четвъртък, 16 октомври 2008 г.

БАН ще лъска имиджа си с нов PR-отдел

Медиапул - България
БАН ще лъска имиджа си с нов PR-отделВ БАН се открива нов отдел за връзки с обществеността, обяви в сряда председателят на академията акад. Никола Съботинов. Учените са на мнение, че съществува негативно обществено мнение към институцията и това се дължало на факта, че до момента БАН не е имала отдел, който да се грижи за публичния й образ. Отделът ще бъде оглавяван от старши научен сътрудник д-р Антоанета Христова. Засега отделът се състои от двама души. Те ще поддържат комуникация с координатори, които ще бъдат избирани във всеки един институт и структурно звено на БАН. Координаторите в институтите ще имат за задача да предоставят на отдел "Връзки с обществеността" в БАН информация за събития – научни резултати, патенти, международни участия, израстване на млади хора в науката, значими гости и лектори два пъти в месеца. "Академията не трябва да бъде в никакъв случай изолирана от обществото", заяви Съботинов. Отделът ще поддържа интернет страницата на БАН и ще популяризира всичко, което се прави в академията. Така например в момента Институтът по генетика на растенията към БАН работи по създаването на специален сорт домати, който да има добър търговски вид и устойчивост, но и да притежава изключителни вкусови и ароматни качества. Учени от БАН са решили и проблемите с отглеждането на памук в Турция, след като от югоизточната ни съседка ги помолили за помощ.
15.10.2008 г.

четвъртък, 16 октомври 2008 00:01:00

Няма коментари: