вторник, 14 април 2009 г.

Интернет рекламата в САЩ расте

Пари - 20 стр.
Интернет рекламата в САЩ расте

Боряна НИКОЛАЕВА

Кризата е добра възможност за онлайн медиите
Рецесията забавя, но не спира ръста на онлайн рекламата. Икономическата криза може да ускори прехода от традиционна към дигитална реклама, пише eMarketer. Делът на интернет от общите разходи за медийна реклама в САЩ нараства с минимум 1% всяка година. Маркетолозите в САЩ отделят все по-големи бюджети за интернет реклама за сметка на тази в други медии, като преса, радио и телевизия.
Ръст
От eMarketer прогнозират, че делът на интернет в рекламните бюджети ще продължава да расте. Специалистите прогнозират, че той ще се увеличи до малко над 15% през 2013 г. За 2010 г. прогнозата е да достигне дял от 11.2%. Пренасочването на разходите предшества рецесията, обяснява Дейвид Халерман, старши анализатор в eMarketer и автор на проучването Разходите за реклама в САЩ - новата реалност. Текущата
икономическа среда обаче подсилва новите рекламни модели и ги прави по-постоянни.
Предимства
Офертите за дигитален маркетинг имат силни преимущества, особено за компаниите, чувствителни относно отделените средства. Маркетолозите могат по-лесно да измерят резултатите от интернет реклама в сравнение с повечето традиционни медии. Това създава по-ефективна реклама и по-висока възвръщаемост на инвестициите, което пък кара традиционните медии да свалят цените, се казва в проучването.
***
Текст под снимка
Маркетолозите в САЩ отделят все по-големи бюджети за интернет реклама

Няма коментари: