставяне на видеолента в мрежата получават само държавни компании. Конкурентите на Youku.com - сайтовете 56.com и Tudou.com, не получиха лиценз за разпространение от Китайското държавно управление на радио-телевизионното разпространение. Според Cyber Security причината за това е, че двата сайта притежават ленти, които са нелоялни към китайската политика.
През янури 2008 г. в страната влязоха в сила нови правителствени постановления за регулиране на Интернет. От една страна, това чувствително оряза финансирането на китайските сайтове. Но собствениците на Youku, получавайки лиценз за разпространение, обявиха, че ще привлекат допълнителни 30 млн. долара от инвеститори.
В Китай сайтове като Wikipedia, Flickr, YouTube, BBC News са цензурирани, т.е. достъпът до тях е забранен. На китайците обаче това все по-малко им харесва. Интернет цензурата в Китай е известна като The Great Firewall (аналогия с Великата китайска стена, The Great Wall). На 16 март например властите забраниха достъпа на китайците до видеохостинга YouTube, в който бяха качени кадри от протеста срещу окупацията на Тибет от Китай.

понеделник, 14 юли 2008 04:11:29

"Яху" пак отказа на "Майкрософт"

Класа - 7 стр.
"Яху" пак отказа на "Майкрософт"Американската интернет корпорация "Яху", собственик на втората най-популярна търсачка в света, отново отказа предложение за закупуване от страна на "Майкрософт", съобщава "Блумбърг". Офертата е била подготвена от бизнесмена и миноршпарен акционер в компанията Карл Айкън. Рекламното споразумение с другия голям интернет играч Ту-гъл" е с много по-добри финансови параметри, се уточнява в съобщение на "Яху".
Айкън отправи силни критики към изпълнителния директор на портала Джери Янг, когато не успя да приключи сделката с най-големия софтуерен производител. "Майкрософт" от своя страна заявиха на 7 юли, че ще подновят преговорите, ако бизнесменът успее да отстрани Янг от управлението. "Карл Айкън и "Майюрософт" ни направиха предложение тип " или приемете или се откажете". Нелепо е да си мислят, че бордът ще приеме подобна оферта. Той предлагал пълно обновяване на ръководния екип на компанията, който е против закупуването", обясни президентът на административния съвет Рой Бо-сток. Според него този странен и опортюнисти-чен съюз между софтуерния гигант и бизнесмена в никакъв случай не е в интерес на акционерите. От своя страна изпълнителният директор Джери Янг коментира в интервю за Wall Street, че "Майюрософт" цели единствено да разруши компанията за уебтърсене и ако акционерите повярват на Айкън, това ще бъде много лош избор. Интернет порталът е създаден преди десетилетие от Янг и Дейвид фило. Преди офертата от страна на софтуерния лидер приходите й падаха 8 поредни тримесечия. Първоначалното предложение беше за 44,6 млрд. долара, след което бе повишено на 47,5 млрд.
На 12 юни "Яху" подписа споразумение за сътрудничество с "Гугъл". Съгласно условията на сделката порталът ще показва част от рекламата на интернет гиганта в своята търсачка Според представители на "Яху" споразумението ще увеличи печалбата на компанията до $800 млн. на година, но през първите 12 месеца сътрудничеството с "Гугъл" ще донесе от $250 млн до $450 млн. Според данни на ComSco-ге през май 20,6 % от американското онлайн търсене е минавало през "Яху", което е три пъти повече от това на "Майкрософт", а "Гугъл" остава абсолютен лидер с почти две трети.

понеделник, 14 юли 2008 04:36:07

Google: Най-добре за всички е Yahoo да остане независима

Монитор - 16 стр.
Google: Най-добре за всички е Yahoo да остане независимаПо време на годишната конференция Allen & Co главният изпълнителен директор на Google Ерик Шмид заяви, че за всички ще е по-добре, ако интернет търсачката Yahoo запази своята независимост. Причината според него е, че само така може да се осигури по-голяма конкуренция, както на информационния пазар, така и на рекламния, в който компанията е лидер. Офертата на Microsoft е против правилата на конкуренцията, допълни още той. Въпреки тези изявления главният изпълнителен директор и основател на Yahoo Джери Янг (в средата) изглеждаше повече от отчаян при разговорите си със създателите на Google - Лари Пейдж (вляво) и Сергей Брин (вдясно).

понеделник, 14 юли 2008 03:28:49

неделя, 13 юли 2008 г.

Изпълнителният директор на Publicis MARC Group, Николай Неделчев: Последния път, когато...

сп. Тема - 42 стр.
Изпълнителният директор на Publicis MARC Group, Николай Неделчев: Последния път, когато......се смях на реклама.
Снощи, докато разглеждах en. Campaign {идтичника на английската рекламна индустрия - беа. ред). Само не ме карайте да разказвам рекламата, защото всеки се смее на различни неща. На някой ще му се стори забавна, на друг - банална. Има един израз „Красотата е в очите на гледащия". Е, хуморът също е в очите на гледащия.
Трудно е да се намери формулата на добрата реклама. Вземете класическия пример с кампанията на ризите Hathaway, дело на Дейвид Огилви. На пръв поглед не е нищо особено - сниман е мъж с „пиратска" превръзка на окото. Този детайл обаче увеличава забележимостта и въздействието върху публиката.
Иначе всеки ден се смея, а най-често, като отварям две дебели книги. В тях са събрани карикатурите на Гари Ларсьн, който за мен е сред най-творческите хора на планетата. В продължение на 8 години всеки ден правел по една забавна рисунка за „Ню Йорк таймс", като сам измислял сюжета. Истински гений.
...обяснявах холистичния подход в маркетинга.
Под холистичен подход се разбира цялостен подход и не беше много скоро, като обяснявах какбо означава. Всъщност излъгах. Преди дни си говорих за холизъм с приятели и колеги от региона на яхта. Един от присъстващите спомена филма „Какво, по дяволите, знаем?", в който става дума за новата физика и субатомните частици, за взаимодействието между обекта, който ученият наблюдава, и самия учен. Всичко на тази земя е взаимно свързано. Както казва Борхес: „Ако човек може да обясни една роза, може да обясни целия свят." Май излезе, че на яхта сме се събрали големи сухари. Вместо да си говорим за пиене, сме обсъждали квантовата физика.
...ударих глава в тавана.
На същата яхта. Както е известно, табаните на тези плавателни съдове не са особено високи. Ударих си главата няколко пъти (Никоаай Недеачев е Висок 203 ш - бел. ред). Иначе никога не съм си въобразявал, че съм стигнал върха. Максима-лист съм и най-често не съм доволен от постигнатото. Личната ми максима е, че по-доброто е враг на доброто.
...избирах между Apple и PC.
Дълбоко в себе си аз съм Apple. Бях един от малцината първопроходници, имали шанс да работят за тази велика марка в България. Станах неин маркетинг мениджър още през 1992-а и там се научих на занаята. Първо работих на Apple, после минах на PC и сега, както виждате, отново съм на Apple. Междувременно заразих много колеги с любов към марката. Защото тя е философия, начин на мислене и послание. Усещаш непрекъснато Взаимодействието си с нея. Интерфейсът и дизайнът на продуктите й са направени така, че лесно се превръщат в част от
бита ти.
...ритах с Христо Стоичков.
Беше отдавна - през зимата на 1981-а. Играехме заедно в юношеския отбор на „Марица", преди той да се премести в Харманли, а оттам - 6 ЦСКА. Христо беше народно момче, емоционално и много амбициозно. Лягаше и ставаше с футбола. След тренировка всички се прибирахме вкъщи уморени, а той отиваше на тренировките на „Тракия", сегашния „Ботев". Гледаше как играят мъжете, научаваше финтове. По онова време негов кумир беше капитанът на „Тракия" Петър Зехтински.
Самият аз се разделих с футбола заради контузия на коляното. Оттогава се пазя и рядко играя. Но честно да си кажа, липсва ми и организация. Наскоро в корпоративен турнир заехме почетното четвърто място. Бяхме се събрали само ден преди срещата и на косъм изтървахме третото място.
....харесах чужд девиз.
Харесвам персоналния девиз на моя колежка. Съкращението му е JFDI, а зад абревиатурата се крие изречението Just fucking do it.
...се впечатлих от книга по маркетинг.
Последно прочетох на един дъх „Предвидимо ирационални" на Дан Ариели - би-хейвиорист, професор по социални науки в Масачузетския технологичен университет. В книгата си той обяснява с примери, че повечето човешки реакиии не са рационални, а ирационални. Ариели прави следния експеримент в американско общежитие: в общия хладилник слага щайга с „Кока-Кола". На първия ден тя е непокътната. На втория някой взима една от кутийките. На третия изчезват още две. И така, докато касата не се опразва. Ариели продължава експеримента, като пъха в хладилника поднос със стотина долара. Този път сумата остава недокосната.
Изводът му е, че човек се са-мопределя като крадец, когато взима пари, а не вещи. Тогава суперего-то му го кара да изпитва морални угризения. Банките се възползват от факта, че нямат монетарни отношения с клиентите, притежаващи кредитни карти. Трезорът ти измъква парите и в много отношения го прави при нечестни условия, но ти самият не се чувстваш измамен.
...благодарих на случайността.
В началото на 90-те, когато попаднах 6 бранша инцидентно. Както казва Юнг: „Случайността е пресечната точка на две необходи-мости". Точно се бях дипломирал международни отношения, когато преподавателката ми по английски ме срещна в университета. Каза ми, че мъжът й е станал представител на чужда компютърна фирма и че си търси човек. Отговорих й, че не понасям компютри, макар че си бях взел изпита по информатика с 6. Освен това трябваше да замина да специализирам в английски университет. Жената обаче ме убеди да отида на интервю. В крайна сметка, вместо да тръгна към Великобритания, останах в България и започнах като маркетинг мениджър на Apple. Това е една от щастливите случайности в живота ми, която предопредели професионалното ми бъдеще.
....уволних подчинен.
Преди две седмици. За да разберете каква е причината да уволня някого, ще ви обясня какви хора търся. „Купувам" mindset или настройка. По-лесно ми е да взема позитивен и амбициозен човек, когото да превърна в професионалист, отколкото професионалист, който е негативен, неконструктивен и не може да работи в екип. Вярвам в персоналното израстване и в това,
че всеки има право на шанс. Ако човек си задава точните въпроси: „Правя ли нещата както трябва?" и „Как да стана по-добър?", рано или късно ще израсне в професията. Много от настоящите ни мениджъри са започнали от най-ниското стъпало. Отговорът на въпроса ви е, че увол-
нявам главно при разминаване в настройките и начина на мислене. На второ място се разделям с хората, когато видя липса на професионализъм.
...пих кафе на главната улица в Пловдив.
Преди 3-4 седмици. Родният ми Пловдив е по-ориенталски и по-еснафски от София. Казвам го 6 най-добрия смисъл на думата. На стъргалото човек може да види и да бъде видян. Пиенето на кафе е силен ритуал - наслаждаваш се, наблюдаваш и обсъждаш. Темпото е по-бавно - както казват хърватите „по-лако". Дори когато отивам в Пловдив по работа, си почивам.
....играх със синовете си.
Снощи. Сглобявахме полицейски хеликоптер и джип. Голямо удоволствие беше. Освен като родител наблюдавам децата си и като мар-кетолог - явно е професионална деформация. Опитвам се да разбера промяната на реакциите и разсъжденията им защо харесват едно, а не друго.
...ремонтирах колата си сам.
Честно казано, не се занимавам с ремонти. Смятам, че човек трябва да се съсредоточи върху нещата, от които наистина разбира. Иначе съм сръчен и дойде ли Неволята, се справям добре.
...проявих консерватизъм.
Консерватизмът не означава за-костенялост. Ако трябва да му дам дефиниция, това е комплекс от добра оценъчна система и способност да запазваш стойностните модели и практики, върху които да надграждаш. Консервативен съм в начина на обличане. Слагам само дрехи, които харесвам и които отразяват моето „аз", дори да не са супер модерни.
неделя, 13 юли 2008 03:32:12

Стартира сайтът Audience.bg

Hicomm - 10 стр.
Стартира сайтът Audience.bgНа 12 юни 2008 г. стартира сайтът www. audience.bg. Най-важният елемент от информацията в сайта е обхватът на съответния сайт като процент от всички интернет потребители в българското онлайн пространство, както и броят на реалните потребители на всички изследвани сайтове. Информацията в www.audience.bg се основава на проучването gemiusAudience, което се приема за стандарт в онлайн пипълметрията на всички аналогични на българския онлайн пазари в Централна и Източна Европа. Освен броя реални потребители и обхват има и информация за реализираните импресии от българските интернет потребители. Сайтът дава възможност потребителите сами да избират и съпоставят различните домейни, както и да проследяват графики по изброените показатели.
неделя, 13 юли 2008 03:36:14