неделя, 15 февруари 2009 г.

Най-голямата търсачка в интернет „Гугъл"

Сега - 46 стр.
Най-голямата търсачка в интернет „Гугъл"



обяви, че се отказва от опитите си за продажба на реклама във вестниците заради отражението на икономическата криза в сектора и спада на потреблението в САЩ, предадоха световните аген-ции.Компанията обяви, че програмата, започнала през 2006 г., не е донесла очакваните резултати и прекратяването й ще позволи на „Гугъл" да се концентрира върху по-успешните си дейности на фона на опитите на интернет гиганта да намали разходите.Проектът на „Гугъл" даваше на рекламодателите възможност чрез интернет да намерят свободно място в колоните на американските вестници и да предложат на редакциите цена за поместване на рекламите. Експертите от компанията подчертаха, че методът, който е успешен в интернет пространството, не е донесъл очакваната печалба в печатните издания.Програмата, в която участваха 800 американски вестници, ще бъде закрита на 28 февруари. „Гугъл" е в процес на съкращаване на разходите си.

Няма коментари: