петък, 21 ноември 2008 г.

19,1% ръст на разходите за реклама за първите шест месеца на 2008 г.

Класа - 11 стр.
19,1% ръст на разходите за реклама за първите шест месеца на 2008 г.Разходите за реклама и тяхното движение са показател за развитието на икономиката. При инфлация от 14,2% през първото полугодие на годината, разходите за реклама отбелязват ръст от 19,1% спрямо същия период на 2007 г. Друга причина за повишаването на инвестициите за реклама е увеличението на покупателната способност, достъпността на кредитите и т.н.
Общите брутни бюджети за първите шест месеца на 2008 г. са 580,9 милиона лева. За същия период на 2007 г. цифрата е 469,9 милиона (графика 1). Точна сума на нетните инвестиции за реклама е трудно да бъде пресметната, но може да се приеме, че те са около 60% от брутните бюджети.
Като цяло Топ 10 рекламодателите са едни и същи и за двата периода. Традиционно водещи рекламодатели са компании от телекомуникациите, козметиката, хранителните продукти, напитките и битовата химия. Както обикновено в Топ 10 за полугодието на 2008-а водещи компании са "Проктър и Гембъл", следвани от "Мобилтел", "Кока-Кола", "Нестле", Тлобул", БТК,. "Хенкел", "Юниливър", "Крафт фуудс" и "Л'Ореал", а водещите марки са съответно "М-Тел", Еюбул," Вивател", "Кока-Кола", Терманос", "2 би", "Данон", "Хенди" и "Нескафе".
Телевизия Традиционно най-силната медия продължава да бъде телевизията, както в ръста на инвестициите, така и като консумация. Интересно у нас е, че официално издадените телевизионни лицензи са над 190! Националните ефирни телевизии са 4, националните канали, излъчвани по кабел и спътник, са 80, регионалните ефирни канали - 14, а кабел-но-излъчваните регионални канали -119.
Делът на телевизията в общите рекламни разходи до юни 2008 г. е най-висок -62,4%. Ръстът й спрямо първото полугодие на 2007 г. е близо 27%.
Основните играчи в телевизията са два - bTV и Нова телевизия (графика 2). За първите шест месеца на годината с най-висок пазарен дял е bTV - 39,51%, следвана от Нова тв (28,52%) и "Диема" (7,32%).
Канал 1 няма съществен дял от рекламния пазар, но не трябва да забравяме, че той е единственият обществен телевизионен оператор в България и получава годишна субсидия от държавата от над 60 млн. лв. Пазарният дял на Канал 1 през първата половина на годината е 1,59%. (4,22% за януари - юни 2007).
Любопитен факт е, че двете водещи ефирни телевизии работят с две различни пийпълметрични системи за измерване на телевизионната аудитория -bTV - с TVPlan/TNS, a Нова тв - с GfK, m.e. липсва единна оценка на постигнатите рейтингови резултати, въпреки че особено за националните телевизии двете системи дават почти напълно покриващи се данни. TV2 е новият играч в отбора на националните ефирни телевизии. От края на ноември 2007 г. до юни медията постигна 74% национално покритие и пазарен дял от 2,48%.
Преса Растежът на бюджетите в преса за началото на 2008 г. спрямо началото на 2007 г. е 10,7%, но като дял рекламните инвестиции 6 печата намаляват от 17,9% на 16% за януари -юни 2008. Рекламните бюджети в преса съответно се разпределят 52,3% (55,7% за януари - юни 2007-а) от тях отиват за реклама във вестниците, а 47,7% (44,3%, януари - юни 2007-а) в списанията. Броят на списанията в България постоянно се увеличава. Появяват се нови специализирани издания, насочени към тясно определени целеви групи. Това е причината вестниците да губят малък процент от дела си (графика 3). Прогнозата е тенденцията да продължи. Вестниците постепенно губят ролята си като основно средство за информация, за сметка на интернет и телевизията. Характерно за пресата е, че в нея има много играчи и все по-силна конкуренция, например лайфстайл списанията. Силната конкуренция при вестниците води до появата на нови, безплатни издания. Тази тенденция не е само българска, тя е характерна за целия свят.
Външна реклама Външната реклама е сред водещите медии по отношение на консумация поради спецификата на самата медия - тя е навсякъде около нас и непрекъснато се развива в количествено и качествено отношение. За първото полугодие на 2008 г. външната реклама запазва дела си от близо 15% от общите рекламни инвестиции, но бележи ръст от близо 19%. Най-разпространеният в България формат е тип пиза - 4 х Зм - 3 729 конструкции. Може да бъде видяна във всички по-големи градове и по основните пътища.
Напоследък широко разпространение придобива една относително нова форма - т.нар. мешове или строителни мрежи - поради развитието на градската среда - нарастващо строителство и ремонтно-възстановителни работи. Характерен момент е липсата на единна информация за топ рекламодателите, съответно марки.
Интернет Интернет е най-бързо развиващата се медия у нас, с най-голям ръст на рекламните бюджети спрямо първата половина на 2007 -71,4%. Това не е изненадващо, тъй като интернет набира скорост в България, а първоначалната база е доста по-ниска. Делът на разходите за реклама в интернет спрямо общите разходи за реклама в България обаче все още е нисък: едва 2,1% до месец юни 2008 (1,5% за същия период на 2007-а). Разходите за реклама в^интернет са и пряко свързани с потребителите на медията. През януари те са били 2 милиона и 680 хиляди души, а през юни вече са със сто хиляди души повече.
Дванайсет медийни групи привличат над 90% от рекламата в интернет. Най-големите от тях са Dir.bg, Netinfo u Investor.
Българските рекламодатели все по-често се насочват към тази медия, защото тя става все по-значима заради аудиторията, бива измерима, предлага гъвкави цени, разнообразни формати и форми на реклама.
От началото на 2008 година у нас има две конкуриращи се измерващи аудиторията и рекламата в интернет системи - Темиус" и "Нилсен". И двете системи предоставят данни за броя интернет потребители, техният профил, най-посещаваните сайтове и категории сайтове. Анализите им помагат на рекламодателите да "уцел-ват" по-точно техните потребители и в интернет. Радио Официалните данни за ръста на рекламните инвестиции на радиопазара се базират на 5-те (от есента на 2007-а - седем) радиостанции, следени от ТВ "План - Хоризонт", "Да-рик", "Ретро", БГ радио, ФМ+, "Витоша" и "Веселина". Радиото като медия запазва относителния си дял от рекламните бюджети с ръст от близо 28% или 28 млн. лева брутен бюджет.
Следва да се има предвид, че горните данни се отнасят за първото полугодие на 2008 г., т.е. преди началото на финансова криза. В този смисъл се очаква застой или известен спад в рекламните инвестиции до края на годината, особено за 4-тото тримесечие.
петък, 21 ноември 2008 05:10:45

Няма коментари: