вторник, 25 ноември 2008 г.

Мобилният интернет ще е основният двигател на телеком пазара

Актуално - Общество
Мобилният интернет ще е основният двигател на телеком пазараОсновното предизвикателство пред телеком пазара в световен мащаб е свързано с разгръщането възможностите на мобилния интернет, който предстои да се оформи като нова "екосистема" и все още не е реализирал пълния си потенциал.
Това коментира Джон Гол, програмен директор на телекомуникационната група в IDC CEMA, на семинар за предизвикателствата пред мобилни услуги, организиран от българския офис на компанията миналата седмица.
По думите на Гол с основание можем да очакваме бурно развитие на сегмента предвид предпоставките, които вече са налице (мрежа, аксесоари, приложения, спомагателни технологии, съдържание). Той направи аналог с наличната преди време "екосистема" от компютри, модеми и мрежи, която послужи като основа за експанзията на интернет.
Успешното поведение на телеком пазара в момента е свързано с фокус върху силните бизнес страни и ориентацията към партньорства. Само по този начин може да бъде постигнато покритие на глобално ниво, категоричен бе Гол.
Мобилният интернет тепърва ще набират скорост, тъй като телекомите в развитите пазари, вече отчитат застой и се готвят за предстоящ спад на приходите от обичайните услуги по пренос на глас.
България все още е далеч от тези реалности предвид по-бавното развитие на пазара, но тази ситуация в скоро време ще претърпи промяна в отговор на непрекъснатото поевтиняване на разговорите, което ще рефлектира в застой на проходите и на родна почва.
"Напрежението на пазара вече започва да се усеща. Някой от операторите тръгнаха с месечните тарифи за данни. В рамките на година две ще започнем да виждаме първите признаци към преоринтация на телеком пазара към мобилни услуги", коментира пред Expert.bg Данаил Миновски, TBU Manager, Motorola за Балканите, Италия и Кавказ.
Застоят в приходите от пренос на глас накара мобилната индустрия да търси нови приходоизточници за телекомите, като WAP, MMS, GRRS, видеоразговори и др. "Затворените градини", както ги нарича Гол обаче не са успешен модел за пазара. Основният препъни камък пред развитието на мобилния интернет е именно липсата на стандартна "екосистемата", твърди Гол. За нейното изграждане са необходими интегрирани решения, който да осигурят леснота на използване и необходимо ниво на сигурност, обясни той.
Леснотата на използване трябва да стои на първо място, категоричен е и Миновски. По неговите думи успешната стратегия на пазара на мобилни услуги се основава на три стъпки - избор на подходящо приложение, поставянето му върху подходяща платформа и насочването му към подходящата мрежа, която до осигури възвращаемост на инвестицията.
От IDC направиха кратък преглед на алтернативите, които предлага пазарът на мобилни услуги, с акцент върху възможностите за навлизането им на родна почва.
Една част от услугите с добавена стойност са свързани с бизнес приложения, като интернет, VoIP, широколентови услуги, видео, B2B приложения, персонализирана информация, цветен факс и специални услуги. Други имат развлекателен характер, като интернет, видео, мултимедийни съобщения, съдържание за възрастни, интерактивни игри, хороскопи, хазарт и други специализирани услуги.
Огромно поле за изява има и в сферата на финансовите услуги. По света мобилната търговия генерера особено големи приходи. Мобилното разплащане и мобилното банкиране дават възможност за доста по-прогресивни варианти за търговия (с ценни книжа, инвестиции и трансфер на капитал). Има много прогнози, според които разплащанитя през мобилен телефон ще застрашат разплащанията с кредитни карти, тъй като са по-сигурни.
От IDC поставиха акцент и върху мобилните медии, които отдавна са популярни в света. Мобилната телевизия вече е факт в почти всички развити държави. Сред вариантите за мобилни медии са електронните издания и мултимедийната реклама.
Услугите базирани на местоположение са следващият продукт от мобилната кошница. Става дума за резервационни системи, транспортна информация, справочни услуги, както и сигурност и бърза помощ.
Разбира се има и други услуги с добавен стойност в сферата на образованието например, като онлайн библиотеки и дистанционно обучение. Други възможности са свързани с телемедицината, високоскоростна телеметрия и мобилно управление на вградени сиситеми.
Възможностите, които предлага мобилният интернет са необятни и всепроникващи, коментира Петър Леви, програмист от софтуерната компания Blue Edge България. И това е обяснимо - всеки ползва телефон, не всеки - компютър.
Лесен вариант за мобилни услуги е уебсайт, програмиран за ползване на телефон, с по-малки страници, опростен лейаут и генериращ нисък трафик на данни. Друга възможност, която открои Леви са т.нар. multiplayer-игри (с много играчи), който биха могли да се сработят отлично в комбинация със социална мрежа.
Социалната мрежа също е едно интересно решение, но изисква достатъчно голям брой потребители. Затова пък предлага много възможности за капитализиране, като абонамент, реклама и т.н.
По прогнозни данни през 2012 г. общият приход от предлагането на мобилни услуги ще достигне 240 млрд. долара в световен мащаб.
Бумът на мобилни услуги предстои, единодушни бяха участниците в семинара.
24.11.2008 г.

Няма коментари: