понеделник, 1 декември 2008 г.

Приливи и отливи и в най-добрите компании

сп. Тема - 40 стр.
Приливи и отливи и в най-добрите компании

Татяна ЯВАШЕВА

В трудни времена слабите отпадат от играта, а силните имат възможност да се развият още по-бързо
Пари се печатат, но доверие - не. Щом напоследък толкова много говорим за доверие, явно, че неговият дефицит рязко нараства - както в междуфирмените отношения, така и в самите компании. Има мениджмънт, който владее положението, макар че ситуацията на пазара рязко се промени в последните месец-два. При тази динамика Hewitt Associates съвместно със своя стратегически партньор от България „Мандей инсайт" обяви резултатите от проучването „Най-добрите работодатели 2008". То всъщност отчита доверието на служителите към своя работодател. В проучването участват 13 500 служители и 350 мениджъри от 84 компании. Изводът е, че най-добрите и в криза показват, че са най-добри.
Топмениджьри си отиват
„Много от амбициозните, дълго планирани стратегии за растеж и икономическо развитие ще бъдат зарязани през тези тежки времена на икономическа и финансова криза. Придържането към смелите начални планове на компаниите ще доведе до победа само някои предприемчиви шефове, но повечето директори ще се опитват да запазят своите позиции и постигнатите резултати, без да рискуват в нови начинания. DHL, една от най-големите компании доставчици и част от Deutsche Post World Net, съобщи на 10 ноември, че ще остави без работа 9500 свои служители в Америка и ще прекрати доставката на вътрешни пратки." Така започва един анализ, посветен на промените, които предприема компанията на експресни куриерски услуги и спеди-ция DHL. В проучването на Hewitt сред най-добрите работодатели 6 раздел „Големи компании" е и DHL България. Когато потърсих Красимир Янев, генералния директор на компанията „най-добър работодател", стана ясно, че той и още трима топмениджьри скоро напускат. От DHL си отиват четирима души, под чието управление българското подразделение на международната корпорация се е превърнало в работодател, ценен от служителите. Защо си тръгват? „Има преструктуриране и по-малките дъщерни дружества в България, Словакия, Словения преминават на подчинение на ръководството в по-големи страни, като България ще се управлява от екипа в Румъния", обяснява Янев. При тази промяна той не вижда подходящо място за себе си и ще търси реализация извън компанията. Надява се впоследствие да не се налагат други съкращения на персонала, но според него подобно обещание никой не може да даде.
В DHL България „цифрите" все още не усещат глобалната криза, защото ръстът на приходите от продажби е с близо 20% по-висок от миналата година. В тази ситуация резонен е въпросът „Защо България се наказва с такова преструктуриране?" В корпорациите обаче подобни решения се вземат на стратегическо ниво и те могат да засегнат дори страни с много добро представяне. „При всяко съобщение за съкращения цената на акциите на съответните компании веднага скача. Общият тон е тон на криза и такъв тип новини се приемат като сигнал, че редиците се стягат", обяснява Янев. Той е уверен, че и догодина DHL ще е сред най-добрите работодатели, тъй като компанията се ръководи успешно. То е като корабът, който се лЬшка в зависимост от прилива и отлива. Ако деловата среда се влоши, тя ще се влоши за всички. И понеже DHL България ще се сравнява с околните, сигурен съм, че ще е пак сред първите, уверява нейният все още генерален директор.
Силните оцеляват
Да видим какво се случва и в една средна българска компания, която и тази година е отличена като най-добър работодател. „Телерик" е създадена през лятото на 2002 г. и вече е основен играч на световния пазар за софтуерни модули и приложения за платформата Microsoft.Net. Компанията е изцяло българска с централа в София и офис в Бостън. В София работят 150 души, а в офиса в САЩ още девет. „Нашата стратегия за развитие не се е променила много в условията на глобална криза. Не планираме генерални мерки за свиване на разходите, не предвиждаме съкращение на персонал. Точно обратното - имаме доста агресивни планове за 2009 г. и се надяваме да израснем още повече. В трудни времена слабите компании отпадат от играта, а силните имат възможност още по-бързо да се развият. Ние се стремим да бъдем силни и да се възползваме от трудностите на нашите конкуренти", твърди Светозар Георгиев, съсобственик на „Телерик". В никакъв случай няма да съкращават кадри в резултат на кризата, тъй като според четиримата управители особена полза от това няма. Стремежът ще е компанията да е по-продуктивна и ефективна, за да надмине конкуренцията. „Амбициозните екипи оцеляват", вярват в „Теле-рик". Стимулирането на творчеството е един от най-силните мотиватори в тази българска IT компания. Възможността да се правят продукти на световно ниво, да се работи с най-известните фирми по света и да се участва на най-престижните изложения вдъхновявала всеки IT специалист в „Телерик" да дава най-доброто от себе си.
Дивиденти
Заради динамиката на промените Hewitt прави експресно проучване доколко в условията на криза служителите се чувстват информирани за случващото се с компанията, в която работят, и доколко ще се отрази на работното им място. Около 73% са на мнение, че кризата ще ги засегне. Налице са обаче големи разминавания между това, което топмениджърите мислят, и онова, което служителите усещат. Това е показателно за недобрата комуникация. Изследването сочи, че колкото по-ангажирани са служителите, толкова по-добър е финансовият резултат на компанията. Това, разбира се, не е единственият фактор, който влияе върху постиженията, обяснява Ирена Бояджиева, ръководител на проучването за България. Кризата всъщност е време, в което, преди да се отреже, трябва добре да се премери.
Важно е работодателите да се държат така, че да не загубят доверието на своите служители, съветва Бояджиева. Според нея икономическата криза не бива да се превръща и в криза на отношенията „работодател-служители". Лоялността не бива да се губи. Добрата комуникация е решаваща. Защото във времена на промени служителите са склонни да се фокусират върху своите проблеми, а не върху бизнеса на компанията. Сега е моментът да се заздравят екипите, като се заложи на честност и откритост за всичко, което предстои. За да се чувстват служителите сигурни за своето работно място, трябва да се гарантира доброто бъдеще на фирмата. А това може да стане само ако те дадат своя сериозен принос за това. Така се получава затворен цикъл - има ли разбиране за целите, с общи усилия компанията ще се справи с трудностите. Дивидентите от това съвместно усилие няма да закъснеят.
***
ПЛЮС И МИНУС
Усещането за справедливост и за баланс - това е важно в управлението на една компания. Трябва да се отчете, че много групи от хора са в отношения с компанията - клиенти, служители, акционери, общество. Ако някоя от тях не бъде удовлетворена за достатъчно дълъг период от време, балансът се нарушава. Като цяло служителите трябва да се чувстват удовлетворени на работното си място, акционерите трябва да са удовлетворени, клиентите също, но порочно би било да се фаворизира която и да е от тези групи, твърди Красимир Янев от DHL България.
Предимството на корпорациите е, че имат сериозна предпазна мрежа, създадени са правила и процедури, т.е. има утъпкани пътища, по които се върви по-лесно. Но когато вървиш по утъпкан път, не може да си креативен. В корпорациите се говори за предприемаческо отношение към работата, но това по-често са думи. Тези удобни процедури не дават възможност мениджърът да прояви предприемчивост и творчество, каквито той може да постигне в една малка компания. Но там пък няма утъпкани пътища.
Екипът би могъл да дава отлични резултати както в неблагоприятна, така и в благоприятна пазарна среда само ако има обединяване около ценности и цели. В ситуация на забавяне на пазара най-важна става именно производителността, а тя се постига с добре подготвен екип. Не бих посъветвал никой да спестява от обучение и развитие на екипа си независимо колко трудни са времената, твърди Атанас Гаров, изпълнителен директор на Colliers International.
сп. Тема – стр. 40-41
неделя, 30 ноември 2008 02:50:54

Няма коментари: