събота, 21 февруари 2009 г.

Използването на уебпространството за рекламни

Сега - 46 стр.
Използването на уебпространството за рекламницели ще е топ тактиката на рекламодатели и мар-кетолози през 2009 п, показва проучване сред мениджъри на американски рекламни агенции, проведено през януари от консултантската компания Reardon Smith Whittaker. На това мнение са една трета от анкетираните маркетолози, които класират тактиките по критерия най-добър от гледна точка на интереса на рекламодателите и относителната ефективност. Телевизията като водещата рекламна стратегия за годината посочва само 5% от запитаните. На въпроса какъв вид тактика предпочитат самите маркетолози почти седем от десет казват, че това е онлайн маркетингът, а една четвърт посочват мобилния маркетинг. Все пак въпреки годините на възходящ интерес от страна на клиенти и маркетолози действителните разходи за онлайн реклама изостават от тези при телевизията, казват от Barclays Capital.

Няма коментари: