вторник, 20 януари 2009 г.

Почти две трети от компаниите в ЕС имат сайт, в България - една трета

Посоки - Рекламни посоки - 2 стр.
Почти две трети от компаниите в ЕС имат сайт, в България - една третаСредно 64% от компаниите с 10 или повече служители в ЕС са имали уебсайт към януари 2008 г. спрямо 63% година ло-рано, сочат данни на Евростат.
Делът на компаниите със сайт варира значително между страните членки, като с най-висок дял са Дания (87%), Швеция (86%), Холандия (85%) и Финландия (82%). Само в Румъния (27%), България (33%), Латвия (42%), Португалия (46%), Кипър и Унгария (по 48%) no-малко от половината от предприятията имат сайт. От европейските компании със сайт към началото на годината 57% предоставят на него продуктов каталог или ценоразпис, 26% имат опции за онлайн поръчки, 26% - за онлайн реклама на работни позиции или кандидатстване за работно място и 10% - за онлайн разплащане. В България 72% от компаниите със сайт предлагат продуктов каталог или ценоразпис на него, 23% са с опция за онлайн поръчки или резервации, 18% рекламират работни места или може да се кандидатства за тях, а 10% имат възможност за онлайн плащане.
Общо 93% от компаниите в ЕС са имали достъп до интернет към януари 2008т., също като през януари 2007 г., като 81% от тези с интернет са разполагали с широколентов достъп спрямо 77% през януари миналата година, сочат още данните. Към януари 2008 г. с най-висок дял на компании с достъп до интернет в ЕС са Холандия и Финландия (по 99%), Дания (98%) и Белгия, Австрия и Словения (по 97%). Този дял е по-нисък от 90% в само пет страни членки: Румъния (67%), България (83%), Унгария (86%), Латвия (88%) и Кипър (89%).
Делът на компаниите с широколентов достъп през януари е над 90% в Испания, франция и Финландия (по 92%) и в Белгия (91%). Само в Румъния (44%), Литва (56%) и Полша (59%) по-малко 60% от компаниите са с високоскоростен интернет. В България 62% от компаниите с достъп до интернет имат широколентова връзка. Данните сочат, че докато проникването на интернет изглежда достига точка на насищане в почти всички пазари в ЕС, нивото на широколентовия достъп все още расте. Проучването обхваща Исландия, Норвегия и страните членки на ЕС с изключение на Гърция.

Няма коментари: