четвъртък, 4 юни 2009 г.

Сиско представи стратегия за „умна ел. мрежа”

Money.bg - По света
Сиско представи стратегия за „умна ел. мрежа”

Елица Елефтерова

Тя създава фундаментална платформа за управление на всички комунални услуги, която подобрява енергийната ефективност и сигурността. Сиско представи стратегия за цялостна мрежова инфраструктура, базирана на високо сигурни решения, която помага на компаниите за комунални услуги и на техните клиенти да управляват доставката на електроенергия и енергийното потребление по-ефективно. С нововъведението на Сиско се създава една пълна комуникационна платформа, базирана на IP стандарта, която обхваща целия процес от производството на електроенергията, до доставката й до бизнеса и домашните потребители. По този начин ще си изгради интелигентна и гъвкава двустранна комуникация в системата за доставка на електричество, която традиционно е фрагментирана. Решенията на Сиско, наречени „умна електрическа мрежа" (Cisco® Smart Grid) се внедряват в ключови елементи на енергийната инфраструктурата - от центровете за данни и електрическите подстанции, до крайните потребители - бизнес сградите и домовете. Опитът на Сиско в изграждането на мрежи, базирани на индустриалните стандарти, ще осигури допълнителни експертни решения за комуналните услуги, които се стремят да интегрират по-умни и гъвкави възможности за доставка на ел. енергия „при поискване". Това ще доведе до спестяване на ел. енергия, до по-ниски нива на отделяните вредни емисии и нови възможности за иновативни услуги за крайните потребители. Сиско вече споделя своя опит в изграждането на енергоспестяващи мрежи с водещите доставчици на ютилити услуги навсякъде по света. През следващите месеци Сиско планира да реализира на пазара продукти и допълнителни услуги в подкрепа на своята инициатива „умна мрежа". Според данните на Сиско, пазарът за комуникационна инфраструктура „умна мрежа" ще достигне 20 милиарда долара годишно през следващите 5 години.
03.06.2009

Няма коментари: