събота, 24 януари 2009 г.

8% повече фирми у нас с интернет

Монитор - 14 стр.
8% повече фирми у нас с интернетПрез 2008 г. делът на предприятията, които имат достъп до интернет, е нараснал с 8 на сто спрямо предходната 2007 година, сочи изследване на Националния статистически институт (НСИ). Данните от изследването за използването на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) и е-търговия в предприятията сочат, че през 2008 г. се запазва тенденцията на растеж и все по-широко приложение на ИКТ в родните фирми. Най-чувствително е увеличението в малките и средните предприятия (11% и 3%), докато големите компании с над 250 заети отбелязват лек спад от 1 % в осигуряването на интернет достъп на служителите си. Расте и делът на заетите в предприятията, които при извършване на служебните си задължения използват компютър, свързан с интернет поне веднъж седмично. През 2008 г. най-голям е делът на заетите в малките предприятия (22%), които имат възможност да работят в интернет среда и да се възползват от възможностите на съвременните технологии. Бизнесът и делът на компаниите, които са използвали услугите на е-правителство през 2008 г., се е увеличил с 13% спрямо предходната 2007 година.

Няма коментари: