петък, 6 февруари 2009 г.

Вдигат тавана при рекламните игри

Труд - 18 стр.
Вдигат тавана при рекламните игриКомисията за защита на конкуренцията (КЗК) прие нови критерии за определяне на максималната стойност на предлаганите награди и рекламни предмети в рекламни игри, съобщиха от ведомството вчера. Досега КЗК определяше максималния праг на допустимите награди по два критерия. Първият от тях изискваше при продажба на стоки със сравнително ниска стойност предлаганата награда да не надвишава повече от 100 пъти цената на продавания продукт. Вторият критерий се използваше при продажба на стоки и услуги с висока стойност и предвиждаше максималната горна граница на наградата да не превишава 10 минимални работни заплати. От ведомството смятат, че променените пазарни условия налагат завишаване на фиксираната граница и променят втория критерий, като вдигат тавана му до 15 минимални работни заплати. Променено е и досегашното определение на рекламен предмет с незначителна стойност, който може да бъде предоставен като добавка към продавана стока или услуга. Освен това стойността на рекламния предмет не бива да надвишава повече от 10 на сто от цената на предлагания предмет или услуга

Няма коментари: