вторник, 14 юли 2009 г.

Световният интернет трафик ще се увеличи петорно до 2013 г.

Дневник - Компании&Финанси - II стр.
Световният интернет трафик ще се увеличи петорно до 2013 г.В основата на ръста стои силният скок на видеообмена, показва проучване на „Сиско“
Потреблението на широколентов интернет и световният интернет трафик продължават да растат с бързи темпове, което се дължи на разширеното използване на интерактивни медии и резкия скок в употребата на видеосъдържание чрез различни устройства. Това показват резултатите от глобално проучване на „Сиско“ (Cisco) - Visual Networking Index (VNI). Ръстът на трафика ще бъде основно във високоскоростния интернет, видеото и цифровите услуги. Проучването обхваща периода 2008 - 2013 г. Според VNI глобалният интернет трафик ще нарасне петорно до 2013 г., като през 2013 г. той ще достигне 56 екзабайта на месец (1 екзабайт = 1 милиард гигабайта). Интернет трафикът в Северна Америка ще достигне 13 екзабайта на месец до края на периода, изпреварвайки с малко Западна Европа, където трафикът ще е 12.5 екзабайта. В Азия и Тихоокеанския регион трафикът ще стигне 21 екзабайта на месец. Близкият изток и Африка ще реализират най-бърз растеж с комбиниран годишен темп от 51%, достигайки 1 екзабайт на месец през 2013 г. В основата на прогнозите за силен ръст стоят очакванията видеообменът да превземе интернет пространството. До 2013 г. общият дял на всички видеоформати (телевизия, VoD, или т.нар. видео на поискване, интернет видео и P2P технологията, която служи за свободен обмен на файлове в интернет) ще надхвърли 90% от световния потребителски трафик. Трафикът за видеокомуникации (видеоразговори и моментни съобщения) ще се увеличи 10 пъти. Прогнозите за мобилния трафик на данни са за двойно увеличение всяка година от 2008 г. до 2013 г., нараствайки 66 пъти, като до 2013 г. ще стигне почти 64% от общия световен мобилен трафик на данни. Мобилното видео е най-бързо развиващата се категория, измерена в проучването Cisco VNI. Хиперсвързаността на потребителите (която включва активно и пасивно свързване в мрежа) също увеличава дигитализацията. Активното свързване в мрежата - слушането на онлайн музика, работата онлайн, интернет сърфирането, моментните съобщения през телефон, ще прибавят всеки ден по 6 часа в мрежа до 2013 г. Толкова ще добави и пасивната свързаност, като например DVR записите при гледане на друга програма в мрежа, онлайн съхранението на данни и др. За бума на интернет трафика допринасят и очакванията за покачванията на броя на дигиталните екрани на всички видове устройства, се посочва още в проучването. До 2013 г. площта на цифровите екрани в световен мащаб ще бъде около 1 млрд. кв. метра.
***
Прогнози:
Световният интернет трафик ще достигне 56 екзабайта на месец до 2013 г.
Общият дял на всички видеоформати ще надхвърли 90% от световния потребителски трафик
Мобилният трафик на данни ще нарасне 66 пъти между 2008 и 2013 г.
Хиперсвързаността на потребителите ще прибавя всеки ден по 6 часа в мрежа до 2013 г.
Общата площ на цифровите екрани на дигиталните устройства ще стигне 1 млрд. кв. метра

Няма коментари: