вторник, 10 февруари 2009 г.

Цифровизацията на телевизионния ефир - апетитна хапка за милиони

Пари - 21 стр.
Цифровизацията на телевизионния ефир - апетитна хапка за милиони

Боряна НИКОЛАЕВА

Конкуренцията между кабелните оператори и ефирните телевизии ще се изостри
Цифровизацията на телевизионния ефир в България трябва да стане факт през 2012 г. Водени от необходимостта за спазване на тези срокове, в петък депутатите приеха на второ четене промени в Закона за радио и телевизия (ЗРТ), които целят улесняването на процеса. Темата за цифровизацията е една от най-спорните в сферата на медийния бизнес. Тромавата система, която бави реформите, е една от причините за неясното бъдеще на цифровата телевизия в България. Както пред бизнеса, така и пред потребителите стоят много въпроси, които все още не са намерили еднозначен отговор.
Конкуренцията
По най-груби сметки след цифровизацията на телевизионния ефир ще има 24 национални ефирни програми и около 40 регионални, коментира за в. Пари Гриша Камбуров, изпълнителен директор на АБРО. Това прави около 44 безплатни ефирни програми, които се получават само след една първоначална инвестиция от 70 лв.,
без месечни такси и други условности. Постепенно населението, което не може да си позволи да заплаща месечни такси от по 20 лв. на съответния кабелен оператор, ще предпочете безплатната цифрова телевизия, смята Камбуров. Реално след около година ще сме свидетели на доста изострена конкуренция между различните платформи за разпространение -ефир, кабел и сателит. На различно мнение са представителите на кабелните оператори.
Цифровото ефирно разпространение не е заплаха за кабелните оператори, коментира за в. Пари Димитър Радев, изпълнителен директор на КейбълТел. Нашата сила е в предлаганите разнообразни услуги и качественото обслужване. Ако на някой потребител му се повреди сет топ боксът, няма да има към кого да се обърне за помощ, допълва той. В най-развития в това отношение пазар - Великобритания, потребителите на кабелните и сателитните оператори не само не намаляват, но и се увеличават. Проблем според Радев е не цифровизацията на ефира, а пиратството на кабелните услуги. Ефирното разпространение на програмите ще предлага ограничен брой предимно политематични канали, докато кабелните оператори предлагат и специализирани продукти, което е техният коз, казва Радев.
Потребителите
Вече стана ясно, че предимствата на цифровата телевизия са безспорни - в пъти по-добро качество на сигнала и по-голямо разнообразие на предлаганите програми. Част от населението обаче ще трябва да смени и приемниците си. За „стари” телевизори може да приемем тези, които няма да имат възможността да приемат наземна цифрова телевизия - т.е. нямат цифров тунер. Потребителите имат две възможности - да си купят или нов телевизор, или сет топ бокс, който да преобразува сигнала, казва Камбуров. Това устройство струва около 70 лв., но до момента няма държавна стратегия за неговото осигуряване, дори и за хората в неравностойно положение. С измененията на ЗРТ се вменява задължение на Министерския съвет да изготви стратегия. Едва тогава ще станат ясни ангажиментите на държавата за осигуряване на такива устройства. Още повече че предстои да разберем ще има ли информационна кампания за цифровата телевизия, в какъв мащаб и кога ще стартира, допълва Камбуров. В цяла Европа се правят мащабни акции, които популяризират предимствата на цифровата телевизия и подпомагат населението да направи своя информиран избор между различните платформи.
***
сроковете
> Приетите изменения на ЗРТ трябваше да бъдат факт преди повече от година.
> Забавянето в сроковете е изцяло по вина на администрацията и се дължи на липсата на ясна политическа воля, коментира Гриша Камбуров.
> в един момент измененията поеха своя законодателен път, без да минат през широко обществено обсъждане.
> Промените бяха претупани и в комисията, и в пленарната зала, където се приеха за 30 минути в присъствието само
на 102 народни представители.
> това рефлектира негативно върху качеството и ефективността на приетите текстове и скоро може да се окаже проблем, за който да получим не само порицание, но и санкции от ЕК.

Няма коментари: