вторник, 17 февруари 2009 г.

Ричард Лининг, президент на IPRA за 2011 г.:Новите медии трябва да се използват ефективно

Пари - 23 стр.
Ричард Лининг, президент на IPRA за 2011 г.:Новите медии трябва да се използват ефективно- Господин Лининг, медиите непрекъснато се променят. В тези динамични времена какво се случва с PR бизнеса?
- Най-важното нещо е да разберем същността на PR бизнеса. По-просто казано, той е посредникът на комуникацията между организацията и нейните публики, а за да се постигне тази връзка, са необходими подходящите канали. Както всички знаем, това са основно медиите. Тяхна особеност обаче е фактът, че там е неизбежна на-
месата на журналиста и редактора, когато организацията желае да отправи послание към публиките си. Сега обаче съществуват такива канали, които не са „медиатизирани”. Те дори стават все по-предпочитани от PR експертите, защото връзката между двете страни е директна. Ако РR бизнесът иска да бъде ефективен, той трябва да използва възможностите, които новите медии предлагат. Този процес не е нещо ново - нещата винаги са еволюирали по подобен начин, от местни към национални вестници например. Хубаво е да се знае също, че новите медии не са само интернет, но и rss,
sms и др.
- Кои са най-важните неща, които трябва да се знаят за PR по време на криза?
- Първото важно нещо е, че ако започнеш да действаш, след като кризата е вече факт, значи си закъснял. Организациите трябва да очакват най-лошото и да са подготвени. Комуникацията по време на криза трябва да включва неща като загриженост към жертвите и техните семейства, което не бива да се тълкува като отбранителна позиция. Организацията трябва да бъде активна, да комуникира с медиите и да бъде в го-
товност за всякакви последици.
- Какви са вашите прогнози за развитието на PR бизнеса?
- През последните години PR бизнеса отбеляза голям ръст. Отдавам го на факта, че PR излиза доста по-евтино, ако използваш новите медии и другите разнообразни инструменти за комуникация. Това е важно за PR практиците, защото по този начин сме на „един клик разстояние” от аудиторията. Затова и IPRA под председателството на Мария Гергова ще работи в тази насока - развитие на PR в интернет.

Няма коментари: