неделя, 13 юли 2008 г.

Стартира сайтът Audience.bg

Hicomm - 10 стр.
Стартира сайтът Audience.bgНа 12 юни 2008 г. стартира сайтът www. audience.bg. Най-важният елемент от информацията в сайта е обхватът на съответния сайт като процент от всички интернет потребители в българското онлайн пространство, както и броят на реалните потребители на всички изследвани сайтове. Информацията в www.audience.bg се основава на проучването gemiusAudience, което се приема за стандарт в онлайн пипълметрията на всички аналогични на българския онлайн пазари в Централна и Източна Европа. Освен броя реални потребители и обхват има и информация за реализираните импресии от българските интернет потребители. Сайтът дава възможност потребителите сами да избират и съпоставят различните домейни, както и да проследяват графики по изброените показатели.
неделя, 13 юли 2008 03:36:14

Няма коментари: