сряда, 3 юни 2009 г.

"Хюлет Пакард", или как да управляваш

Класа - 22 стр.
"Хюлет Пакард", или как да управляваш

Валентин Георгиев предизвикателствата и риска

Компанията предлага иновативни решения, които пестят до 30% от разходите на бизнеса
По време на криза, особено като сегашната, обхванала света, компаниите обикновено се пренастройват към свиване на дейности и съкращаване на персонал, продажба на активи, преструктуриране и концентрация на определени пазари. В тази връзка оптимизацията на разходите им при запазване нивата на различни качествени показатели си е чиста инвестиция.
Тия дни един от водещите IT гиганти - "Хюлет Пакард", "хвърли ръкавицата" към конкуренцията, представяйки иновативни решения за бизнеса, които могат да пестят до 30 на сто от разходите, свързани с доку-ментообората в дадена корпоративна структура. Във Виена представители на над 150 компании от цял свят станаха свидетели на някои от последните технологии за съвременно офис оборудване. От българска страна участие във форума, чието основно послание бе Managing the challange, или как да управляваш предизвикателствата и риска, взеха най-голямата наша банка Уни-кредит Булбанк и E.ON -собственици на електрораз-пределенията в Североизточна България.
'Това не е обикновен PR, a конкретна среща с настоящи и потенциални клиенти. Целта е да се очертае стратегията занапред, защото наистина има предизвикателства пред бизнеса", коментира Бил Деласи, старши вицепрезидент и генерален мениджър в HP за района на Европа, Близкия изток и Африка. По думите му глобалната криза отваря големи възможности пред някои компании, докато пред други определено поставя капани. В тази връзка HP се явява стабилен партньор на пазара и е готова да помогне с индивидуални решения според изискванията и желанията на клиента.
Специално в региона на Централна и Източна Европа HP присъства от над 30 години и има добре развита и изградена мрежа. ГГ гигантът успешно е интегрирал над 30 компании само за последните 42 месеца, засилвайки продуктовото си портфолио. За второто тримесечие на т. г. "ХЬлет Пакард" е реализирала 24,4 млрд. долара нетна печалба,
а инвестициите й за периода надхвърлят 1 млрд. долара.
Проучванията на компанията показват, че през 2010 г. в света ще бъдат принтирани внушителен обем страници - 57 трилиона, като в тази бройка влизат и отпечатаните вестници и книги. В същото време процесът постоянно се усъвършенства и от аналогов става дигитален. По сфери на приложение най-голям дял от тях ще отидат за рекламни материали - близо 15%, за компютърни услуги и информация - 10Д4%, здравеопазване - 8,56%, телекомуникации - 6,28 на сто, медии - 3,97 на сто, и др. По видове разпределението на принти-раните материали е следното: 26% - за различни брошури на компании, офисни документи - 22%, лична кореспонденция - имейли и писма -20%, административна до-
кументация -12%, фотография - 8%, и др. "Който умее да контролира тези данни и процеси, ще печели, защото ще знае как да пести разходи от правилното управление на документооборота", твърдят от HP.
Кои всъщност са потребителите на въпросните услуги - настоящи и потенциални? И кой може да се възползва от внедряването на иновативните решения? Основно това са финансовият сектор и банките, големите телекомуникационни компании и тези, свързани с производството и разпределението на енергия, болници, университети, администрацията и публичният сектор и др. Сред конкретните имена на партньори се открояват тези на "Филипс", "Бритиш Амери-кън табако", "Куеле", HSBQSwiss Post, "Водафон",
"Ендеса", Райфайзенбанк, "Хеленик Петролеум", "Ю ПиЕс"...
"Досегашната практика показва, че за последните 80 години в света са се случили и са били регистрирани 11 рецесии. Едва 60 на сто от влезлите в периоди на стагнация компании обаче успяват да "изплуват" и да се приспособят към новите реалности", обясни Брус Далгрен, старши вицепрезидент "Продажби и обслужване" в HP. Рецесията всъщност се оказва и една нова възможност, защото именно тогава се катализират процесите по създаване на иновативни решения за бизнеса. В днешно време оптимизацията се постига с мултифункционални принтери, софтуер, който управлява документопотока и инфраструктурата /workflow softwear/, и не на последно място - като се държи сметка за опазване на околната среда.
Какво най-често желаят клиентите?
Приоритетна за тях е по-ниската цена, естествено, затова търсят евтини и лесни решения. Следват изискванията за по-голяма продуктивност, минимизиране на риска и по-висока екоотговорност, обясняват мениджърите на HP.
В момента около 40% от времето в една компания отива в търсене на различни документи и формуляри 5 на сто от тях се оказват изгубени, респективно изниква нуждата от направата на копия. Нещо повече - Артур Коджаев, ГГ мениджър в руската компания "Вим-пелКом", която е клиент на HP, твърди, че близо полови-
ната от това, което се принтира в повечето организации и фирми, особено в Русия, не отива по предназначение за съответния бизнес, а се ползва за лични цели. Това е трудно управляем процес, по-добре е да се инвестира в нови решения за намаляване на разходите, препоръчва Коджаев.
Един пример. Швейцарската компания "Суис пост" е разполагала със 17 000 прин-тиращи устройства със 140 модела в своите 22 централни офиса, където заетите са 56 000 души. След внедряване на новата организация на работа с помощта на HP устройствата са редуцирани на 6000 бройки, а моделите са сведени до 6. Спестени са няколко милиона ебро.
С получаване на услугата на практика компанията си купува възможността за оптимизиране на документооборота, без да има каквато и да е грижи по обслужването, казва Хенри Блум, програмен мениджър за региона на Европа, Близкия изток и Африка в HP. И това е така, защото всеки клиент е различен. Не можеш просто да приложиш някаква универсална практика от типа copy and paste.
Затова подходът на HP през последните 3 години е индивидуален. От клиента се очаква само да представи собствен план с набелязаните цели, който ГГ гигантът трябва да осъществи. Възможни са различни начини на сътрудничество, включително лизинг на продуктите и услугите. Това е начин за усъвършенстване на самия бизнес, обобщават от HP.
Scanjet 7000 sheet-feed scanner
Сканиращо и принтиращо устройство, чиято скорост е 40 страници или 80 снимки за мин/та, б различни цветове. С помощта на дуплекс-бутон осигурява лесен избор за сканиране от I или 2
страни. Запаметява и съхранява електронни файлове в различни формати, включително PDF-А, PDF, TIFF и JPEG. Принтерът е пуснат на пазара през март т. г., а цената му е 999 ебро.
Революционният HP Handheld sp400 all-in one
Една от най-големите компании за бързи доставки - "Ю Пи Ес", управлява поток от близо 15 млн. пратки дневно в повече от 200 държави по света. Новото "оръжие" за постигане на целите за побърза обслужване е прин-тиращият скенер HP Handheld sp400 all-in one. Това малко устройство се закача на ръката, а с негова помощ ще се пестят повече от 30 млн. долара разходи на компанията, както и близо 1338 тона хартия за година. Измерено като работно време, "Ю Пи Ес" ще спести повече от 92 000 часа годишно.

Няма коментари: