събота, 18 април 2009 г.

Държавата пак взе медиите

Поглед - 17 стр.
Държавата пак взе медиите

Тома ИВАНОВ

С направените наскоро промени в Закона за радиото и телевизията и Закона за електронните съобщения управляващата тройна коалиция се стреми да утвърди доминиращите си позиции в медийната регулация и в годините, след като загуби властта си на следващите парламентарни избори. По мнението на всички непредубедени специалисти (доц. Нели Огнянова, Радомир Чолаков, неправи-телствени организации като АБРО или поточно над шейдесет независими тв и радиооператора, дори проправителствения СЕМ), проектите за изменението на законите за пореден път са изготвени на тъмно, без да има каквато и да е дискусия по тяхното съдържание, текстовете противоречат на Европейската регулаторна рамка и на редица директиви на Европейската общност и ще доведат до сериозни заплахи за правната сигурност, предвидимост и стабилност на медийния сектор и ще попречат на неговото нормално развитие. Чрез промените в тези закони се случи следно:
- Сложи се край на обвързаното лицензиране, т.е. спря се т.нар. предимство на съдържание на програмите пред начина на разпространение (така се обезсмисля съществуването на СЕМ).
- Реши се, абсолютно необосновано, мандатът на председателя на КРС, който се назначава от министър-председателя, да бъде увеличен на шест години.
- За двете национални цифрови мрежи (т.нар. първа фаза) КРС ще издава едно разрешително. С това действие, противоречащо на европейската антиминополна практика, се цели назначеният от управляващите председател на КРС да определи „правилното" предприятие.
- Не е определен еднозначно регламентът за издаване на разрешителното - търг, конкурс или нещо друго.
- От своя страна собственикът на цифровите мрежи ще решава субективно кои тв програми при какви условия и цени ще разпространява.
- По никакъв начин не е уточнено кой и как ще финансира закупуването на цифровите устройства към тв приемниците, поне за най-бедната част от населението.
В резултат на всичко това България е изправена пред опасността за пореден път да бъде наказана от Европейските институции поради сигурното забавяне на задължителната цифровизация на наземяото тв разпространение.
Цели се само и единствено в годините след излизане от изпълнителната власт тройната коалиция да трансформира част от натрупаните по корупционен път капитали в пряко управление и влияние над електронните медии.

Няма коментари: