сряда, 20 май 2009 г.

TV2 ще участва в конкурсите за аналогови честоти

Класа - 11 стр.
TV2 ще участва в конкурсите за аналогови честотиTV2 продължава участието си в конкурсите за аналоговите честоти, обявени от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Това решиха единодушно членовете на Съвета за електронни медии (СЕМ) на извънредно заседание вчера. Според приетото становище дружеството ТВ2 ЕООД отговаря на изискванията на чл. 5, т. 1 от правилата на КРС за издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез наземно аналогово радиоразпръскване на тв сигнали. ТВ2 ЕООД е телевизионен оператор по смисъла на ЗРТ, който има индивидуална лицензия за телевизионна дейност Съгласно тази програмна лицензия, TV2 има право да създава и разпространява чрез кабелни електронни съобщителни мрежи и сателит телевизионна програма с наименование TV2, с общ (политематичен) профил, с продължителност 24 часа и национален обхват СЕМ изпрати на вниманието на КРС становища за всички кандидати. Отрицателно становище получи само кандидатът "Телекабел" АД, тъй като притежаваните от него регистрации за тв програми са заличени.

Няма коментари: