понеделник, 17 ноември 2008 г.

Светла Стоева, председател на Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси: Добрият имидж на компанията гарантира най-талантлив

Дневник - 16 стр.
Светла Стоева, председател на Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси: Добрият имидж на компанията гарантира най-талантливите кадриВ какво се изразява добавената стойност от добрата работодателска марка?
- Със създаването на добра марка работодателят си гарантира, че при него ще идват най-добрите, най-мотивираните и най-талантливите кадри. След като ги наеме, пред него се открива по-голямото предизвикателството да ги задържи и изгради като ангажирани и лоялни служители. Марке-толозите казват, че най-голямата добавена стойност се получава не при продажбата на един продукт, а от спечелването на лоялни клиенти. Същото важи и за работодателя. Той трябва да направи така, че служителят му да е лоялен и да не го е срам да заяви за коя компания работи.
До каква степен българските компании се стремят да си създадат репутация на добри работодатели?
- Има такива, но са малко. Това обаче се наблюдава по целия свят. Като термин за работодателската марка се говори от доста години, но едва в последните години това стана модерно. Не всички специалисти по човешки ресурси обаче са достатъчно наясно какво се иска от тях при създаването на работодателската марка. Затова и добрите практики не са чак толкова много.
Доколко служителите в България са склонни да изграждат репутацията на фирмата, в която работят?
- Всеки е готов да го прави, ако види нещо ценно в компанията. Това невина-ги са парите. Някой може да предпочете да работи в една фирма просто защото
му е по-близо до вкъщи. Това е и една от основните задачи на специалистите по човешки ресурси - да разберат какво кара един човек да се чувства добре в една организация.
Кои са основните канали за налагането на работодателя като марка?
- Комуникацията на всички нива в компанията, вестниците, социалните мрежи в интернет, като „Фейсбук“ например. Стажовете в компаниите и партньорствата с университети също показват на хората, че фирмата е открита и има какво да им даде. Това е особено важно за по-малко известните фирми и улеснява достъпа им до потенциални кадри.
понеделник, 17 ноември 2008 04:05:33

Няма коментари: