понеделник, 16 март 2009 г.

Европа ще удвои IT инвестициите

Класа - 2 стр.
Европа ще удвои IT инвестициите

Даниела СТЕФАНОВА

Стратегията на Брюксел вижда в информационните технологии спасение от икономическата криза
Европа да удвои частните и публичните инвестиции за изследвания, развитие и иновации (R&D&I) в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) до 2020 г., предвижда стратегията на Европейската комисия, чийто окончателен вариант беше обявен преди два дни. Сред мотивите за създаването й е разбирането, че секторът предлага жизнено необходими инструменти за излизане от сегашната икономическа криза и за изграждане на устойчива икономика. Размерът на публичните инвестиции се очаква да достигне 6 млрд. евро. Годишното финансиране на ниво ЕС чрез Седма рамкова програма ще се повиши от 1,1 млрд. евро през 2010 г. до 1,7 млрд. евро през 2013 г. След десет години Старият континент трябва да е удвоил обема на рисковия капитал 6 малките и средните предприятия. Дотогава Европа трябва да разполага с нови пет центъра за върхови постижения в областта на ИКТ, а делът й в световното производство в сектора да бъде най-малкото равен на дела й на потребител на глобалния пазар. Всичко това е възможно само при ръст на инвестициите, обединяване на ресурсите и осигуряване на конкурентни пазари. Средствата за ИКТ нарастват с 4% годишно Пазарът на ИКТ в световен машаб достига 2000 млрд. евро и нараства с 4% годишно, сочат данните от доклада на Европейската обсерватория за информационни технологии (ЕГГО) за европейската конкурентоспособност. На Европа се падат 34 на сто от този пазар, а делът на сектора в европейския БВП е 4,5%. Въпреки че е признат лидер в сегменти като телекомуникационно оборудване и услуги, бизнес софтуер, роботика, технологии за сигурност, приложения за телемедицина, автомобилна, авиационна и космическа електроника и т.н, Европа харчи едва половината от средствата, които САЩ инвестират за изследвания и иновации в ИКТ. В абсолютни числа ИКТ секторът на ЕС е вложил в R&D 33,7 млрд. евро през 2005 г., което представлява 0,31% от БВП на общността. Това е далеч под размера на инвестициите в САЩ 64,1 млрд. евро, и малко повече от Япония - 26,8 млрд. евро, Корея - 10,9 млрд. евро, и Австралия - 1,5 млрд. евро. Към това трябва да се добави и растящият недостиг на квалифицирани специалисти, които да се занимават с проучвания и разработки в областта на ИКТ, където има стотици хиляди вакантни работни места. Затова ЕК подкрепя инициативите "Нови умения за работни места", "Цифрова грамотност" и "Електронни умения", в това число и мерки, които ще насърчат овече младежи и жени да изберат кариера в областта на ИКТ. Сравнително малко от световно признатите центрове за върхови постижения в сектора са базирани в Европа, констатира още ЕК. Това прави континента по-малко привлекателен за ученици, студенти и изследователи, както и за частни инвестиции. За сравнение само американският щат Калифорния привлича два пъти повече рисков капитал, отколкото цяла Европа. Капиталовложенията на фирми за рисково инвестиране в нови ИКТ бизнеси са над 6 пъти по-малко в ЕС, отколкото в САЩ. В Силициевата долина и Сан Диего попадат една трета от всички световни инвестиции - 10 млрд. евро от общо 30 млрд. евро през 2007 г. В България едва 0.33% от БВП се отделят за иновации, показват данните на икономическото министерство от февруари 2009 г. Преобладават публичните средства, а бизнесът все още отделя твърде малко от разходите си за изследвания и ГГ проекти. У нас науката и иновациите не се припознават като ключов фактор за икономически растеж. Подобна е ситуацията и в цяла Европа. Затова в стратегията си ЕК подчертава, че увеличаването на публичното инвестиране е важно, но не е достатъчно, за да привлече и частни вложения. Комисията предлага на парламента и Съвета на министрите да подкрепят идеята за премахване на бюрокрацията в процедурите по европейските програми, което ще засили участието на бизнеса.
***
Нови шансове
Европа има шанс да играе водеща роля в разработката и формирането на "бъдещия интернет", който постепенно ще замени сегашния уеб, стационарните и мобилните мрежи и обслужващата инфраструктура. Възможността за свързване на трилиони устройства със скорости, надхвърлящи стотици мегабита в секунда, ще промени начина на общуване и ползване на знанието за европейците.

1 коментар:

Unknown каза...

http://www.lawsbg.com/proceduri/792-licenz-invest-drujestvo.html

Инвестиционните дружества тук имат проблем: държавата.