петък, 26 юни 2009 г.

Maтиас фон Финтел, секретар на Немския съюз на журналистите: Свободата на печата е под натиск

Поглед - 11 стр.
Maтиас фон Финтел, секретар на Немския съюз на журналистите: Свободата на печата е под натиск

Уляна ПЕТРОВА

В Интернет качеството на отделните издания заплашва да изчезне скоро
- Господин фон Финтел, какви са признаците на световната медийна криза, които обсъди на годишната си среща във Варна Европейската федерация на журналистите?
- Аз самият отговарям в нашия съюз за сключването на колективните трудови договори, за правата на журналистите от медийния сектор, за работещите в частните радио и телевизионни канали, както и киното. Така че имам много ясна представа какви са признаците на кризата в този сектор. Основното нещо е, че свободата на печата е под натиск. В целия свят, както и в държавите от Европа - така и в недемократичните страни от различните континенти. Силата на свободните медии е заплаха за властващите в политиката и икономиката. В нашата страна например през последните години германското правителство се опита няколко пъти да осъществи контрол над журналистите чрез секретните служби. Така че натискът върху свободните медии е налице в Германия, както във Франция или Великобритания. Вторият признак виждам в липсата на читатели за класическите медии - и това не е само финансов, а структурен проблем. Така е във всекидневниците, седмичниците и списанията - и това води до загуба на работни места. Едновременно с това намаля и рекламата в класическите медии. Рекламодателите с нарастващ успех имат все по-нарастващо влияние над съдържанието в медиите. Което отново е голяма заплаха за свободната журналистика. Третият признак е концентра-циятав сектора. Така че печатните .медии, електронните и интернет медиите ще бъдат скоро обединени в едно. Това е следващата стъпка - когато
вестниците ще се качат в световната мрежа. И това ще става с един и същ редакционен екип - така ще се загубят работни места. Следва загубата
на качествата на отделните ме-дийни сектори. Примерът са всекидневниците - с техните по-дълги материали като анализи или човешки истории, ре-
портажи и най-вече разследвания. Според мен това ще изчезне.
- Какво е конкретното проявление на кризата във вашата страна?
- В Германия има силна медийна концентрация - особено във вестниците. Имаме два случай през последните години. Единият е покупката на местни вестници от „Дю Мон" (Du Mont) и вторият е на компанията „Мадсак" (Madsack), които взеха издания на Аксел Шпрингер (Springer). Те станаха третата и петата най-голяма медийна компания в Германия. На второ място е интегрирането на съдържанието и интегрирането на журналистическите дейности - за които вече говорих. Така че един журналист трябва да „улови" новината, да я напише, да направи снимки, да добави звукова картина - и накрая да я качи в Интернет. Така за еднакви работни часове се върши няколко пъти повече. Това е по-голям стрес - за по-малко пари и нарушени професионални права. Това в нашата страна е последната проява на медийната криза.
Инструментът на директната демокрация
Медиите са инструментът на директната демокрация. Защото те осъществяват на практика правото на лично мнение, казва секретарят на Немския съюз на журналистите. Според него свободната преса - която не се Влияе от политиката и икономическите интереси, е основното
условие за граждански права. И ако го кажем накратко - продължава той, за нас, в Германия, това е основното, върху което се фокусираме при постигането на колективните трудови договори - не само в областта на медиите, а за всички работещи.

Няма коментари: