събота, 28 март 2009 г.

Най-ефективната реклама в интернет са статиите

Поглед - 15 стр.
Най-ефективната реклама в интернет са статиитеПовечето от половината американски потребители по-скоро ще прочетат и реагират на реклама в интернет, която е статия и съдържа информация за определена марка в сравнение с обяви, включващи банери, попъпс, оферти по електронната поща или спонсорирани линкове, твърди изследване на намиращата се в Сингапур интернет маркетингова компания „Адфюжън". Рекламите, базирани на публикувани в световната мрежа статии, са предпочетени от 51 на сто от респондентите в допитването, които казват, че „са напълно готови" или „доста готови" да прочетат материала и да вземат под внимание рекламата в него. Изкушените демографски групи - като например тези с високи доходи, са готови още повече да се доверят на реклами, които им разказват „една история" в по-голям текст. Изследването показва, че 67 на сто от хората между 18 и 24 години и 54,6 процента от тези, които изкарват най-малко 75 хиляда долара на година. са тези, които се доверяват на рекламирането чрез статии в мрежата. Попъпите са най-непредпочитаните да бъдат гледани или прочетени - както и да подтикнат към рекламирания продукт. Това казват всички демографски групи и сегменти на аудиторията. В изследването запитаните е трябвало да посочат предпочитанията си да изберат един рекламен продукт по пет типа онлайн реклама: банери, попъпс, оферти по електронна поща, статии, които включват информация за определена марка, и спонсорирани линкове в търсачки. Предпочитанията си респондентите са отразили по следния начин:
- Статии, които включват информация за определена марка - 51 наето
- Оферти по електронна поща -47 на сто
- Спонсорирани линкове в търсачки - 39 на сто
- Реклами с банери - 25 на сто
- Попъпс -13 на сто
От цялото изследване се вижда, че статиите с търсена информация за дадена стока генерират търсене в мрежата Запитани колко често правят търсене в интернет за продукти или услуги, за които са чели в статии, представени онлайн, половината от респондентите отговарят „много често" или „напоследък често". В същото време младите - които по света наричат сега „милениумчетата", и хората с високи доходи твърдо показват предпочитания към статиите в интернет. Ог запитаните на възраст между 18 и 24 години 69 на сто предпочитат да потърсят продукти и услуги в мрежата - като разчитат на статия. От тези, които изкарват повече от 75 хиляди долара на година, 57 процента правят същото. Изследването допълнително показа, че попъпите - реклами, които ви „изскачат на екрана , обикновено базирани на Java Script, целящи да увеличат трафика в мрежата или да стигнат до вашия електронен адрес, са най-непредпочитаните за всички сегменти на аудиторията - независимо от възраст, раса, доходи, пол, големина на домакинството или наличието на деца в него. Огромното мнозинство от участниците в изследването - 87 на сто, са казали, че те няма да погледнат попъп или да си изберат продукт според него. От домакинствата с трима или повече членове 56 процента биха търсили в интернет статии, които съдържат информация за определена марка продукти. Така твърдят и семействата, в които има деца от 13 до 17 години - те също се доверяват на този тип реклама със статии в мрежата. От завършилите колеж 52 на сто също правят „много често" или „често" търсене в интернет за продукти и услуги, след като са прочели някой материал за бренда.
***
Текст под снимка
Попъпс не са предпочитани от аудиторията

Непознатата криза

Капитал - 36 стр.
Непознатата кризаПредпазливост и страх от неизвестното. Това са двата катализатора на случващото се на рекламния пазар.
На провелия се през седмицата 13-и Форум на Асоциацията на рекламните агенции рекламният собственик и консултант Красимир Гергов по традиция даде своята прогноза за развитието на индустрията през годината. За пръв път тя беше негативна - на база на предварителните данни за първото тримесечие Гергов прогнозира, че през 2009 г. рекламният пазар ще отчете спад между 20 и 30% спрямо 2008 г.
Защо
Причините за свиването са много и най-различни. Част от рекламодателите в момента просто не разполагат с достатъчно средства. Друга част орязват маркетинговите си пари от предпазливост. "Рекламодателите не отчитат 20% спад в продажбите, но спестяват 20% като защита срещу евентуална по-дълбока криза", каза Гергов.
"Много е рано да се каже кой е губещ и кой печелещ, но някои от прогнозите бяха, че трябва да изчакаме да свърши първото тримесечие, за да видим накъде ще се ориентират рекламодателите. Ние вече сме в края на първото тримесечие, но все още няма голяма яснота за тенденциите, защото вече се чуват някои прогнози, че не е изключено второто тримесечие да е по-лошо от първото", казва Владимир Денев, управител на медиа агенцията "Аргент".
Какво
Всичко това се отразява на рекламните агенции по един или друг начин. Мнозинството от тези, до които ние се допитахме вече са предприели мерки за оптимизиране на работата. Но никой не знае дали те ще са успешни. Или както описва ситуацията изпълнителният директор на DeConi Емил Георгиев: "Дотук добре", казал падащият от покрива на една 40-етажна сграда, минавайки край 30-ия етаж."
Макар и действията да са различни при различните агенции, това, което ги обединява, е внимателното вглеждане в собствения им бизнес. Ogilvy, които много рязко се разраснаха (основно заради привличането на Globul и Germanos за клиенти), в момента по думите на управляващия директор Екатерина Тупарева имат възможност да анализират детайлно бизнеса си и откриват възможности за подобрение - по-голяма ефективност и сегментиране на услугите, които предлагат.
"Оптимизираме само директни разходи. Последната ни стъпка ще е да съкращаваме хора, защото в нашия бранш трудно се намират квалифицирани хора", коментира София Пенева, управляващ директор на Graffiti BBDO.
Емил Георгиев описва ефектите от кризата засега като положителни. Тя е добър повод за по-недисциплинираните мениджъри "да решат отлагани по една или друга причина проблеми и да сложат ред в собствения си дом. Критично се оглеждат процесите за вземане на решения вътре в агенцията и между клоновете, както и отношенията с доставчици, подизпълнители, медии и клиенти, засилва се контролът върху човешките и финансовите ресурси и с аргумента "Криза е!" се взимат смели решения", разказва той.
Но! Георгиев продължава, че "оттук нататък всички потъваме в неизвестността, а там рецепти няма. Не съм съгласен с твърдението "ние от кризи не се боим". Опитът ни от кризите на прехода е нерелевантен. Много са разликите със сегашната, но основната може би е неизвестността. Преди знаехме за къде пътуваме, сега - не."
Кой ще пострада
Тази неизвестност кара голяма част от рекламодателите да действат изключително консервативно. "Никой не се наема да прогнозира, никой не смее дългосрочно да планира и това естествено затормозява и дори всекидневното вземане на решения, особено на по-ниските мениджърски нива. Хората буквално се страхуват да не сбъркат, да не загубят работата или бизнеса си", казва Емил Георгиев от DeConi. Това поведение затруднява изключително работата на рекламните агенции. Но някои агенции имат и друг, много по-сериозен проблем - забавените плащания от страна на клиентите.
"Ако говорим за фалити, то те са възможни не само в рекламния бранш, защото междуфирмената задлъжнялост е един от най-големите икономически проблеми в страната, тъй като голяма част от нашите клиенти и рекламни агенции са просрочили задълженията си от различни браншове - автомобили, недвижими имоти, строителство или нещо друго", казва управителят на медиа агенцията "Аргент" Владимир Денев.
Според Денев част от проблемите са и засилените изисквания на някои от медиите при продажбите на рекламно време и площи. Все по-често се случва те да изискват авансови плащания от медиа агенциите. Това може да постави последните на ръба, тъй като те получават парите за дадена кампания след нейното провеждане и докладване на резултатите пред клиентите си, а този процес понякога може да отнеме до три месеца. "Стига се дотам, че ние заради забавяния на плащания от страна на клиенти сме принудени да искаме овърдрафти от обслужващите ни банки, за да сме адекватни и точни платци към медиите. Не е приятно, но е част от бизнеса ни", обобщава Денев.
Общото мнение на управителите на агенции, с които говорихме, е, че напълно възможно да се стигне до фалити на агенции. Една от възможните причини е описаната от Владимир Денев ситуация. Според Ненад Лозович, управител на New Moment New Ideas Company, най-уязвими са агенциите, които "разчитат на малък брой клиенти. В подобна ситуация загубата на всеки един от тях би могла до доведе до чувствителен спад в приходите на агенцията".
Според Емил Георгиев от DeConi ще има "затворили агенции, но масово в никакъв случай. Кризата е все пак чисто пазарно явление, а твърде голяма тежест в портфолиото на голяма част от агенциите в България имат клиенти, с които отношенията им не са пазарни - те са приятелски, политически, роднински, на национална основа, или някаква смесица от тях, често чисто корупционни."
Има ли друг живот
По доста по-различен начин се развиват нещата за New Moment. Ненад Лозович коментира, че при тях негативни тенденции не се усещат. "Напротив, ако трябва да сравним миналата година с тази, сега работата е много повече", казва той. Единствената промяна, която са направили, е, че "агенцията стана много по-активна в старанието си да запази бизнеса на своите клиенти. От януари например предлагаме и допълнителни услуги - интерактивна, one2one (персонализирана, лично към конкретен потребител - бел. ред.) комуникация", обяснява Лозович.
Друг вариант за спокоен сън по време на криза е добрия подбор (съзнателен и случаен) на клиенти. Управителят на малката агенция NRG Creative Boutique Надежда Трифонова казва, че при тях кризата засега не се усеща, тъй като клиентите им са в компании за хранителни продукти, мода и други, които засега не са засегнати от икономическата обстановка. Тя все пак признава, че два клиента засега са замразили рекламната си дейност и двата - във финансовия сектор.
Идващите избори ще покрият част от дупката, която се отвори на мястото на финансовите рекламни бюджети. Необходимостта от генериране на продажби при вносителите на по-скъпи стоки също ще запази донякъде нивото на пазара. Въобще - светлина в тунела има. Но дали всички ли ще я видят...
***
PR обединение
Българското дружество за връзки с обществеността, Асоциация ИМАГИНЕС и Българската академична асоциация по комуникации се обединиха в Българска конфедерация за връзки с обществеността (БКВО). За председатели бяха избрани Аня Павлова, Любомир Стойков и Асен Асенов. Създаването й е стъпка напред в развитието на саморегулацията в България.Междувременно бе обявен и стартът на конкурса „PR Приз 2009“. Заявките за участие ще могат да се подават от 21 до 24 април, на 16 и 17 май ще се проведе представянето на финалистите, а на 22 май е церемонията по награждаването на победителите.

Цифровизация за начинаещи

Капитал - 12 стр.
Цифровизация за начинаещиЦифровизацията на българския ефир се случва по две причини. Първата е чисто техническа. Развитието на технологиите прави възможно на една телевизионна честота да се излъчват няколко програми с много по-високо качество и допълнителни услуги.
Всъщност основната причина за започване на цифровизацията, уви, не е доброто желание на българските власти да повишат качеството на услугата. Европейският съюз задължава всички държави членки да започнат процеса по въвеждане на цифровия сигнал и да прекратят напълно аналоговото тв излъчване и до 2012 г. България като страна членка е поела ангажимента да спази този срок.
Добре, какви ще са ефектите от нея?
Броят на телевизиите в националния ефир ще се увеличи и очевидно заедно с това и конкуренцията. Това, освен че е по-демократично, води и до намаляване на цената на рекламното време. По-евтиният достъп до ефира е положителен за цялата икономика, защото дава достъп на повече компании до ефективен рекламен носител.
Какво трябва да се направи, за да стартира цифровизацията?
Най-общо в цифровизацията на телевизионния ефир има три основни момента. Първият е изграждането на инфраструктура, която да направи излъчването по новата технология възможно - преносната мрежа. Втората стъпка е да се уреди управлението на цифровите мрежи (които всички наричат мултиплекс), а третата е кои тв канали ще се качат на тях.
А какво точно прави операторът на мултиплекс?
Кой ще управлява мултиплексите е важно по няколко причини. Според законите операторът на платформата ще има възможност да участва в избора на програмите, които да разпространява. Това го превръща във важен играч на медийния пазар - той ще бъде нещо като малък частен регулатор.
Колко мулитиплекса ще има и кой ще получи правото да бъде техен оператор?
Предвидени са два етапа на цифровия преход. При първия (от 2009 до юли 2010) една компания ще получи след конкурс разрешение да изгради и експлоатира двата търговски мултиплекса с национален обхват, всеки от които може да излъчва 6 или 10 тв програми. На първия етап ще бъде изграден и трети - обществен мултиплекс, на който ще бъдат качени програмите на държавните БНТ и БНР. За него се пише специален закон. Собственикът му също ще се избира с правила по този закон и няма да е лицето, изградило двата търговски мултиплекса. Заедно с това е предвидено да започне и конкурс за избор на друга компания, която ще изгради и експлоатира трите мрежи, предвидени за втория етап на цифровизацията (юли 2010 до 2012). В него няма да получи разрешение за участие компания, която е участвала в първия конкурс.
Засега е ясно, че операторът на двете цифрови мрежи в първата фаза ще е един и същ. Предстои до дни да разберем кой и как ще изгради третия мултиплекс, когато МС приеме Закон за обществения мултиплекс.
Кой ще преценява кои телевизии да получат цифров ефир?
По право достъп до ефира след цифровизацията получават сегашните национални телевизии - БНТ1, БНТ Сат, bTV, Nova и ТВ2. Всички останали канали трябва да участват в сложна процедура, която включва Съвета за електронни медии и компанията, която е избрана за оператор на мултиплекса. СЕМ ще може да определя задължително две програми на всеки мултиплекс. За останалите, операторите на мултиплекса ще могат да предлагат за одобрение на съвета списък.
Ще може ли всички да гледат цифрова телевизия?
Аналоговото излъчване на тв сигнал ще бъде прекратено през 2012 г. След това всички, които имат цифров тунер на телевизора си, ще могат да приемат без проблем новия сигнал. За старите телевизори ще може да се купи декодер, или т.нар. set top box. Правителството приема социална програма и осигурява субсидия, за социално слабите семейства, която да им подсигури безплатни декодери или на преференциална цена. В България този въпрос още не е обсъждан. Предстои да бъде подготвена и информационна кампания за обществото - "Що е то цифровизация?". Срокът е до края на годината.

А за десерт – телевизии

Капитал - 10 стр.
А за десерт – телевизииТова е една история за власт, пари, потайни интриги и много, много прах в очите на хората. В нея има още скрити войни, подозрения за корупция и страшно малко публична информация. История, която най-вероятно ще завърши с това, че управляващите ще завършат мандата си, като оставят сериозна следа в телевизионния ефир.
Цифровизацията на тв пазара на пръв поглед не дава вид, че под нея се крият толкова много пластове и сюжети. В крайна сметка това е чисто технически процес, който позволява на всяка една от сегашните тв честоти да се излъчват по няколко канала. Тази промяна обаче задължава управляващите да променят регламента, по който се получава достъп до ефира. Самата цифровизация пък предполага, че телевизионната карта на България може да се промени сериозно - все пак националните телевизии ще станат от четири, колкото са в момента, поне 20. Накратко, предстои доста сериозна промяна и който определи правилата, по които тя ще се провежда, и направи първите стъпки в нея, ще получи сериозни позиции на телевизионния пазар. Позиции, които се измерват не само с пари, а и с възможност за влияние върху това, което се появява на екрана. Едва ли има български политик, който може да преодолее това изкушение, да заложи честен регламент и да проведе конкурси, които са в интерес на данъкоплатците, а не на неговите конюнктурни интереси.
Историите около цифровизацията на телевизиите са много, сложни и оплетени с различни интриги. На следващите няколко страници може да прочетете в детайли основните сюжети в тази история. За да ги разберете по-лесно обаче, трябва и по-обща картина на случващото се...
Тихи стъпки зад кулисите
През последната година тесен кръг посветени от управляващите работи на много високи обороти, за да се гарантира, че първите стъпки в цифровизацията ще бъдат направени преди парламентарните избори. Последните действия на държавните органи, които участват в процеса, освен това показват доста ясно, че властта се опитва да намести сред големите телевизионни канали нов играч - ТВ7. Тя беше купена наскоро от близката до Корпоративна банка и ДПС "Нова българска медийна група" на Ирена Кръстева - майката на заместник-министъра на извънредните ситуации от ДПС Делян Пеевски. ТВ7 е каналът, който преди няколко месеца беше купен от представляваната от Кръстева група фирми. Близката до ДПС компания придоби телевизията от Любомир Павлов заедно с издавания от него в. "Експрес". Преди това управляваната от нея "Нова Българска медийна група" купи вестниците "Монитор", "Телеграф" и "Меридиан мач".
През първите близо три години от мандата на сегашното управление електронните медии не бяха приоритет на БСП, ДПС и НДСВ. През това време процесът по лицензиране беше блокиран, като за това има и задкулисно обяснение. Статуквото на пазара беше изгодно на основните играчи на тв пазара, които нямаха никакъв интерес в него да влизат нови участници. Аргументът на държавата да блокира лицензирането беше предстоящата цифровизация. Честотите, твърдяха за пред публиката чиновниците, не могат да се раздават за аналогови телевизии, понеже ще са нужни при предстоящия преход. Един от най-очевидните аргументи за намерението на управляващите да разчистят терен за нов играч на пазара е именно промяната в тази позиция. Само преди месец държавната политика се преобърна съвсем наопаки. Управляващите изведнъж, без някакви особени аргументи, решиха да обявят конкурси за аналогово излъчване на телевизии в София и другите големи градове из държавата. Важна подробност е, че предложението за това беше официално внесено от депутата от ДПС Камен Костадинов.
Най-вероятната причина за тази промяна е именно регламента за предстоящата цифровизация. Според Закона за радиото и телевизията една част от телевизиите ще получат гарантирано място в дигиталния ефир. Това са каналите, които в момента излъчват на територия, която покрива над 50% от населението на страната. Тази възможност е предвидена, за да се гарантира на сегашните национални телевизии (те бяха получили лицензи за дълъг срок), достъп до ефира. Причината формулировката в закона да е по-обтекаема (не "телевизионни оператори с лиценз за национално излъчване", а "над 50% от населението") е ТВ2 - каналът, който Красимир Гергов сглоби от няколко регионални телевизии. Това практически е национален канал, но формално не е. Със сегашния текст в закона ТВ2 ще получи право на достъп до цифровия ефир.
Причината да се обявят отново конкурси за аналогови тв честоти вероятно е, че някой иска да повтори същата схема. Според участници на пазара - вижте подробности на стр.???, най-вероятният печеливш от процедурата ще бъде ТВ7.
За това, че конкурсите се правят в услуга на ТВ7, има няколко сигнала. Първият е близостта на новите й собственици до властта. Вторият е, че аналоговите конкурси бяха отпушени по предложение на депутат от ДПС, а третият са самите условия на конкурса (вижте за тях на в. Капитал - стр. 14-15). Ако ТВ7 успее да получи аналогови лицензи за София и някои от другите големи градове, това ще й гарантира място в бъдещия цифров ефир, както и възможност да спечели аудитория през следващите няколко години. Евентуална победа в конкурса освен това би вдигнала цената на канала, ако сегашните му собственици искат да го продадат, каквито информации (макар и непотвърдени официално) има.
Портиерите на ефира
Освен конкурсите за аналогови честоти покрай цифровизацията текат още две сериозни интриги - кой ще изгради и поддържа преносната мрежа и кои ще са операторите на така наречените мултиплекси (цифрови мрежи). Преносната мрежа е чисто технически въпрос, но интересът към нея е голям, защото макар и да иска сериозни инвестиции, тя ще може да разчита на сравнително сигурни приходи. Телевизиите ще трябва да плащат такси за излъчване, а конкуренция няма да има. Сюжетът там е не по-малко сложен, отколкото при тв лицензирането - вижте подробности на в. Капитал - стр. 14-15
За да разберете какво са операторите на мултиплекси, си представете, че всеки от тях ще управлява една от сегашните национални честоти, на която обаче ще се излъчват 6 канала. Операторът на мултиплекса ще може да участва и в избора на това кои канали да получат ефир и това също е сред причините за интерес към този конкурс.
В момента комисията за регулиране на съобщенията е обявил началото на процедурата по избиране на оператори на пет мултиплекса - практически всички възможни. Шестият ще е един вид "обществен" и ще се изгражда по друга процедура.
По всичко до този момент личи, че идеята на управляващите е конкурсите да приключат възможно най-бързо. Те бяха обявени светкавично след приемането на закона, а сроковете за провеждането им са максимално скъсени. Така има всички шансове аналоговите лицензи и компаниите, които ще бъдат нещо като портиери на цифровия ефир, да бъдат избрани от сегашните управляващи.
Равносметката
Сюжетът с цифровизацията е сложен, но печелившите и губещите от него са по-скоро ясни. Средностатистическият зрител ще има полза от нея, защото ще получи безплатно повече канали с по-добро качество на сигнала. По-голямата конкуренция в ефира вероятно ще доведе до намаляване на цената на рекламното време, което е очевиден плюс за компаниите с маркетингова активност.
Очевидно губещи от процеса по цифровизация са компаниите, които са разчитали на честни и открити конкурси. Законовите промени до момента, както и действията на държавните органи показват, че мачовете за аналоговите лицензи и мултиплексите най-вероятно вече са уговорени. Вместо нормални конкурси с ясни правила ще получим поредната порция цветен прах в очите и докато мижим, с няколко бързи движения близки до властта компании ще получат достъп до телевизионния ефир - сладък десерт за мандата на това управление и горчив пясък между зъбите на нас, наивните зрители и данъкоплатци.

Time Warner купува дял om TB2

Експрес - 19 стр.
Time Warner купува дял om TB2Американският медиен гигантите Warner Inc ще инвестира 241.5 млн. долара в медийната компания Central European Media Enterprises (СМЕ).
Инвестицията ще даде на Time Warner дял от приблизително 31% в СМЕ, която има присъствие в седем европейски държави, включително в България. През миналата година СМЕ обяви, че придобива 80% в два български телевизионни канала - ТВ2 и Ринг ТВ. Според споразумението създателят на СМЕ и неин председател с неизпълнителни функции Роналд Лаудер ще има правото да гласува от името на Time Warner за период от най-малко 4 г, с някои изключения. Time Warner ще има също и две места в борда на СМЕ. Очаква се сделката да бъде финализирана преди края на второто тримесечие. В отделна сделка филмовото студио на Time Warner - Warner Bros, e влязло в партньорство със СМЕ за създаването и оперирането на телевизионни канали, някои с марката Warner, в региона на действие на СМЕ. Каналите ще излъчват филми и телевизионни сериали, включително заглавия на Warner Bros.
"Въпреки че регионът изпитва влиянието на глобалната икономическа криза, вярваме, че СМЕ е в идеална позиция в дългосрочен план, тъй като Централна и Източна Европа се завръщат към значителен ръст и медий-ният сектор в тези държави продължава да се развива", казва изпълнителният директор на Time Warner Джефри Бюкс, цитиран от сайта Investor. bg. СМЕ има телевизионни станции в България, Хърватска (Nova TV), Чехия (TV Nova, Nova Cinema и NovaSport), Румъния (PRO TV, PRO TV International, Acasa, PRO Cinema, Sport. го и MTV Romania), Словакия (MarkHza), Словения (POP TV, Kanal А) и Украйна (Studio 1+1, Studio 1+1 International и Kino).

PR Приз с нова конкурсна категория

Експрес - 19 стр.
PR Приз с нова конкурсна категорияТазгодишното издание на националния конкурс за постижения в сферата на връзките с обществеността в България - PR Приз, ще предложи ново предизвикателство на участниците. За първи път в надпреварата ще е включена и категория "PR кампания за персонален имидж", съобщиха организаторите от Българска конфедерация за връзки с обществеността.И тази година ще има специална категория "PR студент", която цели да поощри креативността на младите специалисти в областта. В конкурса могат да се включат студенти по PR след трети завършен курс, като представят програма или план за PR кампания, развита за целите на курсов проект. Останалите категории
в деветото подред издание на PR Приз са корпоративна кампания, обществено значима кампания на организации от стопанския сектор, социално отговорна кампания на организации от нестопанския сектор, кампания на държавна институция, кампания на политическа организация, вътрешноорганизационен PR, кампания на нов продукт, кампания на съществуващ продукт или услуга, събитие, кампания на медия, кризисен PR, кампания в сектор Туризъм и свободно време, кампания в сектор Финанси и връзки с инвеститори и кампания в сектор Информационни и телекомуникационни технологии.
Победителите в PR Приз 2009 ще станат ясни на 22 май по време на специална церемония.

Свързан докрай

Сега - Туризъм - 38 стр.
Свързан докрай1 581 571 589. Това е точният брой на интернет потребителите по света към 31 декември 2008 г., ако можем да се доверим на статистиците от сайта internetworldstats.com. Съвсем вероятно е и вие да сте един от тях. Само дето още по-вероятно е да „сърфирате" единствено вкъщи, защото над 60% от българските потребители в световната мрежа имат достъп до нея през локална мрежа (LAN), т.е. без да могат да си я „вземат" със себе си. Немалко българи обаче ползват мобилната връзка — защото или им е нужна за работа, докато пътуват| са прекалено пристрастени към инструментите за социалния онлайн.
Внимателно с телефона Когато сме в движение, най-често използваме лаптопа или телефона си за връзка към мрежата. И ако при мобилните компютри нещата са ясни, то за да разчитате на достъп през мобилен телефон, трябва да внимавате дали избраният от вас апарат е съвместим с мрежата на страната, в която ще пътувате. Така например GSMмрежите в Европа, Близкия изток и Африка, както и повечето азиатски държави използват едновременно радиочестоти на 1800 и 900 мегахерца, докато тези в САЩ, Канада и още няколко държави в Америка работят на алтернативните 1900 и 850 мегахерца. На пръсти се броят страни като Бразилия, Венецуела, Гватемала и Ел Салвадор, които поддържат 3 честоти, комбинирайки двете основни течения. Доминиканската република и Тринидад и Тобаго пък най-вероятно скоро ще въведат употребата на 4-те стандарта едновременно. В същото време най-много трябва да се внимава в Коста Рика, където могат да работят само 1800-мегахерцови GSM-телефони. На доста места в Европа, но особено в САЩ едва ли ще имате проблем с достъпа до интернет през мобилния си телефон, дори той да не може да се свърже към мрежата. Достатъчно е устройството да разполага с вграден Wi-Fi модул, защото там има доста безплатни точки за достъп. Някои градове дори се опитаха да покрият цялата си площ с такива устройства, създавайки огромна безжична мрежа. Въпреки че тази инициатива се провали в глобален аспект, някои населени места все пак успяха да се превърнат в „свързани" оазиси —такъв е 130-хилядният град Сънивейл в Калифорния. В исторически план за развитието на тази инициатива помогнаха и много компании, които откриха търговска ниша във възможността да предложат на посетителите си допълнително удобство като онлайн достъп. Един от символите в тази посока е „Макдоналдс", която още преди години уреди въпроса с безжичния интернет в заведенията си. Инициативата й бе последвана от немалко ресторанти, кафета, клубове, бензиностанции, големи магазини, хотели и сега точно тези публични места са локациите, които туристите използват, за да проверят своята електронна поща или да потърсят информация безплатно. Стига да разполагат със съответното съвместимо устройство, разбира се. Т.е. в Северна Америка и Европа телефонът и лаптопът би трябвало да са достатъчни (заедно и поотделно), за да намерите връзка към мрежата. Отделните страни си имат своите особености, но генерално не би трябвало да се затрудните. Азиатско надмощие В Далечния изток, особено в потехнологично развитите Япония и Южна Корея - телефонът обаче си е предостатъчен. В Страната на изгряващото слънце ползват 3G мрежи вече доста години и дори видеотелефон и ята става по-популярна от нормалното гласово обаждане. Там скоростта не е проблем където и да сте. Все повече започват да навлизат и т.нар. WiMAX мрежи, които, съвсем грубо казано, осигуряват безжична връзка с по-голям обхват. Макар те вече да са налични в 130 държави, едва ли все още може да се разчита на тях като сигурно средство за достъп в движение. Най-малкото защото няма достатъчно съвместими мобилни устройства, а и ако има свободно достъпен WiMAX някъде, то това ще е по изключение. Спънка или предимство? Очаквано, положението с достъпа до интернет ресурси е най-тежко в Африка. Или поне на пръв поглед. Интернет потреблението е съсредоточено в сравнително по-развитите държави като Египет, Мароко и ЮАР. От 400 000 села на континента обаче само около 4% имат електричество и телефонни линии. Фрапиращи са данните за ДР Конго, където от 66 млн. население интернет потребителите официално са само 500 (петстотин!) души. Трагично е положението и в Екваториална Гвинея, Либерия, Сомалия и др. Найвероятно там интернет ползват само държавната администрация, военните и чуждите посолства. Африка обаче може да стане арена на прилагането на нови технологии, защото там няма време да се слагат кабели. Заради разпръснатостта и липсата на инфраструктура е много по-лесно да се изгради GSM или дори WiMAX мрежа, което вече е факт в някои държави. Така в ЮАР, Малави, Уганда и Кения имат пълно GSM-покритие на територията си, включително най-малките и откъснати от света населени места. Затова спокойно можем да обявим интернет достъпа през мобилен телефон за най-сигурен, ако ще пътувате на Черния континент. Интернет във въздуха Щом тръгнете на пътешествие, непременно ще се нуждаете от транспорт. На теория сериозни проблеми пред връзката може да имате само на самолет. За съжаление това е и най-популярният начин за пътуване на далечни разстояния. Доскоро дори включването на електронни устройства в летящо превозно средство щеше да се посрещне на нож от екипаж и пътници. Но тази тенденция постепенно се променя. Интернет достъпът вече е възможен в самолет при повечето от презокеанските полети. Поне две авиокомпании в момента тестват и телефонни разговори, докато машината е във въздуха, като шансовете те да бъдат разрешени изглеждат доста големи. Мрежата или живота! Използването на интернет в чужбина може да се окаже и опасно начинание. Поне дузина са държавите, които контролират с изключително усърдие работата в световната мрежа от тяхна територия. В Куба например, страната с най-малко влизания в интернет в цялото Западно полукълбо, гражданите са задължени да ползват контролирани от правителството точки за достъп. Чрез последните се блокира посещаването на определени адреси, комуникацията се филтрира през ключови думи, а историята на отваряните сайтове се записва и проверява. Куба, Иран и Сирия са сред държавите, където публикуването на политически обвързани коментари в мрежата може да ви вкара в затвора. Същото важи и за Китай, откъдето не могат да бъдат отваряни редица сайтове, особено такива, свързани с Тибет. В Иран пък YouTube бе блокиран между май 2006 г. и януари 2009 г. Организацията „Репортери без граници" публикува списък с общо 13 „врагове на интернет", където заедно със споменатите държави влизат и Беларус, Северна Корея, Виетнам, Тунис и др. — все страни, където има сериозна цензура по отношение на онлайн съдържанието, главно на политическа или религиозна основа. Ако искате да избегнете ограниченията там, или трябва да сте същински Джеймс Бонд със сгъваема антена в задния джоб, или да разполагате със сателитен телефон. Вторият вариант ще ви даде възможност за достъп навсякъде по света, само дето връзката е невероятно бавна — в най-добрия случай до бОкб/ сек., при това само на теория и не на всички съществуващи мрежи. В крайна сметка цензурата в интернет би трябвало постепенно да отмине, защото тя се равнява на опит да направиш язовирна стена в морето. Някои държави като Естония и Гърция вече дори добавиха достъпа до мрежата между официалните права на гражданите си. Развитието на технологиите пък ще ни позволи съвсем скоро да ползваме онлайн ресурси във всеки един момент. Така например прогнозите на експертите са, че до 2013 г. само в Европа ще се ползват около 50 милиона преносими компютри с вградено гнездо за SIM карта. Цената на връзката към интернет през мобилни мрежи ще продължава стремглаво да пада, което може да я направи предпочитания канал за достъп за не малко потребители в близките години.

Нещо повече от шум

Капитал - 65 стр.
Нещо повече от шумTwitter е нещо средно между чат и блог, в сайта всеки може да публикува къси съобщения и да коментира в реално време какво пишат останалите. Горното изречение има точно 140 знака - колкото е лимитът върху размера на съобщенията в Twitter. Едва ли има друг сайт, откъдето може да следите на живо какви ги мислят Ал Гор, Аштън Къчър, Ланс Армстронг, Бритни Спиърс (понякога наистина са те) и още купчина знаменитости.
В последно време Twitter се появява често в медиите. Все повече новини се отразяват първо там, а после в информационните агенции. Причината е, че Twitter дава трибуна за обратна връзка в реално време. Ако има земетресение в Япония или нов мениджър на Yahoo, потребителите на сайта много често ще коментират най-бързо събитието. Twitter има вградена търсачка, с която човек може да потърси кои са най-обсъжданите теми сега.
Ако вече сте забелязали силните страни на Twitter, ето как може да се възползвате максимално от тях. Софтуерът Twittle е за всички, които смятат, че губят време като влизат в Twitter, за да публикуват съобщения на сайта. С програмата може да пишете директно от своя десктоп, без да влизате в браузъра си. В случай че не искате повече софтуер на компютъра си, пробвайте Twitlet. С него за няколко секунди може да си направите бутон за бързо публикуване на известия в Twitter. Трябва да въведете само потребителското си име и парола. След това ще може да пишете на сайта направо от браузъра.
Twitter не е само сайт за съобщения, но и... хитър инструмент за напомняния. Той може да изпраща известия, ако имате да свършите нещо, а крайният срок бясно препуска към вас. Ако сте фенове на Google Calendar, може да настроите Twitter да ви предупреждава за наближаващи срещи.
Чрез сайта може да общувате не само с хора, но и с растения. Устройството Botanicalls Kit предупреждава със съобщение, когато цветята у дома се нуждаят от поливане, а после ви благодари за усилието. Удобството струва $100. Twitter може много повече. Например с помощта на допълнително устройство да изключи лампите в спалнята, след като му изпратите известие от мобилен телефон или от компютър. Или пък да ви информира колко електричество ползвате месечно, само вчера или точно сега. Няма причина тези услуги да не проработят и в България.
Бъдещето - управление на дискусии?
Тригодишният Twitter еволюира и на сайта все по-рядко може да срещнете съобщения от рода на "Ям сандвич", "Къпя се" и т.н. Нарастващ брой хора осъзнават, че за да се получи комуникация, техните известия трябва да имат стойност и за останалите. Затова най-ценното в Twitter са личните мнения. Хората там често коментират продукт или услуга, която са тествали, и дават ценни съвети. Тази информация отсъства от официалните прессъобщения и сухите наръчници за употреба. Въобще сайтът е пълен със субективни прозрения и наблюдения, но понякога и празни приказки.
От друга страна, бизнесът цени обратната връзка със своите клиенти и вероятно все по-често ще посещава Twitter. За компаниите това може би е най-лесният начин да проследят какво мислят хората за техните марки. Сайтът за управление на връзките с клиенти Salesforce вече сканира Twitter за коментари относно продукти и услуги. Сега клиентите на Salesforce могат само да наблюдават дискусиите, но в бъдеще сигурно ще се опитат и да ги управляват.
Въпросът е как ще се осъществи тази идея, без да предизвика гнева на потребителите на Twitter. Аудиторията на сайтовете за социални контакти винаги протестира остро, когато не й допада нещо. Facebook знае най-добре.
Къде е бизнесът
Сега Twitter няма приходи, тъй като услугите му са безплатни и няма реклама. Засега на неговия хоризонт се виждат три бизнес модела. Сайтът може да направи собствена система за мониторинг на дискусиите да продава анализи и информация как да се управлява комуникацията. Сега проследяването на всички коментари за големите марки отнема твърде много време и не е рентабилно. Търсачката на Twitter също може да донесе приходи. Докато сканирате в сайта, отстрани може да се появяват реклами в контекста на търсената фраза. Също както днес AdWords носи милиарди долари на Google. Най-новата идея е Twitter да таксува потребители, които искат повече функции. Засега не се знае какви ще са тези функции. Досега създателите на Twitter показват, че ги е грижа повече за ръста на аудиторията на сайта, отколкото за това как да изкарат пари от нея. Ето ви още едно изречение в 140 знака.

С какво се хранят браузърите?

Капитал - 39 стр.
С какво се хранят браузърите?Ако живеехме онлайн, със сигурност щеше да има предостатъчно безплатни места за паркиране. А парите за създаване, управление и поддържане на обществени паркинги, щяха да идват от реклами, нарисувани на местата, където хората спират автомобилите си. Всъщност на тази логика са базирани повечето от софтуерните продукти, които използвате, без да плащате за тях (интернет търсачки, сайтове за видеообмен, социални мрежи, онлайн медии, браузъри и т.н.). Те се издържат до голяма степен от продажба на рекламно пространство. Замисляли ли сте се обаче какъв е случаят при уеб браузърите? Как техните създатели печелят и какви са възможностите, които бъдещето рисува пред тях?
Великолепната четворка
Най-разпространените варианти на програми за сърфиране в мрежата са Internet Explorer (IE) на Microsoft, Firefox на Mozilla, Safari на Apple и Chrome на Google. Актуални данни на анализаторската компания Net Applications показват, че IE все още е най-популярната сред потребителите програма от този тип с пазарен дял от 67.4%. На второ място се нарежда набиращият скорост Firefox с цели 21.7%. Потребителските предпочитания отреждат почетното трето място на Safari с дял от 8%. В дъното с 1% се класира програмата на Google - Chrome, която е все още нов играч и тепърва трябва да се доказва срещу силните конкуренти.
През последните пет години IE почти равномерно губи влиянието си. През 2004 над 91% от онлайн аудиторията се е доверявала на програмата на Microsoft, през 2007 този процент вече е спаднал до 78, но драстичната загуба на позиции започва да се забелязва отчетливо в последните 12 месеца. Само за една година (от февруари 2008 до днес) потребителите на IE намаляват до 67% (от приблизително 75%), по данни на Net Applications. Това отдръпване на хора от програмата ма Microsoft се дължи, от една страна, на силната конкуренция, а от друга, на изоставането по отношение на функционалност, и проблеми със стабилността. Значителна крачка в подобряването на усещането, което IE носи на потребителите, бе направена с наскоро излязлата 8-ма версия на софтуера. Това обаче не е гаранция, че нейната онлайн аудитория ще се върне. А привличането на нови почитатели в конкурентите лагери означава само едно за тях - възможност за генериране на повече приходи.
Потребителският интерес е най-ценният ресурс, който компаниите, произвеждащи браузъри, могат да превърнат в пари. Това важи само донякъде за Microsoft и Apple, защото техните браузъри са най-вече допълнения към операционните им системи Windows и Mac OS и служат по-скоро за популяризиране на различни фирмени продукти.
В случая на Mozilla Foundation картинката е различна. През 2007 в банковите сметки на нестопанската организация са намерили място 75 млн. долара, а очакванията за 2008 г. са тази сума да нарасне. Голяма част от тях, около 68 млн., постъпват по линия на договор с Google за пренасочване на трафик към търсачката. Това става чрез специално поле в горния десен ъгъл на браузъра. Договорът с Google е основният източник на приходи за Mozilla на този етап. Последният му вариант бе сключен за три години през август 2008. Според някои прогнози, ако през този период Chrome успее да спечели достатъчно голяма популярност, сътрудничеството между Google и Mozilla може да бъде прекратено. Представители на нестопанската организация са убедени обаче, че растящата популярност на Firefox ще им помогне да сключат други доходоносни партньорства, ако се наложи. Малко известният браузър Flock също печели от взаимодействие с интернет търсачка. От трибуната на Flock обаче се възползва основно Yahoo!.
Пример за различен бизнес подход идва от ветерана в бранша Opera Software. Компанията, създател на алтернативния браузър Opera, отчита приходи в размер на 77 млн. долара за миналата година. Парадоксално на пръв поглед тя има 0.7% дял при уеб браузърите. За сметка на това е на второ място по отношение т.нар. мобилни браузъри с 9.1% (основно чрез софтуера Opera Mini). Спечелените милиони идват от продаване на лицензни права на компании - производители на мобилни телефони, смартфони, гейм конзоли и всякакъв друг вид преносими устройства, които могат да се свържат с интернет.
Потенциални възможности
Въпреки че Opera има горчив опит с директното предлагане на реклами, този подход все още не е захвърлен категорично. Причината норвежката компания да свали рекламните послания от своя браузър през 2005 бе недоволството на потребителите от натрапващите се банери. То обаче може да бъде смекчено, ако посланията, изпращани към тях, бъдат добре таргетирани, смятат анализатори. А това не е непостижима задача, най-малко защото производителите на браузъри са на една ръка разстояние от информацията за онлайн навиците на техните потребители.
Друга възможност прозира и в интегрирането на различни по вид уеб услуги в самите програми за сърфиране. Това могат да бъдат уеб приложения, чиито създатели да плащат за скоростното им разпространение.
Не е за пренебрегване и вариантът за разработване на браузъри в няколко версии - безплатна, която предлага основни функции, и платена, където потребителите да получат допълнителни възможности. Подобно на модела, който се прилага при антивирусния софтуер.
Изброените подходи са по-скоро рискови и при наличието на работещи модели за печалба - продаването на лицензи и договорите с търсачките, са по-скоро насочени в бъдеще време.

Светлина в края на оптичния кабел

Капитал - 18 стр.
Светлина в края на оптичния кабелБългария е единствената страна, членка на Европейския съюз, която все още няма програма за развитие на широколентовия достъп*. Проникването на високоскоростен интернет в страната ни е едва 9.5% - най-ниското ниво в ЕС, където средното е 21.7%. Според европейските стандарти, този показател е критерий за нивото на развитие на съответната държава. Програмата за стимулиране на комуникационната инфраструктура и бъдещото й осъществяване са основа за прогрес на населението, бизнеса и държавната администрация.
Добрата новина е, че има потенциална възможност в обозримо бъдеще да бъде направено нещо в тази насока. На 20 март тази година Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) публикува проект на Национална програма за развитие на широколентовия достъп в Република България. За изготвянето й обединиха усилия частният сектор, неправителствени организации и представители на държавната администрация (виж каре Задругата).
Основна цел според документа е до 2013 г. 100% от населението на страната да има достъп до компютър и интернет на не повече от 20 км от дома си. След четири години всички жители на големите градове пък трябва да могат да използват интернет в рамките на населеното място със скорост 10 mb/s, a 90% от живеещите в средноголемите градове да могат да сърфират с 6 mb/s отново в рамките на населеното място.
Предвидени са и конкретни мерки за насърчаване на развитието на широколентовия достъп. В големите градове се разчита на частния сектор за изграждане и развитие на мрежата. В средноголемите градове ще се работи за доставяне на високоскоростна връзка за нуждите на държавните ведомства и обществените институции (училища, кметства, читалища и т.н), както и за изграждане на безплатни безжични зони около обществени и административни сгради. Най-много внимание е отделено на отдалечените и труднодостъпните райони, където се предвижда да се работи за осигуряване както на директен достъп до интернет, така и на обекти, подобни на съществуващите и днес иЦентрове.
Готови, старт
Стратегията ще бъде внесена за гласуване в Министерския съвет (МС) най-рано в средата на месец май. До 20 април заинтересувани представители на фирми, институции или частни лица, могат да изпратят на ДАИТС своите препоръки за допълването й. Приемането на стратегията обаче е първата крачка към осъществяване на целенасочена политика по отношение на широколентовия достъп в България. След това ДАИТС ще трябва да направи подробна програма, базирана на детайлни анализи на телекомуникационната инфраструктура по райони и населени места. Според Петър Статев, председател на "ИКТ Клъстер" (неправителствена организация, участваща в инициативата за развитие на широколентовия достъп), ако след изборите правителството подкрепи идеята, е напълно реално преди края на 2009 г. да се организират първите търгове за изграждане на широколентова инфраструктура в определени райони на страната. За целта обаче са необходими пари.
Финансирането
За момента има общо около 50 млн. евро от Европейския съюз, които ще могат да се вложат в изграждане на широколентова инфраструктура. В Министерството на регионалното развитие и благоустройството има 20 млн. евро, които са предназначени за комуникационна инфраструктура. Условие за усвояването им е приемането на стратегията, която ДАИТС публикува на 20 март. Други между 28 и 35 млн. евро се очаква да постъпят в Министерството на земеделието по линия на наскоро приетия план за възстановяване на европейската икономика. Тези пари ще бъдат на разположение на ДАИТС и отново ще могат да се харчат само за изграждане на широколентова инфраструктура. Остава само да се намери финансиране за подробните анализи и проектирането на мрежите.
Служителите на ДАИТС не успяха да осигурят финансиране на инициативата за изготвяне на програмата за развитие на широколентовия достъп в тазгодишния бюджет. Поради тази причина бизнесът предлага алтернативен сценарий. "Частният сектор е готов да финансира началните фази (изработването на детайлен анализ и проектиране на мрежите, бел.авт.), но иска да бъде сигурен, че след това ще може да си възстанови средствата", коментира пред "Капитал" Петър Статев. По този начин не трябва да се чака следващият бюджет. "Ние, частният сектор, още сега можем да осигурим средства, но това трябва да бъде решено чрез избиране на подходящ модел за публично-частно партньорство", добавя Статев, но държавата трябва да осигури прозрачност на тези процеси. "Очакваме да влезем бързо в такава дискусия с ДАИТС и Министерството на финансите", добавя Статев.
*Широколентов достъп според терминологията на ДАИТС се нарича интернет връзка, осигуряваща едновременно гласови, данни и видео услуги. За широколентов достъп се приема такъв със скорост над 144 kb/s.
Задругата
Близо три години се работи по изготвянето на Националната програма за развитие на широколентовия достъп в Република България. През 2006 от "Мобилтел" започнаха инициативата "ITC Broadband платформа". В нея взеха участие над десет компании, две неправителствени организации и представители на държавната администрация. Проектът забуксува при изпълнението на неговата втора фаза (практическо изготвяне на документация) и буквално замря в периода есента на 2007 - средата на 2008. След това ДАИТС пое ролята на координатор на ниво създаване на държавната политика и документи, "ИКТ Клъстер" стана програмен координатор на частния бизнес и започна реалната работа по изготвянето на стратегията за развитие на широколентовия достъп. Участници в инициативата са и интегратори на информационни и комуникационни технологии като "Нокиа Сименс нетуъркс", "Ериксон" и "Алкател Лусент", както и български компании от сектора.
Какво следва?
След очакваното приемане на стратегията от МС започва същинската работа по изготвянето на детайлна програма за развитие на широколентовия достъп в България. Това са основните предизвикателства пред нея:
- да се направи прецизен анализ на телекомуникационната инфраструктура в крайградските и селските райони
- да се организират търгове за изграждане на инфраструктура по райони от страна на ДАИТС.
- да се групират общини и населени места с оглед по-голямата ефективност при въвеждането на широколентовия достъп
- да се направи работещ модел за поддържане и управление на изградените мрежи. Обмислят се варианти за отдаване на концесии в местата, където има достатъчно клиенти или да се плати на оператори, които да поддържат мрежите в райони, където тези дейности са икономически неизгодни
- да се осигурят средства от държавния бюджет

Йозеф Винацер, главен изпълнителен директор на "Мобилтел": Ще обжалваме решението на КРС за цените на едро

Капитал - 51 стр.
Йозеф Винацер, главен изпълнителен директор на "Мобилтел": Ще обжалваме решението на КРС за цените на едроЙозеф Винацер е главен изпълнителен директор на "Мобилтел" вече четири години. Той има икономическо образование от Виенския университет и владее древногръцки и латински език. Винацер е работил в Post and Telegraph Administration, от която по-късно произлиза Telekom Austria Group (TAG). След това е финансов директор на Mobilkom Austria - безжичният оператор на TAG. През 2002 г. е назначен за главен изпълнителен директор на хърватския Vipnet, собственост на Mobilkom.
- Ще обжалва ли "Мобилтел" решението на Комисията за регулиране на съобщенията за поетапното намаление на цените на едро между операторите с около 50%?
- Да. Вярваме, че едно от най-важните неща в регулаторната политика е предвидимостта. В началото на миналата година операторите сключиха споразумение помежду си със съдействието на КРС [за поетапно сваляне на цените на едро]. Тогава постигнахме съгласие и сега [всичко] се променя с това решение [на КРС]. Това е най-голямото намаление, което сме виждали, сравнено с подобни решения в Европа. Това е основната причина, заради която ще обжалваме решението в съда.
- Смятате ли, че Върховният административен съд ще приеме вашите аргументи?
- Решението зависи от съда. Надяваме се, че ще е в наша полза. Шансовете са малки. Но това е нещо, което трябва да направим. Трябва да използваме всички законови мерки.
- Уведомихте ли други български органи и Европейската комисия?
- Не.
- Наскоро еврокомисарят по телекомуникациите Вивиан Рединг предложи преносимостта на телефонните номера в ЕС да отнема само един ден. Възможно ли е това да се случи?
- Не знам защо го предлага. Средният срок в ЕС е 10 дни. Има добри причини да е толкова. Ако видите предложението за преносимостта на стационарните телефонни номера в България - 25 дни - срокът е твърде дълъг, но това е друга тема. Не разбирам какво иска да постигне Вивиан Рединг с тази промяна от 10 на 1 ден.
- Ако видите статистиката, почти година след въвеждането на преносимостта на мобилните номера в България, "Мобилтел" е привлякъл 11 хил. клиенти, а 10 хил. наши абонати са отишли при друг оператор. Казах още преди да тръгне преносимостта и сега пак казвам, че човек е лоялен към своя оператор, когато е доволен и когато оценява услугата. Така че, ако работите добре, клиентът ще остане при вас независимо дали процедурата отнемa 10 дни, 1 ден или 1 час.
- Как се справя "Мобилтел" с финансовата криза?
- Компанията е много силна. Имаме големи активи. Нека спомена някои от тях - най-голямата общност от клиенти в България, висококачествена мрежа, сигурни комуникации и най-добрия екип от експерти. С тези пет ключови фактора сме подготвени за почти всяка криза. Със сигурност сме засегнати от нея, виждаме как корпоративните ни клиенти са по-чувствителни към своите разходи и затова се опитваме да ги оптимизираме. Така че сме засегнати както всяка компания в България. Освен това наблюдаваме своите разходи и мислим как да ги намалим. Опитваме се да бъдем по-творчески с нови услуги и нови начини за печалба.
- Имаше слухове, че "Мобилтел" ще съкращава служители. Вярно ли е това?Не.Сигурно сте чували за британския мобилен оператор Blyk, който предлага безплатно услугите си при получаване на реклами. Смятате ли, че това е бъдещето?Това не е първият опит през последните десет години. Това със сигурност е интересна концепция, но досега не беше успешна. Може би сега Blyk ще успее. Изглежда, ние, операторите, все още не сме открили начина, чрез който рекламата да е успешна едновременно и за хората, и за рекламодателите. Успехът й зависи от тази екосистема [медии, рекламодатели и агенции].
- За първия винаги е много трудно. Когато започнеш по-късно, можеш да използваш опита на съществуващите играчи. Ще видим. Има примери в миналото, когато срещу слушане на 10 секунди реклама, получавате 1 мин. безплатни разговори. Този модел не е много успешен.
- "Мобилтел" се намира в ситуация на почти нулев растеж. Как смятате да постигнете ръст?
- Това е голямото предизвикателство за цялата индустрия, не само за "Мобилтел". Все още основният източник на приходи е гласовата телефония. В България конкуренцията е жестока, цените на разговорите миналата година паднаха с 30-40%, когато всичко поскъпваше. Така че не говорим за ръст, а дори за спад. Това, което се опитваме да правим вече две години, е да пренасочим пазара от предплатени абонати към клиенти на договор. Средният ни месечен приход от абонат е 10 евро. За предплатените това число е 2.5-3 евро, а за тези на договор - около 15 евро. Ако успеете да превърнете един предплатен потребител в абонат на договор, може да постигнете ръст в приходите. Миналата година имахме нови 620 хил. клиенти с договор, така че сме лидери на пазара с оглед на това развитие.
- Много перспективни са услугите за пренос на данни тук и в Австрия. В последните месеци много успешно продаваме преносими компютри и минилаптопи. Това е следващата голяма перспектива. Развива се много добре.
- Колко минилаптопа сте продали досега?
- За първите три месеца продадохме над 1000 бройки.
- Наскоро "Глобул" започна да продава iPhone в България. Как ще коментирате това?
- Нямам данни, но вярвам, че в мрежата на "Мобилтел" има повече iPhone-и, отколкото в мрежата на "Глобул". Просто защото имаме по-голяма мрежа. Според мен първите потребители на iPhone използват "Мобилтел" заради по-доброто качество и услуга.
- Знаете, че Apple притискаше много несправедливо операторите и настояваше за неблагоприятни търговски условия, с които не се съгласихме. Все пак има други начини човек да получи достъп до iPhone. Мисля, че година и половина след пускането на iPhone от Apple осъзнаха това. Те искаха да повторят много успешния бизнес модел на iPod и музикалния магазин iTunes. Мисля, че те правят повече пари, като продават песни, отколкото от самите устройства iPod. Затова искаха да направят същото с iPhone и да правят бизнес зад него. Намерението им беше да изядат приходите на операторите и това не проработи. Не им беше много забавно и имаше доста дискусии. Тяхното намерение да заключат телефона се оказа грешно. Но междувременно те откриха нов източник на приходи, при това много по-важен - AppStore (онлайн магазин със софтуер за iPhone). Microsoft и Nokia също последваха примера на Apple.
- Ще предлага ли "Мобилтел" iPhone?
- Не.
- Как ще коментирате задължителната регистрация на всички предплатени абонати на мобилни оператори, наложена от последните поправки в Закона за електронни съобщения?
- Процедурата все още не е ясна. Трябва да създадем сигурен процес за регистрация, а това ще е предизвикателство. В "Мобилтел" вече започнахме проект, който ще определи регистрационния процес и ще обсъдим с другите оператори възможността за общ подход. Регистрацията на 2.5 млн. предплатени клиенти е предизвикателство. Не знам как ще проработи.
- Сред нашите предплатени абонати има неактивни, както ги наричаме. Те са купили карта за разговори, използвали са я, повече не са я заредили и след няколко месеца тя вече е невалидна. Така например ще поканим всички наши предплатени клиенти да се регистрират, защото иначе техните sim-карти ще станат невалидни. Някои от хората няма да се регистрират, тъй като вече не ползват картите. Когато процедурата започне, ще видим намаление в проникването на мобилната телефония в България. Сега тя е раздута до 140%. Смятаме, че всъщност 85-90% от хората имат sim-карти. Така че ще видим намаление, което ще разчисти пазара. Разбирам, че причините са заради националната сигурност по инициатива на МВР. Но за оператора това е поредната бюрокрация, която трябва да въведе. Не ни е приятно, не е приятно и за хората.
- А за задължението операторите да съхраняват информация на кого звъните и колко продължава разговорът?
- Същата история. Отново по съображения от сигурност. Не сме доволни. За нас е много важно да запазим личната неприкосновеност на нашите абонати. Освен това какъвто и достъп да бъде даден на правоохранителните органи, те трябва да го ползват отговорно. Парламентарна комисия може да проверява всички случаи, когато са използвани данни. Дали това е било оправдано и какви са последствията. Според мен най-добре е съдът да решава това, а не само полицията.
- Следващият месец Европейският парламент ще обсъжда намаления в цените на роуминга в ЕС. Как ще ги коментирате?
- Мобилните комуникации са сред най-конкурентните индустрии в Европа. Изненадани сме от твърдия подход към цените на роуминга. Сега виждаме ефекта от първата вълна намаления, когато трябваше да свалим таксите средно с 50%. Потреблението никога не се увеличи с 50%, така че еластичността на услугата е много ниска. Особено по време на криза намалението не е най-доброто.
- Не сме щастливи [от последните промени]. Няма съмнение, че новата регулация ще бъде одобрена и ще влезе в сила.

БГ медиите обсъждат туризма и IT

Експрес - 18 стр.
БГ медиите обсъждат туризма и ITПетата световна среща на българските медии ще се проведе от 16 до 21 май в София, Бургас и Варна, съобщи генералният директор на БТА Максим Минчев.
"Накъде в реалното, виртуалното и информационното пространство: туризмът, високите технологии и медиите - българските аргументи срещу кризата" е темата на тазгодишното издание на форума, чийто организатор е Българската телеграфна агенция. Откриването ще бъде на 17 май в София, като в рамките на събитието ще има туристически форум в Бургас - на 18 и 19 май, а Варна ще бъде домакин на бизнес форум, свързан с високите технологии на 20 и 21 май. Минчев отбеляза, че изборът медийната среща да бъде в България е свързан с факта, че тя е юбилейна. По думите му нормално е в условията на икономическа криза да се "свият" параметрите на форума и той да се направи у нас. Минчев добави, че по този начин колегите, които работят в чужбина, ще имат възможност да посетят страната и да видят доколко тя се е променила и в каква посока. Спряхме се на темите за туризма и информационните технологии, защото това са двата най-печеливши отрасъла в България, те формират най-голям процент от националния ни продукт, отбеляза Максим Минчев. Сред обсъжданите теми на форума се очаква да бъдат въпроси, свързани с цифро-визацията на телевизиите. Ще бъдат представени български туристически обекти като например Белоградчик, ще се говори за предимствата на почивката у нас. Няма да навлизаме в тематиката на другите отрасли, а ще видим връзката им с медиите и възможностите за сътрудничество, отбеляза генералният директор на БТА. За участие във форума ще бъдат поканени представители на над 30 медии, сред които сериозни издания с влияние в диаспорите ни в чужбина, като тези в САЩ, Австралия, Канада, Италия, Испания, Франция, Англия, Швейцария, Холандия, Румъния, Гърция, Кипър, Израел и други държави. Очаква се на срещата да има представители на качествени информационни сайтове, набиращи скорост и влияние в чужбина, заяви Минчев. По думите му това е една от причините да се обърне повече внимание на електронните медии, без да се загърбват останалите. Той отправи покана за участие и към представителите на българските медии, като отбеляза, че в рамките на срещата могат
да бъдат организирани други прояви. Генералният директор на БТА припомни стъпките на този проект, започнал през 2005 г. в София и преминал през Чикаго, Ватикана и Рим. Миналогодишното издание на световната среща бе в Мадрид, където участваха повече от 30 български медии по света. Максим Минчев отбеляза, че БТА прави избора на страната домакин въз основа на това колко български медии работят в съответния град, големината на българската диаспора, кауза, която свързва България със съответната страна.

iPhone си има собствен свят

Телеграф - 37 стр.
iPhone си има собствен святНе, не става дума за онези чудати светове с розови слончета, валящи цифри или полуголи блондинки, които програмистите могат да спретнат. Става дума за виртуален свят, подобен на Second life. Токийската компания Genkii представи услугата Sparkle, която е първият виртуален свят, разработен специално за JPhone и iPod Touch. Genkii вече пусна приложението Sparkle IM за общуване
чрез мрежата на Second Life и OpenSim, услуга за създаване на виртуални светове. Следващата програма, Sparkle 3D, ще позволи на всички горди собственици на iPhoneи iPod да пътешестват пълноценно в триизмерния свят. Sparkle 3D ще развива дори собствена икономика. Потребителите ще могат да променят външния вид на своите „домове" и персонажи, както и да си комуникират с другите играчи, ще могат да се купуват виртуални продукти и да се свалят игри. В бъдеще Sparkle 3D ще "стъпи" и на други платформи.

Фейсбук е идеалното място за измамници

Сега - 46 стр.
Фейсбук е идеалното място за измамнициКиберизмамниците са превърнали сайтовете за запознанства в Новото си ловно поле. Най-големият сайт в тази област - фейсбук (facebook.com), неотдавна стана мишена на редица кражби на данни, предупреждават експерти по компютърна сигурност. Привлечени от сайтовете, в които потребителите непрекъснато разменят лична информация, измамници и хакери логично се насочиха към фейсбук, който наброява над 175 милиона членове. „В социалните сайтове има толкова много хора, че за непочтените типове става изгодно да ги посещават. Те могат да видят цялата информация, която пускате. Възможно е, без да знаете, да разкривате ценна лична информация", заяви Дейвид Пери, експерт от фирмата за компютърна сигурност „Тренд Майк-ро" (emea.trendmicro.com). Дори елементи, които изглеждат съвсем безобидни и са включени в профила на потребителя, може да са полезни ресурси за -киберпиратите. Например имената на дядовците и бабите ви или на животните ви, които са посочени в снимки, може да са от полза на някой пират при отговори на стандартните въпроси, които се задават при забравени пароли за онлайн банкови сметки. Пиратите могат също да вкарват вируси в използвани в социалните мрежи софтуери, да мамят потребителите с лъжливи съобщения или да разпространяват фалшиви приложения. фейсбук набра популярност, след като разреши на външни дизайнери да предлагат дребни приложения, които може да се добавят към профила. Компанията обаче проверява тези игрови или функционални софтуери само при подадено оплакване. „Този уикенд имахме случай със заразено приложение. То успя да премине файъруола. Поздравления за фейсбук, че го премахнаха бързо", съобщи в понеделник друг експерт от „Тренд Майкро" - Джамз Янеза. Според компанията му това изглежда е било вариант на друго заразено с вирус приложение, което е било засечено миналата седмица. След инсталирането им във Фейсбук тези две приложения изпращали съобщения на приятели на потребителя, например, че са били докладвани за нарушение на правилата за ползване на сайта. Следвайки инструкциите на лъжливото съобщение, получателите му, без да знаят, инсталирали софтуер, който крадял данни и изпращал подобни съобщения на собствените им приятели. Последната засега атака срещу Фейсбук е била под форма на съобщение от приятел, който иска да сподели видеофайл. При кликването върху линка за сваляне на софтуер за четенето на файла потребителят получавал вирус тип „червей" на име Кубфейс (Koobface) - анаграма на фейсбук. „Този вирус „краде кукитата (малки файлове, които регистрират информация за посетителя на сайта), не само за фейсбук, но за половин дузина социални сайтове, след които и МайСпейс (myspace.com). С използването на откраднатите ку-кита пиратът опитва да се регистрира на ваше място, отива в списъка ви с адреси и пуска постове и коментари", предупреди Янеза. Според него сайтовете, които разрешават чужди приложения, трябва да подобрят процеса си на проверка. Самите потребители обаче могат да избегнат този тип атаки, като подбират по-внимателно хората, които включват в графа „приятели", и като не кликват върху линкове, които ги отвеждат извън общността им. Според експертите те също така трябва да увеличат броя на паролите си, за да не става така, че един ключ да отключва всички врати.

"Зелен" шрифт пести мастило

Сега - 14 стр.
"Зелен" шрифт пести мастилоДори в областта на софтуера нещата могат да бъдат екологични. „Спранг криейтив коионикейшънс" са създали нов вид шрифт, който може да бъде наречен „зелен", тъй като позволява да се намали разхода на мастило (тонер) при принтиране с 20 %. Той изглежда малко странно и може да бъде оприличен на швейцарско сирене. Шрифтът обаче е базиран на детайлно проучване каква част от буквените знаци могат да бъдат изпълнени като бели полета, докато в същото време текстът остава четим. Създателите са пробвали различни варианти - тънки, очертани букви и други, докато накрая решили да вградят бели кръгове. Резултатът е доста прегледен и според създателите е подходящ за непрофесионални цели -готварски рецепти, карти и други. Освен това шрифтът е със свободен код и всеки може да си го свали и дори допромени по лично желание.

Красимир Гергов, председател на Асоциацията на рекламните агенции (АРА): Най-лесната и бърза икономия е чрез креативността

Дневник - Компании&Финанси - VII стр.
Красимир Гергов, председател на Асоциацията на рекламните агенции (АРА): Най-лесната и бърза икономия е чрез креативността

Зорница СТОИЛОВА

Рекламните агенции трябва да се приготвят за 12-часов работен ден, ако искат да оцелеят. Ще има и фалити на агенции Няма български играчи, които могат да си позволят bTV. Няма такива официални пари в България Хора, свързани с политиката или с нечист бизнес, искат да си купят медия, за да имат някакъв глас в обществото
Откога рекламният пазар в България усеща кризата?
- От август миналата година. Първите 6 месеца вървеше нагоре и после започна спад и финалният резултат е само 9% ръст за 2008 г. (Още за рекламните приходи - на в. Дневник Компании&Финанси - стр. I - бел. ред.) Банките започнаха да „затварят“ рекламните си бюджети. Хората, които имаха кредити, започнаха да ги връщат, вместо да инвестират в реклама. Много поръчки бяха спрени. Ако са харчили за реклама 4 единици, в момента влагат само 3 и пазят останалото за покриване на извънредни разходи. Тези действия са по-скоро превантивни, отколкото наложителни, но влияят на пазара. Рекламодателите са изправени пред сериозно решение дали чрез едни или други мерки да намалят печалбите си или съответно да отстъпят от пазарния си дял. Смятам, че трябва да се опитат да поддържат процента от пазара, който имат.
Как ще се отрази това на пазара по цялата верига?
- Клиентите съкращават рекламните бюджети, а всички останали страдат. Повечето рекламодатели съкращават точно тези 20%, които всъщност правят агенциите печеливши. Следователно агенциите трябва да работят повече и с по-малко хора, за да си намалят разходите, за да реагират на спада на пазара, който вече се чувства. За първите 3 месеца на 2009 г. това са поне 20-25% надолу. Но резултатът от част от свиванията на бюджети ще се усети през третото-четвъртото тримесечие Ако прогнозата е вярна, че кризата в България ще е най-силна юлиавгуст, нивото на рекламни инвестиции спрямо 2008 г.,ще падне с 25 до 30%. Това е сериозен спад за България, но в държави като Полша, Унгария, Румъния, Чехия, където няма валутен борд, техните загуби ще са над 50%. Не говорим за Украйна, която има огромна инфлация и никой в момента не говори за реклама. Прибалтийските държави са свили пазара си за реклама 5-6 пъти. Смятам, че валутният борд е единствената причина, поради която ние все още се чувстваме някак си стабилни и пазарът няма да падне с повече от 30%. В Румъния само от инфлацията вече е надолу с 30%. Кои ще са секторите, които ще крепят нивото на пазара?
- Услуги, консумативи, очаквам да се появят и финансови пирамиди, които се рекламират. Какво е поведението на рекламодателите в момента?
- Някой от тях ще се опитват да намаляват цената „до кръв“, ще има предоговаряне и на сделки, които са вече затворени. Чака ни доста тежка година и трябва агенциите да се приготвят за 12-часов работен ден, ако искат да оцелеят в следващите 2 години. Смятам, че ще има и фалити на рекламни агенции. Освен това рекламодателите ще търсят все повече обвързване на рекламните бюджети с конкретни резултати. Ще се отрази ли това на качеството на рекламата?
- Точно в този момент ще е много важна креативността. Най-лесната и бърза икономия е чрез креативност - с малък бюджет може да се направи една много добра идея. Агенциите имат шанс да спечелят нови клиенти и да се позиционират добре с талантливи екипи. Ще свикнат да работят по повече. А доставчиците им на услуги ще ревизират офертите си за хартия, печат и консумативи, защото складовете по света са пълни. Това са добрите страни на кризата. По медии как ще се отрази този спад?
- От една страна, приходите ще паднат заради общото свиване на пазара и рекламните бюджети, от друга, от неефективността на рекламата и непазарното поведение на конкретни медии. Интернет единствено ще има ръст на пазара - и като обем реклама, и като парични средства. Тя е една от най-евтините медии все още. В по-големите телевизии спадовете ще са по-малки. В печатните медии - например очакваните приходи от автомобилни реклами, ще намалят сигурно с 60%. Очаквам голямо преструктуриране на пазара, вече има оферти за продажби, особено извън големите медийни вериги. Тези, които предлагат продукти в повече от една таргет група, ще оцелеят. Билбордовете също ще останат стабилни, не чак с такива печалби, защото няма още регулация. Но ще им помогнат и двете политически кампании през лятото. При печатните медии очаквам да стартират нови политически спонсорирани, малки и незначителни проекти, тъй като тази година ни очакват доста сериозни вълнения - и политически, и кризисни. Но след лятото пазарът и при тях ще се стегне. Очаквате ли след кризата или още по време на нея целият пазар да се преструктурира? Промяна в пазарните дялове, влиянието на медиите, позиционирането им и ролята на агенциите? - Смятам, че bTV и „Нова тв“ ще запазят позициите си, а те държат около 75% от целия пазар в България. Пазарът е много малък тук и големите играчи с тяхната мултипрограмна структура запълват всички ниши. Така че останалите най-вероятно няма да издържат на сегашните условия. В края на годината смятам, че ще има голям конкурент на ВАЦ, които имат не много удобна за агенциите и клиенти оферта, коя-
то дава 40% отстъпка независимо какъв ти е обемът реклама. Затова смятам, че ще се появи нов играч, най-вероятно около групата на „Монитор“. „Капитал“ и „Дневник“ ще си запазят дяловете, защото нямат реални конкуренти. Преди седмица прогнозирахте, че 30% от медиите ще фалират?
- Да, но това не означава, че всички те ще спрат. Сигурно ще излязат играчи, които ще ги купят. Много от тях на практика са фалирали и ще се продават на стойността на направената инвестиция. Други се субсидират от немедийния бизнес на собствениците си. Чужди инвеститори ли очаквате да купуват?
- Чужди големи играчи няма да купят малка телевизия, а по-скоро готов продукт - например телевизия с национален лиценз. Или ще има сделки със спекулативен характер - да купят и изградят един канал или няколко канала и да ги продадат по-късно на друг, може и местен инвеститор. Другите опции са свързани с политиката или с нечист бизнес, които искат да си купят медия, за да имат някакъв глас в обществото. Тези хора обикновено смятат, че могат да направят по-добра телевизия от тази, която гледат, и своите идеи за много добри, но всъщност нямат реална представа за пазара. Можем ли да очакваме още спадане на цените на рекламата?
- Смятам, че не би трябвало. Стигнали сме почти на един минимум. В телевизиите например, ако цените паднат още, рекламата им ще стане още повече, което може да доведе до санкции или до голям рекламен шум. Ако смъкнат цените още, няма да успят да си изпълнят бизнес плановете. Може да се видят принудени да свалят още цените през септември. При печатните издания повечето тарифи са паднали вече, особено в списанията има отстъпки от над 50%. Това е разбираемо, защото те трябва да оцелеят. Възможно ли е да очакваме сделка за bTV през тази година?
- Всичко е възможно, всичко се продава. Не мога да ви кажа точна цена към момента, но тя определено е различна отпреди 8 месеца. Възможно е това да е инвеститор, който има телевизии в други бивши соцстрани, но не и в България. Доколкото знам, в момента няма преговори.
Дали има интерес от български играчи към bTV?
- Няма български играчи, които могат да си позволят bTV или „Нова тв“. Няма такива официални пари в България.

Красимир Гергов, председател на АРА: Би Ти Ви не се продава

Труд - 17 стр.
Красимир Гергов, председател на АРА: Би Ти Ви не се продава- Г-н Гергов, усети ли се вече кризата в рекламния пазар у нас?
- Само за първите 3 месеца на годината пазарът е паднал с около 20%.
- Какво още очаквате да се случи?
- Кризата ще предизвика обединение на по-малките медии. Очаквам и рекламодателите също да се обединяват. Рекламните агенции пък трябва да бъдат по-креативни. Но в момент на криза обикновено се появяват най-добрите идеи в рекламния бизнес. Сега най-много страдат луксозните медии като списанията например. Намаляват и рекламите на по-скъпи и луксозни продукти като напитки, храни, екскурзии.
- Очаквате ли фалити на български медии?
- Да, предстоят фалити, продажби, сливания. В САЩ само в първите 6 месеца на кризата са фалирали около 120 всекидневника. Според мен у нас може би около една трета от всички радиа, телевизии и вестници ще бъдат погълнати или ще фалират. Ще оцелеят тези, които имат пари, имат сериозни рекламодатели и са национално ориентирани. Очаквам и нови родни инвеститори.
- Какво бихте препоръчали на медиите, за да запазят рекламодателите и приходите си?
- Медиите трябва да бъдат по-креативни. Както и да предлагат специални пакети за реклама и пиар на политическите партии преди изборите.
- Има ли изчисления с какъв процент са свити парите за реклама при големите компании?
- С 20% спрямо миналата година по същото време. Рекламодателите обаче пазят бюджетите си за реклама като резерв - евентуално за по-дълбока криза.
- Кои са най-предпочитаните медии за реклама?
- Големите.
- А какви личности се търсят, за да бъдат лица на компаниите и стоките им?
- В момент на криза трябва да се наблегне на рекламата на самите продукти. Защото хората действат не толкова емоционално, колкото рационално. Смятам, че рекламата трябва да наблегне на допълнителни екстри като продажба на три стоки на цената на две, задължителен подарък към всяка покупка.
- Вие сте консултант на Би Ти Ви. Какво стана с очакваната сделка за телевизията?
- В момента Би Ти Ви не се продава. Пазарът е доста стегнат и нови сделки на големи медии у нас засега няма да има. Имам информация, че се готвят продажби на малки телевизии, но тези сделки вероятно няма да станат достояние на обществото.

На опашката сме в ЕС по пазаруване чрез интернет

Дарик интернет новини - Бизнес
На опашката сме в ЕС по пазаруване чрез интернет

Радка Минчева

България се нарежда на последно място в ЕС по пазаруване чрез интернет. У нас само 3 на сто от хората на възраст от 16 до 74 години се си купили нещичко чрез световната мрежа през последните 12 месеца, показват данните на Евростат. Преди нас са румънците, 4 процента от които ползват интернет за пазаруване. В Литва този процент е 6 на сто, а в Гърция и Кипър – 9 на сто.
Най-много по интернет пазаруват в Дания. 59 процента от хората там се възползват от тази възможност. Следват ги британците – 57 на сто, холандците – 56 процента, германците и шведите – 53 процента.
В повечето държави най-много по интернет пазаруват хората на възраст между 25 и 34 години. Изключение от тази тенденция правят България, Словения, Словакия и Малта, където най-голям е делът на пазаруващите във възрастовата група 16-24 години.
Най-популярните типове стоки и услуги, които се купуват по интернет от европейските граждани са услугите, свързани с пътуване и ваканция. През последните дванадесет месеца подобна покупка са направили 14 процента от хората в ЕС. След това по популярност се нареждат дрехите и спортните стоки – 13 на сто от хората в ЕС са си купили такива чрез мрежата през последните 12 месеца. Следват книгите и списанията – 12 на сто, стоки за домакинството и билети за различни събития – и при двете групи процентът е 11 на сто, филми и музика – 9 процента и електронно оборудване – 8 на сто.

8% от международните разговори са през Skype

Insurance.bg - Компании
8% от международните разговори са през Skype

Услугата е трън в очите на телефонните компании

Осем процента от всички международни разговори минават през Skype, според резултатите от изследване на TeleGeography за миналата година.
Ръстът в използването на интернет базираната услуга е 41%, спрямо 2007-а, твърди проучването. За пет години Skype се е наложил като един от най-големите доставчици на телефонна връзка в света.
Skype е собственост на интернет компанията eBay и трън в очите на телефонните оператори, които печелят от скъпи цени за международни разговори – много по-скъпи, отколкото услугите на Skype.
Една от най-популярните услуги, Skype Out, позволява на потребителите да звънят през Skype на стационарни телефони. Именно тук Skype подбива много сериозно пазара на телефонните оператори, съобщи TechNews.
През миналата година платената услуга Skype Out е генерирала 8,4 милиарда минути разговори, което е една четвърт от всички международни позвънявания през Skype.
Наскоро компанията обяви антикризисна оферта за бизнеса. Това е новата услуга Skype for SIP, която позволява на компаниите да ползват офис телефонните централи, вместо компютъра, за да разговорят през Skype.

Google е на диета

Insurance.bg - Компании
Google е на диетаНежеланието на гигантската търсачка вече шест месеца да развърже кесията поражда слухове и спекулации
От шест месеца гигантът в онлайн търсенето не е обявявал изкупуване на компании. Това е значително забавяне, като се има предвид колекцията от повече от 30 сделки от 2005 г. досега.
Главният изпълнителен директор на Google потвърди този факт в началото на месеца, когато на една конференция с инвеститори каза, че цените все още са доста по-високи, отколкото те биха желали и че усилията на компанията за сливания и изкупуване са “доста инертни”, съобщава агенция Ройтерс, цитирана от TechNews.
Но някои наблюдатели смятат, че Google, която притежава близо 16 млрд. долара в кеш и в ценни книжа, няма да остане за дълго извън пазара на сделки. В един силно конкурентен свят, какъвто е този на интернет софтуера, компании като Google трябва да се оглеждат извън своя периметър за нови технологии и възможности за растеж.
Наскоро се появиха слухове, че Google поглежда към социалната мрежа Twitter и онлайн агенцията за пътувания Expedia. От компанията не коментират тези слухове, а анализаторите са раздвоени относно вероятността за осъществяване на сделки в тази комбинация. Expedia би била силно отклонение от традициите на Google за придобиване на компании и цялостната й стратегия, насочена към търсенето, докато Twitter предлага някои интригуващи възможности, но нейният бизнес модел остава неясен, според анализатори.
Пазарната стойност на Expedia е около 2.3 млрд. долара. По-трудно е да се оцени Twitter, макар че при миналогодишните преговори с Facebook в медиите и блоговете се говореше за стойност на социалния сайт за микроблогове в порядъка на 500 млн.долара.
Набелязване на обекти
Ясно е, че Google продължава да си набелязва потенциални кандидати за закупуване. На проведена наскоро среща между инвеститори и нови фирми от Силиконовата долина е присъствал наблюдател от групата за корпоративно развитие на Google. Миналото лято компанията придоби фирмата за видео обмен Omnisio четири месеца, след като последната беше направила презентация на подобно събитие, организирано от същата фирма Y-Combinator.
Според Карим Фарис, представителят на Google на гореспоменатата среща, спадът на пазара все още не се е отразил напълно върху оценките, които много частни и публични компании дават за себе си. Той смята, че за това ще са необходими още едно-две тримесечия.
Повечето от придобивките на Google представляват малки частни компании с цена от 20 до 50 милиона долара, според информация от запознат с бизнеса й източник, който не е упълномощен да говори публично.
Двете най-големите придобивки на Google досега са компанията за онлайн реклами DoubleClick, закупена за 3.1 млрд. долара през 2008 г. и сайтът за видео обмен YouTube, за който през 2006 г. бяха броени 1.65 млрд. долара.
Обикновено Google е привлечена от инженерите в компанията, която си набелязва за закупуване, или от нейната технология.
"Всички те са много млади", казва Пол Бъхейт, бивш инженер в Google и настоящ съосновател на FriendFeed, за придобитите компании. "Това, което имат, са няколко разработчици, които са много талантливи и се развиват в обещаваща насока."
По повод на въздържанието на Google, Бъхейт каза, че компанията може би няма толкова належаща нужда от такива придобивки: “Очаквам да има известно забавяне в изкупуването на таланти просто, защото Google се опитва да направи повече с това, което вече има".
Въпреки това Бъхейт каза, че се съмнява, че Google ще пасува, ако открие някой удивителен екип от инженери.
Twitter
Нарасналата популярност на Twitter породи спекулации, че Google може да реши да присвои услугата, за да защити своя собствен мултимилионен бизнес в онлайн търсенето. Twitter има така наречената способност за търсене в реално време, която позволява потребителите да пресяват потока от съобщения в текущия разговор по дадена тема.
Бившият служител в групата за корпоративното развитие на Google Шон Демпси не е сигурен дали Google има някакви апетити към компания като Twitter, но отбелязва, че мотивите за досегашните поглъщания на компанията обикновено са включвали нещо повече от чисто дефанзивно мислене. “Трябва да има някаква стратегическа перспектива”, каза той. Целта не може просто да бъде “нека да попречим някой друг да притежава това”.

Google внася две промени в търсачката

News.bg - Технологии
Google внася две промени в търсачкатаGoogle внася две важни функции в своята търсачка, което ще повиши ефективността на резултатите от търсенето.
Едновременно с това ще се повиши и удобството при използване на услугата на Google, съобщава PCworld.bg.
Първото подобрение представлява реализация на технология, която определя асоциациите, свързани с въпроса и качествено променя отговорите.
В официалния блог на Google се привежда за пример фразата [principles of physics (физически принципи)].
Сега търсещият механизъм „разбира", че под този термин могат да се крият и такива термини, специална теория на относителността, Големият взрив, квантова механика и т.н.
В съответствие с това, показват се резултати според поставения въпрос, което би трябвало да помогне на потребителя да намери това, което търси.
Второто нововъведение на Googel е свързано с оформлението на издаваните резултати.
Както е известно, след въвеждане на определена заявка, услугата показва страница, оформена по определен начин.
Традиционно е избрано следното оформление - заглавие в син цвят и описание на страницата.
Именно с последното е свързано нововъведението на Google.
При дълъг въпрос, състоящ се от повече от повече от три думи, описанието на уеб страницата, към която води линка, значително се увеличава.
Това предоставя на потребителя повече информация, за да може сам да реши кое му е нужно и кое - не от предложените варианти.

Прогноза на АРА: Рекламните инвестиции ще се свият между 20 и 30% през 2009 г.

Дневник - Компании&Финанси - I стр.
Прогноза на АРА: Рекламните инвестиции ще се свият между 20 и 30% през 2009 г.

Зорница СТОИЛОВА

Браншът обсъди маркетинг стратегиите по време на криза
Само 9% е ръстът на рекламния пазар през 2008 г. спрямо 25% за 2007 г. Данните бяха представени по време на годишния форум на Асоциацията на рекламните агенции (АРА) от председателя й Красимир Гергов. Той обясни спада в обема на пазара със световната икономическа криза, която започнала да се усеща в България след август. Прогнозата за 2009 г. е, че може да се очаква спад на пазара между 20 и 25%. Не било изключено той да достигне дори 30 на сто в зависимост от това кога кризата ще се усети в пълна сила у нас. Общият обем на рекламните инвестиции за 2008 г. е 518.805 млн. лв., показва анализът на АРА. От тях близо 21 млн. лв. са насочени в интернет реклама, като това е повишение от 62%. През 2007 г. ръстът на рекламата в мрежата е бил 89%, а обемът на пазара е бил близо 13 млн. лв. Председателят на асоциацията Красимир Гергов прогнозира труден период за малките компании на пазара, но каза, че ще останат по-качествените играчи, които умеят да правят компромис между качеството и цената. „Емоционалните покупки ще стават все по-малко, затова рекламните агенции трябва да се насочват към по-рационални предложения, като наблягат на бонусите и отстъпките“, коментира Гергов. Препоръката му към рекламните агенции беше да работят повече и да съкращават персонал, а медиите посъветва да предлагат специални рекламни пакети за политическите партии по време на изборите. Неговата прогноза беше, че политическите кампании през лятото донякъде ще компенсират свиването на рекламните бюджети на компаниите. Според данните на АРА цените на рекламата в телевизия от началото на годината са се понижили с около 25-28%, а тези в пресата са се увеличили с 10%. „Рекламодателите ще имат нужда от велики идеи“, обърна се към рекламните агенции Бернхард Майер, медия директор на фармацевтичната компания „Байерсдорф“ (Beiersdorf). Той обърна внимание, че потребителите ще стават все помалко лоялни към марките и затова рекламните послания трябва да бъдат прости, практични и да внушават чувство на сигурност, общност и заедност. Неговата препоръка беше да се инвестира повече в онлайн и директни комуникации с консуматорите. Онлайн рекламният мениджър на групата за бизнес медии The Economist Стефан Пере пък посъветва рекламодателите да не считат, че онлайн рекламата се изчерпва само с банерите в сайтовете. „Отвъд банерите интернет предлага ефективни решения. Създавайте платформи със съдържание около своите марки, нека хората да свързват вашия бранд с определени теми, така че да можете да ги ангажирате в посланията си и да си взаимодействате с тях“, обобщи Пере.
***
Какво се случва по света
Според данните на списание „Скрийн дайджест“ от февруари 2009 г. рекламните инвестиции във Великобритания са спаднали с 8.4%, в САЩ с 6.6%, в Испания със 7.6%. Силен спад в тв реклама се регистрира във Франция - 5.5%, Великобритания 7.7%, и в Испания - 12%. Източна Европа също не е подмината от тази тенденция - данните за Русия за първите три месеца на годината показват значителен спад на рекламния пазар в размер на почти 30%.

Задържахме се на 68-о място в световна ИКТ класация

Класа - 3 стр.
Задържахме се на 68-о място в световна ИКТ класацияБългария се задържа на миналогодишната си 68-а позиция в актуализираната класация на Световния икономически форум, която измерва т. нар. индекс за мрежова готовност (Networked Readiness Index - NRI). Показателят изследва до каква степен държавите са подготвени за ефективното използване на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в три направления: обща бизнес, регулаторна и инфраструктурна среда за ИКТ, готовност на трите ключови групи - индивидуални потребители, бизнес и правителство, да се възползват от ИКТ и действителната употреба от тяхна страна на най-новите налични информационни и комуникационни технологии. "Най-мрежовата икономика" измежду 134 държави, включени в доклада, за поредна година е Дания, следвана от Швеция и САЩ. На четвърто място е Сингапур, а на пето -Швейцария. Топ 10 се допълва от Финландия, Исландия, Норвегия, Холандия и Канада. В дъното на класацията са Бангладеш, Бурунди, Зимбабве, Източен Тимор и Чад. Сред по-новите членки на ЕС Естония (на 18-о място) и в по-малка степен Словения (31), Чехия (32) и Литва (35) успешно се възползват от информационните и комуникационните технологии като лост за структурни промени и модернизация на икономиките и обществата си, пише в доклада. В другата част на спектъра България (68) и Полша (69) продължават да изостават. Позицията на България остава непроменена спрямо миналата година, като се наблюдава леко подобрение (от 3,71 до 3,80 точки). Трябва да се отбележи също, че миналата година в доклада бяха включени по-малко държави (127). Докладът се изготвя от Световния икономически форум съвместно с международното бизнес училище INSEAD и се спонсорира от Cisco Systems.

Съкращения в Google

DeltaNews - Пари Световен бизнес категория
Съкращения в GoogleВ компанията работят 20 200 души и съкращенията възлизат на по-малко от 1% от персонала.
Google Inc ще съкрати 200 свои служители от отделите за продажба и маркетинг, предаде АФП. Причината е световната икономическа криза.В компанията работят 20 200 души и съкращенията възлизат на по-малко от 1% от персонала.Сравнение с медийната, автомобилната и финансова индустрия, тези съкращения са направо скромни. Въпреки това, освобождаванто на персонал в Google Inc показва, че времената са трудни за целия свят. Компанията се опитва да намали разходите си, в опит да запази печалбата си и да предпази акциите си от бъдещ спад. През януари, компанията съкрати 100 свои служителя, а през февруари още 40.
Заплати
Шефовете на Google, Лари Пейдж и Сергей Брин получиха годишните си заплати от $1. Символичната сума от $1 е и годишното възнаграждение и на главния изпълнителен директор на софтуерния гигант Ерик Шмидт. Тримата доброволно са избрали да получат само номинална парична компенсация, а основно им възнаграждение идва от приходи от собствеността им в Google.

Без страх от реалността

Дума - 11 стр.
Без страх от реалността

Надежда УШЕВА

Популярната социална мрежа "Фейсбук" в интернет пространството с всеки изминал час печели нови потребители, които бързо се зарибяват по онлайн комуникацията. Всеки ден те прибавят към виртуалните си приятели поне по един човек. Така само за няколко месеца се оформя група между 40 и 80 души, сочи проучване, излязло тия дни в медиите. Социологът Камерън Марлоу, който наблюдава най-голямата интернет социална мрежа в света, стига до извода, че реално контактуваме само с 5 или 6 човека от тези, които сме прибавили в списъка си. Проучванията му показват, че във "Фейсбук" средно хората имат по 120 приятели, но тези, с които активно си общува, е далеч по-малък, а дори хората, които имат профилите на над 500 души, поддържат контакт едва с 10-15 от тях. На това се базира и твърдението, че в момента, когато броят им надхвърли числото на Дъмбар (150 - индикация на хората, с които може да поддържаме стабилна социална връзка), контактите ни само се множат, без да влизат в употреба. Така остават неосъществени намеренията ни за нови емоции и срещи, а заедно с тях умират и надеждите да избягаме... от скуката и самотата.
Интернет сайтове като "Фейсбук", дори и да обогатяват социалните ни връзки в някаква степен, всъщност отдалечават хората един от друг и ги ограбват. Отнемат и без това от дефицитното време за пълноценно и истинско общуване "очи в очи" в пролуките на забързаните работни седмици, в часовете за почивка... Привържениците на "мрежовото общество" може би ще се съгласят, че създаденият от младия американец Марк Цукерберг "Фейсбук" при всичките "екстри", които предлага -анонимност, прикритост, разкрепостеност, възможност да се представяш за какъвто си искаш и когото си искаш, не може да замени живия, човешкия контакт на нашето съществуване, най-малкото онази химия, която протича през нас при общуването ни лице в лице. Когато сме наистина с други хора, се случват съвсем различни неща, категоричен е и британският специалист по психология доктор Арик Зигман.
В крайна сметка всеки сам си избира приятелите си. Дори и тези обаче, които са заклети фенове на интернет комуникацията, защото предпочитат илюзорната сигурност на затвореното пространство пред евентуалния риск на откритото общуване, все някой ден трябва да изкарат новите си дружки на "бял свят", извън очертанията на мрежата - за да проверят стойността им или просто да си поприказват с тях на по едно (невиртуално) кафе, без страх от реалността.

четвъртък, 26 март 2009 г.

PR-ume в България си учредиха конфедерация, раздават отличия

Класа - 11 стр.
PR-ume в България си учредиха конфедерация, раздават отличияТри български организации за връзки с обществеността от вчера се обединиха в Българска конфедерация за връзки с обществеността (БКВО). В нея са Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), Българската академична асоциация по комуникации (БААК) и асоциацията ИМАГИНЕС.
Новото формирование обеща, че ще преследва високи професионални стандарти, спазване на етичните норми и подготовка на качествени кадри в областта на връзките с обществеността. Освен това било отворено за всички, които споделят ценностите му.
Експертите от БКВО прогнозираха, че заради икономическата ситуация се очаква бюджетите на компаниите да се насочат от рекламата в PR-a. Проф. Стойков обясни, че кризисният PR не е засегнат от икономическия спад и че практичните компании инвестират повече в имиджа си през тежки периоди. Милена Атанасова, председател БДВО и член на УС на БКВО, добави, че кризата ще повлияе добре на специалистите в PR-a и че за тях винаги ще има работа. За пръв път тази година конкурсът "PR приз", създаден от БДВО, ще се проведе под егидата на БКВО. В него могат да се включат PR агенции и отдели на търговски компании, медии, държавни институции, правителствени и неправителствени организации. Тази година категориите са 15 и за първи път ще се присъди отличие за PR кампания за персонален имидж. За първи път всяка от организациите в конфедерацията ще може да присъди специална награда извън категориите. Призове ще бъдат раздадени и за PR студент и PR легенда. Предишните носители на наградата за цялостен принос са Нери Терзиева, Дияна Дамянова и проф. Тодор Петев. Документите за участие в конкурса се приемат от 21 до 24 април, на 16 и 17 май ще бъде публичното представяне на номинираните проекти, а официалната церемония за награждаване ще се проведе на 22 май.

41% ръст на международните разговори по Skype през 2008 г.

Expert.bg - Международни
41% ръст на международните разговори по Skype през 2008 г.През 2008 г, трафикът на международните разговори, осъществени чрез компанията за интернет-комуникация Skype, се е увеличил с 41 процента спрямо 2007 г.
Това става ясно от проучване на компанията за изследване на телекомуникациите "Теледжиографи", цитирано от Ройтерс.
Осем процента от международните телефонни разгoвори през 2008 г. са проведени чрез услугите на Skype.
Според доклада "едва пет години след появата си на пазара Skype се превърна в най-големият доставчик на трансгранична гласова комуникация в света". отбелязва анализаторът от "Теледжиографи" Щефан Бекерт.
Skype е собственост на "И-бей". Около 384 милиарда минути са изговорени по Skype през 2008 г. - с 12 процента повече от предходната година, но приходите остават същите, заради поевтиняването на разговорите.

Нов браузър, нова война на гиганти в световното интернет пространство

Пари - 21 стр.
Нов браузър, нова война на гиганти в световното интернет пространство

Христо ЛАСКОВ, hlaskov@pari.bg

Преди седмица на бял свят официално, след повече от една година разработване, излезе осмата поредна версия на браузъра на Microsoft - Internet Explorer 8. С него редмъндският софтуерен гигант се надява да възвърне част от загубените позиции сред интернет потребителите, които се преориентираха към неговите алтернативи. За последните 2-3 години от тотален доминант в мрежата с над 90% потребителски дял към края на февруари 2009 г. IE е използван от 67.5% от сърфиращите. Конкуренцията в лицето на Firefox на Mozilla (21.7% пазарен дял), Safari на Apple (8%) и Chrome на Google (1.15%), а ако щете, и на норвежката Opera (0.7%) все повече диша във врата, което накара софтуерният гигант да се задейства активно.
Промените
Този път от Microsoft залагат на много повече иновативност, отколкото при предходната версия на Explorer, която просто навакса изоставането от конкуренцията. Сред нововъведенията е добавянето на т.нар. web slices и уебакселератори, които би трябвало да улеснят значително сърфирането на потребителите, твърдят от Редмънд. Не са пренебрегнати и сигурността, и надеждността на IE, които стават все по-важни черти за всяка подобна програма.
Резенчета
Т. нар. slices дават възможността за запаметяване на отрязъци от определени сайтове, които се променят често - например цени на акции, футболни резултати и т.н. И всеки път, когато това парченце от съответния сайт се промени, браузърът отразява това и потребителят е осведомен за случилото се, без да зарежда наново цялата страница. Акселераторите от своя страна улесняват значително функционалността на всеки сайт - така например, вместо да копирате адреса на ресторанта, чиято страница разглеждате, след това да отварят Google Maps и да го поставите в полето за търсене, IE8 директно ви предлага да извършите всичко това с един клик с десния бутон на мишката. А са предвидени и допълнителни функционалности, които всеки може да свали от www.ieaddons.com.
Невидим
Опцията всеки от нас да сърфира, докато е невидим, или без да оставя следи в интернет, също не е забравена. Въведена в Safari на Apple и Chrome на Google, тази функция вече е налична и в IE8, като тук се казва InPrivate. Благодарение на нея всеки потребител бива предупреждаван, когато е на път да остави нещо след себе си в някой сайт - cookie или каквото и да било друго.
Развитие
Около месец след официалния дебют на най-новия браузър на Microsoft
- Internet Explorer 8 - той ще се появи и на български език, съобщиха за ipo. bg от родното представителство на софтуерния гигант. Предвиждат се и акселератори от големи родни сайтове, коментират от компанията. Засега той е достъпен на 24 езика.
Междувременно дебютът на осмицата е повече от обещаващ. Само денонощие след излизането на Internet Explorer 8 неговият пазарен дял достигна 1.7%, показват данните на Net Applications. Пазарният дял на браузъра Google Chrome, чието бета тестване приключи през декември 2008 г., за февруари т.г. е 1.15%. По данни на Net Applications два дни след пускането на Internet Explorer 8 пазарният дял на този браузър e достигнал 2.22%.