петък, 21 ноември 2008 г.

Шефовете лесно тормозят подчинените

Кеш - 39 стр.
Шефовете лесно тормозят подчиненитеМениджмънтът на компанията понякога съвсем съзнателно си избира „жертвата"
В предишния брой разказахме: Психологията на тормозещия обикновено го кара да се чувства ценен в собствените му очи, превръща го в център на вниманието в офиса. Моббингът може да се превърне в негова втора и едва ли не-основна професия, По принцип тормозещият обикновено се е усъвършенствал, защото е постъпвал по този начин дълго време, години наред. Големите проблеми възникват, ако такъв човек заеме мениджърска позиция и може да упражнява власт над подчинените си.
Много от проблемите на междуличностното взаимодействие могат да бъдат решени чисто „човешки" - с разговор и изясняване на ситуацията. Но за жертвата на моббинга това е почти невъзможно. Един разговор с „преследвания" (според възприятията на двете страни в конфликта) би разкрил последователно болните места, слабостите, които впоследствие могат да бъдат използвани за нови нападки.
Преследвачът пък не би признал, че целенасочено интригантста, тормози и преследва свой колега, тъй като не е наясно, че подобно поведение е неприемливо и може да бъде наказан, дори да изгуби работата си. Затова HP мениджърът трябва да поема инициативата и да превърне конфликта от конфронтация в компромис. Но не трябва да се забравя, че когато става дума за „професионален" моббинг, то опитите за откровен разговор, особено в присъствието на жертвата и тормозещия, като правило търпи провал.
Как да забележим, че в офиса има жертва на моббинг
Проблемът на жертвата е в това, че непрекъснато е подложена на натиск и тормоз и като следствие възниква комплекс за непълноценност или служителят се озлобява към колегите и фирмата си. Жертвата започва да изпитва непрекъсната неувереност, все повече се съмнява в способностите си, изпитва постоянен страх да не се окаже в неприятна ситуация. През цялото време служителят изпитва чувството, че колегите му се опитват да го унижат, да докажат неговата ненужност и безполезност за офиса. Все повече се появяват мисли като "Ако не бях толкова неспособен, колегите щяха да се отнасят към мен по различен начин". Развива се и параноиден страх: „Ако напусна тази работа, няма да мога да си намеря друга." И непосредственият извод от всичко това е: „Аз наистина не струвам като човек, те са прави да постъпват така с мен." Подобни мисли изключително силно действат на самосъзнанието и самооценката на личността.
Когато разговаряте с човек, който има-усещането, че целият свят е настроен срещу него, то без усилие ще забележите, че той е настроен недружелюбно, нелюбезно, непрекъснато се стряска от нещо, държи се дори агресивно. Такъв човек няма да ви допадне, неговите колеги се дистанцират, нямат никакво желание за общуване.
Подложените на моббинг правят много неприятно впечатление Такива проблеми имат много от жертвите на тормоз в офиса, тъй като постоянно са в стрес. Чувстват се неуверено, от всекиго очакват някаква неприятност, във всеки виждат враг. И за да се защитят, предварително самите те започват да се държат агресивно и нападателно. Жертвите на моббинг не очакват разбиране и дружелюбност. Но поведението им е само реакция на отношението към тях. Само в случай че разберете тази скрита страна на поведението им, ще можете да намерите и общ език. Но това никак не е лесно.
Какво да прави мениджърът
Възможните варианти на мениджърско поведение са три:
1) не забелязвате съществуването на моббинг във фирмата
2) мениджмънтът е виновник за появата на моббинг в екипа
3) предприемате мерки, за да избавите и защитите служители-
те си
Най-важно в такава ситуация е да не си затваряте очите за възникващи или вече съществуващи конфликти, да не допускате появата им. Но всъщност причината за възникването на моббинг много често са лошите отношения на някои от служителите с шефовете. От страх пред някой от служителите например страх от конкуренция прекият началник започва постоянно да го обвинява в несъществуващи грешки, непроизволно или преднамерено настройва останалите си подчинени срещу него. И основанията за това съвсем не са в това, че изпитва чувство на лична неприязън например.
За шефовете, независимо от нивото им, е много лесно да започнат да тормозят подчинените си. Подчиненият започва да допуска грешки, провокирани от неясни или непълни указания, или просто от постоянно притеснение. Но има и една още по-сериозна опасност, която произлиза от моббинга. В много държави - независимо от нивото на развитие на бизнеса или културата - моббингът от страна на шефовете е обикновено явление, тъй като той се използва и като средство за осигуряване на работна дисциплина. Често именно в претенциите и обвиненията към подчинените някои мениджъри виждат средство за поддържане на реда в екипа си. Мениджмънтът на компанията понякога съвсем съзнателно си избира „жертвата", останалите служители виждат в този тип поведение заплаха за собствената си работа и се
превръщат в оръдие на моббинга. В такава ситуация всеки, който застане на страната на жертвата (или просто се опита да й помогне да се справи със ситуацията), поставя себе си под заплахата да се превърне в следващата жертва.
Към моббинг като правило прибягват и за да принудят някой служител да напусне
без да му казват причините. Такъв служител е подложен на непрекъснат тормоз, заяждания и с всички възможни средства му се дава да разбере, че трябва да си тръгне от компанията. Моббингът е широко разпространен и във фирми, които се сливат или продават на нови собственици. Тогава част от служителите се оказват „излишни" или неприемливи за новия мениджмънт. Същото се случва в периоди на съкращения или реорганизация на компанията и промяна на изискванията към квалификацията и работата на служителя. Като правило колкото повече служители са подложени на моббинг, толкова повече от тях ще подадат в крайна сметка молба за напускане. И подобна мярка привидно има сериозно изражение като печалба или съкращаване на разходите.
* Моббинг (от англ. mobbing да притесняваш, да преследваш и тормозиш някого, да нагрубяваш, да нападаш или да се заяждаш с някого).
ПРОДЪЛЖАВА В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ
петък, 21 ноември 2008 04:34:58

Няма коментари: