събота, 21 март 2009 г.

Пълен назад

Капитал - 42 стр.
Пълен назад

Весислава АНТОНОВА

Далекосъобщителният регулатор ще дава разрешителни за аналогови честоти въпреки цифровизацията
Ако се опитате да откриете логика в развитието на българския телевизионен пазар, определено ще ви е много трудно. Особено ако проследите най-новата му тригодишна история.
Като една от основните пречки за старта на цифровизацията в тв сектора дълго бяха сочени обявените от Съвета за електронни медии (СЕМ) аналогови тв конкурси през 2006 г. Проблем бяха и остарелите закони, регламентиращи развитието на сектора. През следващите две години, 2007-2008, конкурсите за нови ефирни телевизии ту се отменяха, ту се възстановяваха и всичко това, за да се угоди на един точно определен човек, според играчите на пазара и контролираните от него канали - собственика на няколко рекламни агенции Красимир Гергов. Той и два от каналите, зад които стои - GTVи ТВ2, с временни лицензи спечелиха най-много от отложените конкурси. При евентуален конкурс имаше възможност те да не са сред печелившите. В крайна сметка през 2008 г. окончателно бе решено, че аналоговите конкурси са отживелица и е по-добре да се мисли за прехода към цифровизация на тв излъчването. Последваха промени в Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и сериозни изменения в Закона за радиото и телевизията (ЗРТ). През тази седмица бяха нанесени и корекции на сроковете в плана за цифровизация на тв сектора, одобрен от правителството още през 2008. Нещата, вместо да продължат напред обаче, рязко се върнаха назад и това стана ясно още когато се обсъждаха промените в ЗЕС. Има шансове за нови аналогови телевизии.Законът за електронните съобщения в изменената и допълнена редакция от 06.03.2009 г. всъщност не дава право на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) да провежда конкурс за аналогово телевизионно радиоразпръскване, защото провеждане на конкурси беше предвидено само до края на 2008 г. и водещият регулатор тогава бе Съветът за електронни медии (СЕМ).
"Нова разпоредба в ЗЕС (§5, ал.3 от преходните и заключителни разпоредби на закона) дава възможност на КРС да подготви проект на правила, по които ще може да издава на регистрирани по реда на ЗРТ телевизионни оператори разрешения за ползване на свободен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, който не е предоставен по реда на §9а (временни честоти) от преходните и заключителни разпоредби на ЗРТ", обясни председателя на КРС Валентин Божков.
В момента правилата са достъпни на сайта на КРС и са подложени на обществено обсъждане, което приключва на 10 април 2009 г. "След този срок и като обсъди постъпилите становища на заинтересованите лица, КРС ще приеме окончателно правилата и ще ги изпрати за обнародване в Държавен вестник. В случай че проектът на правила не претърпи съществени промени в резултат на общественото обсъждане, КРС смята до средата на май да издаде разрешенията съобразно наличния свободен ограничен ресурс - радиочестотен спектър", допълни Божков.
Очевидно регулаторите не се бавят, защото през тази седмица СЕМ вече одобри правилата на КРС. Цялото бързане е много нетипично за тези организации и едно от възможните обяснения са приближаващите избори. По традиция медийните правила и закон не се гласуват бързо - това показва досегашната практика на институциите. Очаква се до 10 април със становище да се произнесе и Асоциацията на радио- и телевизионните оператори (АБРО).
Кандидатите за ползване на аналогови честоти засега със сигурност са трима - телевизиите "7 дни тв", управлявана от Петко Тодоров (телевизията се раздели с временния си ефирен лиценз, който бе преотстъпен на ВВТ, а после препродаден в пакет с ТВ2 и "Ринг" от Красимир Гергов на СМЕ) и ТВ7(медиата скоро бе купена от считаната за близка до ДПС бивша шефка на тото-то Ирена Кръстева). За аналогова честота ще се бори и ВВТ. Прокуристът на BBT Кирил Гоцев потвърди пред "Капитал", че тв каналът ще кандидатства за ефирна честота. "Ние сме сериозна телевизия с интересна програма, а и на предишните конкурси стигнахме почти до края", обясни той. Гоцев допълни, че ще следят с интерес процеса на лицензирането, защото, "ако само един играч вземе честотите, това ще е голям проблем". На пазара и в колуарите на парламента отдавна се коментира, че поправката в ЗЕС, която дава право на КРС да издава разрешителни за аналогово тв излъчване е заради телевзията на Кръстева ТВ7.
Каква ще е развръзката обаче, тепърва предстои да разберем. Отново по традиция ощетените медии обжалват процедурите по даване на права за ползване на ефир. Като се има предвид, че ефирният канал за София е само един, а кандидатите поне засега трима, битката е неизбежна.

Няма коментари: