петък, 26 юни 2009 г.

Европа без интернет реклама

Поглед - 9 стр.
Европа без интернет реклама

Уляна ПЕТРОВА

На местните пазари се очаква сериозен спад, американците са по-добре
През тази година на европейските пазари за интернет реклама се очаква сериозен спад, зад океана нещата са по-добри. Според европейския клон на Бюрото за интерактивна реклама (IAB Europe) там където, пазарите се развиват бързо, е възможно съществено намаляване на растежа в сравнение с 2008-а. Организацията се занимава с европейската ди-гитална и интерактивна рекламна индустрия и има 23 стра-ни-членки, представени с над 5 хиляди свои компании.
През миналата година пазарът на европейската интернет реклама е нараснал с 20 процента до 12,9 милиарда евро. В Америка цифрите са били 10,6 на сто и съответно 16, 6 милиарда евро - или до 23,4 милиарда долара. От бюрото казват, че 2008-а е била една от най-лошите години за всички рекламисти по света. В сегмента на онлайн медиите са били засегнати даже и десетте най-развити пазара, в които са 92 процента от рекламите. Шест от тях са отбелязали ръст от по-малко от 20 на сто - което всъщност е под средните показатели за индустрията.
Най-голямо увеличение на приходите имат малките пазари. Пример е Полша, където онлайн рекламата се е нараснала с 60 процента до 253 милиона евро. В Словения цифрата е още по-впечатляваща - 77 процента, или 19,6 милиона евро.
В Холандия - която е предишен първенец по приходи, за миналата година рекламата в интернет е само с 9 на сто повече през 2008 година. Така изглеждат и другите европейски пазари, които се считат за раз-вити.намаление във Франция -18,5, Великобритания, Германия и Швеция -19, Италия - 20 процента. Преминавайки „бариерата" Белгия отчита ръст от 21 процента, а Дания и Норвегия стигат 22 на сто. Първенец изглежда - според Бюрото за интерактивна реклама, Испания със своите 26 процента ръст на онлайн рекламата.
Увеличението й се дължи на търсенето в интернет мрежата - което се оказва най-стабилният формат в Европа. Сравнено на годишна база то е с 26 на сто повече през миналата година. Именно търсенето докарва 43 процента от рекламните приходи в 19 от изследваните от IAB Europe държави на континента. Те са отчели 5,6 милиарда евро от тази реклама.
Извън десетте най-големи рекламни пазара в сектора на Стария континент малките отбелязват изненадващо развитие. Тази година Бюрото за интерактивна реклама за първи
път представя в своя доклад още три европейски държави -Хърватия, Унгария и Румъния. Засега България не е включена в отчетите на IAB Europe.
Според президента и изпълнителен директор на Бюрото за интерактивна реклама Алън Хойрокс общата картина в Европа е с тенденция за нарастване. Но той твърди, че цифрите показват, че миналата година е била доста тежка за онлайн рекламата. Единственият ръст идва от търсенето в мрежата и малките обяви - което означава, че този сектор всъщност е пострадал сериозно от кризата.
За възстановяването му е необходима не само креативност, но и инвестиции, сочат от IAB Europe. От Бюрото се надяват да получат и помощ от Европейската комисия, която също е заинтересувана от развитието на независимите медии на континента.

Няма коментари: