вторник, 21 април 2009 г.

Copy advice ще консултира медии и рекламисти за съдържание

Класа - 11 стр.
Copy advice ще консултира медии и рекламисти за съдържание

Инна ВАСИЛЕВА

От началото на 2010 година рекламните агенции и медиите ще могат да се консултират дали създадената или излъчваната от тях търговска комуникация е в разрез с етичния кодекс и законите. Това ще стане чрез новата услуга copy advice, обясни пред "Класа" Ели Герганова, председател на Управителния съвет (УС) на Обществения съвет по саморегулация. Преди старта на новата услуга трябва да е завършен етичният кодекс, а Етичната комисия към ОСС да бъде сформирана. Copy advice няма да бъде задължителен. Произнасянето на комисията по етика по дадено съдържание ще дава голяма защита от бъдещи грешки. Становището й обаче няма да е 100%-ова гаранция, че след това регулаторът няма да има забележки към съдържанието. В някои държави законът предвижда задължителен copy clearance - преди медията да публикува или излъчи дадена реклама, съветът по саморегулация трябва да даде одобрението си. Това обаче е практика в по-напреднал стадий на са-морегулацията, уточни Герганова.
Обучение в EASA Етичната комисия към ОСС, която ще съветва ре-кламистите и медиите, ще бъде от 11 независими експерти. Те ще работят доброволно и не трябва да са обвързани с рекламната индустрия. Имената им ще бъдат гласувани през май от членовете на ОСС, а през юни ще изкарат курс в Европейския алианс за стандарти в рекламата (EASA). "Обучението ще засегне начина на провеждане на заседанията и на произнасянето по казусите, защото когато се касае до морала, нещата не са стриктно дефинирани", каза Ели Герганова. Тя обясни още, че от EASA ще запознаят българските експерти с казуси за реклами, решавани в различни европейски държави по оплаквания на потребители. През първите няколко месеца комисията ще работи по оплаквания и сигнали на потребители, а след като се утвърди механизмът на работа, ще започнат и консултациите copy advice. При саморегулацията няма глоби, а наказанието на провинилия се е публикуване на решението в медиите.Документът, по който Етичната комисия ще работи (освен българските закони), е етичният кодекс, който в момента ОСС подготвя. Текстът е изграден върху стандартите в комуникацията на Международната търговска камара (ICC), като в него ще бъдат отчетени и националните и културните особености на българската среда. Очаква се процесът по одобряването на документа да приключи през юни. Ели Герганова обясни, че създаването на кодекса и Етичната комисия са само началото на процеса и заедно с него с течение на времето ще се развиват и етичните правила. Кодексът на ICC е комплексен и обхваща много области на търговската комуникация. Обикновено в началото държавите избират основните няколко области и постепенно прибавят и други елементи като спонсорството, туристическата комуникация и други, добави председателят на УС на ОСС. Следващата стъпка след приемането на Етичния кодекс са разговорите с регулаторите - Съвета за електронни медии (СЕМ), Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Комисията за защита на потребители (КЗП). Целта е да се уточнят механизмите, по които оплакванията на потребители да достигат първо в Етичната комисия. Така на практика ще се прибави и елемент на корегулация (свързване на механизмите, по които саморегулацията и корегулацията си съдействат). Подобна практика съществува в други европейски страни. В Холандия например последната дума на закона е спазена, но е освободена територия, в която саморегулацията може да предотврати попадането под ударите на закона. "Това би бил възможно най-бързият начин да дадем ход на саморегулацията у нас - ако законът препраща всички да се съобразят с етичния кодекс", коментира Герганова. "Тогава вероятно и услугата copy advice ще се развие бързо", добави ощетя.

Няма коментари: