четвъртък, 8 януари 2009 г.

Playboy, Maxim и Мах са с най-големи рекламни обеми

Класа - 11 стр.
Playboy, Maxim и Мах са с най-големи рекламни обеми

Борислав ДОМУСЧИЕВ, Румяна КЪНЧЕВА

Сегментирането на пазара води до появата на издания, предназначени към читатели със специфични интереси
Животът ни през последните 19 години сегментира читателите по стил на живот, като диференциацията става по-значима и чувствителна дори от тази по социално-демографски или социално-икономически критерии. Читателят все по-често се възползва от растящата свобода на избор, обусловена от растящото предлагане на медийни продукти, в частност и списания, насочени основно към мъжката аудитория. Разнообразието от мъжки списания като че ли е по-скромно от асортимента, ориентиран към дамите. Като цяло жените са по-активни и по-редовни медийни потребители, в частност читатели на списания. За сравнение едва 30% от редовните читатели на седмични списания са мъже, за месечните съотношението е 43% към 57% - отново в полза на дамите. Актуалните жанрове, радващи се на най-голям интерес при мъжките списания, макар и жанровото разделение да е условно, са еротика, автомобили, спорт, хоби и свободно време, както и лайф стаил мъжки списания. Тук там се появяват и по-сериозни издания, посветени на бизнес, икономика, финанси.
Сред еротичните списания доминират световните марки, като обемът на аудиторията им е аналогичен на продължителността на присъствие на даденото издание на пазара - с най-голяма аудитория сред всички месечни списания е Playboy. След него по поява на пазара и големина на редовната аудитория са Maxim, FHM и Мах. Интересът към този жанр е по-голям сред по-младата аудитория, а като цяло се радва и на най-голяма популярност сред мъжките списания като цяло.
Ръстът в продажбата на автомобили в България през последните години и нуждата от информация за оферти, трендове и съвети за автомобилния пазар намират реплика и в периодичния печат. По подобие на двата основни подхода за покупка на автомобил - нов или втора ръка, списанията от автомобилния жанр биха могли да се разделят, от една страна, на тип оказион (за стари и/или нови автомобили) и от друга - на представящи само нови модели и тенденции в автомобилния свят. С най-добри позиции в този сегмент са: Auto Билд, Авто Оказион, Авто Журнал, Авто Къщи, Motor Show и др. От 2007 г. на българския пазар присъства и световната марка Top Gear както на пазара на месечни списания, така на телевизионната сцена в ефира на bTV (2008 г.). С нарастването на възрастта се увеличава и интересът към оказионните автомобилни списания като Авто Оказион, Авто Журнал, Авто Къщи. При списание Motor Show тенденцията е противоположна.
Най-голяма аудитория сред списанията за спорт, хоби и свободно време има изданието на Съюза на ловците и риболовците в България "Лов и риболов". То е предпочитано най-вече от мъжете на възраст над 30 години. Другото издание от тази категория, което попада сред най-четените мъжки списания за периода юли-септември 2008, е Club F1.
Сегментирането на пазара води и до поява на издания, насочени към все по-ясно обособени кръгове от читатели със специфични интереси, занимания и начини за прекарване на свободното време. Пример за такива заглавия са относително новите за медийната среда списания Gentleman и Golf&Spa.
Доминиращо мъжка аудитория имат голяма част от специализираните в областта на компютърните технологии списания. За разлика от останалите категорията компютри не се възприема като преимуществено насочена към мъжете.
Запазва се тенденцията от последните години за растеж на рекламните обеми в мъжките списания. Обемите за третата четвърт на 2008 година са нараснали с над 55% спрямо същия период на 2006-а и с повече от 10% спрямо юли-септември 2007 година.
Респективно на големината на аудиторията са и рекламните бюджети за различните списания. За периода юли-,септември 2008 г. за следените от TV Plan/ TNS издания с най-голям обем на реклама са Playboy, Maxim u Мах. Най-рекламирани са продукти марки и компании, свързани с развлечения, спорт и свободно време, автомобилизъм, телекомуникации и напитки
в. Класа – стр. 11

Няма коментари: