понеделник, 10 ноември 2008 г.

70% от младите ползват компютър

Класа - 4 стр.
70% от младите ползват компютър70% от младите хора работят на компютри и почти 70% от младите на възраст от 18 до 35 години влизат в интернет. Данните са от проучване за българската младеж на директора на агенция "Медиана" Кольо Колев. Според него 31 % от младите хора знаят някакъв чужд западен език. България е страната с една от най-ниските младежки безработици. Ако махнем ромския фактор, България ще бъде и на първо място по липса на безработица, каза още Колев. За три години младите хора, които ходят на море, са се увеличили два пъти, а емиграцията е паднала два пъти и вече се наблюдава тенденцията на завръщане на емигрирали младежи.

понеделник, 10 ноември 2008 02:44:12

Няма коментари: