понеделник, 15 юни 2009 г.

Да брандираш регион, а защо не и цяла държава

Класа - 22 стр.
Да брандираш регион, а защо не и цяла държава

Диана ЙОСИФОВА

Розата, която в момента играе ролята на лого на страната, далеч не е първото нещо, което един посетител среща у нас, и дори има шанс и да не я види през целия си престой
Троян е на път да се превърне в първия брандиран регион у нас. За този проект и защо България все още не е брандирана, както u какви са ползите от подобна инициатива, в. "Класа" откри компанията, която се е захванала с проекта - BBRAND.
"На първо място, ползите в този процес се определят в истинските ценности на региона, върху които се строи бранд платформата. Това ражда ясна концепция за бъдещото развитие, посланията, които се излъчват, и целевите аудитории, с които комуникира. Вследствие той ще стане по-популярен, по-разпознаваем и съответно по-посещаем", споделиха от BBRAND.
На второ място, един силен бранд ще се яви като защита и гарант за качеството на местната продукция, което е пряка помощ за предприемачите от региона. На трето, но не на последно място, брандьт се превръща за общината в силен инструмент за комуникация както с други институции, така и с потенциални инвеститори и европейските програми. При прилагането на бранда общината ще има конкретни програми, по които ще може да кандидатства за финансиране по европрограмите, като например пълна навигационна система за туристите вътре в региона.
'Тегионалният брандинг е едно съвсем ново течение в глобалния маркетинг. В днешно време, за да може един град, регион или държава да се отличи от "конкурентите си", следва да приеме методите и стила на комуникация на успешните търговски марки.
В България тази практика не е въведена нито по отношение на градове, региони, а за огромно съжаление дори и към самата държава. Ние считаме, че поради липса на отговорен подход към държавния бранд държавата ни все още няма ясно позициониране, липсват отчетливи послания, няма фокус върху конкретни целеви аудитории", разказаха още от BBRAND. Погледнато от друга страна, успешното регионално брандиране ще изведе на преден план истинските ценности на България по региони, което от своя страна ще спомогне и облекчи създаването на бъдещ национален бранд, смятат специалистите.
В случая с Троян BBRAND вече са приключили с първия етап от проекта, а именно анализа. Той се базира на многобройни интервюта с представители на всички сектори в региона, известни личности, бизнесмени и творци.
"Изненадващо за нас повечето от отговорите на въпросите се припокриха. Всички интервюирани определиха бъдещето тясно свързано с туризма, природата, местните занаяти и развитието на биоземеделие и животновъдство. В момента сме на етап разработване на бранд платформата. Очакваме да приключим в рамките на десет дена, след ко-
ето ще я презентираме пред работната група от страна на общината. След това ще преминем към определяне на архитектурата на бранда на регион Троян, а именно ясна и разбираема система от бранд и подбрандове, както и продукти и услуги, произлизащи от региона. После ще преминем към разработването на няколко дизайн концепции и съответно избор на една от тях, отново съвместно с работната група", разказва Петко Цочев, управляващ съдружник в BBRAND.
Следват етапите документиране на бранда, вътрешно пускане С цел да запознае местното население с новия бранд и официалното лансиране на бранда, което засега сме планирали за 14 октомври - официалния празник на града.
"Добрата новина е, че срещаме много позитивно отношение от общината. Това е от изключително значение, тъй като създаването на бранда е абсолютно безсмислено, ако след това не последва грижовно и системно управление. От страна на общината получаваме пълна подкрепа 6 логистичен и информационен план, а от местния бизнес ще очакваме поддръжка при пускането на бранда както в материален, така и в нематериален план", сподели Цочев.
На въпрос на "Класа" за бранди-рането на България Цочев отговаря: "По отношение на България липсата на системно изграден бранд води до колебливи туристически потоци, неразпознавае-мост и недоверие към държавата и продуктите, произлизащи от
нея. Крайно време е да се отнесем сериозно към този въпрос и да определим преди всичко за нас самите кои сме ние, какво предлагаме, кои са нашите целеви аудитории. За изграждането на един силен бранд най-важното нещо освен фокуса и системното управление е спазването на обещанията, които даваме чрез нашата комуникация.
В това отношение, ако вземем розата, която в момента играе ролята на лого и евентуално се опитва да внуши, че България е Страната на розите, то веднага можем да видим неспазеното обещание.
Основните туристически потоци в България са по крайбрежието и в ски курортите, съответно розата далеч не е първото нещо, което един посетител среща при пристигането си в България, да не кажем, че има шанс и да не види роза през целия си престой."
Сред най-добрите примери за брандинг на цяла държава от BBRAND посочват Словения. Имайки предвид с каква конкуренция трябва да се бори в лицето на Австрия и Италия в зимния туризъм и Италия и Хърватин в летния, става ясно, че словенците успяват доста добре да се позиционират и да се отличат от съседите. Тяхното позициониране е като романтична дестинация, свързана с любовта.
Обещание = изпълнение
Друг удачен пример в тази област е Австралия. Брандьт Австралия заема първо място 8 рейтинга на регионалните брандове според класацията на Futu-rebrand. Аналитиците считат, че това се дължи не толкова на
интересната и ярка комуникация, а no-скоро на това, че брандьт обещава само това, което туристът или бизнес партньорът получава наистина. Много страни правят грешката да рисуват чудна приказка, която няма и най-малка прилика с действителността, докато при Австралия е тъкмо обратното.
В Бахрейн например брандьт се позиционира около уважението към бизнеса - както местния, така и чуждия. Основната цел на Бахрейн е да вдъхне увереност и прозрачност на икономиката, който се е ориентирал към Залива. Те залагат на стабилна финансова система, последователност и липса на корупция с цел да се позиционират като бизнес центъра на Близкия изток и Персийския залив.
Карлови Вари е ярък пример за това, как един регион от бившия соц. лагер успя да се превърне в световен бранд в сферата на туристическия и СПА бизнеса, както и в културния календар на Европа. В основата на успеха е систематичното налагане на традиционните предимства на региона. Карлови Вари успя да създаде своите предани посетители и туристи, както и да утвърди такива брандове като горчивката BECHEROV-КА и ежегодния кинофестивал.
***
ФИРМЕН ПРОФИЛ
BBRAND е създадена да отговори на растящата необходимост от професионален подход при решаване на проблемите и предизвикателствата при създаването, налагането, обновяването или управлението на бранда.
ПЕТКО UOWEB, STRATEGY UNIT LEADER, MBA УПРАВЛЯВАШ СЪДРУЖНИК
Петко е завършил специалност международни икономически отношения, магистърска степен в УНСС, София, а също така MBA B Marketing Management към City University of Seatle. Има богат опит по навлизане на нови пазари в страни от Източна Европа, Западна Африка и Близкия изток В областта на инвестиционните стоки. Съосновател и управител на една от успешно работещите на руския пазар консултантски компании 6 недВижимите имоти.
АНТОН ЧИТАНА, CONCEPT UNIT LEADER, УПРАВЛЯВАШ СЪДРУЖНИК
Антон е дизайнер и бранд консултант с над десетгодишен опит 6 областта на корпоративните комуникации и бранд консултирането. Антон е автор на бранд технологията CUPS™, специалист по нулевия цикъл на брандинга - brief-to-launch solution, автор и водещ на тренинговата програма "1-2-3 Branding". В портфолиото му има изпълнени проекти за Тазпром", Samsung, Puma, J&Co, Sony Ericsson, правителството на Москва, олимпиадата в Сочи 2014 и др.

Няма коментари: