събота, 24 януари 2009 г.

БНТ се развежда с рекламата

Поглед - 15 стр.
БНТ се развежда с рекламата

Надежда НИКОЛОВА

Обществените поръчки в медията се възлагали на „наши" хора
а втора поредна година БНТ отчита катастрофален спад в нетните си приходи от реклама. Ако през 2007 г. бяха изпълнени 63% от предварително заявения рекламен бюджет, то за 2008 г_ изпълнението е едва 50%, показват разчетите в телевизията.
„12 827 000 лв. са рекламните приходи на телевизията за миналата година", категорично заяви пред ПОГЛЕД финансовият директор на държавната медия Димитър Чапанов. Разбивката на постъпленията в отдел „Маркетинг и реклама" обаче показва, че явно той включва в тази сума и приходите от технически услуги и наеми, без при това да са отчетени 30% отстъпка за рекламодателите. За периода април-септември 2008 г. в отчета на БНТ е посочено, че чистата реклама, постъпила в телевизията, е на стойност едва 888 000 лв. Затова пък са направени бартери за 1 409 383 лв. и спонсорства за 1 629 256 лв. Общите нетни приходи от реклама и рекламни услуги за периода са 4 183 047,26 лв. „Забележително е, че в този период влиза и Олимпиадата, когато приходите от реклама би трябвало да са нараснали двойно, каза за ПОГЛЕД бившият програмен директор на БНТ Борислав Геронтиев. - Телевизията никога не е била в толкова окаяно състояние, щом в най-силната си година има толкова слаби постъпления". Ако се вярва на числата в отчета, простата сметка показва, че в най-добрия случай чистата реклама, постъпила в телевизията през 2008 г., е за не повече от 2 млн. лв. За 2007 г. нетните приходи от реклама (без бартери и спонсорства) са около 8 млн. лв. „Причината за спада на приходите от реклама вероятно е в намалелия интерес на аудиторията, признава и зам. програмният директор на БНТ Димитър Цонев. - Ние затова направихме реорганизация на опаковката, стартирахме 7-8 нови предавания, но не успяхме да компенсираме . Сметките обаче са много посложни и е трудно да се стигне до реалното състояние на рекламните постъпления в БНТ, показва и одитният доклад на Сметната палата за 2007 г. „Върху изпълнението на приходите и тяхното касово отчитане влияние оказват т.нар. бартерни договори, които БНТ сключва с рекламодатели и спонсори на основание ЗРТ. При тези договори липсва реален паричен поток и сумите по сделките не се отразяват като касови приходи и разходи в отчета за касово изпълнение на бюджета. В резултат на бартерните сделки информацията в отчета за касовото изпълнение на БНТ не отразява действителното изпълнение на реализираните собствени приходи и разходи. Това поражда риск от неточни изводи и оценки при анализ на информацията от отчета за целите на управлението", пише в доклада. „Бартерите са материални активи, а не пари кеш, и съответно няма как да бъдат показани в касовия отчет. Те са показани в годишния баланс на телевизията. Понякога в Сметната палата действат прекалено големи буквалисти", обясни Чапанов. Но ревизорите отбелязват, че нито в Правилника за структурата и организацията на дейността на БНТ, нито в ежегодно приеманите правила за реклама и спонсорство в телевизията са предвидени условия и ограничения при сключването на бартерни сделки. Няма и документ, който да регламентира правила и критерии за рекламното време, общата стойност на сделките или други изисквания, въз основа на които да се сключват бартерни договори, за да се гарантира прозрачност и обективност в решенията на УС. Според проверяващите има разминаване в размера на платени суми, направени авансови преводи съгласно условията на подписаните договори и дължими комулативни отстъпки. Причината за това, според тях, е в липсата на конкретни действия за координация и взаимодействие между двете дирекции - „Маркетинг и реклама" и „Финанси". „Това означава, че трябва да се изгради електронна система, която да отстрани несъответствието в сроковете", каза финансовият директор на БНТ. „Действително има разминаване в сроковете, но това е единственият проблем между двете дирекции. И то несъществен", каза за ПОГЛЕД и бившият маркетинг директор на телевизията Димитър Димитров. Според неговата наследничка на поста Ани Димитрова обаче тя като маркетинг директор трябва да получи данните за рекламните приходи от финансовия директор, а той не и ги дава. „Това е много странно изявление. Аз трябва да получа данните за реклама от нея, а не тя от мен. А и тя не е искала нищо от мен", учуден бе Чапанов.
Един от сериозните проблеми, отбелязани в доклада на Сметната палата извън финансовата част, е за регламентирането на обществените поръчки: „Не са поставени минимални изисквания за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация на участниците при процедури. Създадени са условия офертите да се оценяват по показатели, които не кореспондират с изпълнението на обществената поръчка, а са свързани с качествата на участниците. Създадени са предпоставки офертите да бъдат оценявани напълно субективно, без наличие на предварително определени от възложителя условия". Този проблем обаче трябва да се реши от целия УС на БНТ, а направените от телевизията възражения не са приети от Сметната палата.
***
От извора
В БНТ са затънали go гуша В лъжи и измислици, каза за ПОГЛЕД биВшият програмен директор на телевизията Борислав Геронтиев. „2008 бе олимпийска година, а приходите са катастрофални. Катастрофални са и рейтингите на скъпите предавания - 3,1% рейтинг за „В неделя с..." е ужасно нисък, особено на фона на излъчваното в събота на обед пъти по-евтино фолклорно предаване „Иде нашенската музика". То има близо 6% рейтинг.

Китай дава $6,6 млрд. за пропаганда

Поглед - 15 стр.
Китай дава $6,6 млрд. за пропаганда

Уляна ПЕТРОВА

Китай ще даде 6,6 милиарда долара за подобряване на международния си имидж според приетия план на местните власти. Твърде скъпият проект за реализиране на целенасочена пропаганда обхваща създаване на международни телевизионни канали на английски, арабски и руски, които да предават 24 часа в денонощието. Държавната информационна агенция ще открие нови кореспондентски пунктове на планетата, а печатните издания ще получат англоезична версия.
Щедростта на китайското правителство е в момент, в който световните медии са в криза. Те от есента на миналата година обявиха съкращаване на броя на журналистите, принудителни пенсионирания и намаляване на заплатите. Протестирайки срещу по-малките си възнаграждения, пишещите братя от Асошиейтед прес обявиха „анонимна стачка" - като редакторите и фоторепортерите престанаха да подписват материалите и снимките си. И най-големите в бизнеса започнаха да затварят кореспондентските си пунктове по света и да се опитват да се справят със сериозния спад на рекламните приходи заради световната финансова криза.
Всъщност милиардите долари в Китай ще отидат за най-големите - и контролирани от държавата - медийни организации, които според анализаторите са процъфтели през последните години заради успешното развитие на икономиката на страната - която упорито се цели в първото място на международната арена. Междувременно много от най-големите световни компании, които искат да се настанят на китайския пазар, даваха всяка година милиони долари за реклами в големите местни вестници и телевизионни канали, за да достигнат до потребителите в държавата с население близо 1,4 милиарда души.
Но въпреки бързото икономическо развитие на Китай през последните две десетилетия и нарасналата му привлекателност за международната бизнес общност, имиджът му в глобалните медии не успява да постигне убедителността на пазарните му постижения.
Затова сега според последния правителствен план непрекъснато увеличаващите своето богатство медийни гиганти в страната - всички от които са под държавен контрол и пропагандират политиката на Китайската комунистическа партия, ще се опитат да купуват печатни издания и радио- и телевизионни канали по света и да откриват свои нови информационни бюра извън държавата. Както и да се печатат и излъчват най-широко на английски и на други световни езици. Заради това те ще наемат все повече журналисти, които говорят английски, както и чуждестранни експерти. В момента според информационните агенции основните официални китайски медии - като Китайската централна телевизия (CCTV) и държавният „Народен ежедневник" (People's Daily), са заети да се срещат с консултанти и да подготвят предложения за бъдеща работа.
Всъщност Китайската народна република трябва да реши на
първо място проблемите с имиджа си в сферата на правата и свободите на човека, писа вестник „Интернешънъл хералд трибюн" (International Herald Tribune). Визията на държавата беше сериозно накърнена по време на олимпиадата през миналата година, когато правителството забрани достъпа до редица интернет сайтове за международните журналисти. Освен Китайската централна телевизия и държавният „Народен ежедневник", другите медии, които ще получат щедрите държавни субсидии, са държавната информационна агенция Синхуа (Xinhua) и Шанхайската медийна група (Shaghai Media Group). Засега CCTV излъчва на английски, руски и испански.

Външни размествания

Капитал - 33 стр.
Външни размествания

Борислав КАНДОВ

През тази година предстои най-голямото преобразяване на столичните тротоари.
На много места рекламните съоръжения ще изчезнат, на други - ще намалеят, а трети ще се променят. Всичко това е резултат от приемането на промените в наредбата, регулираща поставянето на рекламни елементи на територията на София. Тя бе приета в края на 2007 г., но светкавично бе обжалвана от агенциите за външна реклама и така и не влезе в сила. След този пореден провал (подобна съдба сполетя и предишните опити да се въведе ред в хаоса, датиращ още от 2000 г.) общинските органи, начело с Дирекция "Архитектура и градоустройство" (ДАГ), заедно със общинския Сектор "Реклама" решиха да подходят конструктивно и поканиха представители на двете асоциации за външна реклама да вземат участие в изготвянето на промените. Тяхното участие дори бе регламентирано в наредбата, която им осигури присъствие при обсъждането на новите схеми, по които ще се разполагат рекламните съоръжения на територията на София. Председателят на Българската асоциация за външна реклама Георги Ненков изрази удовлетвореността си от това действие на общинските органи. "Разбраха, че бизнесът не е мръсна дума и че трябва да говорят с представители на браншовите организации, а не с агенциите поотделно. Всяка агенция малко или много защитава собствения си интерес", коментира той.
Главният архитект на София Петър Диков също е доволен. "Работим с асоциациите в името на публичния интерес. Аз съм доволен, защото един ред, дори и да не е съвършен е по-добър от липсата на ред. Най-малкото защото така всяко едно нарушение ще бъде много по-видимо. Ще стане ясно кой работи по правилата и кой не", каза той.
Георги Ненков разказва, че работата по промените е отнела около три месеца, вместо предвидените 30 дни, но "това, което се получи е най-доброто до момента". С новите текстове се премахна спорната такса за извършване на рекламна дейност, която беше една от основните причини за обжалването на наредбата.
Успоредно с изготвянето на новите схеми ще се работи и по създаването на правилата и условията за провеждането на конкурси за отдаване под наем на местата, разрешени за разполагане на рекламни съоръжения. Това, обаче, според Ненков може да се случи най-рано през есента на 2009 г.
Градът е разделен на шест зони, като във всяка от тях може да бъдат разполагани определени по размер съоръжения. Абсолютно никаква реклама няма да може да се поставя в района от храм-паметника "Александър Невски", около Народното събрание до бившия Партиен дом. Ще останат само светещите реклами по покривите. Във втора зона (централни булеварди, улици и площади) ограничението е 4 кв. м. На него отговарят т. нар. ракети - осветените рекламни пана по тротоарите и спирките на градския транспорт. Широкият център попада в трета зона, в която са разрешени съоръжения до 9 кв. м. Именно това ще доведе до най-мащабните промени. Сегашните билбордове (или на професионален език - пизи) са с площ 12 кв. м. Тоест агенциите ще трябва или да ги премахнат изцяло, или да ги заменят с по-малки.
Друго важно нововъведение е задължителното отстояние на билбордове от кръстовища - минимум 15 метра преди и 3 метра след светофари и пресичащи се улици. В момента огромната част от най-привлекателните за рекламодателите съоръжения са поставени в непосредствена близост до кръстовищата.
В този си вид наредбата е здравословен компромис между интересите на засегнатите страни. Но засега остава само на хартия. По-трудният процес ще бъде прилагането й на практика.
В следващ брой очаквайте подробно описание на предстоящите промени

Няма "Кеш"

Капитал - 34 стр.
Няма "Кеш"

Весислава АНТОНОВА

"Скъпи приятели на вестник "Кеш", искаме сайтът на най-стария икономически седмичник да бъде най-удобният и прегледен в своя сегмент. И работим усилено по него.
Извиняваме се, че временно не можете да четете това, което публикува коренно промененият от октомври 2008 г. вестник. Очаквайте модерния cash.bg през 2009 г.!" - пише на сайта на икономическия седмичник. Едно обещание, което едва ли ще се сбъдне.
Промени на пазара
От тази седмица вестник "Кеш" най-вероятно ще престане да излиза за неопределено време. Причината за това са финансовите затруднения на издателите от "Мак Медиа". Или по точно на "Кеш" ООД, чиито управители са Георги Александров и Иван Куцидимов.
Журналистите от изданието са в отпуск, не са получавали заплатите си и съвсем логично са обезпокоени от случващото се. Издателят на "Кеш" Георги Александров обаче коментира пред "Капитал", че "Нито акционерите, нито бордът на "Мак медиа" е вземал решение за спирането на вестника". Преди седмица пък главният редактор на изданието Мартин Кръстев бе категоричен: "Засега нямаме такъв проблем."
Вестник "Кеш" и друг път е спирал за кратко заради финансови затруднения - през лятото на 1997 г. Тогава той се рекламираше като издание за предприемчивия българин и излизаше по силата на договор между българското дружество "Ривайвъл" и швейцарския собственик "Рингие".
Независимо от това, че си направи редизайн, промени екипа си и проведе оздравителна програма през октомври миналата година "Кеш" имаше труден път. "Мак медиа" влезе в партньорски отношения със собственика на няколко рекламни агенции и консултант на TV2 и bTV Красимир Гергов покрай проекта за икономическия всекидневник "Класа", който започна да излиза в средата на 2007 г. Тогава "Класа" се издаваше под шапката на "Мак медиа".
От 1 декември "Класа" вече официално не е част от "Мак медиа", потвърдиха източници на "Капитал". Вестникът се издава от ново дружество - "Класа България". Негов управител е Милен Герасимов, който се смята за близък до Гергов и бе негов представител в "Мак Медиа".
Александров твърди обратното. В търговския регистър обаче има и отделно дружество "Кеш" ООД с управители Александров и Иван Куцидимов. В редакционните карета и на "Кеш", и на "Класа" обаче все още пише, че вестниците се издават от "Мак медиа". Като най-вероятна причина за това се смята фактът, че Александров е подписал договора с Financial Times за синдикиране на съдържание в "Класа".
Александров е издател и на списанията "BM business magazine", Bussiness Week, "Светът през" (годишно издание на The Economist) и Intelligent Life през други регистрирани фирми. Каква ще е съдбата на другите издания, с които е свързан Александров, той не пожела да коментира. Журналисти от Bussiness Week обаче не крият, че заплатите им се бавят.
Освен кризата с "Кеш" и изданията от групата на "Мак медиа" трудности изпитват и други вестници, сред които "Пари". Издателят "Бизнес медиа груп" е бил принуден да направи 30% съкращения на екипа. Преди повече от седмица журналисти в изданието са били предупредени, че започват да текат тримесечните им предизвестия. Ръководството е мотивирало съкращенията с "оптимизиране на щата". От журналистите са освободени около десет души, останалите съкращения са били в други звена на издателството. До редакционното приключване на броя издателят Валентин Панайотов не бе открит за коментар.
Пипалата на кризата
Първосигналното обяснение за спирането на "Кеш" и съкращенията в "Пари" е, че те се случват заради последствията от световната икономическа криза. Дали обаче тя е причина, повод, или просто оправдание, за момента могат да кажат само издателите на засегнатите вестници. Усещането за криза на вестникарския пазар обаче вече съществува.
"В момента на пазара се забелязва силен спад в рекламното присъствие на големите рекламодатели, всички изчакват или са по-предпазливи в комуникационните си активности. Някои от големите медии вече усетиха тази тенденция и проактивно търсят големите фирми, предлагайки им преференциални оферти, а други просто намаляват цените си за реклама", коментира пред Капитал", ръководител "Маркетинг" в МКB Unionbank Росица Димитрова. По думите й "в днешната ситуация МКB Unionbank не предвижда съкращаване на рекламните разходи. По-скоро ще се стремим към по-голяма отчетност и ефективност на вложените средства, ще планираме по-прецизно и таргетирано. Сега е наложително да бъдем креативни и при избора си на каналите за комуникация, контактът с потребителите трябва да бъде по-фокусиран", каза Димитрова.
Директорът бизнес комуникации в УниКредит Булбанк Мирослава Иванова е доста по-положителна. "Във финансовата сфера печатните медии са изключително важен носител, който дава възможност на потенциалните ни клиенти да получат повече информация и детайли за продукта или офертата. С оглед на това УниКредит Булбанк ще запази водещи стратегически печатни издания в медия микса си и през тази година", коментира г-жа Иванова.
"Засега не наблюдаваме отлив на рекламодателите от пресата за сметка на други канали, но има тенденция те да са по-предпазливи при поемането на ангажименти с годишни договори и обеми за реклама, защото е трудно да се предвиди какво ще се случи в кризисни времена. Ние планираме кампанийно и за кампаниите бюджетите са същите като миналата година", коментира Люба Олчева, "Медиапланиране" в рекламна агенция KIWI, сред клиентите на която е Първа инвестиционна банка.
На противоположно мнение е преподавателят в Софийския университет и автор на книгата "Сериозната преса в Югоизточна Европа" Орлин Спасов. Според него: "Българският медиен пазар като цяло е доста изкривен. Той прилича на строителния сектор - има презастрояване. Съвкупният рекламен бюджет съвсем не е достатъчен за финансиране на толкова много играчи. Това означава, че много медии съществуват на непазарен принцип. Те са поддържани, за да обслужват различни интереси или амбиции за медийно присъствие. Но нещо, което не съществува на пазарен принцип, доста по-трудно може да бъде засегнато от кризата. Тя едва ли ще застраши сериозно онези медии, за които така и така се питаме как съществуват. По-скоро рискът е за тези, които играят открито и следват логиката на пазара", коментира Спасов.
"В ситуация като сегашната е възможно издатели, които са в бизнеса, а не са за него да отпаднат от пазара", коментира изпълнителният директор на "Икономедиа" Бисер Боев. Според него обаче бизнесът в България е изплашен не защото реално има големи загуби в момента, а поради неизвестността и трудността да направят каквато и да е прогноза за бъдещето си. "Факт са забавянето на плащанията в страната, липса на ясни очаквания, най-сериозно от кризата са засегнати освен строителството и инвестиционните покупки. Нашата компания има консервативен бюджет за 2009 г. Замразено е назначаването на нови хора и стартиране на нови проекти, сериозно преразглеждаме и преоценяваме вече стартиралите такива", смята Боев.

Росен Петров се хвърли в „Операция Слава”

Монитор - 56 стр.
Росен Петров се хвърли в „Операция Слава”Бившият кадър на Трифонов за първи път ще бъде итулярен водещ
Росен Петров се е изпънал като войник за рекламната снимка.
От 7 февруари bTV започва ново 12-серийно токшоу, посветено на българската история, с водещ Росен Петров, съобщиха официално от телевизията. Името му е „Операция Слава". Названието, случайно или не, е реплика на предаването, в което Росен Петров работеше до месец май. Той беше главен сценарист и съдружник в „Шоуто на Слави", но неочаквано напусна след разногласия с Трифонов.
„Операция Слава" ще се излъчва всяка събота в 22,30 часа. Предаването се посвещава на 100-годишнината от обявяването на независимостта на България и ще показва на зрителите по модерен начин миговете на върховно национално усилие и дните на триумф и трагедия. Според продуцентите от Dream Team Productions токшоуто е телевизионна „операция", която ще повдигне националното самочувствие на българина. В нея Росен Петров за първи път ще бъде титулярен водещ. Собственици на продуцентската къща са Евтим Милошев и Любомир Нейков.
„Операция Слава" се състои от две рубрики - "Великите битки на България" и „Забравени герои". В първата по модерен начин ще се разказва за най-великите сражения на българите в нашата история - битката в Онгъла, довела до основаването на Българската държава, спасяването на Европа от Тервел и разгрома на арабите под Константинопол, победата на хан Крум във Върбишкия проход, победата на Симеон Велики при Ахелой, разгрома на кръстоносците при Одрин (1205), победата на Иван Асен ІІ край Клокотница, епопеята на Шипка, битката при Сливница от Сръбско-българската война (1885), настъпателната операция при Люлебургаз и Лозенград (1912) и превземането на Одрин (1913), епопеята на Дойран (1916-1918), битката за Тутракан (1916), атаката на Стражин и Страцин и Дравската епопея (1944-1945). Чрез специални ефекти и компютърни възстановки зрителите ще научат за българската история на популярен, достъпен език.
***
ВЕЛИК Е НАШИЯТ ВОЙНИК
В рубриката „Забравени герои" зрителите ще могат да проследят кратки телевизионни разкази за съдбата на хора, които с живота си са отстоявали личната си и националната независимост. Сред тях са герои във войните за национално обединение, българи с принос в световната наука и други хора, чиито живот и дела заслужават да бъдат популяризирани сред широката аудитория.
„Операция Слава" се осъществява в студио с декор, обединяващ модерната телевизионна визия с патриотичната символика.

Забраняват символите по рекламите

Стандарт - 3 стр.
Забраняват символите по рекламитеБългарските държавни символи нямат място в търговските реклами, отсякоха експертите на Николай Василев. Според направения от тях анализ подобна широка употреба на герб, знаме и химн девалвират стойността на символите. Не може една фирма да поставя герба на сайта си само за да демонстрира, че е българска, категорични са от МДААР. Химнът също не бил подходящ за употреба в търговски клипове. Недопустимо е някой бизнесмен да реши, че щом произвежда български продукти, трябва да използва и държавни символи, смятат специалистите. Това обаче не е изрично регламентирано в закон.
Безусловна забрана за употреба на официалните атрибути има само по отношение на политическите партии. Според текстовете формациите нямат право да включват в своите уставни символи знаците на държавата и държавността. Естествено, когато някоя национална агенция рекламира страната ни, нейната природа и история, може да използва официалната символика, но това трябва да се прави с уважение към държавността. Анализът е показал, че има случаи, в които и календарите на държавните институции също не са подходящо място за поставяне на знаме или герб.

Неизбежната промяна

Капитал - 50 стр.
Неизбежната промяна

Калина КАЛЧЕВА

Историята на Силиконовата долина, люлката на технологичната революция, може да се проследи добре покрай еволюцията на корпоративните слогани на една от знаковите технологични компании - Apple. През 70-те години призивът към потребителите е конкретен - "Захапете ябълката". Това е началото на рисковите инвестиции в нови технологии и печалбите от тях. В началото на 80-те създадените иновативни компании вече са стъпила на крака. Настъпва времето на ожесточена конкуренция. И ето слоганът на Apple се променя: "Скоро ще има два вида хора. Такива, които използват компютри и такива с Apple." Корпоративният призив на ябълковата компания от 90-те - "Силата да бъдеш в най-добра форма",е иронично подходящ за десетилетието. През този период Apple затъва толкова, че създателят й Стив Джобс отново трябва да поеме управлението й през 1997 г., за да я спаси. Силиконовата долина пък привидно е във върхов етап. Амбициите на предприемачи и инвеститори се разрастват дотолкова, че през 2000 г. т.нар. дотком балонсе спуква, пращайки в небитието голяма част от онлайн начинанията.
В началото на новото хилядолетие Apple е на път да се превърне от технологична компания в символ на социална принадлежност и добър маркетинг. Новият слоган е "Мисли различно". Дали обаче отново ще можем да го обвържем с някоя ключова тенденцията в развитието на Силиконовата долина?
Смяна на поколенията
Следващият етап от еволюцията на калифорнийското технологично чудо наистина се случва в момента. Най-очевидната тенденция е настъпването на нови корпоративни лидери. В по-общ условно план можем да кажем, че смяната на поколенията започва някъде около 2000 г. Тогава Бил Гейтс се оттегли от най-високия пост в Microsoft, а функциите му пое Стив Балмър. През 2005 г. хардуерният гигант Intel също се сдоби с нов изпълнителен директор - Пол Отелини. И все пак "старата генерация" лидери все още има представители в Силиконова долина като Лари Елисън от софтуерният гигант Oracle или Сам Палмисано от IBM. Те обаче никога не са попадали толкова ярко в обсега на общественото внимание.
В началото на 2009 г. обаче смяната на поколенията потече с нова сила. В рамките на една седмица начело на две технологични корпорации - иконата Apple и онлайн търсачката Yahoo, застанаха нови хора. Тим Кук, главен оперативен директор на ябълковата компания, пое поста на Стив Джобс, който се оттегли за 6 месеца поради здравословни проблеми. Липсата на Джобс, била тя и временна, както е обявено, предизвика спекулации за бъдещето на технологичния гигант. В краткосрочен план реална промяна най-вероятно не би се усетила, но само ако тъждеството между Apple и Джобс не съществуваше. Това е цената, която фирмата плаща, покрай превръщането на изпълнителния й директор в рок звезда, гуру, символ. Но пък именно по този начин Apple спечели милионите си фенове през последните години.
Всъщност Тим Кук има всички предпоставки да замести успешно Джобс. И то не само временно, но и за постоянно. "Лидерът в сянка", както наричат Кук, познава изоснови компанията, вече е замествал Джобс през лятото на 2004 г. и най-вероятно би делегирал част от общественото внимание към колегите си, сред които най-силно изпъква маркетинговият директор на Apple Фил Шилер. Той бе човекът на мястото на Джобс по време на последното изложение Macworld.
Основната цел на Тим Кук съвсем естествено е да изведе компанията от зависимостта "Стив Джобс". За целта най-доброто, което може да направи, е да избягва поводи за сравнение между него и Джобс и да се върне към далеч не толкова бляскавия, но пък естествен етап от развитието на всяка организация - постепенното надграждане на постигнатия успех.
Сякаш напук на всички спекулации, тази седмица Apple оповестиха рекордни постъпления за последното тримесечие - 1.61 млрд. долара. Продажбите на култовия смартфон iPhone за периода са скочили с 88% до 4.36 млн. бройки на годишна база. Музикалният плеър на компанията iPod също е постигнал рекорд от 23 милиона продадени бройки.
Прагматичен спасител
Злополучната търсачка Yahoo пък остана без изпълнителен директор в края на турбулентната 2008 г. Тогава съоснователят на компанията Джери Янг подаде оставка. Очевидните причини бяха невероятният спад на акциите на Yahoo след опита за агресивно изкупуване на търсачката от страна на Microsoft и несъстоялото се партньорство с Google при онлайн рекламата.
Бордът на директорите очаквано избра външен човек за наследник - ветерана в Силиконовата долина Каръл Барц. За разлика от Кук тя е изправена пред далеч по-голямо предизвикателство. Каръл Барц наистина е с богат опит в технологичния бранш, но в съвсем друго направление - разработката на софтуер. Под нейно ръководство компанията Autodesk прави една от най-добрите си крачки - тясното позициониране в нишата на програмите за чертане. Освен това е Каръл Барц е работила за Sun Microsystems и Cisco. В сферата на онлайн бизнеса обаче тя е по-скоро новобранец.
За сметка на това Yahoo е в наистина незавидно положение, въпреки че притежава редица успешни онлайн начинания като сайта за фотообмен Flickr, микроблог проекта Delicious и номер две по ползване търсачка. Това, което липсва на Yahoo, е фокус и ясна стратегия за развитие. Дали Каръл Барц ще успее да закрепи изпадналата във финансов колапс компания не е ясно. Почти сигурно е обаче, че при първите по-благоприятни обстоятелства Yahoo ще бъде продадена.
Епоха или човек
След спукването дотком балона в началото на столетието бе възприето схващането, че технологичните начинания и особено онлайн бизнесът трябва да бъдат с изключително бърза възвращаемост. За целта, логично, са нужни огромен брой нови идеи и технологии. Джуди Естрин, автор на книгата Closing the Innovation Gap и бивш главен технологичен директор на Cisco Systems, коментира пред NY Times, че привидно изглежда така, сякаш новите технологични идеи процъфтяват, но твърде много от тях са или краткосрочни, или постепенни подобрения. Според нея проблемите, които тепърва ще "жънат" калифорнийските IT гурута, са със стари корени. От една страна, компаниите се ориентираха твърде силно към краткосрочни печалби и използване на вече съществуващи идеи за иновации вместо създаването на нови такива. От друга, след краха от 2000 г. рисковите инвеститори станаха значително по-предпазливи. "Да поемаш рискове и да се провалиш е най-критичният фактор при новите разработки", добавя тя.
На същото мнение е и Дон Съл, професор по маркетинг в London Business School. Според него правилната стратегия за успешно развитие е да не се повтарят работещи в миналото практики, а да се рискува и променя. Защо обаче тогава инвеститорите толкова се страхуват от поколенческата смяна и толкова държат на фигурата на невероятния гуру изпълнителен директор на Apple? В този ред на мисли: самият Съл е един от избраните десет топ експерти от сп. Forbes в сферата на маркетинга за 2008 г. Един от неговите съседи във въпросната класация - проф. Кхурана от Harvard Business School, също отправя предупреждения към технологичните компании да не разчитат прекалено на ирационалната сила на харизматичния лидер.
В крайна сметка епохата на вадене на технологични аса от ръкава почти със 100-процентова сигурност е приключила. Следователно технологичните магьосници съвсем основателно бавно се оттеглят. На тяхно място идват прагматични експерти, били те и предвидими хора като Кук и Барц. Сега идва етапът на еволюционно развитие на вече създадените продуктови линии и внимателно вслушване в потребителите. Печалбите в близките няколко години най-вероятно ще са плод на технологични иновации на възраст и много добър маркетинг.
И все пак вероятно ще трябва да се намери и място за инвестициите в бъдещето. Колкото и да е силно влиянието на маркетинга, всяка технология, било то и перфектно опакована, има срок на годност. Истинското предизвикателство в бранша е не да се преодолее липсата на силни фигури като Гейтс и Джобс, защото в момента няма условия за създаването на такива вече. Истинското предизвикателство е да се родят идеите за нови разработки. Най-добре вътре в самите компании.

Google рутира

Капитал - 35 стр.
Google рутира

Андриан ГЕОРГИЕВ

Богът и Сатаната на интернет - уебгигантът Google, отново е във фокуса на общественото внимание. Този път бомбата, която компанията хвърля на пазара, е намерението й да разработи собствен рутер. Това са устройствата, които управляват преноса на данни между компютрите. Глобалната мрежа работи именно благодарение на рутерите. Няколко източника потвърждават новината пред сайта sdtimes.com, включително служител на хардуерния гигант Cisco, който е един от най-големите производители на рутери в света.
В момента основният доставчик на рутери за Google е компанията Juniper. Нейни представители отказаха да коментират пред "Капитал" неофициалната информация за раздяла с търсачка номер едно. От Google също не излязоха с изявление по въпроса. И все пак акциите на Juniper паднаха почти с долар (до $17.82) в деня, в който авторитетното онлайн издание Slashdot публикува информацията.
Има няколко причини да се приеме, че въпросният слух е верен. Чрез своята търсачка Google привлича и разпределя най-много трафик в интернет. Нейните изчислителни центрове поемат повече натоварване от всяка друга технологична компания в света. Много вероятно е Juniper вече да не оправдават високите изисквания и от Google да са запретнали ръкави в проектирането на собствени устройства за управление на този гигантски информационен поток. Още повече че инженерите на уебкомпанията знаят от първа ръка какво се изисква от подобен хардуер и колко би струвало разработването на новата технология.
"От Google сами са създали голяма част от своя хардуер и софтуер, използван в техните изчислителни центрове", коментира за "Капитал" Никълъс Кар, автор на технологични книги и популярен блогър. Една от неговите творби е "The Big Switch: Rewiring the World, from Edison to Google". В бестселъра Кар пише, че в бъдеще хората все по-често ще работят със софтуер, който не се намира на компютъра, а ще е интернет базиран. "Няма да се изненадам, ако от Google измислят нова технология за рутери, но само за тяхна собствена употреба", споделя още Кар. "Едва ли ще продават устройствата, тъй като това не се вписва в тяхната бизнес стратегия", смята той.
Рецептата на успеха?
Преди няколко месеца коментарите, че търсачката работи върху създаването на свой браузър, също звучаха невероятно. Но по-късно се появи Chrome, който за няколко седмици успя да се намести на пазара. Google все по-често се впуска в дейности, различни от продажбата на онлайн реклама. Въобще компанията много често обърква хората, пише авторът The Bitland Prince в статия за osnews.com. "Понякога казват, че ще отидат в Космоса, друг път се гмуркат дълбоко в океаните, понякога имат сателити, понякога сканират всички книги на планетата и т.н. Пълен хаос. И така трябва да бъде."
Единственото, което има истинско значение за публични компании като Google, е цената на акциите им. Тя се покачва, когато хората мислят, че фирмата ще направи нещо, от което те ще ахнат, разсъждава The Bitland Prince. Колкото по-малко анализаторите разгадават тези намерения, толкова по-вероятно е те да препоръчат покупка на акции на тази компания. От друга страна, продажбата на реклама винаги ще остане най-важният бизнес на Google, разсъждава The Bitland Prince. Сега почти 99% от нейните приходи идват именно от рекламодатели.
От време на време обаче от дръзката експанзия боли. Наскоро Google закри няколко свои странични проекта. Виртуалната реалност Lively вече е толкова виртуална, че не може да я намерите никъде. Услугите Notebook, Catalogs, Dodgeball и Video също няма да бъдат развивани повече. Освен това Google временно спря инвестициите в проекта Jaiku, позволяващ на хората да публикуват в интернет какво им се случва в реално време. Според Никълъс Кар това не е проблем. В централата на Google знаят, че дори новите им продукти да не се наложат на пазара, те пак са достатъчно рентабилни, за да привличат рекламни приходи и да събират данни за поведението на онлайн потребителите. Това са двете приоритетни задачи на интернет гиганта. "За повечето компании провалът на нов продукт излиза много скъпо. Най-често за Google провалът е евтин", коментира Никълъс Кар в статия за списание strategy+business.
Може би именно в това се крие успехът на Google. Нови и нови услуги, информациите за които да пълнят страниците на вестниците, конкурентите да настръхват, а анализаторите да са в шах. Скоро ще разберем дали информацията за рутера на Google се вписва в подобен сценарий.

Всички говорят... Чрез Skype

Капитал - 36 стр.
Всички говорят... Чрез Skype

Калина КАЛЧЕВА

През пролетта на 2008 г. жителите на "Oстрова на свободата" Куба получиха глътка технологична свобода от Команданте Кастро - мобилни телефони. Апаратите обаче бяха скъпи, а цената на разговорите - непосилна за повечето хора. Така кубинците усвоиха мобилната комуникация по доста оригинален начин. Мобилните телефони се използват за "прозвъняване", което е сигнал за търсения човек да се втурне в издирване на далеч по-евтините улични телефони.
Кубинският пример може да се окаже заразителен и милиони потребители да намалят сметките си за международни разговори, ползвайки Skype Lite вместо роуминга на мобилния си оператор. В началото на месеца компанията за пренос на глас по интернет Skype представи версия на програмата си за мобилни устройства, които работят със софтуер на базата на Java или под операционната система на Google Аndroid.
Какво ново, Skype?
По време на тазгодишнoто технологично изложение CES (Consumer Electronics Show) представители на Skype демонстрираха бета версия на клиентския си софтуер за мобилни телефони, наречена Skype Lite. Всъщност компанията имаше такъв софтуер и преди, но само за апаратите с операционна система Windows Mobile. Едва 14 % от смартфоните са с такава операционна система, сочат данните анализаторите от Canalys.
Новата програма Skype вече е съвместима с операционната система на Google, наречена Android, а също и с телефони, поддържащи Java Virtual Machine. Така в обсега на Skype попадат над 100 нови модела на Motorola, Sony Ericsson, Nokia, LG и Samsung.
Работи се и по проект за съвместимост с телефоните, които са изградени на базата на процесора на Intel Atom, или т.нар. MID - Мobile Internet Devices. Според анализаторите от ABI Research до 2013 г. ще бъдат продадени над 86 милиона такива устройства.
Самата програма не е богата на функционалности, но позволява да се обаждате както на други Skype абонати, така и да провеждате международни разговори до стационарни и мобилни телефони. Как обаче работи Skype Lite?
Технологията не се нуждае от интернет свързаност за самите разговори. Вместо това Skype Lite "набира" специален домашен номер в държавата, в която сте, и чак след това превръща обаждането в интернет трафик. Разговорите се таксуват по тарифата на Skype и според цената за вътрешни разговори на мобилния ви оператор. Единствено за включването ви към програмата е необходима интернет свързаност. Според компанията обикновеният потребител, използващ Skype на мобилния си телефон, ще може да се вмести в рамките на 1 MB трафик месечно. Преведено на езика на потребителите в Европа, това означава около 1 евро.
Засега хората от 10 държави ще могат да се възползват от възможността да "заобикалят" телекомите. Това са Великобритания, Бразилия, Полша, Швеция, Дания, Финландия, Естония, Австралия, Нова Зеландия и САЩ. За сметка на това разговори ще могат да се приемат от всяка точка на света.
Това ли е бъдещето
За пет години проектът Skype успя да постигне много. Набра над 370 милиона онлайн абонати, изгради позната на много повече хора марка и между другото през 2005 г. бе купен за 2.6 милиарда долара от онлайн аукциона eBay. Следващата стъпка за Skype бе да се позиционира като платена евтина алтернатива на традиционните телекоми. През миналата година компанията пусна и пакети за неограничени разговори по интернет до стационарни телефони.
Може би една от малкото непостигнати задачи пред Skype е да започне да печели наистина добре. Всъщност приходите за третото тримесечие на 2008 г. отчитат 46% ръст на годишна база и 143 милиона долара печалба, но за парите, които eBay плати за компанията, това не е достатъчно.
За сметка на това Skype има всички предпоставки да донесе много пари на собствениците си. От една страна, при по-суровите икономически условия в момента, хората обръщат повече внимание на излишните разходи. От друга, мобилните телефони все по-често се използват за интернет и онлайн базирани приложения.
А от разходи за роуминг такси определено може да се спести. Неслучайно еврокомисарят по телекомуникациите Вивиан Рединг води тежки битки за въвеждане на допустим праг за размера на роуминг тарифите в рамките на съюза. От юли цената на минута за приемане на разговор в границите на 27-те държави ще бъде с таван от 14 евроцента, а за набиране - 49 евроцента. Не така стоят нещата обаче с разговорите на "далечни разстояния" - минута обаждане до САЩ може да струва и 4 долара. По изчисления на списание Business Week минута международен разговор чрез Skype Lite ще варира от 2 до 40 цента. Дори и при екзотични отдалечени дестинации като Гвинея Бисау например цената не надвишава 1 долар.
Потвърждение, че бизнесът се интересува от алтернативи на традиционните телекоми за международни разговори, е и броят на корпоративните клиенти, който Skype отчита. Досега той никога не е бил толкова висок - 30 на сто от времетраенето на обажданията през Skype се пада на бизнес абонатите, твърди главният оперативен директор на компанията Скот Дурчслаг.

8% повече фирми у нас с интернет

Монитор - 14 стр.
8% повече фирми у нас с интернетПрез 2008 г. делът на предприятията, които имат достъп до интернет, е нараснал с 8 на сто спрямо предходната 2007 година, сочи изследване на Националния статистически институт (НСИ). Данните от изследването за използването на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) и е-търговия в предприятията сочат, че през 2008 г. се запазва тенденцията на растеж и все по-широко приложение на ИКТ в родните фирми. Най-чувствително е увеличението в малките и средните предприятия (11% и 3%), докато големите компании с над 250 заети отбелязват лек спад от 1 % в осигуряването на интернет достъп на служителите си. Расте и делът на заетите в предприятията, които при извършване на служебните си задължения използват компютър, свързан с интернет поне веднъж седмично. През 2008 г. най-голям е делът на заетите в малките предприятия (22%), които имат възможност да работят в интернет среда и да се възползват от възможностите на съвременните технологии. Бизнесът и делът на компаниите, които са използвали услугите на е-правителство през 2008 г., се е увеличил с 13% спрямо предходната 2007 година.

Нетинфо променя начина на продажба на реклама в мрежата си от сайт

Нетинфо - България
Нетинфо променя начина на продажба на реклама в мрежата си от сайтовеОбзор на рекламния онлайн пазар през 2008 г. и прогнози за 2009 г. на водещата българска дигитална медийна компания В началото на 2009 г. Нетинфо въведе нов начин на продажба на реклама в мрежата си от сайтове. Водещата българска дигитална медийна компания вече предлага рекламния си инвентар по сегменти, разпределени според медийното потребление, типа сайт и целите на рекламодателите и техните кампании: Premium Performance Bulk Нестандартни кампании VIP услуги Мейл реклама "По данни на Нилсън Онлайн от декември 2008 мрежата ни от сайтове достига до 76% от българските интернет потребители. На дневна база достигаме до над 800 хил. уникални потребители. Този мащаб ни позволява да преминем на ново ниво в обслужването на рекламодателите, следвайки примера на развитите световни пазари", каза Цветелина Христова, мениджър отдел "Реклама и продажби" в Нетинфо. Рекламната мрежа на Нетинфо, в която се реализират близо 1 млрд. показвания на страници месечно, се състои от разнообразни продукти, които предполагат възможности за сегментация. Тя включва всички продукти, с които Нетинфо задоволява нуждите на българските потребители да организират бързо и лесно деня си (abv.bg, icq.abv.bg, dox.bg), да се забавляват (vbox7.com, vgames.bg), да се информират (netinfo.bg, sportni.bg, sinoptik.bg, pariteni.bg, svejo.net, bgreporter.com), да социализират (zoom.bg), както и да намират (gbg.bg, lubimi.com). В допълнение, Нетинфо оперира като оторизиран риселър на Google AdWords за България, чрез договор със своята дъщерна компания Хостинг ООД (собственик на host.bg). Рекламният отдел на Нетинфо отговаря за продажбата на реклама в сайтовете на Rezon Media (imot.bg, mobile.bg, zaplata.bg и focus.bg), както и в partystars.com и sladur.com. Детайли на възможностите за реклама в различните типове инвентар, позициите в рекламната мрежа на Нетинфо, както и цените за всеки тип рекламно присъствие може да видите в сайта на компанията на адрес NetinfoCompany.bg. Онлайн рекламния пазар през 2008 г. Тенденцията до момента в България показва превес в предлагането на реклама на принципа CPM - модел, при който рекламодателят плаща за всеки 1000 показвания (импресии) на рекламата си. На световно ниво бюджетите за онлайн реклама са разпределени почти по равно за CPM и CPC (Cost per click - рекламодателят плаща за всеки клик върху негова реклама), като по данни на IDC през 2008 г. над 3/4 от интернет потребителите в САЩ са отворили поне една реклама. В България по наблюдение на Нетинфо за CPM реклама се отделят около 80% от общите онлайн рекламни бюджети. По данни на IAB (International Advertising Bureau) Europe през 2008 г. 45% от бюджетите за онлайн реклама са инвестирани в Search реклама, 31% - за Display реклама, 22% - за реклама под формата на обяви, а 2% - за имейл реклама. При Display рекламата най-популярният банер формат остава Leaderboard (728*90), следван от Medium Rectangle (300*250), Wide Skyscraper (160*600) и нестандартните рекламни формати (по данни на Нилсън Онлайн, декември 2008). Делът на интернет реклама в общия комуникационен микс в Европа се равнява на 15% от всички инвестиции за реклама. Изключение прави Великобритания, където за онлайн реклама се отделят 21% от комуникационните бюджети. Според Нетинфо в България този дял все още е под 5% от всички инвестиции на рекламодателите. Прогнози за 2009 г. На база 10-годишното си присъствие на рекламния пазар, Нетинфо прогнозира развитие на следните видове онлайн рекламни формати през 2009 г.: Pay per Action и Pay per Lead реклама - рекламодателят плаща само след като е било извършено дадено действие (Action/ Lead) на неговия сайт. Видео реклама - най-популярните видове са: Pre-roll (преди видеото), Post-roll след видеото) и Mid-roll (реклама по време на излъчване на видеото). Product placement - визуализиране на търговска марка в рамките на даден сайт/част от сайт. По данни на BBSS Gallup/TNS делът на интернет в рекламните разходи у нас през 2009 г. ще продължи да се повишава със същите темпове както досега и разходите за реклама в интернет тази година могат да достигнат до 50 млн. лева. С това интернет рекламата ще задмине радио рекламата в общия комуникационен микс в страната. Според прогнозите на Forrester Research през 2009 г. онлайн пазарът в Европа ще надхвърли 12 млрд. евро, като делът на Display и Search рекламата се очаква да расте за сметка на останалите типове онлайн реклама.

Пускат безплатен вестник само с публикации от блогове

Класа - 11 стр.
Пускат безплатен вестник само с публикации от блоговеНовата компания The Printed Blog, базирана в Чикаго, ще издава едноименен вестник с материали от блогове и интернет публикации, пише "Ню Йорк таймс". Изданието ще съдържа местни реклами и ще се разпространява безплатно в големите градове. Първите версии на вестника ще се появят в Чикаго и Сан Франциско във вторник. Те ще започнат като седмичници, но идеята на издателя Джошуа Карп е да печата "Принтед блог" два пъти дневно. "Опитваме се да бъдем първият ежедневник, съставен изцяло от публикации на потребители, коментира Карп. - Има много техники, които работят онлайн и могат да се приложат във вестникарската индустрия", продължи той.
Местният бизнес рекламира повече
След като платените вестници губят читатели заради интернет, където потребителите получават същото съдържание, без да плащат, много безплатни издания са си запазили публиката. "Бизнесът с безплатните вестници все още е печеливш, каза Дейвид Коен, създател на Silicon Valley Community Newspapers - група от безплатни седмичници, която през 2005 г. бе продадена и в момента е собственост на MediaNews. - Има много читатели, които искат да преглеждат регионалните новини, а местният бизнес увеличава рекламирането по време на криза, защото трябва да привлече вниманието на хората", допълни той.
Различно съдържание във всеки квартал
Изданието "Принтед блог" ще публикува както материали от блогове, така и друго уебсъдържание - снимки, правени от потребители и коментари на читатели. Вестникът ще се печата на три или четири листа с големина 11/17 инча. Разположението на текстовете ще бъде както при блог, а не на вестникарски колони. Потребителите ще могат да се регистрират на сайта на компанията и да избират кои блогове искат да четат в изданията, а редакторите ще решават кои постове са подходящи за определения район или квартал. В град с размерите на Чикаго например може да има 50 отделни издания, разпределени в различните квартали.
По-малко разходи
Издателите на "Принтед блог" очакват да си спестяват много от разходите, които правят традиционните издания скъпи за производство. Компанията ще поставя принтерите си в домовете на дистрибуторите, за да избегне разходите за тираж. Рекламодателите ще могат да купуват място за реклама чрез сайта на изданието, така че няма да е необходимо и да се наема много персонал. Като публикува статии, написани от блогъри, които вече са натрупали рутина в коментирането на актуални теми, Джошуа Карп планира да спести и разходите за репортери. Досега 300 блогъри са дали разрешението си на "Принтед блог" да ги публикува срещу дял от рекламните приходи.
"Условията са изгодни и за двете страни", коментира Лорън Уотърс, главен редактор на голям чикагски блог, който ще бъде един от публикуваните. "Ако те могат да правят пари от нашия блог, не виждам защо да не го правим и ние", продължава тя.
Карп се надява да продава по 200 реклами на брой, като цените им ще варират от $5 до $25, а целта на "Принтед блог" е да се разпространява два пъти дневно и да достига до 2000 души. Очакваната печалба е от $750 до $1,500 на седмица. Към първия брой на изданието, което ще излезе другата седмица, до момента са проявили интерес 15 рекламодатели.

5-те звезди важат само 5 г.

Телеграф - 6 стр.
5-те звезди важат само 5 г.

Пламена ТОДОРОВА

Отнемат категорията на занемарени хотели
Звездите за категориите хотели, хижи и плажовете, баровете и ресторантите към тях вече ще се дават само за срок от 5 години. Досега категориите се издаваха безсрочно.
Това реши вчера правителството, като прие промени в Закона за туризма, с които трябва да се затегне контролът над предлаганите у нас туристически услуги. Така удостоверението за категориите на местата за подслон, които се изразяват в звезди, ще се преиздават на всеки пет години след проверка дали отговарят на условията.
Кабинетът прие и 10-годишен срок за категориите на ски пистите. Ще отпадне обаче категоризацията за заведенията за хранене, нощните клубове и другите места за развлечение, които не са прикрепени към хотелски комплекси.
Разрешение
Набиращите голяма популярност напоследък хостели (общежития на хотелски начала), както и даването на апартамент под наем за нощувки официално ще бъдат обявени за места, на които се предоставят туристически услуги. За да отвориш хостел у дома обаче, вече ще трябва да искаш разрешението на всички комшии. Собствениците в сградата ще трябва да дадат "изричното си писмено съгласие" за това.
Стандарти
За да сме в крак с практиките на страните от ЕС, ще слагаме категории и на туроператорите и туристическите агенции, предвиждат още промените. С категория "А" ще са туроператорите, които предлагат всички видове услуги - пакети за международен и вътрешен туризъм, и които имат и агенти. С "В" ще бъдат маркирани тези, чиито услуги са само за територията на България, а с "С" ще са само единичните турагенти. Туристическите сдружения и информационните центрове пък ще трябва да се сдружават в организации с нестопанска цел, които ще бъдат вписвани в Националния туристически регистър. Основната задача на инфо-центровете ще е да разпространяват рекламни материали за всички предлагани продукти. Списъкът с тях ще се публикува в националния регистър, за да са по-лесно достъпни, аргументират се авторите на промените. Ползите за тези сдружения, включени в регистъра пък, са, че ще имат право да кандидатстват с проекти от еврофондовете.
***
Солени глоби
Кметовете ще се превърнат в инспектори, които трябва да следят има ли хотелът категория. От проекта обаче не става ясно дали ще дебнат и отговарят ли звездите им на условията. Пак градоначалниците ще контролират и скатават ли хотелиерите нощувки. Те ще следят дали шефовете на местата за подслон водят регистър на настанените туристи и реализираните от тях нощувки. Туристическата такса, която хотелите плащат за един свой гост, е от 50 стотинки до левче. Даването на нови контролни правомощия на кмета от агенцията по туризъм аргументират с факта, че туристическата такса постъпва в общината и тя е заинтересована да следи за изрядността на хотелите. Както "Телеграф" вече писа, за тарикатите туроператори и хотелиери са предвидени и много по-солени глоби. От 3000 лв. до 10 000 лв. ще е глобата за хотелиерите, които предоставят услуги, неотговарящи на категорията им звезди. В момента санкцията е между 1000 лв. и 10 000 лв. Глобата за туристически агент, който не издаде ваучер на туриста, пък ще е от 3000 лв. до 5000 лв. Туроператорите, които не издават ваучер, вече също ще бъдат санкционирани - от 3000 лв. до 5000 лв.

Google вече не е № 1 сред работодателите

Класа - 22 стр.
Google вече не е № 1 сред работодателитеКомпанията за информационни услуги NetApp оглави класацията на списание Fortune за най-добър работодател, съобщи Ройтерс. След две години начело в подреждането Google падна на четвърто място. От 100-те дружества в класацията 73 все още търсят нови служители въпреки кризата. В тазгодишната листа на Fortune има 15 нови дружества, сред които DreamWorks и T-mobile. Най-много от класираните компании се намират в Калифорния - 15 на брой, следвани от 17 тексаски компании и девет в Ню Йорк. Fortune съставя класацията си, като интервюира 81 хил. случайно избрани служители в 353 компании. Две трети от резултата на компанията е базиран на оценката на служителите, а останалите точки се набират от данни за заплати, екстри и демография на компанията.

Apple спечели повече от очакваното

Монитор - 22 стр.
Apple спечели повече от очакванотоАмериканският технологичен гигант Apple отчете значително по-висока печалба от очакваното. През приключилото първо тримесечие на финансовата си година компанията е имала положителен резултат от 1.61 млрд. долара. Това представлява нетна печалба от 1.78 долара на акция. За сравнение анализаторите очакваха тя да бъде в размер на 1.40 долара на акция, съобщи германският бизнес вестник Financial Times Deutschland. Гигантът се е представил по-добре от очакваното и по отношение на оборота си, който се е увеличил с 5.8% до 10.2 млрд. долара. Експертите прогнозираха с почти 500 млн. долара по-малко.
През тримесечието Apple е продал 4.4 млн. броя от телефоните си iPhone, 12.5 млн. компютри Macintosh и 22.7 млн. iPod. Акциите на технологичния гигант скочиха с 9.5% след обявяването на резултатите.

Google със спад в печалбата за пръв път в историята

DeltaNews - Пари Световен бизнес категория
Google със спад в печалбата за пръв път в историятаПрез четвъртото тримесечие на 2008 г. Google отчете печалба от $382 млн. Интернет компанията Google отчете спад на печалбата си през четвъртото тримесечие на 2008 г. за първи път в историята си, предаде ДПА. На фона на икономическата криза обаче, резултатите на компанията надминават прогнозите на експертите.ПечалбаПрез четвъртото тримесечие на 2008 г. Google отчете печалба от $382 млн., или $1.21 на акция, което е спад с 68% спрямо резултатите, отчетени през същия период на 2007 година. Резултатите на компанията са повлияни от отписванията за $1.5 млрд. на инвестиции в компаниите AOL и Clearwire. РазходиПечалбата за последното тримесечие на миналата година е повлияна и от разходите, които компанията направи при промяната на правилата, според които служителите й търгуват с получените като бонуси ценни книжа. Интернет гигантът бе принуден да вземе тази мярка поради силното понижаване на стойността на акциите му на фондовите борси.Приходите на компанията са се увеличили с 18% до $5.7 млрд., но след еднократно плащане към партньорите на Google са намалели до $4.2 млрд.Компанията ни е доста стабилна, особено на фона на състоянието на икономиката, посочи главният изпълнителен директор и председател на управителния съвет на Google Ерик Шмид.

Дарик интернет новини - Технологии Балмър: Microsoft се интересува от Yahoo Главният изпълнителен директор на Microsoft („Майкрософт”) Стив Балм

Дарик интернет новини - Технологии
Балмър: Microsoft се интересува от YahooГлавният изпълнителен директор на Microsoft („Майкрософт”) Стив Балмър заяви, че американският софтуерен гигант остава заинтересован търсенето на бизнес партньорство с Yahoo („Яху”). И приветства назначението на нов изпълнителен директор в лицето на Карол Барц, съобщава АФП.
„Бях голям оптимист относно факта, че има преимущества за рекламодателите и потребителите, за Microsoft и за Yahoo! посредством търсеното партньорство и ние бихме желали да го осъществим”, изтъкна Балмър, пише БГНЕС.
Той приветства скорошния избор на бившата изпълнителна директорка на „Аутодеск” Барц начело на Yahoo.
Единият от създателите и доскоро главен изпълнителен директор на интернет компанията Джери Йънг миналата година отхвърли предложение на стойност 47.5 милиарда долара от страна на софтуерния гигант за неговата компания, с което си спечели неодобрението на много акционери.

Нови протести срещу следенето в Интернет

Медиапул - България
Нови протести срещу следенето в Интернет

Красен Николов

Неправителствената организация "Електронна граница" обяви, че ще се включи в следващия национален протест заради решението на управляващото мнозинство да закрепи със закон проследяването на Интернет-трафика. Тези промени са приети по начин, който "не може да бъде определен като нормален законодателен процес", се посочва в декларация, разпространена в петък.Преди ден парламентарната комисия по транспорт и съобщения прие по искане на МВР промени в Закона за електронните съобщения, които дават възможност за следене на Интернет-трафика, телефонните обаждания и SMS-ите. Ако Народното събрание приеме текстовете в този им вариант, телекомуникационните компании ще бъдат задължени да пазят чувствителната информация на своите клиенти за период от най-малко 2 години. В проектозакона не бе записано и с каква цел МВР и ДАНС ще имат право да получават тези данни."Този текст беше приет за 1 час на заседание без смислена дискусия. Правенето на закони в Република България трябва да бъде отговорна работа и законите да се грижат за правата на гражданите, а не обратното – да ги нарушават, както се разбира от приетите текстове", казват от "Електронна граница".Организацията иска законът да бъде коригиран, като се заложат всички гаранции, че службите няма да нарушават "правото на неприкосновеност" на кореспонденцията."Искаме също в документа да има гаранции, че органите на реда не могат да налагат каквито и да е ограничения върху основните права и свободи на крайните потребители без предварително решение от страна на съдебните органи в съответствие с член 11 от Хартата на основните права на ЕС относно свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, освен ако обществената сигурност е застрашена", настояват от организацията.Иска се още срокът за съхранение на данните да бъде намален от 2 години на 6 месеца, безплатен достъп на гражданите до събраните за тях данни, залагане на компенсации при злоупотреби, задържането на данните от трафика да става само след съдебна заповед, а не на общо основание."Приканваме всички граждани, които използват такива услуги, да се присъединят към протестите и заедно да изразим мнението си, че правенето на закони не е "работа на ишлеме“, а сериозна и отговорна работа с мисъл към хората", заявяват от "Електронна граница".Преди година няколко неправителствени организации за защита на Интернет-потребители организираха протести срещу приемането на чл. 5 от Наредба 40 на МВР и ДАИТС, която даваше право на службите безконтролно да следят трафика. В края на миналата година разпоредбата бе отменена като противоконституционна от Върховния административен съд. Това предизвика и новата законодателна акция на МВР и тройната коалиция.

Около 3,5 млн. са интернет потребителите у нас

Дарик радио - Новини 12:00 ч.
Около 3,5 млн. са интернет потребителите у нас10.Новина
Около 3,5 млн. са интернет потребителите у нас. Това сочат данните от изследване на маркетинговата агениця „Ноема", представено от управителят й Дивил Кулев. Около 90 процента от потребителите са заявили, че използват интернет почти през цялата седмица.
Изследването на агенция „Ноема" е проведено за свободното време на потребителите. Оказва се, че най-дълго време се прекарва в сайтовете за забавление и за социални контакти. Обобщеният профил на потребителя показва, че той е на средна възраст от 29 години, работи и средната му заплата е около 840 лева. Над 50% е вероятността той да има висше образование. Данните са съпоставими както за мъжете, така и за жените.
54% от хората имат настолен компютър, а 9% – преносим. Наблюдава се тенденция в едно семейство да има повече от един компютър. Всички потребители у нас са прекарали сумарно време в мрежата около 800 години през март и около 1200 години през декември. Всеки средно седи в мрежата по половин час, а влиза повече от два пъти.

четвъртък, 22 януари 2009 г.

Правят регистър на собствениците на медии

Стандарт - 8 стр.
Правят регистър на собствениците на медии

Нина ВАСИЛЬОВСКА

СОФИЯ. Да се създаде регистър на собствеността на българските медии. Около тази идея се обединиха представители на Съюза на издателите в България и на Съюза на българските журналисти на среща в грандхотел "София" във вторник вечерта. Идеята е в регистъра да се описва издателят на медията, да има данни за него, да е описано каква собственост е съответното издание и др. Проектът се очаква да бъде готов напролет. Дотогава трябва да бъде решено дали да има принудително вписване в този регистър, по какъв начин да се опазва сигурността на данните в него, така че конкурентните медии да не могат да вписват на своя глава данни в него, и да има санкции за неизрядните.
На срещата присъстваше еврокомисарят Меглена Кунева. "Мястото на медиите е много важно и аз съм ваш потребител", отбеляза тя. Според нея регистърът трябва да стъпи върху рамките на закона, тъй като той не може да го измести.

Google спира да продава реклама в печата

Класа - 11 стр.
Google спира да продава реклама в печатаGoogle се отказва от опитите си за продажба на реклама във вестниците. Най-голямата търсачка в света мотивира решението си с отражението на икономическата криза в сектора и спада на потреблението в САЩ, предадоха световните агенции. Компанията обяви, че програмата, започнала през 2006 г., не е донесла очакваните резултати. Прекратяването й пък ще позволи на Google да се концентрира върху по-успешните си дейности на фона на опитите на интернет гиганта да намали разходите. Проектът даваше на рекламодателите възможност чрез интернет да намерят свободно място в колоните на американските вестници и да предложат на издателите цена за поместване на рекламите. Експертите от компанията подчертаха, че методът, който е успешен в интернет пространството, не е донесъл очакваната печалба в печатните издания.

Google разпродава звездите

Монитор - 26 стр.
Google разпродава звездитеОказа се, че наистина в Мрежата човек може да се натъкне на абсолютно всичко. В разгара на финансовата криза от Google решиха да пуснат нова услуга, достъпна за всички потребители по света. Компанията предлага... продажба на Вселената. Е, не на цялата, разбира се, а на отделните звезди, познати до момента. Проектът Pale Blue Dot дава възможност на всеки желаещ да си купи който и да е космически обект от небето на Google Sky. Това е отговорът на компанията на всички останали частни оферти за продажба на имена на звезди. От Google са категорични, че тяхната оферта не подлежи на съмнения, тъй като предлага на потребителите да си осиновят звезда, която може да приюти дори цяла планетарна система. Проектът е тясно свързан с пускането на сателита "Кеплър" през март тази година. Мисията му е да открие подобни на Земята планети, но намиращи се в далечни на нашата галактики. Освен това сателитът, който ще лети в съзвездието Кигнъс в продължение на шест години, ще позволи на учените да допълват списъка със звезди, като това е тясно свързано с проекта Pale Blue Dot на Google. Те вече са създали каталог, наречен Kepler Input Catalog, който съдържа основна информация за звездите, които ще бъдат изследвани по време на мисията. Потребителите на Google Sky от своя страна имат възможност да си изберат някоя от тях, стига вече да не е била осиновена. Купуването няма ограничение - можете да си събирате звезди по цвят, големина или в зависимост от разположението им. Средствата от проекта, част от който е собственост на White Dwarf Research Corporationd, ще подпомагат бъдещи научни изследвания върху осиновените звезди.

МВР пак иска да следи интернет без контрол

Дневник - 1 стр.
МВР пак иска да следи интернет без контролОчаква се днес депутатите от комисията по транспорт и съобщения и комисията по вътрешна сигурност и обществен ред да обсъдят промени в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), които ще позволяват на МВР неконтролируем достъп до информация за телефонни обаждания през фиксирани и мобилни мрежи, изпратени SMS-и и електронна поща. Ако депутатите гласуват предложенията на вътрешното ведомство, един отменен като противоконституционен текст ще бъде възстановен, но вече със закон. Става дума за скандалния член 5 от Наредба 40 на МВР и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС), който беше отменен от петчленен състав на от Върховния административен съд (ВАС) през декември 2008 г. като нарушаващ и Европейската конвенция за правата на човека. Текстът на чл. 5, появяващ се в промени в закона трябва да осигури на МВР т. нар. пасивен технически достъп до съхраняваните данни. На практика това означава, че полицията може по всяко време да рови в данните с кого сте говорили, размяната ви на мейли, какви сайтове сте разглеждали снощи, с кого общувате през Skype и ICQ. Председателят на комисията по вътрешна сигурност Минчо Спасов (НДСВ) ще настоява член 251 да отпадне, а да бъде прието неговото предложение, което е одобрено и на първо четене - да се следи трафикът само при тежки престъпления. Според неговата поправка достъпът трябва да става по процедура от Закона за специалните разузнавателни средства. Докато предложението на МВР предвижда това да става при всякакви случаи на заплаха за националната сигурност. „Така неправилно се тълкува европейската директива и прекалено се разширява обсегът на следенето“, посочи Спасов. На заседанието е поканен и вътрешният министър Михаил Миков. Засега не е ясно как ще гласуват партийните групи. „Ако не противоречи на конституцията и на други закони, ще подкрепим предложението на МВР“, каза депутатът от БСП Радослав Илиевски, който прогнозира „разлютена“ дискусия. Колкото до отменения от ВАС текст, Илиевски заяви, че той ще бъде подложен на сериозно обсъждане. Според Иван Иванов от ДСБ отмененият от ВАС член не бива да бъде приет. Прословутата наредба 40 предизвика недоволството на интернет доставчиците и правозащитниците
и беше обжалвана в съда от фондация “Достъп до информация”. „Скандално“, така коментира новата поява на отменения текст Александър Кашъмов от фондацията. “С предложението си МВР всъщност върви срещу съда”, каза той, допълвайки, че европейската директива 24/60 от 2006 г., която урежда запазването на данните, създадени от те-леком услуги, не изисква предоставянето на т.нар. пасивен достъп на МВР. „В решението си ВАС посочи, че чл. 5 не е нужен, защото достъпът трябва да става по специални закони като
НПК и Закона за специалните разузнавателни средства. Няма нужда това да се урежда в ЗЕС“, обясни Кашъмов. Представители на мобилни и фиксирани оператори коментираха, че МВР и сега има достъп до информация за проведените разговори и следи участниците в тях, без да иска разрешение от телекомите по Закона за специалните разузнавателни средства. Мобилните оператори не са доволни, че ако промените бъдат приети, ще се наложи да регистрират всеки купувач на предплатена карта, защото това ще затрудни дистрибуцията им. За да може да се събират данни за купувачите, ще се наложи там,
където се продават, да се монтира компютър с интернет. В момента предплатени карти може да се купят на сергиите за вестници, в магазини за цигари, минимаркетите. Не е ясно как ще стане това със задна дата за вече продадените pre-paid номера, които са милиони. Другото, срещу което протестират телекомите, е 12-месечният срок, в който те трябва да съхраняват тези данни. В Румъния тази седмица приеха промени в местния специален закон за съхраняването на данните от телекоми, в който този срок е 6 месеца. Те могат бъдат предоставяни само на прокурорите при поискване по съдебен ред. Депутати коментираха вчера, че текстовете на МВР на практика са „врата в полето“, тъй като под претекст „заплаха за националната сигурност“ може да се намерят достатъчно поводи да се следи всяка комуникация в мрежата.

сряда, 21 януари 2009 г.

Атеисти от всички страни се обединяват чрез реклами

Дневник - 16 стр.
Атеисти от всички страни се обединяват чрез рекламиЗа едно денонощие католическата църква анатемоса две реклами. В италианския град Генуа надписът „Лошата новина е, че няма Бог. Добрата е, че не се нуждаем от него“, който е трябвало да излезе върху местните градски автобуси, е бил забранен, съобщава в. „Дейли телеграф“. От съюза на научните атеисти и агностици в Италия се оплакват, че никъде в Европа влиянието на църквата върху политиката и всекидневието не е толкова силно както в Италия. По същото време в Латвия също се активираха местните атеисти и пуснаха реклама в интернет със слоган „Интернет, както и Бог, е един, а начините да се свържете с Него са много!“. На рекламата е изображението на известната бразилска статуя на Исус Христос, но вместо ореол над главата си има символа @. Латвийският католически свещеник Андрис Кравалис заяви, че зад тази реклама е най-старият грях, който се състои в опита на човека да се счита за равен на Бог.
В края на 2008 вярата беше атакувана чрез реклама и във Великобритания. На лондонските автобуси се появи надпис „ Може би няма Бог, затова спрете да се тревожите и се забавлявайте“. Това разтърси местен шофьор, който отказа да управлява автобуса с подобен стикер. Авторът на рекламната кампания Ериън Шеринко е събрал средствата за рекламата от частни лица. Той заявил, че това е отговорът на атеистите срещу религиозните реклами, в които се твърди, че всички, които не изповядват християнство, ги чакат адски мъки. В момента над 200 автобуса в Лондон и още 600 други транспортни средства са с тази реклама. По автобусите в Барселона също има атеистична пропаганда.

Microsoft подновява преговорите с Yahoo?

Expert.bg - Технологии
Microsoft подновява преговорите с Yahoo?Изпълнителният директор на Microsoft Стив Балмър се срещна с председателя на борда на директорите на Yahoo Рой Бостък, съобщава "Ню Йорк Таймс". Подробности за срещата не се съобщават, но очевидно става дума за възобновяване на преговорите между двата ИТ гиганта.
Според експерти срещата между Балмър и Бостък е прелюдия към дълги и тежки преговори, крайният резултат от които ще е поглъщането на търсачката от компютърния гигант.
Както е известно, миналата година Microsoft направи оферта за изкупуването на акциите на Yahoo, но от интернет търсачката отказаха да ги продадат а предложената цена, въпреки че тя бе по-висока от борсовите котировки на компанията към съответната дата.
Последва оттегляне на офертата от Microsoft и в резултат на това акциите на Yahoo паднаха главоломно, което доведе до оставката на дотогавашния изпълнителен директор Джери Янг.
За неговата смяна се изказаха и доста от акционерите сред големите корпорации, които Янг набързо успя да нострои срещу себе си с неадекватното си поведение по отношение на офертата на Microsoft.
С назначаването за изпълнителен директор на Рой Бостък, акциите на Yahoo възстановиха до известен степен позициите си, но тогава пък избухна световната финансова криза и компанията - подобно на хиляди други - претърпя нови загуби.

Милиардер спасява в."Ню Йорк таймс"

Труд - 22 стр.
Милиардер спасява в."Ню Йорк таймс"В. „Ню Йорк таймс" получава $ 250 млн. финансова помощ от мексиканския милиардер Карлос Слим, съобщи АП вчера. Изданието е в криза заради спадащите приходи от реклама и предстоящите плащания по облигационен заем. Карлос Слим ще вземе 14% лихва, като освен това получава възможност да увеличи дела си в медийната империя от 6,9 на 17%.
Дълговете на групировката „Таймс", която издава още и в. „ Бостън глоуб" и „Интернешънъл хералд трибюн", са за над $ 1,1 млрд.

Очаква се масово навлизане на широколентовия интернет достъп

Expert.bg - Международни
Очаква се масово навлизане на широколентовия интернет достъпОчаква се масово навлизане на широколентовия достъп до интернет в близките 5 години, прогнозират от Interoute (Интеруут), най-голямата мрежа за пренос на глас и данни в Европа.
Само през първата половина на 2008 абонатите на широколентов достъп са нараснали с 26%. Според Business Monitor International през 2010 г. интернет потребителите в България ще достигнат 44,9 %, което е увеличение с 31%.
Разпространението на високоскоростен интернет в Европа продължава да расте и за една година от 18.2% е достигнало 21.7%, сочи доклад на Европейската комисия от ноември 2008 г. 75% от линиите в ЕС имат скорост на връзката от 2 мегабита/сек и в сравнение с повечето европейски държави, България се нарежда на едно от последните места по навлизане на широколентов достъп едва със 7,6%.
За сравнение този процент в западноевропейските страни се равнява на около 20%, а за региона на ЦИЕ - 10%. Наред с България, навлизането на широколентов достъп е най-слабо в Румъния, Турция и Гърция.
Според прогнозите на паневропейски телеком, доставящ телекомуникационни услуги на други оператори, използването на виртуални приложения и решения за сигурността, "разположени" в интернет ще позволи на компаниите да използват техники и подходи, които в други случаи не биха били рентабилни.
Все повече българи ще използват VoiP технология и през тази година. Тя е надеждна и висококачествена, а и определя по-нисък финансов разход.
Interoute планира да инвестира 6 милиона евро през следващите две години, обяви на среща с медиите днес новият регионален директор на телекома за Централна и Източна Европа (ЦИЕ) - Марк Грегъри.
Средствата ще бъдат насочени в четири основни направления - изграждане на нов център за данни в България през 2010 г., подобряване качеството на мрежовата инфраструктура на компанията, развитие и обучение на персонала и програма за завършващи студенти нa Interoute.
Въпреки настъпилата финансова криза в края на 2008 г., тя няма да засегне телекомуникационния сектор, така както сектора на недвижимите имоти и потребителското кредитиране, увери Марк Грегъри.
Оптичната мрежа на Interoute е с дължина на трасетата 56 000 км и обслужва над 9 000 клиенти от всяка индустрия - от финанси до търговия на дребно, включително всеки по-голям традиционен телеком в Европа, оператори в Северна Америка, Източна и Южна Азия, правителства, университети и маркетингови агенции.
Занапред компанията ще се съсредоточи върху запълване на този капацит, а не разширяване, като убеди все повече ИТ мениджъри да аутсорснат своята инфраструктура към телекома, обясни Грегъри.
Interoute е от две години на българския пазар. През 2006-та европейската компания закупи алтернативния телеком оператор TPN и навлезе у нас. От свето стъпване мрежата на Interoute е нараснала 5 пъти, като през 2007 международната мрежа на компанията вече се простира от Будапеща до София. Свързаността от София е тройно защитена с 3 връзки от по 10 гигабита. Годишните приходи на компанията се увеличават почти двойно за този период. От 3,8 милиона през 2006 г., до 5,3 милиона през 2007, а през 2008 достигат 6,5 милиона евро.
През тази година телеком оператора ще стартира 4 нови за българския пазар услуги: Онлайн разпространение и медия услуги, Евротранзит, Арена и Хостинг.
Наборът на услуги за онлайн разпространение и медия продукти са едни от най-ефективните на пазара. Те включват пренос на глас и данни в реално време или при поискване, предаване на живо на новинарски репортажи чрез интернет, излъчване на видео материали, географски информационни услуги, protect & sell online. Interoute Share е платформа за разпространение на преспапки, които съдържат различни по големина файлове. Тя улеснява изпращането и получаването на музикални и видео файлове, които са напълно защитени. Платформата предлага лесен за употреба интерфейс. Media Manager на Interoute дава възможност за излъчване на живо и смъкване на големи видео файлове. Interoute Express улеснява обмяната на големи файлове между компании и частни лица.
Услугата Евротранзит е специално създадена за оператори, които предоставят свързаност до различни дестинации в Европа. Нейни предимства са по-ниска цена от тази на стандартния пренос или на DIY пиъринга, усъвършенствано качество на мрежата, денонощна потребителска поддръжка, клиентска страница за статистика и онлайн трафик мениджмънт, пълна интернет свързаност с възможност за осигуряване на резервно копие на информацията.
Арена е онлайн услуга през подсигурения уеб портал на Ineroute, която позволява на потребителите да обменят свързаност с доставчици на интернет от цял свят, без необходимостта да използват външни посредници. Продуктът се базира на най-новата VoiP технология, и оперира посредством soft switching платформа. Arena ще предостави възможност за търговска дейност и взаимно свързване на услугите между оператори по целия свят. Чрез защитения уеб портал на Interoute потребителите може да станат част от един обществен домейн, като създават свои собствени към него.
Хостинг решенията на Interoute предоставят ефективно и сигурно съхранение на данни и системи. Всички услуги за клиентите се следят и поддържат от специално подбран екип 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Interoute предлагат обширно меню с опции за хостинг. За клиентите притежаващи VPN свързаност, центъра за данни е още един възел от тяхната мрежа. Компанията инвестира в екстензивна платформа за виртуален хостинг. Interoute притежава центрове за данни в 24 града из цяла Европа, които разчитат на пълна защита, резервно копие на информацията и 7 нива на сигурност. Интернет свързаността им достига от 1 до 1000 Mbps.

YouTube пусна функция за сваляне на видеофайлове

News.bg - Технологии
YouTube пусна функция за сваляне на видеофайловеПромените в YouTube настъпват още с появата на новия президент на САЩ Барак Обама, който пусна своя YouTube канал - ChangeDotGov, съобщава IDG.BG.
Този канал предлага функция, която не е достъпна за останалите видеофайлове, съхранявани в YouTube - можете са си свалите видеоклипа.
Google започна експерименти с тази нова функция в края на миналата седмица и сега възможността за сваляне на видео ще се разпространи и върху много други YouTube канали.
В обръщението на Обама от миналата седмица линк „Click to download" бе разположен върху YouTube видеолентата и даваше възможност на потребителите да си свалят файла във висококачествен формат MPEG4.
Тази функция не е достъпна от основната страница на канала, а сега всички видеофайлове от ChangeDotGov позволяват на потребителите да се възползват от нея.
Файлът MPEG4 (по стандарта H.264) лесно може да бъде добавен в списъка с видеофайлове към iTunes или в iPod/iPhone.
Досега интернет потребителите ползваха различни инструменти за сваляне на видео от YouTube, но това изискваше отделен плейър за просвирването на файлове .flv - не много популярен мултимедиен формат.
Разбира се, след допълнителна работа по преобразуване можете да си пуснете видеото и през iPod или друг музикален/видео плейър.
Това обаче отнемаше време и не е толкова лесно, колкото изглежда отстрани.
Не се знае доколко „отворена" ще бъде новата функционалност за сваляне на видео от YouTube.
Някои твърдят, че тази възможност ще бъде достъпна само за файлове, генерирани от потребителите.
От друга страна, ако възможността се разпространи върху цялото съдържание в YouTube, тя трябва да е неактивна по подразбиране - предимно за да се блокира свалянето на съдържание с авторски права, твърдят от ArsTechnica.
В крайна сметка потребителите ще решават дали искат да разрешат на посетителите да свалят тяхното съдържание.

вторник, 20 януари 2009 г.

Salve & Veritas PR поемат пълното PR обслужване на Beiersdorf в България

Дневник - Компании&Финанси - V стр.
***Salve & Veritas PR поемат пълното PR обслужване на Beiersdorf в България
Пълното годишно PR обслужване на местния офис на международната компания „Байерсдорф“ (Beiersdorf /NIVEA, Eucerin, Atrix, Hansaplast) се поема от консорциума Salve & Veritas PR. PR дейностите включват връзки с медиите, подготовка и провеждане на специални събития, корпоративен и продуктов PR. Екипът на Salve&Veritas PR има богат опит в работата си с компании като летище Пловдив, Maison Creativ, Champaign Gosset и Cognac Frapin, iShoof и др.

Euro RSCG и IntelDay Solutions станаха партньори

Дневник - Компании&Финанси - V стр.
Euro RSCG и IntelDay Solutions станаха партньориEuro RSCG Sofia и IntelDay Solutions подписаха споразумение за стратегическо партньорство в сферата на ПР и корпоративните комуникации. То включва съвместна работа по проекти на клиенти и на двете компании, като по-дългосрочната цел е да се проучи възможността за обединяване на бизнеса на агенциите в тази област. Споразумението ще даде възможност да се увеличат качеството и обемът на бизнеса и да се разшири портфолиото от услуги в областта на стратегическите и корпоративни- те комуникации и връзките с институциите. Euro RSCG Sofia е част от световната комуникационна верига Euro RSCG Worldwide, съставена от общо 233 агенции в 75 страни в света. Българският клон е основан през 1996 г. IntelDay Solutions е българска ПР и рекламна компания, създадена през 2001 г., която е специализирана в корпоративен, международен, здравен и социален ПР, комуникации в неправителствения сектор, управление на корпоративната история и политически комуникации.

Томаш Павликовски, регионален директор Publicis Worldwide за Централна и източна Европа: Рекламата ще помогне на бизнеса да излезе от кризата с по-мал

Пари - 28 стр.
Томаш Павликовски, регионален директор Publicis Worldwide за Централна и източна Европа: Рекламата ще помогне на бизнеса да излезе от кризата с по-малко щети

Боряна НИКОЛАЕВА

Бъдещето на комуникациите е в ръцете на интернет и на мобилните телефони
> Господин Павликовски, какво е нивото на рекламния бизнес в Централна и източна европа в сравнение с другите развити пазари?
- Делът на пазарите от Централна и Източна Европа генерира около 5-10% от от печалбите на Publicis Worldwide.
> Какви са позициите на България?
- Трудно е да се погледне от тази гледна точка и да се определи точно мястото на България. Мисля, че на всяка страна трябва да се гледа поотделно. Нивото и темпът на развитие за всяка държава са различни. Да вземем за пример Полша -тя е много по-голям пазар. Трябва да се преценява от тази перспектива - колко пари ще бъдат похарчени за реклама, колко са общите разходи. За Полша те са около 4 млрд. ЕUR, за България са около 1 млрд. и дори по-малко. Погледнато и от позицията на това къде се намира Publicis на пазарите на Балканите, смело мога да заявя, че ние сме в Топ 3, ако не и номер 1 на всеки пазар, на който присъстваме. България сега е част от това „голямо семейство от агенции”.
> Каква е ролята на рекламния бизнес в условията на финансова криза?
- Отговорът на този въпрос отново зависи от особеностите на пазара. Тази тема се дискутира много напоследък и е необходимо първо да се отчете разликата между развиващите се пазари, като Централна и Източна Европа, и развитите пазари. Икономиката в нашия регион, макар че и ние сме част от Европейския съюз, е доста по-малко усложнена в сравнение с другите пазари. Ролята на рекламата е да помогне на бизнеса да излезе от кризата с възможно най-малко щети. На другите пазари ситуацията е много по-сложна. Там потребителската психика е различна. Хората са достигнали до едно определено ниво и в един момент се налага да се откажат от стандарта си на живот. За страните от Централна и Източна Европа ще е доста по-трудно, защото те се намират в състояние на растеж. Ако обикновеният човек тук планира след една година да си купи кола, а след две - да се сдобие с жилище, кризата може да попречи на плановете му. На Запад обаче обикновеният човек има и кола, и жилище, сменя ги през 2 години. На него кризата ще му се отрази дотолкова, че ще си купи нови не след две, а след пет години. Така че ролята на рекламата е различна - на едните пазари ще правим това, което сме правили и преди, влагайки малко повече вяра в съзнанието на потребителите. На другите пазари ще трябва да търсим нови начини да обнадеждим аудиторията и клиентите, които ще са доста по-несигурни за бъдещето си.
> Какво според вас ще се случи с рекламните бюджети на компаниите, може ли да се очаква значително свиване на средствата, отделяни за реклама?
- Честно казано, не знам. Иска ми се да имам отговор на този въпрос. Ако аз бях рекламодател, щях да харча парите си много внимателно.
Повечето от рекламодателите, дори и местните, ускориха растежа си благодарение на кредити. Такива заеми вече ще се взимат много трудно, затова и компаниите ще отбелязват по-малък растеж и ще се нуждаят от кеш. И проблемът няма да бъде в това дали имат нужда от реклама, а дали имат парите, за да си я позволят.
Така че рекламодателите
ще харчат много по-внимателно и ще търсят нови нестандартни начини за комуникация.
> на какъв тип комуникации трябва да залагат компаниите?
- Не мисля, че заради кризата трябва да се откажат от нещо или да го заменят с друго. Спектърът остава същият, трябва по-внимателно да се подбират каналите за комуникация, това е всичко.
> на какви нови тенденции в сферата на комуникациите ще бъдем свидетели в близките няколко години?
- Не бих искал да бъда оригинален, но е ясно, че светът се пренася в интернет пространството. Въпросът е как потребителят ще намери своето място в тази джунгла от послания и информация.
Красотата на традиционните медии преди беше в това, че комуникацията беше опростена. Новите медии са много индивидуални. Постепенно се движим в тази насока - Телевизията ще стане интернет телевизия, външната реклама ще запази позициите си.
Бъдещето на комуникациите е в ръцете на интернет и на мобилните телефони.
***
Поводът
> Глобалната комуникационна верига Publicis Groupe придоби мажоритарен дял от своя български партньор Публисис МАРК Груп.
> Сделката, която все пак подлежи на одобрение от Комисията за защита на конкуренцията, осигурява на българската компания достъп до световни ресурси и международно ноу-хау.
> Досега Публисис МАРК Груп, наследник на създадената през 1995 г. от
Николай Неделчев агенция М.А.р.К., беше франчайз партньор на Publicis Worldwide в България.
> Сътрудничеството между двете агенции датира от 2002 г. Подразделенията на Publicis Groupe, представени в България чрез Публисис МАРК Груп са: водещата рекламна верига Publicis Worldwide; Saatchi&Saatchi; водещите агенции за медиа планиране, медиа купуване и интерактивен маркетинг ZenithOptimedia и ZedDigital; мрежата от ПР агенции Publicis Consultants и агенцията за корпоративен дизайн Carre Noir.
> Част от Публисис МАРК Груп са и специализираните местни агенции за директен маркетинг - Марксман, за специални събития -Евентис и за аудио-, видео-и печатно производство Хепиенд.
***
Компанията
> Publicis Groupe е четвъртата по големина в света комуникационна мрежа. основана е през 1924 г. в Париж. Притежава агенции в 104 държави и 229 града, с приблизително 45 000 служители.
> Глобалната група покрива широк спектър от услуги чрез своята мрежа от агенции в областта на рекламата (Publicis, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett), медийното
консултиране и планиране (ZenithOptimedia, Starcom MediaVest), маркетинговите услуги - дигитални и интерактивни комуникации, директен маркетинг, Пъблик Рилейшънс и др. > За 2007 г. годишният приход от дейността възлиза на 4.67 млрд. EUR с нетна печалба от 452 млн. EUR. Приходите, получени от реализирането на нов бизнес, надхвърлят сумата от 3.75 млрд. ЕUR.

Степан Ерамян, управител: Вестник на хартиен или електронен носител? Няма дилема - и двете

Пари - 26 стр.
Степан Ерамян, управител: Вестник на хартиен или електронен носител? Няма дилема - и двете

Боряна НИКОЛАЕВА

“Марица” и”Струма” побеждават с качество без аналог
> Господин Ерамян, продават ли се вестниците Марица и Струма?
- Категорично не! Няма такова нещо, въпреки че имаше слухове.
> Какви са позициите на регионалния печат в България?
- Изучавам развитието на регионалния печат в световен план още от университетските си години. Регионът винаги е имал бъдеще (в развития Запад това се вижда по-ясно). В България обаче тенденции по-трудно се долавят. Противоречиво е. Ще ви дам пример - във Варна, един силен регион, водещи си остават всекидневниците на ВАЦ. Там имаше сериозни опити в развитието на местната преса - Черно море, Позвънете, Народно дело, но те не доминират. Вестник Борба в Търново, който вече е част от Нова българска медийна група, има високи резултати. И за Шумен чувам добри думи. Пловдив и Благоевград обаче остават ярките примери за силна регионална преса, която се продава повече от централния печат.
> на какво отдавате причините за контрастите на този тип преса?
- Всичко е въпрос на качество. Да се вгледаме за миг в проблемите на професията. Към пресата идват все по-малко подготвени кадри. Медийният пазар продължава да се развива. Особено електронните медии. Ние, издателите, не сме прагматично свързани с учебните центрове, да не ги изброявам. Големите медии теглят кадри от регионалните. Вижте местните редакции на Труд и 24 часа в Пловдив. Пълно е с журналисти от нашата Марица. Чудя се защо големите не създават свои репортери, свои традиции.Другите
причини се коренят в неясното бъдеще на пресата. Големият проблем пред нея е да намери мястото си в бързо променящия се свят и преди всичко да устои на силните позиции на интернет. Доколкото следя развитието на световната преса, виждам, че големите вестници се настаняват успешно в глобалната мрежа.
> Мислите ли, че безплатните вестници ще имат бъдеще, или са моментно явление?
- Не мисля, че ролята на безплатните вестници ще бъде особено голяма и едва ли ще застраши другите сериозни издания. Авторитетът на вестниците, които са се превърнали в институция, не само че няма да бъде накърнен, но тяхното влияние ще се разширява. Оценките, анализите и сериозната информация ще идват от тях. Освен това пазарът е много малък, той изисква силно икономическо развитие, голямо разнообразие на рекламни продукти, за да може тези издания да се издържат. Те нямат други приходи освен от реклама. А и са локални издания и така още повече се стеснява ефектът от въздействието на рекламата, което поставя под голямо съмнение бъдещето на безплатните вестници. Иска се огромна финансова издръжливост на собствениците, за да оцелеят.
> Как оценявате окрупняването и сделките, които се случиха на медийния пазар през изминалата година у нас?
- Окрупняването ще продължи, то е неизбежно. Рано или късно по-силните ще приберат всичко качествено, което може да се купи.
> Мислите ли, че когато рекламните бюджети се свиват, времето е подходящо за инвестиции в медиите?
- Зависи какви цели си поставя издателят. Ако се стреми към някакъв политически ефект, което се случва често, а и сега идват избори, инвестициите са възможни. Това е един ракурс. Има и втори - класическият, чисто професионалният. Пазарът никога не е перфектен, там винаги има празни места.
> Каква е вашата прогноза за развитието на медийния бизнес?
- Смятам, че на пазара ще останат два вида медии. Жълтата преса ще продължи да съществува. Другата група са вестниците и списанията със сериозни традиции. Тяхната сила ще бъде в качествените материали и анализи, в търсенето и пласирането на автентичната новина и разследване, в професионалните им екипи. Друга важна стъпка, която вече се случва, е конвергенцията с интернет. Комбинацията между вестник със силни позиции, който изгражда стабилна онлайн версия, е най-добрата, защото освен всичко друго аудиторията ще знае, че зад казаното и написаното стои сериозна отговорна журналистика.
***
Визитка
> Степан Ерамян е във вестникарския бизнес повече от 45 години.
> Завършил е журналистика, по-късно е преподавал във Факултета по журналистика и масмедии в Софийския университет Св. Климент Охридски.
> Започнал е кариерата си във в. Комсомолска искра, Пловдив, след това работи в Народна младеж, Работническо дело/Дума в екипа на Стефан Продев.
> Ерамян е и един от основоположниците и реализаторите на проекта
за изграждането на ИПК Родина.
> 1990 г. - След промените през 1989 г. “атакува” пазара с в. Куриер 5 - това е първият вестник за граждански обяви. Благодарение на печалбите, които му носи, Ерамян стартира своята програма в регионалната преса.
> 1991 г. - В родния Пловдив
заедно със Спас Василев и Атанас Спасов, които и сега са негови партньори, започва да издава вестник Марица. По-късно съдружието развива и налага на пазара нови проекти -Хасковска Марица и Пазарджишка Марица.
> 1992 г. - Благоевград. Екипът на окръжния всекидневник Пиринско дело, воден от незабравимата Катя Златкова, идва в София и предлага да започнат съвместен проект. Така се ражда в. Струма, ръководен по-късно от Красимир Евлогиев.
> Много бързо успешно тръгват националният Новинар (стига 60-хиляден тираж) и бургаският Черно море - юг в съдружие с Евдокия Симеонова. Член е на управителните съвети на Съюза на регионалните медии и Българската асоциация на регионалните медии.

Задава се Диснимания

Новинар - 15 стр.
Задава се ДисниманияДве национални телевизии се сетиха по едно и също време, че децата обожават Дисни
Няма по-страхотни и взискателни зрители от децата. Когато не им харесва какво се случва на екрана, крещят: „Ти си тъп”, а когато им харесва, мълчат и чак след прожекцията разказват с часове какви са ги вършили героите.
Ако влезете в киносалон, потънал в тишина, тогава със сигурност филмът си заслужава, поне за хлапетата, за родителите им – не е задължително. На българските телевизии обаче им отне години, за да проумеят, че спечелиш ли децата за зрители – то е завинаги. Най-интересното е, че Би Ти Ви и БНТ1 се сетиха за това не само в един месец, но и в една и съща седмица. От този уикенд в 7 часа започва Дисни маратон – с Мики Маус и Доналд, но в отбора се включват и Мечо Пух, Кристофър Робин и Прасчо
Всичко това отпрашва почти до 11 часа в събота и неделя, което е не само добра, а сензационна новина за недоспалите родители. Освен това около 9 часа в надпреварата влизат и феите от „Клуб Уинкс” по ТВ7. Изведнъж децата се превърнаха в най-ухажваната аудитория рано сутрин и съвсем скоро те ще вдигнат доста рейтингите в тези глухи часови зони. Силата на детския интерес беше осъзната късно в сравнение с тази на сериалите, риалитата и токшоуто.
Отдавна „Сънчо” не е забавен за това поколение хлапета, които поддържат трансформация със „Звездните рейнджъри” и правят магии заедно с Хари Потър и феите от училище „Алфея”. Но въпреки модата има филмчета, които, без да му мислим, наричаме „класика”. Всичко, сътворено от империята на Уолт Дисни, е позлатено от прекалено много гледане. На DVD могат да се намерят само някои заглавия на компанията, защото стратегията им е „Пепеляшка”, „Спящата красавица” или „Цар Лъв” да бъдат преиздавани на всеки 10 години. Така всяко ново поколение се запознава веднъж с шедьоврите на Дисни и не ги забравя никога
Но от Дисни знаят, че децата остават фенове завинаги и са готови да плачат с дни, докато мама и татко не им купят поредната безсмислена шапка с рисунка на Мики Маус или Мечо Пух. Но инвестициите в детски забавления у нас не се считаха за много изгодни до тази година или по-точно до миналата седмица. Имаше и някои изключения. От година детският кабелен канал Jetix върви на български, спорадично GTV пуска филми, които следят главно тийнейджърите.
Но какво става с по-малките, които по правило се будят рано сутрин в събота и неделя и са сбъднатият ужас на всеки родител през уикенда? Съгласете се, че когато малкият терорист се събуди в 7 сутринта няма почти никакъв избор какво да гледа. Дори и предвидливо видеотеката му да е заредена добре. Няма ги всички епизоди на Мечо Пух, нито на Доналд и Мики Маус. Сега грижата да сте актуални на всяка цена отпада, защото Би Ти Ви пусна новите анимационни сериали на Дисни. Рубриката „Детски клуб Disney” започва в събота в 7,00 ч. сутринта с двойна порция от сериала „Приключенията на Мики и Доналд”
В главните роли са добре познатите Мики Маус и патокът Доналд, но децата ще се запознаят и с няколко нови анимационни герои. От 8,00 часа ще се излъчва и по един епизод от анимацията „Крякаща тайфа” с приключенията на патока Доналд и негови роднини.
Националната телевизия също не се предава. В далеч по-поносим час – след 9,30, пуска новите приключения на същата компания, но в неделя се намесва и Мечо Пух. Филмчето е „Моите приятели Тигъра и Мечо Пух”.
Отсега ви казвам, че уикендите стават по-щастливи както за хлапетата, така и за техните родители. Но защо толкова късно националните телевизионни канали трябваше да се сетят, че децата са перфектните зрители. Те няма да пропуснат нито един епизод, особено когато на екрана са любимците им от рисуваните книжки.
Историята на Мики Маус
Преди да се появи голяма компания за детски анимационни филми – Уолт Дисни. Това е само името на едно момче, което пристига през 1923 година в Калифорния с цял камион мечти. Съдбата пожелава повечето да се осъществяват и дори да се осребрят. Заедно с братята си основават студио за анимация и се започва. В началото Уолт рисува щастливия заек, който все още се появява в някои емблеми. После идва големият пробив – с рисуваната мишка, която първо се казва Мортимър.
Жената на Уолт Дисни – Лили, обаче много настоява, мишлето носи името Мики и се оказва права. Мики Маус става най-известният образ на Дисни. През 1928 година са показани първите филмчета с него и Мики Маус веднага се превръща в световна сензация. Предстои да се случи нещо, в което никой тогава не вярва. Рисуваната мишка печели "Оскар" през 1932 година. И започва манията – списания, комикси, книги, стикери, а накрая се построява и цял парк с атракциони – Дисниленд.

Дарик” се качва на хеликоптер

Стандарт - 24 стр.
Дарик” се качва на хеликоптер

1 млн. долара инвестира медията в летящите новини

Дарик радио литва в небето от пролетта. Медията купува два хеликоптера, единият от които е с най-модерно оборудване за предаване картина и звук в реално време, похвали се шефът на медията Радосвет Радев. Проектът Darik sky е струвал на станцията общо 1 милион долара.
Единият американски вертолет - Robinson R44 Newscopter, e специално пригоден за медийно отразяване на горещи събития. С такъв работят едни от най-големите телевизионни станции в САЩ и Австралия. В Европа има само две такива машини, поясни пред "Стандарт" Радев.
Нюзкоптерът позволява излъчване на живо в HD формат и може да развива скорост до 200 км в час. Дарик смята да предава звук и да качва картина на сайта си, а освен това ще отдава под наем хеликоптера на родните телевизии, които все още не са се сдобили с подобни возила. Вече има няколко тв канала, които са проявили интерес към офертата на радиото. Другото небесно возило е стандартно и ще предлага и чартърни полети от всяка точка на България, както и специални услуги като бизнес пътувания, заснемане на рекламни клипове и спортни състезания.
Подаръкът, който медията си направи, е в чест на шестнайсетия рожден ден на радиото. Както всяка година, на 21 януари медията ще "даде ефира си под наем", като покани за водещи известни личности - политици, актьори и дори фолк звезди. Военният министър Николай Цонев например ще прави предаване "Рейнджъри", образователният Даниел Вълчев ще води заедно със съфамилника си Кирил от "Дарик" "Вълчев и Вълчев шоу". Адвокатите на Малкия Марген, Вальо Топлото, Злати Баретата ще хванат микрофона в предаването "Адвокатите на дявола". Христо Сираков, известен още като Ицо Стоте манекенки, ще се изповядва в "Моята първа любов". Като радиозвезди ще се изявят още Миглена Тачева, Милен Керемидчиев, Лили Иванова, Любен Дилов-син. В рубриката "Ретро чалга" ще чуем Сашка Васева, Валентин Валдес и Радо Шишарката. Вечерта радиофиестата ще завършат Ивайло Крайчовски и Иван Лечев.
Главният редактор на "Стандарт" Славка Бозукова, шефовете на "Труд", "24 часа", както и на водещите електронни медии, пък ще четат новините на всеки час.