вторник, 15 юли 2008 г.

Всекидневниците с по-ниски тиражи

Пари - 28 стр.
Всекидневниците с по-ниски тиражиОт 2006 до 2007 г. спадът е с 30.9 млн. броя
Световната тенденция за спад на читателския интерес към вестниците застигна и страната ни. Според данни на Националния статистически институт (НСИ) тиражът на всекидневниците у нас през 2006 г. е 190.9 млн. броя, а през миналата година намалява до близо 160 млн. Броят на заглавията, издавани през 2006 г., е бил 446, а през миналата година се е увеличил само с 2 нови имена.
Седмичници
Статистиката показва увеличение на тиражите на седмичните издания. През 2006 г. те са реализирали на пазара 117.2 млн. копия, а през 2007 г. бройката е достигнала близо 123 млн. В този сектор няма нови попълнения и броят на печатните издания, излизащи веднъж седмично, през последните две години е един и същ - 194. От друга страна, рекордно е увеличението на печатните издания, излизащи по-малко от един път седмично. През 2006 г. те са били с тираж от 16.9 млн. копия, а през 2007 г. годишният тираж е 56 млн. Данните показват, че общият тираж на вестниците за 2007 г. е 338.5 млн. копия, което означава, че на глава от населението се падат средно по 44.2 бройки.
Книжен пазар
При книгите и брошурите също се отчита ръст, който обаче не е особено осезаем. През 2007 г. са тиражирани 4.7 млн. книги, а през 2006 г. те са били 4.1 млн.

вторник, 15 юли 2008 05:48:28

Няма коментари: