събота, 28 март 2009 г.

Най-ефективната реклама в интернет са статиите

Поглед - 15 стр.
Най-ефективната реклама в интернет са статиитеПовечето от половината американски потребители по-скоро ще прочетат и реагират на реклама в интернет, която е статия и съдържа информация за определена марка в сравнение с обяви, включващи банери, попъпс, оферти по електронната поща или спонсорирани линкове, твърди изследване на намиращата се в Сингапур интернет маркетингова компания „Адфюжън". Рекламите, базирани на публикувани в световната мрежа статии, са предпочетени от 51 на сто от респондентите в допитването, които казват, че „са напълно готови" или „доста готови" да прочетат материала и да вземат под внимание рекламата в него. Изкушените демографски групи - като например тези с високи доходи, са готови още повече да се доверят на реклами, които им разказват „една история" в по-голям текст. Изследването показва, че 67 на сто от хората между 18 и 24 години и 54,6 процента от тези, които изкарват най-малко 75 хиляда долара на година. са тези, които се доверяват на рекламирането чрез статии в мрежата. Попъпите са най-непредпочитаните да бъдат гледани или прочетени - както и да подтикнат към рекламирания продукт. Това казват всички демографски групи и сегменти на аудиторията. В изследването запитаните е трябвало да посочат предпочитанията си да изберат един рекламен продукт по пет типа онлайн реклама: банери, попъпс, оферти по електронна поща, статии, които включват информация за определена марка, и спонсорирани линкове в търсачки. Предпочитанията си респондентите са отразили по следния начин:
- Статии, които включват информация за определена марка - 51 наето
- Оферти по електронна поща -47 на сто
- Спонсорирани линкове в търсачки - 39 на сто
- Реклами с банери - 25 на сто
- Попъпс -13 на сто
От цялото изследване се вижда, че статиите с търсена информация за дадена стока генерират търсене в мрежата Запитани колко често правят търсене в интернет за продукти или услуги, за които са чели в статии, представени онлайн, половината от респондентите отговарят „много често" или „напоследък често". В същото време младите - които по света наричат сега „милениумчетата", и хората с високи доходи твърдо показват предпочитания към статиите в интернет. Ог запитаните на възраст между 18 и 24 години 69 на сто предпочитат да потърсят продукти и услуги в мрежата - като разчитат на статия. От тези, които изкарват повече от 75 хиляди долара на година, 57 процента правят същото. Изследването допълнително показа, че попъпите - реклами, които ви „изскачат на екрана , обикновено базирани на Java Script, целящи да увеличат трафика в мрежата или да стигнат до вашия електронен адрес, са най-непредпочитаните за всички сегменти на аудиторията - независимо от възраст, раса, доходи, пол, големина на домакинството или наличието на деца в него. Огромното мнозинство от участниците в изследването - 87 на сто, са казали, че те няма да погледнат попъп или да си изберат продукт според него. От домакинствата с трима или повече членове 56 процента биха търсили в интернет статии, които съдържат информация за определена марка продукти. Така твърдят и семействата, в които има деца от 13 до 17 години - те също се доверяват на този тип реклама със статии в мрежата. От завършилите колеж 52 на сто също правят „много често" или „често" търсене в интернет за продукти и услуги, след като са прочели някой материал за бренда.
***
Текст под снимка
Попъпс не са предпочитани от аудиторията

Няма коментари: