неделя, 16 ноември 2008 г.

Реалностите в уеб у нас са Все още новина

IT Forum - 9 стр.
Реалностите в уеб у нас са Все още новина

Ваню КРЪСТЕВ

Българският интернет потребител получи специалната награда на БГ сайт
Завърши конкурсът за български уеб сайт, който породи положителни емоции сред интернет обществото, както и много коментари за развитието на родното уеб пространство. Не по-малък интерес предизвика и съпътстващото събитие към конкурса с уникални за страната ни тематика, лектори и аудитория (рекламни агенции, медии и крайни клиенти). На форума бяха обсъдени последните тенденции в разработването на нови комуникационни уеб технологии в регионален и световен мащаб.
КЛАСИЧЕСКИЯТ МАРКЕТИНГ И WEB 2.0
Развитието на Web 2.0 налага и промяна в развитието на маркетинга, който трябва да усвои новите понятия като Бизнес 2.0 и Public relations 2.0. Интернет налага един нов начин на мислене за околния свят, в който комуникацията, за разлика от класическия маркетинг, вече не е еднопосочна, а интерактивна, при това с много участници. Маркетингът на бъдещето няма да е собственост и няма да се контролира от една малка група хора, защото с Web 2.0 инструментите потребителят се превръща в създател на съдържание и класическите рекламни кампании не могат вече да се планират по стария начин. С развитието на блоговете, подкастите, RSS, социалните мрежи и медии (за разлика от текстовите линкове и банерите, присъщи за Web 1.0) класическият маркетинг не може да влияе на рекламните послания, защото потребителите вече имат възможност да създават и споделят съдържание за един или друг продукт или услуга. Затова предизвикателствата пред съвременните маркетолози са свързани с това да направят посланието си съобразено с Web 2.0, за да може да "пътува" сред потребителите, както и да са готови да правят промени "в крачка".
GUERRILLA МАРКЕТИНГ
Нестандартният начин на маркетиране при нисък бюджет и висока възвръщаемост е един от методите за постигане на успех, ако се използват съвременните офлайн и онлайн инструменти. При guerrilla фокусът вече не е върху масите, а върху отделната
личност и изповядва маркетинга на позволението, за да спечели лоялност. Вместо да игнорира клиентите, след като веднъж са закупили стоката, философията на guerrilla е да посвещава на тях и последващи действия за създаването на дълготрайни партньорства (клиентът да купува по-дълго през целия си живот). За това се изискват знания за психологията и законите на човешкото поведение.
ДА ПОГЛЕДНЕМ ПУБЛИКАТА В ОЧИТЕ
Това, че контролът вече е у потребителите и новината в Мрежата не може да бъде спряна, налага съвременните организации да създават нови онлайн средства за общуване с тях. Корпоративните блогове не са панацея срещу свободните разговори в интернет, но помагат на компаниите да ги пренесат на своя територия. За разлика от официалния сайт, форума или вестника блогът дава възможност на компаниите да общуват на неформално ниво - нещо, което се цени много от съвременния потребител и пример за това са корпоративните блогове на Кока-Кола, Боинг, Google, българските Белла България и Първа инвестиционна банка. Корпоративният блог все още е новина за родните компании (в страната има само около 25 такива), въпреки че един такъв инструмент изравнява каналите за комуникация на малките спрямо големите фирми. Въпросът е той да се направи, когато фирмите са готови за сериозна връзка с потребителите и имат какво да им кажат, но преди това трябва да дефинират публиката си и отговорностите, свързани с реализацията (кой и как ще пише), защото блогът е дългосрочен ангажимент.
КАКВО ТЕ КАРА ДА ПОСЕГНЕШ
Едва 14 % от потребителите вярват на рекламното послание, но 90 % вярват на препоръките на приятел. Социалните мрежи и форуми са добра почва за реализиране на WOM (Word of Mouth) маркетинга, чието влияние се е увеличило с 67 % в сравнение с 1977 г. 68 % от хората са склонни да се доверят на други със сходен социален статус, интереси и навици, а близо 50 на сто от бранд мениджърите имат планове да рекламират в социални мрежи. Някои от инструментите за това са създаване на продуктов профил в социалната мрежа (който ще даде така нужната им критика от потребителя). Един добре планиран медиен микс също дава предимство, тъй като 67 % от онлайн търсенето е предизвикано от офлайн медии (след реклама по телевизията потребителят браузва, за да намери продукта).
ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМНИ КАМПАНИИ
Добрата симбиоза между рекламодател, рекламна агенция и медия е ключова за успешната рекламна кампания в интернет. Проблемът е, че рекламодателите не поставят ясни цели и начини за измерване на ефективността, защото не са запознати с възможностите на уеб рекламата; рекламните агенции не познават интернет средата и я планират като телевизия, радио или преса; онлайн медиите не съдействат за реализирането на уеб кампанията, не подплатяват ресурсно и не предлагат специално разработени решения.
ЗА МРЕЖАТА И СТРУКТУРАТА
Новата публичност на социалните мрежи позволява да се избегне структурираният (и поради това йерархичен) организационен модел, който се състои от дефинирани позиции с присъщите им функции. При мрежовия модел всичко плува и всеки сам определя позицията си, което го прави много по-честен към всички играчи. Гъвкавият и толерантен модел на социалните мрежи започва да се интегрира като бизнес принципи и вече за компаниите може да се говори не като за конкуренти, а като за кооперативни конкуренти, или с други думи в новите бизнес модели всичко се движи около кооперациите.
10-16.11.2008
IT Forum – стр. 9
неделя, 16 ноември 2008 03:40:24

Няма коментари: