понеделник, 1 декември 2008 г.

Маргарита Пешева: Цифровата платформа означава, че по-ефективно се използва радиочестотния спектър

Дарик радио - Седмицата 10:00 ч.
Маргарита Пешева: Цифровата платформа означава, че по-ефективно се използва радиочестотния спектърМаргарита Пешева, председател на Съвета за електронни медии (СЕМ)


Водещ: Вие сте първият председател на този съвет...
Маргарита Пешева: Добър ден, благодаря за поканата.
Водещ: ...създаден през 2001 г. Основна задача – преход от аналогова към цифрова телевизия, това какво означава? Какво трябва да прави СЕМ?
Маргарита Пешева: СЕМ направи твърде много относно създаването или най-малкото обсъждането на една благоприятна регулаторна рамка. Първият проект за закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, който да урежда прехода от аналогова и цифрова телевизия, беше изработен от СЕМ, още през април тази година беше внесена на вниманието на Министерството на културата.
Водещ: Да започнем от по-далеч да разберат слушателите от какво към какво ще се прехожда, от гледна точка на човек, който гледа телевизия или слуша радио, защото това включва и радиото.
Маргарита Пешева: Става дума за т.нар. програми, цифрови - телевизионни програми, които се разпространяват по цифров път на цифрова платформа. Преходът от аналоговата платформа, сегашните ефирни програма – БНТ, БТВ, Нова телевизия – се разпространяват чрез аналогов сигнал, аналогова платформа...
Водещ: От гледна точка на възприятието какво променя?
Маргарита Пешева: От гледна точка на възприятието програмата, която се приема по цифров път е много по-качествена, тази програма създава възможности за много по-ефективно използване на радиочестотния спектър, тъй като една честота има възможност да разпространява от четири до шест програми. Това е в интерес на медийния плурализъм, в интерес на медийната демокрация.
Водещ: Тоест този, които гледа БНТ и в момента каналът е зает само за БНТ или БТВ, или Нова телевизия, по същия канал сега вече ще могат да се гледат четири програми?
Маргарита Пешева: Да, аналоговата платформа означава, че с помощта на една честота се разпространява само една програма, една телевизионна програма – говорим за телевизия. Цифровата платформа означава, че ефективно от четири до шест пъти по-ефективно се използва радиочестотния спектър.
Водещ: Колко телевизии има в момента в България?
Маргарита Пешева: Над 200, които разпространяват чрез кабел.
Водещ: Да, и другите ефирни, които са четири...
Маргарита Пешева: С радио и телевизионните центрове на БНТ са 7.
Водещ: Тоест седем, между четири и шест, значи ще има над 30 програми – след колко време, по същите канали?
Маргарита Пешева: Ако се приеме регулаторната рамка, която в момента активно се обсъжда в Комисията по гражданско общество и медии, ако се приеме в рамките на месец, примерно казано, ще могат да се стартират първите конкурси за първите три цифрови мултиплекса.
Водещ: Между четири и шест са програмите?
Маргарита Пешева: Да, когато, ако се приеме технологията на четири програми, те ще се приемат с по-голямо качество.
Водещ: Тоест 3x4=12, ще бъдат програмите. А какво става със сегашните, с БТВ, с Нова телевизия, с БНТ?
Маргарита Пешева: Преходът от аналогово към цифрово разпространение, според изискванията на ЕК, трябва да приключи 2012 г.
Водещ: В 2012 г. какво става с БТВ?
Маргарита Пешева: Това означава, че тези програми ще могат да се излъчват...
Водещ: Същите програми по право ще си получат цифрови честоти, така ли?
Маргарита Пешева: Не мога да кажа, не мога да бъда сигурна каква ще бъде окончателната регулаторна рамка.
Водещ: А вашата идея каква е?
Маргарита Пешева: Нашата идея, по принцип идеята на СЕМ е общественият оператор БНТ да получи отделен, цифров мултиплекс, тъй като европейската практика е такава и да може държавата да се ангажира с преносната мрежа на обществените работи.
Водещ: Добре, но тия хора, които купуват БТВ, които купуват Нова телевизия, какво ще стане с тях, ако не им дадете по право и на тях един мултиплекс?
Маргарита Пешева: Това не зависи от СЕМ.
Водещ: А вашата идея каква е?
Маргарита Пешева: СЕМ няма законодателна инициатива.
Водещ: А вие какво правите?
Маргарита Пешева: Българският законодател, г-н Вълчев, вие сте ме поканили, дайте ми възможност да кажа няколко изречения.
Водещ: А какво предлагате за БТВ и за Нова телевизия, Вие имам чувството, че избягвате от въпроса, затова съм толкова настойчив?
Маргарита Пешева: Не, ние предлагаме - основните неща, които ние сме предложили се отнасят до ролята и дейността на СЕМ в процеса на преход от аналогова към цифрова телевизия и в процеса на лицензирането на т.нар. телевизионно съдържание на цифровите мултиплекси. Нашето становище, което сме представили на вниманието на комисията се занимава с това, че не може регулаторният орган, който отговаря за инфраструктурата, да регулира и лицензира телевизионно съдържание, тъй като проектът, който беше представен на вниманието на комисията от Министерския съвет, даваше изключителна власт и правомощия на Комисията за регулиране на съобщенията, докато новият проект, в четвъртък на заседанието беше раздаден на вниманието на всички експерти, депутатите, беше раздаден доклад, в който има вече нова философия, която се предлага от българския законодател. Тази нова философия се изразява в следното: СЕМ ще има възможност да лицензира телевизионни програми, които ще бъдат предназначени за цифрово разпространение и ще влязат в един списък. След това СЕМ ще трябва да избере вида и профила на телевизионните програми, които всеки мултиплекс трябва да излъчва. Да кажем, една или две общ политематичен профил, да кажем една филмов профил или спортен профил, или музикален профил, и самият оператор на цифровия мултиплекс ще бъде свободен от спиисъка от всички предварително лицензирани програми, да избере коя точно общ политематичен профил ще излъчва, или пък филмова, или пък музикална и т.н.
Водещ: Тоест вие на давате отговор на въпроса какво става със съществуващите вече лицензирани програми на ефирни телевизии, с изключение на обществената.
Маргарита Пешева: При всички случаи съществуващите вече програми биха могли, ако законодателят прецени, маскери – тоест те биха могли да бъдат качени по право на един или два цифрови мултиплекса. Но аз не мога да се ангажирам как точно ще се развият нещата, тъй като това са проекти, които все още се обсъждат.
Водещ: Тоест собственика на мултиплекса ще бъде, възможно е да бъде различен от този, който ще прави програмата?
Маргарита Пешева: Да, при всички случаи, но засега...
Водещ: С изключение на обществената телевизия.
Маргарита Пешева: ...но засега, в този вариант на законопроекта, който ни беше раздаден, в този вариант собственика на мултиплекса и на преносната мрежа е един и същ, разбира се европейските практики са различни, в европейските практики се отделя собствеността на преносната мрежа от собствеността на мултиплекса, но в крайна сметка българският законодател е в правото си да предложи един справедлив механизъм. Разбира се аз лично, изказвам лично мнение, не допускам, че програмите на БТВ или пък на Нова телевизия няма да заемат своето достойно място на един мултиплекс или пък на два мултиплекса, просто не допускам това, но как точно ще се разпишат отделните елементи от регулаторната рамка, отделните норми на закона, е проблемът на българския законодател.
Водещ: В радиото имате интересен приоритет, ако правилно е предаден, нови радиопрограми в селища със стратегическо значение за съхраняване на националната идентичност и подчертавате, че още не имало конкурси за нови радиопрограми в Търговище, Разград, Пазарджик, Силистра, в райони със смесено население и до границата. В какви срокове си представяте да стане това?
Маргарита Пешева: Ние вече работим за старта на нови радиопрограми в тези областни градове,в които радиоконкурси не са провеждане, за да може окончателно да се структурира радиосредата по отношение на големите национални аудитории. Градовете, които изброихте са петте областни града, в които такива конкурси не са провеждани, дори поръчахме социологически изследвания, получихме ги от „Маркет Линкс”, за да проверим какви са тенденциите и нагласите на радиоаудиториите в тези градове, доколко се интересуват от различни видове радиопрограми, дали въобще искат нови радиопрограми, тоест тези излседвания вече ги имаме и работим по този въпрос.
Водещ: Друг ваш приоритет, недопускане на враждебност, цензура и омраза – на религиозен, расов и етнически принцип, запазване чистотата на българския език. Ще ви задам въпроса през призмата на култов дебат от тази седмица между двама големи, култови журналиста, впрочем и двамата оказали се агенти на ДС – Кеворк Кеворкян и Георги Коритаров. Той беше много коментиран, очевидно беше много коментиран, от друга страна не е ли нормално да има едни такива дебати в радио, телевизионния ефир – не е ли нормално дори политиците да сблъскват и то точно политиците да се сблъскват с враждебни една на други тези?
Маргарита Пешева: Аз не бих дала точно този пример и не това съм имала предвид. Под език на омразата много често се има предвид, когато се подбужда радио или телевизионната аудитория към ненавист, основана на расов, възрастов, етнически, религиозен признак. Това е всъщност и най-важният проблем от гледище на европейската медийна регулация – да не се допуска жестокост и насилие, да не се допуска враждебна реч, да не се допускат предавания, които уронват физическото и психическото здраве на децата, това е много важно – д аима известно филтриране на медийната среда от голяма недружелюбност. Що се отнася просто до полемиката, нормално е това, което вие казвате – в ефира да има полемика, в ефира да има спор, в ефира хората да отстояват различни гледни точки...
Водещ: ...да се пообиждат малко, в някаква граница.
Маргарита Пешева: Не мисля, аз мисля, че това е в рамките на живото предаване. Но под „език на омразата” се разбира, когато се внушава ненавист между гражданите, когато се внушава ненавист и се подбужда към ненавист, основана към вашата различна етническа принадлежност, религиозна принадлежност, възрастова, расова, тоест това са основните принципи на радио и телевизионната дейност, които се смятат за основополагащи в европейската медийна демокрация.
Водещ: Ясна теза по този въпрос. А какво мислите по казуса Коритаров?
Маргарита Пешева: нямам право да се прозинасям...
Водещ: Вие от дълго време сте в бизнеса на медиите, той намери продължение с тази кавга с Кеворк Кеворкян...
Маргарита Пешева: Като председател на СЕМ и като обикновен член на СЕМ, вие сте юрист г-н Вълчев и знаете, че СЕМ няма абсолютно никакво право по закон да се произнася и да коментира управленски политики, програмни политики, уволнения на водещи, промяна на програмни позиции, сваляне на предавания, сваляне на предавания, естетически принципи – всичко това е напълно забранено от медийния закон и ние нямаме право на подобен коментар. Аз също ще се въздържа от подобен коментар.
Водещ: А за агентите на ДС в БНТ, което имаше изключителен отзвук в пресата? Всъщност се оказа – всички култови имена на българската журналистика, от края на комунизма и началото на прехода, се оказаха свързани с ДС.
Маргарита Пешева: Аз споделям декларацията, която чух, Декларация на БНТ. Споделям, че в журналистиката високата етика и морал имат много важно значение, не само професионализма. Тоест мисля, че подобни хора, които са имали подобни зависимости, не бива да водят телевизионни предавания. Мисля, че те не бива да заемат високи административни постове в обществения оператор, защото така се накърнява обществения интерес. При никакви обстоятелства не мисля, че тези хора трябва да диктуват и формират общественото мнение, това е моята лична позиция.
Водещ: Добре, желая ви успех. Колко е мандата?
Маргарита Пешева: Една година, по закон.
Водещ: Догодина пак по това време, като преизбран председател.
Маргарита Пешева: Благодаря за поканата.
Водещ: Маргарита Пешева, председател на СЕМ.

събота, 29 ноември 2008 16:16:38

Няма коментари: