вторник, 6 януари 2009 г.

Рекламните бюджети ще са редуцирани

Пари - 27 стр.
Рекламните бюджети ще са редуцирани

Силвия НИКОЛОВА, изп. директор на рекламна агенция JNL+

Финансовата криза вече се отразява на рекламния бизнес. Едно от първите Звена, които се съкращават, са средствата за реклама. Фирмите ще Започнат да редуцират рекламните бюджети и да изискват от агенциите да постигат с минимални средства максимален резултат. И досега беше така, но днес тази тенденция ще се задълбочи. Клиентите ще стават все по-прецизни при изразходването на рекламните
бюджети, ще търсят правилно и точно таргетиране на кампаниите като цяло. Възможно е окрупняване, сливане на агенции и фирми, както и обединяване на усилията при реализирането на различни кампании и проекти.

Няма коментари: