събота, 21 февруари 2009 г.

Интернет промени начините на общуване

Дума - 16 стр.
Интернет промени начините на общуванеХората, родени преди седемдесете години на XX век, са ужасени от това, че "младите не четат". Те смятат, че причината за това са компютрите и телевизията. От друга страна, ако се анализират причините за неумението ни да се справим с една компютърна програма, като първа и основна причина е нежеланието да се прочете появилото се на екрана и стремежът да се запомни механично изобразеното или да се запаметят комбинации от клавиши, с които се извършва даденото действие. Всъщност никога по-рано общуването с писан текст не е било по-разпространено, отколкото днес, в първото десетилетие на XXI век. SMS съобщения, разговори в чатове, Skype, ICQ и др. Са основни средства за общуване на "младите и нечетящите". Никога преди не е било толкова необходимо познаването на няколко чужди езика освен майчиния или поне на английски. Четенето е актуално и ще остава актуално. Но четенето е бавно!
Има случаи, в които е необходимо с един поглед да се разбере най-важното. Например в рекламата, която трябва да хване вниманието на преситения от информация съвременник, в мига, когато погледът му попадне върху нея. Ако не успее именно за миг, за секунда да направи това, погледът, вниманието се насочват в друга посока, тъй като средата на интернет е полифонична и има страшно много неща, които отклоняват вниманието. Powerpoint презентацията е средство за ускоряване на процеса на запознаване с даден проблем. Тя наподобява друго съвременно средство за изразяване - филма, и сътветно изисква подобен на подход към темата, която се развива - да имаш ясна визия какво и кога да кажеш, как да го покажеш, но най-важното да бъдеш разбран без много обяснения. А що се отнася до страховете, че ще се върнем към начините на общуване "на маймуните", това е неоснователно, както неоснователни се оказаха страховете, че театърът ще изчезне, защото има кино, или че киното западало, защото има телевизия.
Съвременният човек все повече учи, все повече общува и все по-интензивно работи.Проблем е, че може да има хора, за които училището, образованието и компютърът продължават да са недостъпни, това е проблем, с който трябва да се борим, за да не останат хора отвъд "електронната пропаст".

Няма коментари: