събота, 6 юни 2009 г.

Рекламна пауза

Дума - 15 стр.
Рекламна пауза"Сещаш ли се за една реклама, в която...?" Тази реплика се вплита в почти всеки ежедневен разговор, по различен повод. Все пак рекламата се приема в много голяма степен за забавление.
Следва логичното продължение за онези, които професионално са ангажирани в рекламния бизнес: Какво се помни? - Само вица или хората са провокирани да опитат продукта? Кой ще се впечатли от рекламирания продукт? - Мъжете, които спортуват, или майките с деца до три годинки? Колко пъти трябва да бъде видяна рекламата? При това да можеш да разбереш добре какво точно иска да ти каже тя, без това да води до хистерично превключване на друга програма или захвърляне на вестника или списанието. Добрата новина е, че към настоящия момент на много от тези въпроси може да бъде даден отговор в числа. Това са т.нар. измерими медийни показатели за рекламна ефективност. Всички те стъпват на регулярни и задълбочени проучвания, съчетани с прецизни математически модели, заложени в професионален софтуер.
Един от използваните е разработен от Initiative - системата Matrix Track. Той с достатъчна точност определя продължителността на въздействие на творческото послание върху потребителя. Или най-общо казано: кампания, която се запомня лесно, изисква различно медийно планиране в сравнение с друга, изискваща повече внимание, за да се вникне в посланието.
Как да намерим оптималното решение? Задачата е допълнително затруднена от наличието на значителен брой медии. И ако днес основните национални телевизионни канали са само три, основните печатни медии са няколко десетки, броят на радиостанции и интернет сайтове достатъчно голям, то всички комуникационни канали в най-близко бъдеще ще нарастват в геометрична прогресия. За хората, изготвящи медийни планове, перспективата е да
се превърнат в нещо като медийни алхимици, за да подготвят оптималната селекция от медии, в които да бъде позиционирана рекламата на даден продукт, да подберат правилния формат, продължителност на кампанията и естествено преди всичко да разберат "точния адрес на получателя" - така наречената целева група. Професионалистите трябва да предложат стратегия, която да постига заложените от рекламодателя цели. Не трябва да се забравя нито за миг, че рекламодателят плаща, за да получи "картата и навигационната система", която ще срещне неговия продукт с потребителя.
Въпрос на професионализъм е дали картата е достатъчно ясна, маршрутът лесен и естествено, разходът -малък. В повечето случаи картата се разработва при фиксирани от самото начало ограничителни условия. Ако още тогава е на дневен ред изискването за ефективно използване на рекламните бюджети, ще стане ясно какво изключително предизвикателство е динамиката, с която навлизат технологиите. Рекламодатели, рекламни и медийни агенции, собственици на медии нямат реална представа с каква скорост настъпват промените и в потребителските нагласи. Измеримите показатели за рекламна ефективност са факт и е време да включим мислите си на тази вълна. В противен случай съвсем скоро на въпроса "Сещаш ли се за една реклама, в която...?", отговорът все по-често ще бъде "Не!"
Има начин това да не се случва.

Няма коментари: