понеделник, 5 януари 2009 г.

Махат незаконните реклами

Политика - 2 стр.
Махат незаконните рекламиСлед 12 януари 2009 г. започва кампания по демонтиране на незаконните рекламни съоръжения и преустановяване на достъпа до крайпътни обекти без разрешителни. Това съобщиха от пресцентъра на Национална агенция "Пътна инфраструктура". Мярката ще бъде прилагана към всички незаконни обекти, независимо дали собствениците им са установени или не. От началото на ноември 2008 година НАПИ стартира проверка на рекламните съоръжения и крайпътните обслужващи обекти с цел актуализацията и инвентаризацията им. На територията на Софийска област ипоавтомагистрала "Тракия " са установени най-много нередности. При крайпътните рекламни съоръжения са регистрирани 290 бр. нарушения. Голяма
част от тях са поставени в разрез с изискванията на Наредбата за специално ползване на пътищата, а някои крият и реална опасност за пътуващите. Това налага предприемането на спешни админист-ративно-наказателни действия по реда на Закона за пътищата. Инвентаризацията на крайпътните обслужващи обекти и рекламните съоръжения приключи през декември. Към момента НАПИ проверява законността и актуалността на издадените им разрешителни

Няма коментари: