сряда, 12 ноември 2008 г.

Партньорство - добре, но да има конкуренция

Пари - 4 стр.
Партньорство - добре, но да има конкуренция

Венелина ГРИГОРОВА

Бизнесът поиска ясни правила при изготвянето на закона за публично-частното партньорство
Ясни и опростени процедури за публично-частното партньорство - за това настояха представители на различни работодателски и браншови организации, които взеха участие в конференция за създаване на закон за публично-частното партньорство, организирана от НСДВ. Ако условието на бизнеса за максимално опростени правила при изготвянето и приемането на този закон не бъде изпълнено, участниците категорично заявиха, че от него няма да има полза нито за държавата, нито за предприемачите. Сложната процедура няма да бъде гаранция за качество и устойчивост, заяви зам.-председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов. Според него само прозрачността и надзорът на всеки етап ще осигурят успеха при реализиране на публичночастното партньорство. Добре е да са ясни и икономическите стимули за частния сектор, защото трябва да има и такива стимули, за да проработи идеята, каза още Симеонов. Въпреки резервите си обаче той обяви, че от БТПП държат идеята да се реализира, тъй като кодификацията щяла да бъде полезна и по този начин бизнесът и държавата ще носят споделена отговорност. Бизнесмените пък бяха категорични, че трябва изчерпателно да се дефинира ролята на неправителствените организации. Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев важно място трябва да се отдели на обществения контрол над публично-частното партньорство и бъдещият закон е мястото, където той трябва да бъде регламентиран.
Предложение
Да има програма за проекти - държавни и общински, които се изпълняват, е един от вариантите, чрез които бизнесът, медиите и обществото ще имат информация какво се прави в сферата на публично-частното партньорство, беше едно от предложенията.
Председателят на Камарата на строителите Симеон Пешов обобщи, че до момента са регистрирани над 15 форми на публичночастно партньорство. То има голям ефект - както в проекта, така и в себестойността на дейността, когато се запазва конкуренцията, добави председателят на Камарата на строителите.
Микс
Камен Колев, зам.-председател на Българската стопанска камара, заяви, че камарата ще се включи експертно в дискусиите около създаването на закона. Според него този нормативен акт ще създаде по-голяма увереност в публичните органи - най-вече в общините, когато трябва да предприемат дейност в тази област. Не трябва да се заобикалят принципите, които сега са залегнали в съществуващата нормативна база, и ние си представяме бъдещия закон за публично-частното партньорство като обединение и доразвиване на всички тези принципи, обобщи Колев.

сряда, 12 ноември 2008 04:13:08

Няма коментари: