сряда, 2 юли 2008 г.

Кварталните мрежи държат над половината от интернет пазара

Дневник - Компании&Финанси - I стр.
Кварталните мрежи държат над половината от интернет пазара

Даниела СТЕФАНОВА, danielas@denvnik.bg

Кварталните доставчици на интернет достъп обслужват 56% от абонатите на световната мрежа в България, показват данните на Комисията за регулиране на съобщенията, изготвени на базата на годишните отчети на операторите. Въпросници за бизнеса си през миналата година са попълнили 468 собственици на LAN мрежи, като само 423 реално са работили. Декларираните от тях абонати наброяват общо над 347 хил. домакинства. Този пазар по неофициални данни генерира годишно приходи в размер на 100 млн. лева. Немалка част от играчите в сегмента остават в сивия сектор и макар че са длъжни да се регистрират в комисията, не го правят, казаха от КРС. Глобите за липса на регистрация са между 3 хил. и 15 хил. лева, но те не помагат за затягане на дисциплината. Според собствено проучване на “Спектър нет” в сивата част на пазара работят между 5 и 7 на сто от доставчиците, които обичайно не декларират приходи и абонати. “България е доста напред в използването на широколентов интернет въпреки последното място, което ни отреждат статистиките на ЕС, и това се дължи на липсата на регулация на този пазар”, каза изпълнителният директор на оператора Теодор Захов. Половината от домакинствата имат интернет, а останалите, обикновено възрастни хора, не желаят да имат. Около 60 на сто от потребителите са клиенти на известни LAN оператори, 20% - на по-малко познати оператори и кабелни мрежи и останалите 10% са абонати на ADSL на БТК, обясни Захов. Преобръщане на статистиките и по-предна позиция за България прогнозират и от Българския ИКТ клъстър, който представи проучването си на българския пазар на широколентов достъп. Данните му се припокриват с информацията на регулатора. Според тях алтернативните бизнес модели държат над 50% от широколентовия пазар в страната и имат 320 хил. потребители. Достъпът през телефонната линия на БТК има 162 хил. абонати, а кабелните телевизии - 91 хил. Във всеки от шестте икономически района има ясни пазарни лидери, а най-употребяваната услуга все още е само достъпът до интернет. Най-слабо потребление на интернет има в Северозападна България, която е и икономически най-слаба. Най-развит и силно раздробен е пазарът в София, където са изградени над 120 мрежи.

сряда, 2 юли 2008 04:51:06

Няма коментари: