вторник, 6 януари 2009 г.

Кризата - за едни проблем, за други възможност

Пари - 27 стр.
Кризата - за едни проблем, за други възможност

Ненад ЛОЗОВИЧ, управляващ директор на New moment new ideas company

Финансовата криза ще се отрази на рекламата дотолкова, доколкото ще повлияе на бизнеса като цяло, защото рекламата е функция на бизнеса, каза за в. Пари Ненад Лозович, управляващ директор на New moment new ideas company. Факт е, че в трудна икономическа обстановка фирмите се стремят да оптимизират разходите си и да изразходват рекламните и медийни бюджети по-ефективно. Не бих казал, че евтината реклама ще е водещият фактор за бизнеса. Ще се предпочитат по-ефективните медии - които дават най-голям резултат за вложения в реклама бюджет. Практиката досега показва, че за едни кризата е проблем, за други е възможност. Дори да има свиване на рекламните бюджети на някои компании, тези, които продължат да рекламират, ще имат по-голям комуникационен ефект. В рамките
на шегата - рекламният шум ще стихне малко и рекламите, които останат, ще се чуват по-добре. Самата кризата насочва към решението. Агенциите, които следят промените в нуждите на клиентите си и се адаптират по-бързо към новата ситуация, няма да претърпят сътресения. Проблеми ще имат тромавите играчи, които реагират традиционно и не са гъвкави. В такава ситуация агенциите трябва да са иновативни и да правят нещата по различен начин, сами трябва да се преструктурират и да предлагат адекватни услуги. За да са в час с промененото поведение и нужди на бизнеса.

Няма коментари: