неделя, 8 февруари 2009 г.

Toп 12 бизнес събития в България 2008

Computerworld - 16 стр.
Toп 12 бизнес събития в България 2008Сливания, придобивания, инвестиции и отличия - това са все бизнес-събития, които предопределят развитието на пазара, бъдещите тенденции и силните имена на деня. Нещата, които ще повлияят на бизнеса утре, на цените за крайните потребители - нас, обикновените граждани - и нещата, които си струва да запомним от 2008, могат да се поберат в скромен списък с 12 точки...
Е8роком+КейбълТел=?
Шок и ужас накараха мнозина Интернет u ТВ потребители да потръпнат в началото на май. Евроком Кабел и Кейбъл-Тел решиха да се обединят. Ръководителите на двата водещи оператора Петъо Стайков, председател на борда на директорите на Евроком Кабел, и Димитър Радев, главен изпълнителен директор на КейбълТел, обявиха, че иел-та на сливането е да даде допълнителна перспектива За развитие на бизнеса им в областта на кабелната и иифрова телевизия, Интернет услугите, телефонията и корпоративните решения. „Обединението е предпоставка за развитие и модернизация на телекомуникационния бранш в България в полза на крайните клиенти", твърдяха двата телекома. За мнозина потребители шокът бе голям - дуополният модел ще бъде заменен от монопол, след като в предишните години двете големи компании изкупиха голяма част от малките местни кабелни оператори из столицата и страната.
Комисията за Заииата на конкуренцията не се възпротиви на това намерение. В началото на октомври КЗК излезе с тълкуванието, че „сливането ще създаде добри възможности За развитие и ще повлияе положително пазарите на достъп до интернет и фиксирана телефония". Също така КЗК декларира, че „предвижданата модернизация при предоставянето на електронни съобщителни услуги, привличането на значителни инвестиции и по-доброто задоволяване на интересите на потребителите в своята цялост имат превес над ефекта от създаването на господстващо положение на разглеждания пазар".
В крайна сметка комисията официално разреши на фН Кабел Кооператиф УА., Амстердам („FN Cable Cooperatief UA да придобие контрол върху „Кейбъл
Тел" и предприятията, върху които упражнява контрол, както и "Виком България" и предприятията от групата му. FN Cable Cooperatief UA. контролира непряко FN Cable Holdings B.Vr която е собственик на целия издаден капитал на „Евроком Кабел Мениджмънт България".
И до днес сделката не е факт. Появиха се мълви, че операторите са се отказали от намерението си за сливане. Като причина бе изтъкната тревогата от потенциала да се създаде монополно положение.
„Петрол" нахлу на телеком пазара у нас
Това е друга случка, която без съмнение ще повлияе на те-леком-бцзнеса у нас. През октомври своето официално навлизане на телекомуникационния пазар у нас обяви една от водещите компании за дистрибуцията на горива в България - „Петрол" АД. Това стана с пускането на услугата 'Tetrol Mobile", представляваща предплатена мобилна комуникация, която предлага т.нар. „плоска тарифа". Идеята й е потребителите да могат да разговарят и разменят SMS на една и съща цена с всички мобилни и стационарни оператори в страната.
Събитието не беше просто поредната нова телеком услуга в страната. То ознамену-ва появата у нас на една нова тенденция, която пазарните анализатори отдавна очакват. Става дума за така наречените виртуални мобилни оператори (MVNO).
„Петрол" си пожела в период от до 2 години да привлече 150 - 200 000 активни клиенти на мобилната си услуга, с което да се превърне в четвъртия основен играч на телекомуникационния пазар у нас. Тя се прицели в клиентите, чийто стремеж е да контролират сериозно разхода си за мобилна телефония. Сред тях са студенти и млади хора в началото на своята кариера, по-ниско заплатени служители и по-възрастните хора.
Нещо, което е традиционно за виртуалните мобилни оператори, е предлагането на допълнителни услуги, на пръв поглед несвързани с телекомуникации. Потребителите на "Petrol Mobile" могат да се ползват с отстъпка от сметката си за гориво и стоки от обектите на „Петрол".
Либерализация в условията за регистрация на "BG" домейн
Едно от големите събития, които като че ли останаха леко незабелязани през 2008 г., бяха новите „Общи условия За регистрация и поддръжка на домейни в областта .bg и подобластите", обявени от регистъра на тази домейн-30-на - Регистър.БГ ООД. Най-съществени в новото положение са стъпките в посока либерализация на този пазар. Макар че новите условия станаха обект на доста остра критика, факт е, че е налице забидно голямо разчупване на разбирането за повечето процедури.
От една страна, въведе се практиката на регистрация без задължителното доскоро „правно основание", което беше в тежест за мнозина. Вярно, че това създава допълнителни условия за т.нар. отвличане на домейни и изнудване, но все пак е крачка „напред и нагоре". Кибер-бандитизмът няма да секне, ако такава възможност бъде унищожена, категорични са експертите. За сметка на това подобна възможност прави възможно За мнозина малки фирми и любители да се радват на по-голяма свобода в изразяването на идентичността си чрез домейна си.
От друга страна, се регламентира ролята на регистраторите - фирми-партнъори, които са посредник между потребителите и регистъра. Дълго след регламентирането на работата с тях все още не беше възможно реално да функционира подобна схема. И все пак надеждата, че не след дълго много фирми ще могат да регистрират за своите клиенти „.BG", зарадва мнозина. Макар сбъдването й да закъснява, фирмите за хостинг и домейн-регистрация са на мнение, че е положително, ако България скоро премине към популярния в световен мащаб модел на работа с домейн имената.
Най-спорната новост остана арбитражът. Че то арбитражът по своята същност е свързан със спорове! Но тук иде реч за нещо друго - кой и при какви норми ще решава. У
мнозина остана съмнението, че арбитражът е подвластен на самата „Регистър.БГ", което ни отвежда в добре познат сценарий - един държи и хляба, и ножа. От варненската фирма обаче демонстрираха желание да приведат арбитражната си практика във вид, който да гарантира обективността й, и дори да включат практики на други, утвърдени арбитражи.
Австрийци купиха НУРТС
Австрийската компания ORS планира модернизация на съоръженията и преход към дигитално излъчване, като предвидените за инфраструктура инвестиции са над 100 милиона лева. Това стана ясно, след като в началото на декември 2008 г. ORS подписа споразумение с БТК Груп за придобиване на Национално управление "Радио и телевизионни системи" (НУРТС). Изборът на ORS за купувач е резултат от международен търг, консултиран от инвестиционната банка Lazard.
При продажбата на НУРТС основната цел на БТК груп бе системата да бъде придобита от добре позиционирана компания, с богат опит в сферата на радио и телевизионните системи. Общо 70 финансови и стратегически инвеститори взеха участие в тръжната процедура за покупката на НУРТС. Предложенията на 8 от тях преминаха на второ разглеждане, сред които бе избрана най-високата оферта, тази на ОРС.
Според ORS, НУРТС е със стабилни позиции на пазара на аналогово излъчване в страната, което предполага системата да има водеща роля в цифро-визацията в близко бъдеще.
След въвеждането на на-Земна цифрова телевизия в Австрия от 2006 г., ORS разполага със солиден опит в реализирането на национално покритие, в техническото обезпечаване и поддържането на мрежата от съоръжения за стандарта DVB-T.
"Сред нашите приоритети са не само високото качество и програмното разнообразие, но и равнопоставен достъп на всички потребители", заяви Михаел Вагенхофер, главен изпълнителен директор на ORS. Като компания с доказан опит и отговорности на различни пазари, ORS гарантира стабилност, сигурност и прозрачност на своите дейности и гладък преход към дигитализация в сътрудничество със своите клиенти и с отговорните за
процеса институции , допълни той. Сред приоритетите на компанията е и значителното подобряване на качеството на радиоизлъчването.
България е една от страните от икономическото пространство на Централна и Източна Европа, на която предстои да покрие изисквания за цифровизация съгласно европейските инициативи За Информационно общество еЕигоре и за Информационно общество на растеж и заетост i2010.
Heт Инфо.БГ бе купена от
Sanoma
Май месец бе изненада за Интернет бранша, след като „Sanoma Magazines International" (SMI) придоби 68% от българската онлайн медийна компания „Hem Инфо.БГ". Навярно това предизвика леко учудване, тъй като жълтеникавият привкус на Sanoma -издател на булевардни издания като „Блясък", „Cosmopolitan", „Максимум" и други подобни, трудно се асоциира с далеч по-сериозния облик на една от най-сериозните и стари Интернет фирми в България. От друга страна, самата Нет-Инфо доста отдавна започна да държи по-хлабаво добрата си позиция в челото на Ин-тернет-пионерите. „Sanoma" обаче декларира твърди амбиции да се развива в сферата на дигиталните медии от ново поколение. През юли още 14% от Hem Инфо.БГ бяха придобити от „Sanoma".
Във времето до края на годината НетИнфо.БГ продължи активно да развива нови портали и сайтове, сред които такива за онлайн-игри, за метеорологични прогнози и др. В края на 2008 и началото на 2009 в Linkedln обаче се завъртя обява, в която Hem Инфо.БГ търсеше човек 3а позицията изпълнителен директор.
SIVECO Румъния влезе у нас с придобиването на Латона
Докато у нас честичко някои хора си говорят „колко е лошо в Румъния", румънските фирми дадоха ясни индикации За развитието на местния пазар. SIVECO Румъния, най-известната софтуерна фирма в Румъния и един от най-големите системни интегра-тори, обяви придобиването на родната компания Латона. Амбицията на фирмата бе да прерасне от важен румънски софтуерен играч в един от
най-влиятелните регионални системни интегратори.
SIVECO Румъния е позната у нас като част от консорциума „Bull и партньори", който се зае с изграждането на информационната система на Националната здравнооси-гурителна каса в България. На румънска територия SIVECO е най-големият ИТ играч, конкурирайки се на родна земя с компании като IBM u S&T След инвестицията на Intel Capital компанията бележи сериозен растеж и, според местните пазарни наблюдатели, влага сериозни суми в развитието на хората и продуктите си. По данни на IDC от 2007 г., SIVECO Румъния държи лидерска позиция на пазара на системна интеграция с 27,9% пазарен дял. Пак според същото проучване, компанията е сред водещите доставчици на софтуерни решения и ИТ услуги в Румъния с 18,5% пазарен дял в областта на разработване на софтуер.
SIVECO Румъния придоби Латона в края на януари след 6-месечна подготовка на сделката. Стойността на договора бе 2 милиона евро. Амбициозните намерения на фирмата включваха планове За участие в проекти, свързани с електронно правителство, е-обучение, е-съдържание, е-банкиране и т.н. Дали обаче те намериха благодатна почва За развитие е спорно; основната цел на SIVECO 3a 2008-2010 бе да израсне от статута на най-важен румънски софтуерен доставчик към регионален софтуерен интегратор,
На 15 септември, докато учениците се Вълнуваха от предстоящото ходене на училище, а родителите се тревожеха заради учителски протести и закрити школа, EURid, европейският регистър на домейн „.ей", съобщи, че се наблюдава изключително бърз растеж на регистрациите на имена на домейни в областта „.ей". За второто тримесечие на 2008 г. в България растежът се закова на 126%, което ни направи страната с най-висок растеж на регистрациите в европейския домейн В Европейския съюз по брой имена на домейни „.ей" . Средният растеж за Европейския съюз бе 15% според доклада на EURid за Второто тримесечие. a в още no-дългосрочен план компанията има за иел да се позиционира като европейски софтуерен лидер, но очевидно глобалната криза се изправи на пътя пред реализацията на тези смели намерения.
Евроком глътна ITV Partners
Още една сделка почти успя да се състои. Евроком заяви намерение да купи "Интерактивни технологии", която е доставчик на платена телевизия по сателит и използва търговското име ITV Partners. K3K разреши сливането, но впоследствие Евроком се отказа и от тази сделка.
NEVEQ финансира Онтотекст и FAVIT
фондът за рискови инвестиции в ИТ NEVEQ обяви през юни третия проект в портфейла си - инвестиция и придобиване на миноритарен дял в българската компания Онтотекст. Решено бе средствата да бъдат вложени в разширяването към нови пазари на Онтотекст, чиито уникални технологични решения дават изключителни възможности За извличане, използване и управление на информация чрез
изкуствен интелект. След сделката Онтотекст, подразделение на Сирма Груп, се обособи в отделна нова компания, като се запазва името й и мажоритарния собственик - Сирма.
Плановете на NEVEQ са да инвестира в структуриране на компанията, разширяване на бизнес потенциала и навлизане на нови пазари. Инвестиционният фонд си постави за цел да увеличи екипа на Онтотекст до над 100 души.
„Решихме да инвестираме в Онтотекст, защото видяхме потенциала на компанията да се превърне от европейски лидер в разработване на семантичните технологии и във водеща компания на световния пазар. Това е единственият български ИТ екип, който създава уникални технологични решения, управляващи големи масиви от информация чрез възприемане на думите не само като поредица от символи, но и чрез вникване в техния смисъл. Този иновативен подход позволява естествените За потребителите причинно-следствени връзки между факти и данни да се внедрят и разбират и от съвременните компютърни системи", обясни Константин Петров, управля-
ващ съдружник в NEVEQ.
Четвъртият проект в портфейла на фонда за рискови инвестиции в ИТ също стана факт в средата на годината и бе насочен към иновативната платформа FAVTT, която се разработва от компанията Interactive Media. Идеята на FAVIT е да дава възможност от едно място всеки индивидуален потребител да подбере това, което го вълнува и интересува - музика, снимки, филми, данни; в същото време той самият да има възможността да създава такава информация и да поддържа връзки с приятелите и колегите си. Във FAVIT много лесно и на собствения си език потребителите ще могат да създават своите профили. Следващите огромни възможности в Интернет са именно социалните мрежи под всякаква форма и ще следваме стратегията на NEVEQ, като продължаваме да инвестираме в тази сфера", обясни Константин Петров.
Немската TechniData дойде
Февруари бе месецът, когато Бианор Сървисиз и голямата немска компания TechniData
подписаха рамков договор за създаването на съвместното дружество - ТехниДата Лабс България ООД. Така Бианор Сървисиз стана собственик на 51% от новата компания.
Бе решено ТехниДата Лабс България да се занимава с развойна дейност по водещите продукти за екологична съвместимост на немската компания, които са внедрени в над 1300 клиента от 59 страни по света. Както е известно, TechniData е водеща в световен мащаб компания за разработка и доставка на решения За управление на процеси по продуктова, химическа, екологична и здравна съвместимост - опериране в съответствие с регулаторните изисквания и стандарти.
Впоследствие Бианор обаче се преуми и продаде своя дял от ТехниДата Лабс България на немския си партньор. Това стана в края на декември, точно 10 месеца след основаването на съвместното дружество.
И Yahoo! Реши да стъпи на българския пазар
В началото на октомври Yahoo!, един от глобалните лидери в Интернет бизнеса
и уеб рекламата, взе решение да стъпи и на българския рекламен пазар. Партнъор на световната корпорация стана Инвестор.БГ АД. Появата на Yahoo! у нас е факт малко повече от година след стъпването в България на друг голям световен Интернет-играч - Google. Най-силната Интернет компания на световния пазар обяви своето стъпване в страната още през юни 2007.
HP България награда за нвеститор
на годината
Две години след отварянето на „HP Global Delivery Center" в София, HP България взе награда за "Инвеститор на годината 2008" от Агенцията за инвестиции. Компанията стана една от шестте фирми от различни сектори на икономиката, всяка със съществен принос в своята област, определени за „Инвеститор на годината 2008" от агенцията.
HP получи тази награда за създадени нови работни места в областта на високите технологии и обучени служители. Естествено - във въпросния „HP Global Delivery Center" в София, който обслужва кли-
енти от Западна Европа. Към октомври 2008 г. дружеството вече имаше наети и обучени близо 1300 служители.
Призът бе даден броени дни след като ръководителят на HP България - Саша Безуха-нова - бе избрана да управлява бизнеса на Hewlett-Packard в държавните администрации на 27 страни от региона на Централна и Източна Европа.
ТехноЛогика, Универсал-К и ITCE 6 класацията Technology Fast 50
Три български фирми се наредиха в най-новото издание на класацията на Делойт Technology Fast 50 3а най-динамично развиващите се технологични компании в Централна Европа. С ръст от 1393% фирмата за комуникационни системи Универсал-К зае 15 място сред най-динамичните фирми на региона. С растеж от 624% ТехноЛогика стана втора от трите български компании, които заеха заслужено място в престижната класация. На 48 място пък се вклини фирмата За консултантски и обучителни услуги ITCE c нейните 328% растеж.

Няма коментари: