вторник, 25 ноември 2008 г.

„Актив груп“ ще работи с външни партньори

Дневник - 16 стр.
„Актив груп“ ще работи с външни партньориАгенцията „Актив груп“ (Active Group) стана част от веригата от независими агенции за пълно комуникационно обслужване CommWorld. Организацията е създадена през 1988 г. и обединява компании от Европа. Идеята на веригата е да даде възможност на членовете си да разработват съвместно проекти и да обменят опит и ноу-хау за организацията на работата си, като така подобряват резултатите.
Като членове на CommWorld ние получихме за партньори две агенции - от Белгия („Айота къмюникей-шънс“) и от Германия („Проарт). Това ни дава възможност да се допитваме до техните експерти при нужда, а те също ще могат да ползват нашия екип за консултации, обясни управляващият директор на „Актив груп“ Емона Гешева. Членовете на CommWorld освен това осъществяват и програми за обмен на хора и данни.
Така клиентите ни ще се възползват от подкрепата на нашите партньори, без това да натоварва допълнително бюджетите им, обясни Гешева. „Екипът ни също ще получи възможност да се развие, още повече че в моменти на криза обучението на кадри е най-добрият начин за бизнеса да се раз-вива,“ смята директорът на „Актив груп“. В CommWorld имат право да членуват само агенции с един или двама собственици, които активно участ-
ват в развитието на компаниите си. „Актив груп“ е основана през 1999 г. и разполага с офиси в София и Брюксел. През 2008 г. агенцията получи две награди от Българското дружество за връзки с обществеността в категориите „Най-добра PR кампания на държавна институция” и „Най-добра PR кампания на политическа организация”. Клиенти на фирмата са „БТК груп“, ITT, KBC Group, „Булгартабак“, AstraZeneka и много държавни институции.
вторник, 25 ноември 2008 03:34:50

Няма коментари: