събота, 27 септември 2008 г.

Излезе първият учебник по корпоративни комуникации

Класа - 26 стр.
Излезе първият учебник по корпоративни комуникацииПървият учебник по корпоративни комуникации вече е на книжния пазар. Той излиза, след като PR-ите у нас сметнаха за престижно да се представят като специалисти в област, която едва от две години е и академична дисциплина. Авторът на учебника е д-р Николай Палашев. "Въведение в корпоративните комуникации" излиза с логото на издателство "За буквите - О писменехъ" и е с предговор от проф. Стоян Денчев, ректор на Висшето училище
по библиотекознание и информационни технологии. Книгата може да бъде полезна не само на специалистите по комуникация, а и на студентите, които изучават "Корпоративни комуникации" засега само в два университета в България. Усвояването на един толкова тънък занаят би бил полезен не само на PR-ите, а и на рекламисти, мениджъри, автори на политически речи, маркетоло-зи. В учебника се засягат и проблеми, с които тепърва ще се сблъсква политическият ни живот като лобизма и създаването на образ на една идея.
събота, 27 септември 2008 04:56:36

Няма коментари: