вторник, 1 юли 2008 г.

Николай Янчовичин, генерален директор на БГ Радио и представител на Communicorp Group: Радиото ще се развива с помощта на новите медии

Пари - 26 стр.
Николай Янчовичин, генерален директор на БГ Радио и представител на Communicorp Group: Радиото ще се развива с помощта на новите медии

Боряна НИКОЛАЕВА

В България бяха раздадени прекалено много радиолицензи и това пречи изключително много на бизнеса
► Господин Янчовичин, какви са позициите на веригата Communicorp Group на българския радиопазар в момента?
- Communicorp Group е ирландска радиоверига, притежаваща над 30 радиостанции на територията на Европа. През 2005 г. те изкупиха цялата европейска мрежа на американската радиоверига Metromedia. Освен България това включва радиостанции и във Финландия, Естония, Унгария, Чехия, Украйна. С този ход групировката се превърна в един от най-силните играчи в сектора за цяла Европа. България беше просто част от този процес на сливане на силни радиостанции. От Communicorp бяха много доволни от финансовите резултати, които ние показвахме. Либералното им отношение и доверието, което имаха в нас, помогна през следващите години да започнем проектите радио Енерджи, Ретро радио, радио Гонг и накрая радио и телевизия Сити. Това направи Communicorp Group най-голямата радиокомпа-ния в България. Като пазарен дял заемаме около 20-23%. Ръстът ни за юни е 15% спрямо същия период за миналата година.
► с какво българия привлече толкова голяма компания?
- Тогава страната ни беше още на етап развиващ се пазар и можеше да се очаква бърз ръст. В този момент на България предстоеше присъединяване към Европейския съюз, което щеше да доведе до много нови инвестиции, увеличаване на рекламните бюджети и съответно увеличаване на печалбата. Основната точка в стратегията на Communicorp Group е, че за да присъстват на даден пазар, те трябва да са първият или вторият по големина играч на него. Следвайки тази стратегия, ние стигнахме до нивото да сме групата с най-голям пазарен дял от всички представени на радиопазара компании.
► Какви задължения точно включва позицията ви на представител за българия на Communicorp Group?
- Основно оперативен мениджмънт на екипа тук. Той е ориентиран в три посоки - програмиране, про-
дажби и маркетинг. Всяка от радиостанциите си има свои мениджъри, които отговарят за нея. Но като една международна корпорация най-важното за нас е постигане на максимално добри финансови резултати. Това е и основната причина да пътувам всеки месец до Дъблин, където се провежда борд на директорите на всички генерални директори в различните страни. Там се представят резултатите от изминалия месец и се прогнозират предстоящите такива.
► Какви са плюсовете на това да сте част от силна мултинационална ради-оверига?
- Много голям плюс е възможността да се обменят идеи и ноу-хау между различните радиостанции. Communicorp Group има изграден вътрешен интра-нет сайт, който е достъпен за всички мениджъри от веригата. Нивото на мени-джиране се поставя на ново, по-високо ниво. Друго предимство, което доскоро
беше сложно за нас, са ясните финансови граници, които спазваме. През годините, в които сме част от този бизнес, сме ставали свидетели на много проблеми от типа на продажби без ДДС, дъмпингови цени и т.н. Слава Богу, тези проблеми все повече се изчистват благодарение на това, че българските радиостанции се консолидираха. В момента има 5 основни радиогрупи в България и всички освен БНР и Дарик са с чуждестранно участие. Вече имаме еднакви стандарти и говорим на един и същ език.
► смятате ли, че окрупня-ването на българския ради-опазар вече приключи?
- Мисля, че да. Може да има някой нов инвеститор, но той по-скоро ще замени вече съществуващ такъв. Не мисля, че има възможност за още окрупняване.
► Кои са основните проблеми пред радиобизнеса у нас?
- Бяха раздадени прекале-
но много радиолицензи и това пречи изключително много на бизнеса. Винаги в този случай давам пример с Лондон, където има 18 радиостанции, а мащабите му със София са несравними. В столицата ни те са малко над 30. Това създава объркване както у слушателите, така и у рекламодателите и пречи на развитието на пазара. КРС и СЕМ допуснаха много сериозни грешки с твърде либералното ли-цензиране в този сектор. В момента друг от основните проблеми, който се разисква от всички водещи ради-огрупи, е изборът на една агенция, която да измерва рейтинга и слушаемост-та на станциите. Досега се смениха много агенции, които се занимаваха с това, вследствие на което едните не вярваха на другите и се получи заплетена ситуация. Необходимо е единно за всички проучване, което да покаже реалните параметри на слушаемост на радиостанциите и до каква целева група достигат те. Това е важно и за ре-
кламодателите, защото ще им позволи да придобият по-ясна представа в какво инвестират бюджетите си. Есента ще има решение коя агенция сме избрали, в момента сме все още на етап проучване и консултиране.
► Как се прави качествен радиобизнес в българия?
- Първото необходимо условие е да намериш точните хора, добрите професионалисти, които да работят за теб. Тъй като радиото е изключително бърза медия, важно е и хората, работещи в нея, да са гъвкави, да могат да реагират бързо и адекватно на всяка ситуация. Когато имаме определена идея, тя се обсъжда и може да бъде реализирана в рамките на няколко дни. За да бъде успешна една радиостанция, тя не бива да се превръща в „дебела мързелива котка”, която си лежи на славата и вярва, че всичко наоколо е наред. Много съществена част за успеха на едно радио е да познаваш добре аудито-
рията, за която работиш, защото радиото е и много емоционално зависима медия. На база на проучванията, които правим, знаем, че подборът на музиката е един от основните фактори за успеха.
► Каква е връзката между радиото като една изключително традиционна медия и новите медии, като интернет например?
- Още със старта на БГ Радио аз съм убеждавал рекламодателите, че една от най-добрите комбинации за реклама е радио плюс ин-тернет. Радиото е единствената медия, която можеш да използваш, вършейки нещо друго или сърфирай-ки в мрежата. В началото техническите проблеми около интернет бяха основната пречка да не можем да слушаме радио през мрежата. Сега обаче това не е проблем. Виждаме огромен потенциал за развитие в тази насока и със сигурност мога да кажа, че тези медии са повече партньори, отколкото конкуренти.
***
Визитка
► Работи в радио от самото начало на кариерата си. Радио Аура на Американския университет в Благоевград е първата медия, в която започва работа през 1993 г., докато е още студент.
► Завършил е Журналистика и масмедии в Американския университет.
► Бил е директор на продукция в Радио FM+.
► Има магистърска степен за Радио и телевизионен мениджмънт от Academy of Broadcasting в Швейцария. Там се заражда партньорството между него и американската компания Metromedia, която по това време е имала сериозни намерения за развитие на бизнеса си
в Европа.
► България също е била част от инвестиционния им план, вследствие на което се ражда БГ Радио.
***
Прогноза
Радиото ще запази своя ръст през следващите 3 години в рамките на 6 до 8%. след като пазарът вече е консолидиран, този ръст може да е и по-голям, тъй като
правилата вече са ясни и за играчите, и за рекламодателите. Развитието на радиопазара е свързано с интер-нет. Когато се появи iPod-ът, всички побързаха да обявят края на радиото, но по-късно
Apple сами пуснаха iPod с радиотунер. дори и като една от най-традиционните медии радиото ще съчетава своята гъвкавост и бързина с новите медии и ще открива възможности за развитие.
***
Позиция
► БГ Радио има тежък формат, тъй като доброто положение на медията зависи от стабилното състояние на музикалната индустрия в страната. Ако тя има проблеми, това неминуемо рефлектира върху програмата на такъв тип радиостанции.
► В момента българската попиндустрия изпитва трудности, но е имало и
по-тежки години с много по-малко песни.
► Помощта трябва да дойде от млади изпълнители и композитори. Предаванията от типа на Стар Академи и Мюзик Айдъл успяха да влеят свежи сили в музикалния бранш. В момента не ни трябват таланти, а композитори, които да направят запомнящи се хитове.
***
Текст под снимка
Ръстът ни за юни е 15% спрямо същия период за миналата година, казва Николай Янчовичин

вторник, 1 юли 2008 05:25:17

Няма коментари: